Manu

Liczę z Pitagorasem 6 Zbiór zadań - Łęska Wanda, Łęski Stefan - Zakupy powyżej 60zł dostarczamy gratis, szczegóły w sklepie (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788372328854 
  • Autor Łęska, Wanda / Łęski, Stefan 
  • Rok wydania 2009 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo Adam 
  • Ilość stron 112 

Opis

Zbiór zadań z matematyki Liczę z Pitagorasem dla uczniów klasy szóstej zawiera zadania i ćwiczenia do wszystkich działów zamieszczonych w nowej wersji podręcznika, dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w 2009 roku (nr puszczenia 59/09/S).

Numery poszczególnych rozdziałów w zbiorze są odpowiednikami rozdziałów prezentowanych w podręczniku. Treści zadań podane są w sposób przejrzysty i zrozumiały i zostały dostosowane do realiów obecnej rzeczywistości.

Obejmują następujące działy: 1.Ułamki zwykłe i dziesiętne - powtórzenie 2.Procenty 3.Liczby całkowite 4.Elementy algebry 5.Równania 6.Elementy statystyki opisowej 7.Bryły Zadania proponowane w zbiorze są o różnym stopniu trudności, dlatego przy ich rozwiązywaniu należy kierować się kolejnością, gdyż takie postępowanie gwarantuje zachowanie zasady stopniowania trudności.

Zbiór ten będzie bardzo przydatny nauczycielowi w pracy na lekcji przy realizacji bieżącego materiału programowego, a uczniowi - do samodzielnej pracy w domu. Do większości zadań podane są na końcu zbioru odpowiedzi, a do zadań o podniesionym stopniu trudności - wskazówki.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie