Matematyka. Przykłady i zadania. Skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [opr. miękka]

Matematyka. Przykłady i zadania. Skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [opr. miękka]

 • Cena od: 25
 • Cena do: 33
 • Oszczędzasz: do 25%
 • Autor: Kacprzak Dariusz, Kacprzak Magdalena
 • Ilość stron: 186
 • Rok wydania: 2001
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Politechnika Białostocka
Oferty 1-1 ułożone według:
Abecadło Księgarnia Techniczna
Matematyka. Przykłady i zadania. Skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

Matematyka. Przykłady i zadania. Skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

Dostępny od rękiWięcej ofert

25 zł

+ dostawa od 10 zł
 • 10 zł Przesyłka pocztowa
 • 13 zł Przesyłka priorytetowa
 • 25 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 10 zł Przesyłka pocztowa
 • 13 zł Przesyłka priorytetowa
 • 25 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 20 zł Przesyłka priorytetowa
 • 30 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • za darmo Odbiór osobisty
Przejdź do sklepu

Abecadło Księgarnia Techniczna

Równania różniczkowe zwyczajne.

Równania różniczkowe zwyczajne.

Dostępny od ręki

33 zł

+ dostawa od 10 zł
 • 10 zł Przesyłka pocztowa
 • 13 zł Przesyłka priorytetowa
 • 25 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 10 zł Przesyłka pocztowa
 • 13 zł Przesyłka priorytetowa
 • 25 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 20 zł Przesyłka priorytetowa
 • 30 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • za darmo Odbiór osobisty
Przejdź do sklepu

Abecadło Księgarnia Techniczna

Informacje o produkcie

Matematyka. Przykłady i zadania. Skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [opr. miękka]

Niniejszy zbiór zadań został napisany z myślą o studentach pierwszego roku kierunku zarządzanie i marketing jako uzupełnienie i poszerzenie zagadnień realizowanych na ćwiczeniach. Jego treść jest zgodna z obowiązującym programem wykładów. Przy doborze zadań wykorzystano doświadczenie zdobyte w kilkuletniej pracy ze studentami tego właśnie kierunku. Może być on jednak przydatny również studentom ekonomii i nauk pokrewnych. Ma on pomagać w kształceniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań oraz ułatwiać samokontrolę przy przyswajaniu nowego materiału. W opracowaniu tym podano tylko wybrane definicje i twierdzenia, dlatego przystąpienie do wykonywania zadań powinien poprzedzić udział w wykładzie z określonego zakresu, bądź też lektura skryptu [BMP], w którym autorzy prezentują systematyczny wykład teorii przedmiotu.

Ze skryptu zaczerpnięte są też symbole i oznaczenia. Całość została podzielona na 25 rozdziałów. Pierwsze rozdziały wprowadzają w świat matematyki. Zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu logiki oraz zbiorów, relacji i funkcji. Pozostałe rozdziały poświęcone są elementom algebry liniowej, rachunku różniczkowego i całkowego. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie poznanych narzędzi matematycznych w badaniach ekonomicznych.

Ułatwia to studentom rozwiązywanie problemów, z którymi mogą się spotkać w późniejszym życiu zawodowym. Zadania przeznaczone do samodzielnego rozwiązania zawsze poprzedzone są przykładami. Niektóre przykłady zawierają nie tylko szczegółowe rozwiązania, ale także krótki komentarz wprowadzający oraz wzory podane w formie gotowych recept na rozwiązanie określonego problemu. Na końcu zamieszczono odpowiedzi do zadań w formie zwięźle opracowanych wyników, jednak bez przedstawienia toku rozwiązania, który podany jest w przykładach.

Spis treści: Wstęp 1 Elementy logiki 2 Algebra zbiorów 3 Relacje. Relacje równoważności 4 Funkcje i ich własności 5 Układy równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa 6 Algebra macierzy 7 Wyznacznik macierzy. Własności wyznacznika 8 Wzory Cramera 9 Rząd macierzy 10 Macierz odwrotna 11 Zastosowania macierzy i wyznaczników. Liniowe układy dynamiczne 12 Elementy algebry liniowej w Rn 13 Wybrane zastosowania funkcji jednej zmiennej w ekonomii i matematyce finansowej 14 Pochodne funkcji jednej zmiennej 15 Ekstrema funkcji 16 Badanie funkcji 17 Zastosowanie pochodnych 18 Funkcje wielu zmiennych.

Wykresy, warstwice i obrazy 19 Pochodne cząstkowe 20 Ekstrema funkcji wielu zmiennych 21 Ekstrema globalne funkcji wielu zmiennych 22 Ekstrema warunkowe 23 Zastosowania pochodnych cząstkowych 24 Całka nieoznaczona. Metody całkowania 25 Całka oznaczona. Zastosowania całek Odpowiedzi Literatura

Dane techniczne

Parametry
Autor Kacprzak Dariusz, Kacprzak Magdalena
Ilość stron 186
Rok wydania 2001
Oprawa miękka
Wydawnictwo Politechnika Białostocka

Opisy produktu Matematyka. Przykłady i zadania. Skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [opr. miękka] udostępniane przez sprzedawców

Abecadło Księgarnia Techniczna: Opis Równania różniczkowe zwyczajne.

Skrypt ten jest adresowany głównie do studentów studiów dziennych Wydziału Elektrycznego i Mechanicznego Politechniki Białostockiej, ale materiał został tak pomyślany i dobrany, aby mogły z niego również korzystać osoby studiujące na innych kierunkach oraz w systemie zaocznym i wieczorowym.

Może być też polecany jako materiały pomocnicze do ćwiczeń rachunkowych z przedmiotu "Równania różniczkowe" na studiach matematycznych.Naszyrn celem było przedstawienie metod rozwiązywania, różnych typów równań różniczkowych zwyczajnych, poczynając od równań pierwszego rzędu, a kończąc na równaniach n-tego rzędu.

Dlatego też podaliśmy tylko podstawowe wiadomości teoretycznie, zrezygnowaliśmy z dowodów przytaczanych twierdzeń na rzecz przedstawienia szczegółowych rozwiązali dużej liczby przykładów i zadań. Zastosowania praktyczne równań różniczkowych zostały zilustrowane przykładami z eletkrotechniki i mechaniki.Skrypt jest podzielony na sześć rozdziałów.

W pierwszym rozdziale przedstawione są podstawowe wiadomości z teorii równań różniczkowych. Drugi rozdział poświęcony jest metodom rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych I-go rzędu. W trzecim - omówione są liniowe i nieliniowe równania różniczkowe wyższych rzędów.

Czwarty rozdział jest poświęcony rozwiązywaniu układów równań różniczkowych liniowych oraz badaniu ich stabilności. W rozdziale piątym omówione s.1 własności prostej i odwrotnej transformaty Laplace'a oraz metody ich wyznaczania. W rozdziale szóstym szczegółowo jest omówiona operatorową metodę rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, układów takich równari oraz równań różniczkowo-całkowych Volterry.Drugie wydanie niniejszego skryptu zostało zmienione i uzupełnione w stosunku do wydania pierwszego.

Materiał został poszerzony o równania Riccartiego, Clairauta, Eulera oraz o metody badania stabilności układów równań różniczkowych zwyczajnych. Zostało zamieszczonych więcej przykładów rozwiązanych oraz zadań do samodzielnego rozwiązania. Zauważone błędy 1 usterki zostały poprawione.

Serdecznie dziękujemy profesorom E.Puczyłowskiemu i Z. Bartosiewiczowi za cenne uwagi, które przyczyniły się do usunięcia usterek i ulepszenia skryptu.AutorzySpis treści:Wstęp1 Wprowadzenie2 Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego2.1 Pole kierunków2.2 Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych2.3 Równania różniczkowe jednorodne względem zmiennych2.4 Równania różniczkowe postaci2.5 Równania różniczkowe liniowe rzędu pierwszego2.6 Równanie Bernoulliego2.7 Równanie Riccatiego2.8 Równanie Clairauta2.9 Równania różniczkowe zupełne2.10 Zastosowanie równań różniczkowych liniowych rzędu pierwszego2.11 Równania sprowadzalne do równań rzędu pierwszego3 Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów3.1 Pojęcia wstępne3.2 Operator różniczkowy liniowy3.3 Równania różniczkowe liniowe jednorodne o stałych współczynnikach3.4 Równania różniczkowe liniowe niejednorodne o stałych współczynnikach3.5 Równanie różniczkowe Eulera3.6 Redukcja rzędu3.7 Zastosowania równań różniczkowych liniowych rzędu drugiego4 Układy równań różniczkowych liniowych4.1 Układy równań różniczkowych liniowych jednorodnych4.1.1 Macierz współczynników posiada bazę własną4.1.2 Macierz współczynników nie posiada bazy własnej4.2 Stabilność rozwiązania zerowego4.3 Układy równań różniczkowych liniowych niejednorodnych4 4 Eksponenta macierzowa i układy równań różniczkowych4.4.1 Eksponenta macierzowa4.4.2 Eksponenta macierzowa a układy równań różniczkowych5 Transformata Laplace'a5.1 Oryginał5.2 Transformata Laplace'a5.3 Delta Diraca5.4 Splot5.5 Odwrotna transformata Laplace'a5.6 Różniczkowanie i całkowanie oryginału i obrazu6 Operatorowa metoda rozwiązywania równań różniczkowych6.1 Zastosowanie transformaty Laplace'a do rozwiązywania równań różniczkowych6.2 Równania różniczkowo-całkoweDodatekTablice transformat Laplace'aTablica wybranych całek nieoznaczonychSpis literaturySkorowidz

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie