Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej [opr. miękka]

Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej [opr. miękka]

 • Cena od: 26
 • Ilość stron: 284
 • Rok wydania: 2013
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
 • Autor: Wikieł Barbara
Oferty 1-1 ułożone według:
Abecadło Księgarnia Techniczna
Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej

Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej

Dostępny od ręki

26 zł

+ dostawa od 10 zł
 • 10 zł Przesyłka pocztowa
 • 13 zł Przesyłka priorytetowa
 • 25 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 10 zł Przesyłka pocztowa
 • 13 zł Przesyłka priorytetowa
 • 25 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 20 zł Przesyłka priorytetowa
 • 30 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • za darmo Odbiór osobisty
Przejdź do sklepu

Abecadło Księgarnia Techniczna

Informacje o produkcie

Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej [opr. miękka]

Publikacja jest skierowana do tych, którzy chcą się nauczyć matematyki. Skoro czytać uczymy się czytając, pisać – pisząc, to liczyć można się nauczyć tylko przez liczenie. Potrzeba do tego przede wszystkim chęci, nieco wyobraźni i wiary we własne możliwości. Warto zdobyć się na ten wysiłek, by powiedzieć słowa Jonathana Swifta, autora „Podróży Guliwera": „Człowiek nie jest zwierzęciem rozumnym, jest tylko zdolny do rozumowania". Książka ta ma stanowić pomoc dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności rozwiązywania zadań z matematyki w zakresie częściowo powtórkowym w stosunku do programu szkoły ponadgimnazjalnej, a częściowo poza ten program wykraczającym. Powstała ona z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do podjęcia studiów na kierunkach wymagających znajomości matematyki, a także z myślą o studentach pierwszego roku studiów oraz tych wszystkich, których matematyka po prostu interesuje. Autorzy podręcznika chcieli, by był on użyteczny zarówno dla tych, którzy chcą przypomnieć sobie podstawy teoretyczne różnych zagadnień bądź też na przykładach prześledzić metody rozwiązywania zadań, jak i dla tych, którzy chcą samodzielnie je rozwiązywać, sprawdzając tylko poprawność odpowiedzi. Podręcznik ten należałoby polecić przede wszystkim studentom pierwszego roku. Sprawdzenie i uzupełnienie przedstawionego w nim materiału ułatwi im w znacznej mierze zrozumienie treści wykładów i na pewno umożliwi uzyskanie lepszych ocen. Przygotowując ten podręcznik, autorzy korzystali przede wszystkim z własnych notatek dotyczących wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez siebie od wielu lat. Większość przytoczonych w nim zadań sami wymyślili, część podpowiedzieli im koledzy z uczelni, a niektóre zaczerpnęli ze znanych powszechnie zbiorów zadań i podręczników, przeznaczonych zarówno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i dla studentów. Źródła, z których pochodzą zadania, są wiec tak różnorodne, że nie podano ich w tekście. W zamian natomiast przygotowano obszerną bibliografię, umieszczoną na końcu książki. Z myślą o studentach i kandydatach na studia autorzy przygotowali również kurs na platformie moodle pod adresem http://e-learning.cnm.pg.gda.pl, gdzie oprócz adresów do korespondencji skorzystać można z e-konsultacji z autorami podręcznika oraz z wielu dodatkowych materiałów. Niniejsze wydanie różni się od poprzednich drobnymi zmianami i uzupełnieniami. Autorzy składają serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej oraz studentom, za cenne uwagi i wskazówki, które zostały uwzględnione w tym wydaniu podręcznika. Spis treści Funkcje elementarne Liczby rzeczywiste Zbiory liczbowe Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb Wzór dwumianowy Newtona Zadania do samodzielnego rozwiązywania Funkcje i ich własności Zadania do samodzielnego rozwiązywania Wielomiany Określanie wielomianu Trójmian kwadratowy Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych Działania na wielomianach Rozwiązywanie równań i nierówności wielomianowych Zadania do samodzielnego rozwiązywania Funkcje wymierne Rozwiązywanie równań i nierówności z wyrażeniami wymiernymi Zadania do samodzielnego rozwiązywania Funkcje potęgowe Rozwiązywanie równań i nierówności pierwiastkowych Zadania do samodzielnego rozwiązywania Funkcje wykładnicze Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych Zadania do samodzielnego rozwiązywania Funkcje logarytmiczne Rozwiązywanie równań i nierówności logarytmicznych Zadania do samodzielnego rozwiązywania Funkcje trygonometryczne Związki między bokami i kątami w trójkącie prostokątnym Miara łukowa kąta Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta Tożsamość i wzory trygonometryczne Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej Rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Funkcje cyklometryczne Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Przykłady różne – łatwe i trudne Zadanie równe – łatwe i trudne Geometria analityczna Wektory i działania na wektorach Wektory w układzie współrzędnych Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Prosta na płaszczyźnie Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Układy równań liniowych Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Okrąg, elipsa, parabola, hiperbola Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Ciągi liczbowe Monotoniczność i ograniczoność ciągu Monotoniczność ciągu Ograniczność ciągu Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Ciąg arytmetyczny i geometryczny Ciąg arytmetyczny Ciąg geometryczny Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Ciąg określony rekurencyjnie Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Granica ciągu Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Zadania różne – łatwe i trudne Granica i ciągłość funkcji Granica funkcji w punkcie Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Granice funkcji w nieskończoności Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Granice jednostronne funkcji Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Ciągłość funkcji Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Zadani różne – łatwe i trudne Badanie funkcji Pochodna funkcji Pojęcie pochodnej Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Wyznaczanie pochodnej Przykładowe zadanie z rozwiązaniami Pojęcia związane z pochodną funkcji Pochodne wyższych rzędów Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Zastosowanie pochodnych do badania funkcji Obliczanie granicy funkcji Przykładowe zadania z rozwiązaniami Asymptoty wykresu funkcji Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Monotoniczność i ekstrema lokalne funkcji Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Wklęsłość, wypukłość i punkty przegięcia wykresu funkcji Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Badanie przebiegu zmienności funkcji i szkicowanie wykresu Przykładowe zadania z rozwiązaniami Zadania do samodzielnego rozwiązywania Zadanie różne – łatwe i trudne Odpowiedzi do zadań Bibliografia

Dane techniczne

Parametry
Ilość stron 284
Rok wydania 2013
Oprawa miękka
Wydawnictwo Politechnika Gdańska
Autor Wikieł Barbara

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie