Moje konto

W tej kategorii nie udało się znaleźć dokładnie takich produktów

Poniżej znajdziesz wszystkie produkty w kategorii Książki.

Książki

1076005 produktów z 100 sklepów

strona 1 z 53801

Zagadnienia ogólne. Tom 1 [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325513085 Autor Marek Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H.Beck Ilość stron 456

… czemu ten obszerny zbiór opracowań stworzy doskonałą bazę wiedzy prezentującą zarówno wszystkie (często przeciwstawne) szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy oraz zobiektyzowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda.Redakcję Naukową dzieła objęły najwybitniejsze postacie polskiej karnistyki. Nad całością czuwa prof. zw. dr hab. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Prawo karne skarbowe [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325517922 Autor Kazmiruk Krzysztof, Sakowicz Andrzej Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 168

… karnych- przedawnienie i zatarcie skazania- wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji- niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami- wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu- … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Umowy, czas pracy, wynagrodzenie - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325561741 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 260

… w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych nalezności przewidzianych w Kodeksie pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Gospodarka nieruchomościami. Komentarz [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325517106 Autor Horoszko Michał, Pęchorzewski Dariusz Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 660

… najistotniejszych zagadnień pojawiających się na etapie stosowania przepisów tej ustawy.Wywody teoretyczne zostały wzbogacone bogatym materiałem źródłowym, a także orzeczeniami sądów apelacyjnych, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a przede wszystkim Sądu Najwyższego.Autorzy w bardzo przystępny sposób wyjaśniają też trudne zagadnienia intertemporalne odnoszące się do uzyskiwania … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325541217 Autor Michał Hucał Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 238

… Praw Człowieka w systemie prawnym Rady Europy § 1. Prawa człowieka w systemie prawnym Rady Europy § 2. Organizacja i funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka § 3. Metodologia interpretacji Konwencji przez ETPCz Rozdział 2. Pojęcie, zakres i ograniczenia ochrony wolności sumienia i wyznania w Konwencji § 1. Zakres ochrony forum internum § 2. Zakres ochrony forum externum … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 17 zł

Ustawa o rachunkowości The accounting act - produkt [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325516314 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 296

… jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak też w dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej, a ponadto w ustawodawstwie brytyjskim. This book, published as part of a new series of translations of Polish legal acts … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

Administracja publiczna - zbiór aktów prawnych - Janusz Borkowski [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325514334 Autor Janusz Borkowski Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 466

… SĄDOWA zawiera:- artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu,- najważniejsze akty z zakresu prawa administracyjnego, uzupełnione o przepisy wykonawcze oraz związkowe,szczegółowe- informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy.Seria EDYCJA SĄDOWA stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 10 zł

Arbitraż handlowy. System Prawa Handlowego. Tom 8 [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325512347 Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 1200

… regulacji prawnej w aspekcie prawnoporównawczym oraz zagadnienia kolizyjnoprawne w międzynarodowym arbitrażu handlowym.W tomie omówione zostały także zagadnienia mające doniosłe znaczenie dla praktyki arbitrażowej dotyczące: zdolności arbitrażowej, umowy o arbitraż: arbitrów i składu orzekającego, postępowania arbitrażowego, wyroku i zasad wyrokowania, kosztów arbitrażu handlowego, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym. Zasady konstruowania umów, prawa i obowiązki stron - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325558161 Autor Kuliński Michał Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 310

… prawidłowo zabezpieczyć interesy wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dobrze skonstruowana umowa, w sposób jasny i precyzyjny określająca prawa i obowiązki każdej ze stron, w znacznym stopniu ogranicza ryzyko powstania sporów pomiędzy stronami. Publikacja zawiera wzory umów oraz wzory poszczególnych zapisów w umowach. Szczególny nacisk kładziemy na omówienie praw i obowiązków … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25 zł

Urlopy wypoczynkowe [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325512323 Autor Jaroszewska Magdalena Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 102

… a także do specjalistów ds.Niniejszy poradnik adresowany jest głównie do pracowników jak i pracodawców, a także do specjalistów ds. personalnych, którzy zainteresowani są problematyką urlopów wypoczynkowych i którym na co dzień udzielanie czy naliczanie urlopów wypoczynkowych nastręcza wiele problemów. Poradnik zawiera dużo praktycznych wskazówek, wyjaśnień i interpretacji. Szeroko … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Ustawa o radcach prawnych oraz przepisy wprowadzające [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325554361 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 136 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Ustawa O Spłacie Niektórych Niezaspokojonych Należności Przedsiębiorców Wynikających Z Realizacji Udzielonych Zamówień Publicznych [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325557294 Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 214

… tryb uzyskania zaspokojenia należności przedsiębiorców - podwykonawców, które nie zostały spłacone przez wykonawców.Skorzystanie ze szczególnego trybu zaspokojenia należności przewidzianego w komentowanej ustawie jest uzależnione od spełnienia przesłanek o charakterze materialnym oraz złożenia odpowiednich dokumentów w odpowiednich terminach.Niniejszy komentarz zawiera informacje … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 16 zł

Efektywność sieci publicznych. - Dostępne od: 2014-07-10 [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325555504 Autor Austen Agata Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 184 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. System Prawa Karnego Tom 4 [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325513115 Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 800

… państw europejskich. Obok szczegółowego zestawienia poglądów doktryny w kwestiach spornych na tle odpowiedzialności karnej, wskazano na praktyczne zasady stosowania wyłączeń i ograniczeń, podając przy tym liczne obrazujące niniejszą tematykę przykłady praktyczne. W ramach 4 rozdziałów Autorzy podjęli skomplikowaną i budzącą liczne kontrowersje tematykę odpowiedzialności karnej. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 73 zł

Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych

w kategorii E-booki

ISBN 9788325517496 Autor Ewa Strzępka-Frania Rok wydania 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 374

… stron w różnych typach występujących w praktyce umów o generalne wykonawstwo robót budowlanych. Umowy te nie stanowią bowiem jednolitej kategorii prawnej i mogą być kwalifikowane jako umowy o roboty budowlane bądź umowy o dzieło lub są umowami mieszanymi, łączącymi elementy różnych umów nazwanych, a w szczególności umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło i umowy o świadczenie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325519452 Autor Jacek Jaworski Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 382

… tylko odmowa nadania uprawnień kończy się decyzją administracyjną i jak powinno wyglądać postępowanie kwalifikacyjne? W czasie powszechnej dyskusji na temat zniesienia licencji książka zawiera dogłębną teoretyczno-prawną analizę problematyki wyjaśniając czym tak na prawdę jest reglamentacja zawodowa oraz jakie są jej założenia i cele. W oparciu o bogate orzecznictwo sądów i … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

Postępowanie cywilne [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325512774 Autor Flaga-Gieruszyńska Kinga Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 216

… Zestawienie testów obejmuje nie tylko klucz z rozwiązaniami, ale także zwięzłe omówienie każdego rozwiązania, co pozwala Czytelnikowi na bieżące korygowanie trafności swoich poglądów, co przy tak szczegółowych regulacjach wydaje się szczególnie użyteczne. Podstawą do opanowania wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozwiązania przygotowanych testów jest zarówno tekst ustawy – … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788374834391 Autor Ewelina Cała-Wacinkiewicz Rok wydania 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 302

… ciągłej ewolucji samej struktury a także wobec braku spójnej i jednoznacznej koncepcji tego czym jest Unia Europejska, autorka publikacji analizując koncepcje państwowe (w tym federacyjnych) oraz konfederacyjne opisuje Unię Europejską jako organizację międzynarodową nowego typu, ze szczególnym uwzględnieniem jej podmiotowości, relacji w jakie wchodzi ze Wspólnotami Europejskimi, a także … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325517328 Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 270

… prawny, przez co odznacza się niezwykłym walorem praktycznym.Jerzy Skorupka – prof. UWr, dr hab., Kierownik Katedry Postępowania Karnego na WPAiE UWr, sędzia Sądu Apelacyjnegowe Wrocławiu. Autor i współautor dwóch podręczników akademickich oraz ponad stu dwudziestu publikacji o charakterze monograficznym, komentatorskim i prasowym z zakresu postępowania karnego i postępowania karnoskarbowego … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 15 zł

Prawo zobowiązań część szczegółowa t.7 [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325525484 Autor redakcja: Rajski Jerzy Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 1024

… umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, przechowanie, umowa składu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa o podróż oraz odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady. Uznane grono autorów Prezentowany tom pod redakcją prof. Jerzego Rajskiego jest wynikiem … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 63 zł

O kategorii Książki

Od dawna poszukujesz dobrej książki na urlop, podręcznika uniwersyteckiego z drugiego końca świata czy bajki na spokojny sen Twojego dziecka? Przeczytaj opinie, porównaj ceny i wybierz książkę z jednej z największych i najlepszych polskich księgarni internetowych.