Moje konto
  • Wypracowania liceum technikum część 2. Mini ściąga [opr. miękka] Wypracowania liceum technikum część 2. Mini ściąga [opr. miękka]

Wypracowania liceum technikum część 2. Mini ściąga [opr. miękka]

3 oferty z 3 sklepów

ISBN 9788373274426 Autor Dorota Stopka Rok wydania 2004 Oprawa miękka Wydawnictwo Greg Ilość stron 495 WIĘCEJ INFORMACJI ↓

Wypracowania 2 ściąga

Wzory wypracowań z pozytywizmu, Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego, literatury współczesnej dla liceum i technikum.

Dostępny od ręki  ✓

Księgarnia Profit24

★★★★★
7116 opinii

Wypracowania mini LO część 2 - wysyłamy w 24h

Wypracowania mini LO część 2 - wysyłamy w 24h

Wzory wypracowań z pozytywizmu, Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego, literatury współczesnej dla liceum i technikum.

Dostępny w 3-7 dni  ✓

Wypracowania mini LO część 2 - Wysyłka od 5,99 - kupuj w sprawdzonych księgarniach !!!

Wzory wypracowań z pozytywizmu, Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego, literatury współczesnej dla liceum i technikum.

Dostępny od ręki  ✓

Informacje o produkcie

ISBN9788373274426
AutorDorota Stopka
Rok wydania2004
Oprawamiękka
WydawnictwoGreg
Ilość stron495

Książka zawiera wzorcowe wypracowania z lektur omawianych w liceum oraz prac na tematy przekrojowe. Są tu wszystkie formy wypowiedzi, jakie musi biegle opanować przyszły maturzysta, od rozprawki po esej, refleksję.

Ponadto książka zawiera opracowanie tematów najczęściej zadawanych przez nauczycieli. Każdy licealista mający problemy z formułowaniem wypowiedzi pisemnych z tą publikacją wreszcie poczuje się pewnie, bo dzięki niej żadna praca nie będzie już trudna do napisania.

Spis treści POZYTYWIZM 1. W jaki sposób zwolennicy pozytywizmu propagowali jego hasła w artykułach prasowych? 2. Dyskusja między starym i młodym pokoleniem - rozwój prasy pozytywistycznej 3. Etos walki i etos pracy w wybranych utworach pozytywistycznych 4.

Zagadnienia postępu społecznego i bytu politycznego narodu w nowelistyce pozytywizmu 5. Tematyka i artyzm nowelistyki pozytywistycznej 6. Realizacja haseł pozytywizmu w nowelach M. Konopnickiej 7. Tradycje walk narodowowyzwoleńczych w prozie pozytywizmu 8.

Liryka Marii Konopnickiej wobec wyzwań epoki 9. Poezja miłosna Adama Asnyka 10. Refleksje światopoglądowe w liryce Adama Asnyka 11. Jakie stanowisko wobec romantyzmu i pozytywizmu zajmuje Adam Asnyk w swoich wierszach programowych? 12.

Powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem jako romans 13. Konflikt pokoleń w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej 14. Cechy powieści realistycznej w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej 15. Program polskiego pozytywizmu i jego odbicie w Nad Niemnem E.

Orzeszkowej 16. Poszanowanie przeszłości a nowe idee w Nad Niemnem E. Orzeszkowej 17. W czym dopatrujesz się analogii i różnic między Panem Tadeuszem A. Mickiewicza a Nad Niemnem E. Orzeszkowej? 18. Jakie kryteria oceny wartości człowieka proponuje E.

Orzeszkowa w powieści Nad Niemnem? 19. Sposoby kreacji postaci kobiecych w powieściach E. Orzeszkowej i H. Sienkiewicza. Które z nich są dla ciebie bardziej przekonujące? 20. Świat przedstawiony w Lalce Bolesława Prusa 21.

Lalka B. Prusa jako najlepsza powieść realizmu krytycznego 22. Lalka B. Prusa powieścią o trzech pokoleniach idealistów polskich 23. Trzy pokolenia bohaterów Lalki Bolesława Prusa 24. Wokulski to romantyk czy pozytywista? 25.

Obraz popowstaniowej rzeczywistości w Pamiętnikach Ignacego Rzeckiego 26. Romantyczna miłość galanteryjnego kupca w Lalce Bolesława Prusa 27. W jaki sposób Henryk Sienkiewicz traktował historię w swoich powieściach historycznych (na przykładzie Potopu)? 28.

Cechy powieści historycznej H. Sienkiewicza na przykładzie Potopu 29. Przyczyny niesłabnącego powodzenia powieści historycznych Henryka Sienkiewicza (na przykładzie Potopu) 30. W jaki sposób Trylogia H.

Sienkiewicza spełnia zadanie "krzepienia serc"? 31. Na czym polega atrakcyjność postaci powieściowych H. Sienkiewicza? 32. Tragedia ojca Goriot, bohatera powieści Honoriusza Balzaka 33. W jaki sposób Honoriusz Balzak przedstawił społeczeństwo paryskie z początku XIX wieku w swej powieści Ojciec Goriot? MŁODA POLSKA 1.

W jaki sposób Joseph Conrad przedstawił swego bohatera w Lordzie Jimie? 2. Lord Jim - łajdak czy bohater? 3. Kim naprawdę był lord Jim? - ocena i charakterystyka postaci 4. Czy lorda Jima można uznać za bohatera romantycznego? 5.

Problemy psychologiczne i moralne w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego 6. Porównaj kreacje dwóch bohaterów wybitnych powieści psychologicznych Josepha Conrada i Fiodora Dostojewskiego 7. Naturalizm w literaturze i teatrze (E.

Zola: Powieść eksperymentalna. Naturalizm w teatrze) 8. Realizm, naturalizm, epickość w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta 9. Gromada chłopska jako bohater zbiorowy Chłopów Władysława Stanisława Reymonta 10.

Jak rozumiesz naturalistyczna koncepcje losu człowieka w Chłopach W. Reymonta? 11. Mitologizacja chłopskiego bytu w Chłopach W. Reymonta 12. Jednostka a zbiorowość w Chłopach W. Reymonta 13. Bronowice i Lipce - dwa obrazy wsi polskiej przełomu wieków 14.

Cechy narracji w Chłopach W. Reymonta 15. Wrażliwość na problemy społeczne w utworach Stefana Żeromskiego 16. Słowa: "Człowiek to rzecz święta, której nikomu krzywdzić nie wolno" potraktuj jako motto znanych ci utworów S.

Żeromskiego 17. Problematyka narodowowyzwoleńcza w opowiadaniach S. Żeromskiego 18. S. Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej 19. Problematyka opowiadań S. Żeromskiego 20. Dlaczego oboje przegrali? - ocena bohaterów Siłaczki S.

Żeromskiego 21. Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego 22. Bohaterowie Żeromskiego (Doktor Piotr, Siłaczka, Judym) - charakterystyka i ocena 23. "Z szlachtą polską polski lud" - mit solidaryzmu narodowego w ocenie S.

Wyspiańskiego i S. Żeromskiego 24. Istota bezdomności w Ludziach bezdomnych S. Żeromskiego 25. Trudne wybory bohaterów S. Żeromskiego - czy doktor Judym jest postacią tragiczną? 26. Jakim przemianom ulegała powieść na początku XX wieku? (Na przykładzie Ludzi bezdomnych) 27.

Czym charakteryzuje się powieść modernistyczna? (na przykładzie Chłopów W. Reymonta i Ludzi bezdomnych S. Żeromskiego) 28. Dramat okresu Młodej Polski - jego odmiany i ich charakterystyka 29. Symbolika i wizyjność w Ślepcach M.

Maeterlincka 30. Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat modernistyczny 31. W jaki sposób Stanisław Wyspiański w Weselu ukazał współczesną sobie Polskę, a także jej przeszłość i przyszłość? 32. Neoromantyzm Wesela 33.

Chłopi i ludomania w Weselu S. Wyspiańskiego 34. Społeczna rola inteligencji w ujęciu S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego 35. Na czym polega narodowy i symboliczny charakter Wesela S. Wyspiańskiego? 36. Różne sposoby demonstracji zakłamania w Weselu S.

Wyspiańskiego i w Moralności pani Dulskiej G. Zapolskiej 37. Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej jako dramat naturalistyczny 38. W jaki sposób Gabriela Zapolska rozprawia się z dulszczyzną w swoim dramacie pt.

Moralność pani Dulskiej? 39. Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej jako tragifarsa kołtuńska 40. Młodopolskie manifesty literackie: Stanisław Przybyszewski Confiteor, Artur Górski Młoda Polska, Zenon Przesmycki Wstęp do Wyboru pism Maeterlincka 41.

Manifesty modernistyczne w Polsce - Confiteor S. Przybyszewskiego i Młoda Polska A. Górskiego 42. Mistrzowie z Zachodu i nowe tendencje w ich poezji (Charles Baudelaire, Artur Rimbaud, Stefan Mallarme) 43.

Filozoficzne i artystyczne podstawy symbolizmu francuskiego (Ch. Baudelaire i A. Rimbaud) 44. P. Verlaine: Sztuka poetycka - nowe widzenie poezji i artysty 45. Przejawy dekadentyzmu i sposoby jego przezwyciężania w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera 46.

Przejawy dekadentyzmu w poezji młodopolskiej (K. Przerwa-Tetmajer) 47. Na podstawie znanych ci utworów stwórz portret poety - dekadenta 48. W jaki sposób w poezji młodopolskiej dokonywała się synteza sztuk? 49.

Jedność elementów muzycznych, plastycznych i słownych w wierszach: Na Anioł Pański K. Przerwy-Tetmajera i Deszcz jesienny L. Staffa 50. Filozoficzny wymiar poezji B. Leśmiana 51. Prostota i fascynacja światem w wierszach L.

Staffa 52. Próby przełamania tendencji schyłkowych w młodopolskiej poezji L. Staffa 53. Negacja dekadentyzmu w poezji L. Staffa 54. Bóg umarł - znajdź potwierdzenie słów Nietzschego w młodopolskiej poezji 55.

Ucieczka przed "bólem istnienia" w utworach K. Przerwy-Tetmajera 56. Motyw gór i elementy impresjonistyczne w poezji K. Przerwy-Tetmajera 57. Czy poezja może ocalić? - pozycja artysty w społeczeństwie młodopolskim na podstawie wierszy K.

Przerwy-Tetmajera 58. Symbolizm i impresjonizm w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera 59. Symbolizm i impresjonizm w Sonetach J. Kasprowicza (Cykl Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach) 60. Naturalizm w poezji Jana Kasprowicza: wiersz W chałupie i cykl sonetów Z chałupy 61.

Symbolizm i katastrofizm w poezji Jana Kasprowicza: Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach oraz Hymny 62. Nastrojowo-symboliczne wizje w Hymnach J. Kasprowicza 63. Realizm i naturalizm w poezji J. Kasprowicza 64.

Franciszkanizm w twórczości Jana Kasprowicza: Księga ubogich, Mój świat 65. J. Kasprowicz: Przestałem się wadzić z Bogiem - dojście do postawy franciszkańskiej 66. Przełamywanie konwencji młodopolskich w twórczości Leopolda Staffa 67.

Dekadentyzm w literaturze okresu modernizmu 68. Symbolizm w literaturze Młodej Polski 69. Impresjonizm w sztuce Młodej Polski 70. Naturalizm w literaturze Młodej Polski DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 1.

Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna 2. Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego 3. Jakim przemianom ulegał bohater-inteligent w utworach Stefana Żeromskiego? (Siłaczka, dr Piotr, dr Judym, Cezary Baryka) 4.

W jaki sposób Zofia Nałkowska połączyła w Granicy problematykę społeczno-polityczną z psychologiczną? 5. Refleksje o złożonej naturze człowieka w powieści Zofii Nałkowskiej Granica 6. Granica Z. Nałkowskiej jako nowy typ powieści społeczno-obyczajowej 7.

Portret Zenona Ziembiewicza - bohatera Granicy Z. Nałkowskiej 8. Bogumił i Barbara w powieści Noce i dnie Marii Dąbrowskiej - dwie przeciwstawne postawy życiowe 9. Bogumił i Barbara - dwie odmienne postawy wobec rzeczywistości (na podstawie powieści M.

Dąbrowskiej Noce i dnie) 10. Nawiązanie do tradycji i zwrot ku przyszłości w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej 11. Wskaż związki między wczesną poezją i prozą Jarosława Iwaszkiewicza (Oktostychy, Lato 1932, Panny z Wilka) 12.

Twórczość J. Iwaszkiewicza. Ewolucja postawy życiowej od Oktostychów do Lata 1932 (Prolog, Erotyk. Szczęście. XV, XXV, XXXVII) 13. Estetyzm i klasycyzm w poetyckim opisie świata J. Iwaszkiewicza 14. Życie i śmierć w międzywojennych opowiadaniach J.

Iwaszkiewicza 15. Różnorodność poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej na przykładzie wybranych utworów (Miłość, Nike. Samobójstwo dębu. La precieuse, Historia o czarownicach) 16. Twórczość polskich futurystów na wybranych przykładach (manifesty i wiersze A.

Wata, A. Sterna, B. Jasieńskiego) 17. Poetycka rewolucja przeprowadzona przez futurystów i awangardystów w okresie dwudziestolecia międzywojennego 18. J. Przyboś jako przedstawiciel Awangardy Krakowskiej (Gmachy, Z Tatr, Notre-Dame, Lipiec, Odjazd z wakacji) 19.

Charakterystyka twórczości B. Leśmiana (Dusiołek, Dziewczyna, Urszula Kochanowska, Trupięgi, W malinowym chruśniaku) 20. Odrębność i oryginalność twórczości poetyckiej Bolesława Leśmiana 21. Leopold Staff - mistrz skamandrytów 22.

Poezja i codzienność w wierszach L. Staffa (Poeta, Ars poetica. Kartoflisko, Wół, Wysokie drzewa) 23. Rozszerzenie tematyki i odświeżenie słownictwa w utworach poetów grupy Skamandra 24. Witalizm i pochwała życia w twórczości J.

Tuwima (Wiosna, Życie, Do krytyków, Sokrates tańczący) 25. Józef Czechow jako przedstawiciel drugiej awangardy (na przykładzie wiersza żal) 26. Ewolucja twórczości W. Broniewskiego: od żołnierza legionów do komunisty, od rewolucjonisty do autora współczesnych trenów (Młodość, Zagłębie Dąbrowskie, Bagnet na broń, Targowisko, Lament) 27.

Folklor miejski i ironia w utworach K. I. Gałczyńskiego (Kryzys w branży szarlatanów, Ulica Towarowa, Zima z wypisów szkolnych) 28. Nowy sposób mówienia o świecie i człowieku w opowiadaniach Brunona Schulza 29.

Problem odczłowieczenia i redukcji człowieka do formy manekina w Sklepach cynamonowych oraz Sanatorium pod Klepsydrą B. Schulza 30. Walka z formą jako próba zachowania autentyczności w Ferdydurke W. Gombrowicza 31.

Walka z formą w powieści Witolda Gombrowicza Ferdydurke 32. Ferdydurke jako wypowiedź na temat formy 33. Cechy dramaturgii Jerzego Szaniawskiego na przykładzie Żeglarza 34. Prawda, fałsz i mit w Żeglarzu J.

Szaniawskiego 35. Teoria Czystej Formy a praktyka dramaturgiczna w utworach Stanisława Ignacego Witkiewicza (Szewcy, W małym dworku) 36. Katastrofizm i groteska w dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza 37.

Szewcy S. I. Witkiewicza jako wizja społecznego kataklizmu 38. Ironia i groteska w dramacie S. I. Witkiewicza W małym dworku 39. Mieszanina realizmu i groteski w sposobie prezentacji świata powieściowego w Mistrzu i Małgorzacie Michała Bułhakowa 40.

Uniwersalne przesłanie wynikające ze splotu trzech wątków Mistrza i Małgorzaty M. Bułhakowa 41. M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata czyli wizerunek państwa totalitarnego 42. Powieść Franza Kafki jako wielka metafora 43.

Wizerunek Józefa K. Człowiek w Procesie F. Kafki LITERATURA WSPÓŁCZESNA 1. Poetyckie świadectwa wojny. Wrzesień 1939 w utworach Antoniego Słonimskiego (Alarm), Władysława Broniewskiego (Żołnierz polski), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Pieśń o żołnierzach z Westerplatte) oraz Zbigniewa Herberta (17 IX) 2.

Poetyckie świadectwa wojny i okupacji na przykładzie twórczości Leopolda Staffa (Mitologia. Tak. Bóg opuścił ziemię..., Rzut w przyszłość, Pierwsza przechadzka) 3. Dramat pokolenia Kolumbów w liryce K.

K. Baczyńskiego (Pokolenie I, Pokolenie II, Ten czas, Z głową na karabinie) 4. Wizja spełnionej Apokalipsy w poezji K. K. Baczyńskiego 5. Kumulacja katastrofizmu w poezji K. K. Baczyńskiego 6. Obraz okupacyjnej Warszawy w opowiadaniach T.

Borowskiego (Pożegnanie z Marią, Matura na Targowej) 7. Prawda o obozach i człowieku w opowiadaniach T. Borowskiego (Dzień na Harmenzach, Prosię państwa do gazu, U nas w Auschwitzu) 8. Człowiek to brzmi dumnie - problem zniszczenia moralności i etyki w opowiadaniach T.

Borowskiego 9. Problematyka etyczna i moralna opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego 10. Mechanizm zbrodni ludobójstwa na przykładzie Medalionów Z. Nałkowskiej 11. Wpływ wojny i terroru na psychikę i moralność człowieka na przykładzie Medalionów Z.

Nałkowskiej 12. Jak rozumiesz wymowę motta, którym Zofia Nałkowska opatrzyła zbiór swych opowiadań pt. Medaliony - Ludzie ludziom zgotowali ten los"? 13. Obserwacje ludzkich postaw w nieludzkim świecie Obozów w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 14.

W jaki sposób Marek Edelman wspomina powstanie w getcie warszawskim w reportażu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem? 15. Tragedia Żydów, tragedia Polski, tragedia naszej cywilizacji (T. Różewicz: Krzyczałem w nocy, Zostawcie nas.

Żywi umierali, Cz. Miłosz: Campo di Fiori, Biedny chrześcijanin patrzy na getto, A. Szczypiorski: Początek, W. Broniewski: Żydom polskim, Ballady i romanse) 16. W jaki sposób forma pamiętnika mówionego wpłynęła na kształt świata przedstawionego w Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego? 17.

Zapis o umieraniu miasta w Pamiętniku z powstania warszawskiego M. Białoszewskiego 18. Portret hitlerowskiego zbrodniarza w Rozmowach z katem Kazimierza Moczarskiego 19. Skutki życia w systemie totalitarnym na przykładzie książki K.

Moczarskiego Rozmowy z katem 20. W jaki sposób Jerzy Andrzejewski ukazał w swej powieści Popiół i diament problemy polityczne i moralne stojące przed Polakami w pierwszych dniach wolności? 21. Tragizm młodego pokolenia w Popiele i diamencie J.

Andrzejewskiego 22. Sąd o sile i słabości człowieka w Popiele i diamencie J. Andrzejewskiego 23. Bramy raju J. Andrzejewskiego powieścią o nadziei wbrew nadziei. Postępowanie jednostki i zbiorowości 24.

T. Różewicz i Z. Herbert - klęska tradycji i wartości życia w wybranych utworach 25. Porażenie wojną oraz poetycka moralistyka w wierszach Tadeusza Różewicza 26. Moralny niepokój w poezji Czesława Miłosza 27.

Wojna w poezji Cz. Miłosza (Campo di Fiori, W Warszawie, Ballada, Walc) 28. Bogactwo refleksji na temat problemów współczesności w poezji Cz. Miłosza (Piosenka o końcu świata, Który skrzywdziłeś, Zaklęcie, Piosenka o porcelanie) 29.

Czy tylko noblista? - poszukiwanie wartości ponadczasowych i związków z tradycją w poezji Cz. Miłosza 30. W jaki sposób talent pisarza rozsadził schemat socrealistycznej powieści w utworze Następny do raju Marka Hłaski? 31.

M. Hłasko Pierwszy krok w chmurach - próba ukazania nowego świata 32. Cz. Miłosz Zniewolony umysł i J. Trznadel Hańba domowa - o miejscu intelektualistów we współczesnym świecie 33. Bohater Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego 34.

Od utopii do katastrofizmu - Mała apokalipsa T. Konwickiego 35. Neoklasycyzm w wierszach Zbigniewa Herberta i wartości moralne jego poezji (O Troi, Nike, która się waha, Potęga smaku, Raport z oblężonego miasta, Przesłanie pana Cogito) 36.

Z. Herbert - poeta współczesności. Pytania o sens i wartość życia zawarte w wybranych utworach 37. Poszukiwanie korzeni w tradycji. Biblii i mitologii - moralizatorstwo i neoklasycyzm w poezji Z. Herberta 38.

W kręgu poezji lingwistycznej Mirona Białoszewskiego (O obrotach rzeczy, Podłogo, błogosław!) 39. "Poezja rupieci" M. Białoszewskiego (Podłogo błogosław, Karuzela z madonnami, Rozprawa o stolikowych baranach, Szare eminencje zachwytu) 40.

Poezja Wisławy Szymborskiej (Rehabilitacja, Głos w sprawie pornografii, Pierwsza fotografia Hitlera) 41. "Póki żyję nic mnie nie usprawiedliwia" - rozrachunkowy charakter poezji W. Szymborskiej 42.

Refleksja filozoficzna, ironia i żart w poezji W. Szymborskiej (Drobne ogłoszenia, Konkurs piękności męskiej, Wieczór autorski, Nagrobek, Życie na poczekaniu) 43. Prezentacja postawy natury egzystencjalnej w poezji E.

Lipskiej (Dyktando, Ucz się śmierci, Egzamin) 44. Ewa Lipska jako przedstawicielka Nowej Fali (My, Dom, Egzamin) 45. Rzeczywistość, język i wyobraźnia w poezji Stanisława Barańczaka (Spójrzmy prawdzie w oczy, U końca wojny dwudziestodwuletniej) 46.

S. Barańczak - lingwista czy moralista? 47. Bunt przeciwko zakłamaniu współczesnej rzeczywistości w poezji S. Barańczaka 48. Młodzi gniewni poezji polskiej - A. Bursa i R. Wojaczek 49. Poezja zbuntowana i odrzucona (od Grochowiaka do Wojaczka) Stanisław Grochowiak (Płonąca żyrafa), Andrzej Bursa (Sobota), Rafał Wojaczek (Prośba) 50.

Motywy turpistyczne w poezji S. Grochowiaka 51. Feniks poezji polskiej - powojenna twórczość L. Staffa 52. Powrót do prostoty i dzieciństwa droga do ocalenia człowieka - wiersze J. Twardowskiego 53. Teatr i dramat europejski w II połowie XX wieku 54.

Różne światy i różne koncepcje sztuki w Dwóch teatrach J. Szaniawskiego 55. Jerzy Szaniawski - wypowiedzi na temat teatru w dramacie Dwa teatry 56. Bohater Kartoteki Tadeusza Różewicza jako przedstawiciel pokolenia 57.

Kartoteka T. Różewicza jako dramat niekonwencjonalny i moralitet współczesny 58. Żywioł parodii i groteski w Tangu Sławomira Mrożka 59. Absurd i groteska w Tangu S. Mrożka 60. Rodzina współczesna w krzywym zwierciadle w Tangu S.

Mrożka 61. Postawy ludzkie w sytuacji zagrożenia śmiercią w powieści Alberta Camusa Dżuma 62. Na czym polega trudny humanizm Dżumy A. Camusa? 63. Dżuma A. Camusa jako powieść-parabola 64. Funkcja alegorii w Folwarku zwierzęcym George‘a Orwella 65.

Powieść George‘a Orwella Rok 1984 jako antyutopia

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.

Sprawdź też