Manu

Obsługa gości (konsumentów) Podręcznik do nauki zawodu kelner oraz technik organizacji usług gastronomicznych (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788371418044 
  • Autor Szajna Renata, Ławniczak Danuta, Ziaja Alina 
  • Rok wydania 2012 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo WSiP 
  • Ilość stron 246 

Opis

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój usług gastronomicznych. Restauracje i bary starają się przyciągnąć gości, oferując oryginalne potrawy oraz obsługę na najwyższym poziomie. Obsługa kelnerska stała się ważnym elementem konkurencji, a to zobowiązuje do nowoczesnego kształcenia uczniów w zawodach związanych z obsługą gości.
Książka, którą przedstawiamy, zawiera treści obejmujące szeroko rozumianą obsługę konsumenta od zasad od dawna obowiązujących w pracy kelnera po najnowsze trendy w tej dziedzinie, a wynikające m. in. ze zmian w samej gastronomii lub ze zmieniających się przepisów prawnych.
Liczne fotografie i rysunki umożliwią łatwiejsze przyswojenie niejednokrotnie skomplikowanych metod i technik obsługi. Ponadto na marginesie każdej strony znajdują się najważniejsze informacje, podane w skrótowej formie, co powinno ułatwić ich zapamiętanie.
Podręcznik został ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków ucznia ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zachowania w stosunku do gości. Na końcu każdego podrozdziału znajdują się pytania sprawdzające wiadomości teoretyczne oraz propozycja odpowiednio zintegrowanych z nimi ćwiczeń ?Zaplanuj-wykonaj". Mają one na celu utrwalenie zdobytej przez uczniów wiedzy i nabytych umiejętności oraz kształtowanie ogólnej sprawności zawodowej.
Mamy nadzieję, że podręcznik ułatwi pacę nauczycielom, a uczniom pozwoli na zdobycie bogatej wiedzy teoretycznej oraz profesjonalnych umiejętności praktycznych i pomyślnego zdania egzaminu zawodowego.

Spis treści:

I. USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMII
1. PODZIAŁ ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH
2. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADÓW I PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH
2.1. Zakłady typu żywieniowego
2.2. Zakłady typu uzupełniającego
2.3. Punkty gastronomiczne
3. SPECJALIZACJA ZAKŁADÓW I PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH
4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GASTRONOMIĘ OTWARTA I ZAMKNIĘTĄ
5. UKŁAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEŃ W ZAKŁADZIE GASTRONOMICZNYM
5.1. Dział ekspedycyjny
5.2. Dział handlowy (konsumencki)

II. STANOWISKA PRACY W CZĘŚCI HANDLOWO-USŁUGOWEJ
1. PODZIAŁ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO NA GRUPY ZAWODOWE
2. ZAKRES CZYNNOŚCI I KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW
2.1. Uprawnienia i obowiązki kierownika zakładu gastronomicznego
2.2. Zakres czynności i obowiązki pracowników działu produkcyjnego
2.3. Zakres czynności i obowiązki pracowników działu handlowego
3. PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE I CECHY OSOBOWE KELNERA
3.1. Cechy dobrego kelnera
3.2. Cechy osobowe kelnera
4. PREZENCJA KELNERA
4.1. Strój służbowy
4.2. Higiena osobista
4.3. Wyposażenie zawodowe kelnera
5. PRZEPISY PRAWNE W OBIEKTACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO
5.1. Prawo żywnościowe
5.2. Przepisy sanitarne
5.3. Przepisy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy

III. WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO
1. ESTETYKA WNĘTRZA LOKALU GASTRONOMICZNEGO
1.1. Aranżacja wnętrza
1.2. Znaczenie i zasady doboru kolorów
1.3. Oświetlenie pomieszczeń
2. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE SAL
3. BIELIZNA STOŁOWA
4. ZASTAWA STOŁOWA
4.1. Ceramiczna zastawa stołowa
4.2. Metalowa zastawa stołowa
4.3. Szklana zastawa stołowa
4.4. Sztućce
4.5. Dodatkowy sprzęt stołowy
4.6. Pielęgnacja i przechowywanie zastawy stołowej
5. WYPOSAŻENIE BUFETÓW W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH
5.1. Rodzaje bufetów
5.2. Wyposażenie bufetów

IV. PRZYGOTOWANIE SAL KONSUMENCKICH DO OBSŁUGI GOŚCI
1. ZASADY USTAWIANIA STOŁÓW DO OBSŁUGI GOŚCI INDYWIDUALNYCH
2. PRZYGOTOWANIE ZASTAWY STOŁOWEJ DO PODAWANIA DAŃ I NAPOJÓW
3. PRZYGOTOWANIE POMOCNIKA KELNERSKIEGO
4. DOBÓR KOLORYSTYCZNY BIELIZNY STOŁOWEJ
5. TECHNIKI NAKRYWANIA STOŁÓW BIELIZNĄ STOŁOWĄ
5.1. Metoda składania obrusów
5.2. Techniki rozkładania obrusów
5.3. Technika zdejmowania obrusa
5.4. Zmiana obrusa w obecności gości
6. DEKORACJA STOŁU
6.1. Zasady dekorowania stołu
6.2. Elementy dekoracyjne
7. DEKORACYJNE SKŁADANIE SERWETEK PŁÓCIENNYCH
8. NAKRYWANIE STOŁÓW
8.1. Nakrycie proste
8.2. Nakrycie rozszerzone
8.3. Nakrycie do serwisu a la carte
8.4. Przygotowywanie nakrycia w obecności gości

V. PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STOŁOWEJ
1. PRZENOSZENIE TAC I ZASTAWY STOŁOWEJ
2. PRZENOSZENIE TAC
2.1. Podział i zastosowanie tac
2.2. Techniki przenoszenia tac
3. PRZENOSZENIE ZASTAWY STOŁOWEJ
3.1. Przenoszenie talerzy
3.2. Przenoszenie bulionówek
3.3. Przenoszenie szkła i filiżanek
3.4. Przenoszenie sztućców
3.5. Przenoszenie półmisków
4. ZBIERANIE ZASTAWY STOŁOWEJ PO KONSUMPCJI
4.1. Zbieranie talerzy po konsumpcji
4.2. Zbieranie bulionówek
4.3. Zbieranie zastawy stołowej na tacę

VI. OBSŁUGA GOŚCI
1. SYSTEMY OBSŁUGI W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH
1.1. Samoobsługa
1.2. Obsługa kelnerska
1.3. Samoobsługa z obsługą kelnerską
2. PRZEBIEG OBSŁUGI
2.1. Powitanie i zajmowanie miejsc przez gości
2.2. Przyjmowanie zamówienia
2.3. Serwowanie potraw i napojów
2.4. Realizacja rachunku
2.5. Pożegnanie gości
2.6. Rozmowa z gośćmi
3. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI
3.1. Kolejność podawania potraw i napojów
3.2. Właściwe strony i kierunki obsługi
3.3. Kolejność obsługi
3.4. Skargi i reklamacje
4. METODY OBSŁUGI
4.1. Metoda niemiecka (serwis niemiecki)
4.2. Metoda francuska (serwis francuski)
4.3. Metoda angielska (serwis angielski)
4.4. Metoda rosyjska (serwis rosyjski)
4.5. Serwis bufetowy

VII. KARTY MENU
1. KARTY MENU
1.1. Podział i charakterystyka kart menu
1.2. Zasady tworzenia kart menu
1.3. Język i pisownia karty dań
1.4. Szata graficzna kart menu
1.5. Obowiązkowe informacje zawarte w karcie menu
1.6. Układ dań w karcie menu
1.7. Karta win i wódek
1.8. Dlaczego należy znać kartę menu?
2. MENU
2.1. Rodzaje i charakterystyka menu
2.2. Menu klasyczne i menu nowoczesne
2.3. Ogólne zasady zestawiania menu
2.4. Przykłady menu okolicznościowego

VIII. PODAWANIE POTRAW
1. PODAWANIE ŚNIADAŃ
1.1. Rodzaje śniadań
1.2. Naczynia i sztućce do podawania śniadań
1.3. Techniki podawania śniadań
1.4. Bufet śniadaniowy
2. PODAWANIE PRZYSTAWEK
2.1. Rodzaje przystawek
2.2. Naczynia i sztućce do podawania przystawek
2.3. Techniki podawania przystawek
2.4. Zimny bufet przekąskowy
3. PODAWANIE ZUP
3.1. Rodzaje zup
3.2. Naczynia i sztućce do podawania zup
3.3. Techniki podawania zup
4. PODAWANIE DAŃ ZASADNICZYCH I SERÓW
4.1. Rodzaje dań zasadniczych
4.2. Naczynia i sztućce do podawania dań zasadniczych
4.3. Techniki podawania dań zasadniczych
4.4. Podawanie serów
5. PODAWANIE DESERÓW
5.1. Rodzaje deserów
5.2. Naczynia i sztućce do podawania deserów
5.3. Techniki podawania deserów

IX. PODAWANIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
1. PODAWANIE GORĄCYCH NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
1.1. Podział gorących napojów bezalkoholowych
1.2. Przygotowanie kawy
1.3. Naczynia i sztućce do podawania kawy
1.4. Techniki podawania kawy
1.5. Przygotowanie herbaty
1.6. Naczynia i sztućce do podawania herbaty
1.7. Techniki podawania herbaty
1.8. Przygotowanie i podawanie kakao i czekolady
2. PODAWANIE ZIMNYCH NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2.1. Podział zimnych napojów bezalkoholowych
2.2. Techniki podawania zimnych napojów bezalkoholowych

X. PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
1.1. Działanie alkoholu na organizm człowieka
2. PODAWANIE PIWA
2.1. Charakterystyka i podział piw
2.2. Techniki podawania piwa
3. PODAWANIE WIN
3.1. Charakterystyka i podział win
3.2. Techniki podawania win
3.3. Podawanie win czerwonych
3.4. Podawanie win białych
3.5. Podawanie win musujących
4. PODAWANIE WÓDEK
4.1. Charakterystyka i podział wódek
4.2. Techniki podawania wódek
5. DOBÓR ALKOHOLI DO POTRAW
Bibliografia

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie