Manu

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788378041221 
  • Rok wydania 2013 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo ODDK 
  • Ilość stron 848 

Opis

Obszerny, szczegółowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie.

IV wydanie, uaktualnione i poszerzone uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2013 r.

Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów -biegłych rewidentów.

Ponad 120 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z:

- pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów (omówiono tu m.in.: środki trwałe, inwestycje, instrumenty finansowe, kapitały, rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy) oraz

- konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi (omówiono tu m.in.: leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów).

Każde zagadnienie zostało dokładnie scharakteryzowane pod kątem:
- uregulowań polskiego prawa bilansowego (ustawy o Rachunkowości, ewentualnie Krajowych Standardów Rachunkowości);
- rozwiązań przyjętych w MSSF;
- prawa podatkowego (zwłaszcza ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W publikacji:

- szczegółowe wyjaśnienia i rozksięgowania zdarzeń gospodarczych - warto mieć zawsze pod ręką w każdej sytuacji
- liczne przykłady i odwołania do praktyki - nieocenione dla księgowych, pomogą w rozwiązaniu konkretnych problemów
- wielowymiarowy komentarz do każdego zagadnienia
- przejrzysty układ zagadnień - pomoże szybko odnaleźć szukany problem
- dla jednostek, które przygotowują się do wprowadzenia MSSF zamieszczono dokładny instruktaż przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF.


dr Roman Seredyński

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, współwłaściciel i prezes zarządu ECA Auxilium S.A. przez wiele lat kierownik działu audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej, odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada również bogate doświadczenie w zakresie przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR/MSSF oraz niemieckim prawem bilansowym; bierze udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, w realizacji projektów Due Dilligence oraz w wycenie przedsiębiorstw; autor wielu artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej; współpracownik firm szkoleniowych -wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Katarzyna Szaruga

Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu w Zabrzu; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna zarówno za przeprowadzanie badań i przeglądów sprawozdań finansowych, jak i sporządzanie pakietów konsolidacyjnych, realizację zleceń Due Dilligence i wycenę przedsiębiorstw; posiada bogate doświadczenie w przekształcaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), w doradztwie dla spółek giełdowych oraz spółek przygotowujących się do wprowadzenia akcji na Giełdę Papierów Wartościowych; autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

Marta Dziedzia

Biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej; specjalizuje się w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych, w tematyce z zakresu niemieckiego prawa handlowego i bilansowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przekształcania sprawozdań finansowych oraz sporządzania pakietów konsolidacyjnych zgodnie z niemieckim prawem bilansowym (HGB) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF); autorka wielu artykułów z zakresu rachunkowości.

Arkadiusz Lenarcik

Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu na obszar Wrocław/Zabrze; karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), a także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw; brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych; autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie