Moje konto
  • Plan kont z komentarzem ? handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym) [opr. twarda] Plan kont z komentarzem ? handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym) [opr. twarda]

Plan kont z komentarzem ? handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym) [opr. twarda]

1 oferta z 1 sklepu

ISBN 9788378040231 Autor Gierusz, Jerzy Rok wydania 2012 Oprawa twarda Wydawnictwo ODDK Ilość stron 716 WIĘCEJ INFORMACJI ↓

Informacje o produkcie

ISBN9788378040231
AutorGierusz, Jerzy
Rok wydania2012
Oprawatwarda
WydawnictwoODDK
Ilość stron716
Obszerny komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (w formie pliku PDF), z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do nowego, XVII wydania Komentarza do planu kont
  • Wprowadzono szereg zmian wynikających z najnowszych aktualizacji ustaw: o rachunkowości, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.
  • Z uwagi na zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych zaktualizowano komentarz do kont zespołów 0 i 1.
  • W związku z ukazaniem się stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także nowelizacji ustawy o rachunkowości zmieniono komentarz odnoszący się do zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Poszerzono komentarz do konta Kapitał z aktualizacji wyceny o księgowania związane z zagrożeniem kontynuacji działalności (art. 29 UoR).
  • W komentarzu do konta 011 Środki trwałe doprecyzowano zasady odliczania podatku naliczonego VAT od nabycia, importu i leasingu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton
RECENZJA DO WYDANIA XV

W księgarniach pojawiło się kolejne, 15 wydanie komentarza do jednego z najpopularniejszych w firmach planu kont.

Pozycja ta jest prawdziwym kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Zasady ewidencjonowania poprzedzone zostały charakterystyką reguł funkcjonowania wszystkich kont syntetycznych z odesłaniem do odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. Książkę należy polecić zarówno studentom rachunkowości, jak i osobom zawodowo zajmującym się prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

„Rzeczpospolita”, Dobra Firma, 6 sierpnia 2007 r.

prof. dr hab. Jerzy Gierusz - Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako ekspert i projektant nowatorskich rozwiązań ewidencyjno-analitycznych. Wieloletni wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb skarbowych, biegłych rewidentów i księgowych.

Wstęp

1. Założenia systemu rachunkowości finansowej

1.1. Podmioty objęte ustawą o rachunkowości

1.2. Nadrzędne zasady rachunkowości

1.3. Polityka

1.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

1.5. Kategorie przyjęte dla potrzeb wyceny aktywów i pasywów

1.6. Inwentaryzacja

1.7. Badanie i publikowanie sprawozdań finansowych

2. Wykaz kont syntetycznych

3. Komentarz do planu kont

3.1. Zespół 0 – Aktywa trwałe

3.2. Zespół 1 – Inwestycje krótkoterminowe i kredyty

3.3. Zespół 2 – Rozrachunki i

3.4. Zespół 3 – Materiały i towary

3.5. Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

3.6. Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich

3.7. Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe

3.8. Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 3.9. Zespół 8 – Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy

4. Długoterminowe umowy o usługę

5. Rozliczanie połączenia spółek

6. Rachunkowość zabezpieczeń

Załącznik nr 1 – Zarządzenie kierownika jednostki o adaptacji „Planu kont” dla potrzeb Zakładowego Planu Kont

Bibliografia

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.

Sprawdź też