Manu

Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788373358553 
  • Autor Wodecki Jerzy 
  • Rok wydania 2013 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo Politechnika Śląska 
  • Ilość stron 270 

Opis

Sposoby wytwarzania różnych przedmiotów były doskonalone przez wieki. Postęp w tej dziedzinie był jednak stosunkowo wolny, gdyż opierał się na wiedzy rzemieślników, która przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Rosnące zapotrzebowanie na artykuły przemysłowe, które pojawiło się w ubiegłym stuleciu i w związku z tym wprowadzenie produkcji seryjnej w wielu dziedzinach przemysłu maszynowego, stworzyło potrzebę starannego opracowania procesów wytwarzania, zapewniających odpowiednią jakość wyrobów i możliwie dużą wydajność produkcji. Rozwój nauki i techniki pozwala obecnie na opracowanie maszyn i innych urządzeń o bardzo złożonej konstrukcji, które spełniają wysokie wymagania eksploatacyjne, a jednocześnie, z uwagi na konkurencję występującą na rynku, są wytwarzane przy możliwie niskich nakładach środków finansowych. Opracowaniem prawidłowych procesów ich wytwarzania zajmuje się technologia maszyn.
Obecnie wielkie zakłady przemysłowe mają duże zaplecza badawcze, które zajmują się opracowaniem oraz wdrożeniem nowych procesów produkcyjnych dla wytwarzanych przez nie wyrobów, a unikatowe sposoby wytwarzania tzw. know-how często stanowią ściśle chronione tajemnice firmowe. Dobra znajomość zagadnień technologii maszyn powinna dotyczyć nie tylko technologów, którzy opracowują procesy technologiczne, lecz także konstruktorów. Dzięki temu opracowane przez nich konstrukcje będą „technologiczne", co oznacza, że ich wytworzenie będzie możliwie tanie i szybkie.
W szerokim ujęciu technologia maszyn obejmuje nie tylko procesy wytwarzania elementów maszyn z półfabrykatów i łączenia ich w procesie montażu, lecz także procesy wytworzenia samych półfabrykatów.
Niniejszy podręcznik dotyczy jedynie produkcji części maszyn. Jest on przeznaczony dla studentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Zakłada się, że korzystający z niego znają podstawowe sposoby wykonywania półfabrykatów o różnej postaci, kształtowania części na drodze obróbki ubytkowej i plastycznej, a także posiadają znajomość podstaw teorii skrawania, miernictwa warsztatowego oraz budowy obrabiarek i narzędzi do obróbki skrawaniem.


SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. PROCES PRODUKCYJNY I PROCES TECHNOLOGICZNY

2. ELEMENTY SKŁADOWE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

3. DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
3.1. Dokumentacja konstrukcyjna
3.2. Program produkcji
3.3. Środki produkcji

4. STRUKTURA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI..

5. DOKŁADNOŚĆ OBRÓBKI
5.1. Dokładność ustalenia przedmiotu
5.2. Dokładność obrabiarek
5.3. Dokładność uchwytów obróbkowych
5.3.1. Błąd zamocowania przedmiotu
5.3.2. Błąd ustalenia uchwytu na obrabiarce
5.3.3. Błąd ustalenia narzędzia względem uchwytu
5.3.4. Błąd stały uchwytu
5.3.5. Błąd podziału w uchwycie podziałowym
5.4. Dokładność narzędzi
5.5. Sztywność układu technologicznego
5.5.1. Sztywność obrabiarki
5.5.2. Sztywność uchwytu
5.5.3. Sztywność przedmiotu
5.5.4. Sztywność narzędzia
5.6. Odkształcenia cieplne układu technologicznego
5.7. Naprężenia własne
5.8. Drgania
5.9. Dokładność nastawienia obrabiarki
5.10. Ekonomiczna dokładność obróbki

6. NADDATKI NA OBRÓBKĘ

7. SPOSOBY USTALANIA OBRABIANYCH PRZEDMIOTÓW

8. ZASADY DOBORU BAZ OBRÓBKOWYCH

9. PÓŁFABRYKATY
9.1. Rodzaje półfabrykatów
9.1.1. Półfabrykaty z materiałów hutniczych
9.1.2. Odkuwki
9.1.3. Odlewy
9.1.4. Wykroje
9.1.5. Półfabrykaty spajane
9.1.6. Półfabrykaty otrzymane metodą obróbki plastycznej na zimno
9.1.7. Półfabrykaty z tworzy w sztucznych
9.1.8. Półfabrykaty otrzymane przez spiekanie proszków metali
9.2. Zasady doboru półfabrykatów
9.3. Przygotowanie półfabrykatów do obróbki

10. ZASTOSOWANIE PODOBIEŃSTWA TECHNOLOGICZNEGO CZĘŚCI DO USPRAWNIENIA PROCESU WYTWARZANIA
10.1. Podobieństwo technologiczne
10.2. Obróbka grupowa
10.3. Typizacja procesów technologicznych

11. PRZYKŁADY RAMOWYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
11.1. Przykłady ramowych procesów technologicznych wałków stopniowanych
11.1.1. Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego bez obróbki cieplnej
11.1.2. Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego z hartowanymi powierzchniami
11.1.3. Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego z nawęglanymi i hartowanymi niektórymi powierzchniami
11.1.4. Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego bardzo dokładnego połączony z normalizowaniem i stabilizowaniem
11.1.5. Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego z otworem osiowym
11.1.6. Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego niesztywnego
11.2. Przykłady ramowych procesów technologicznych tulei
11.3. Przykład ramowego procesu technologicznego dźwigni
11.4. Przykłady ramowych procesów technologicznych kół zębatych
11.4.1. Ramowy proces technologiczny koła zębatego bez obróbki cieplnej
11.4.2. Ramowy proces technologiczny koła zębatego obróbką cieplną hartowaniem
11.4.3. Ramowy proces technologiczny koła zębatego z obróbką cieplno-chemiczną
11.5. Przykłady ramowych procesów technologicznych korpusów
11.5.1. Ramowy proces technologiczny korpusu jednolitego
11.5.2. Ramowy proces technologiczny korpusu dzielonego

12. TECHNOLOGICZNOŚĆ KONSTRUKCJI
12.1 Reguły konstruowania ze względu na obróbkę skrawaniem
12.2. Technologiczność konstrukcji części klasy wałek
12.3. Technologiczność konstrukcji części klasy tuleja
12.4. Technologiczność konstrukcji części klasy dźwignia
12.5. Technologiczność konstrukcji części klasy korpus

13. DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA
13.1. Karta technologiczna
13.2. Karta instrukcyjna obróbki
13.3. Instrukcja uzbrojenia obrabiarki
13.4. Karta normowania czasu obróbki

14. NORMA CZASU PRACY

15. PROCES TECHNOLOGICZNY MONTAŻU
15.1. Montaż połączeń rozłączonych
15.2. Montaż połączeń nierozłączonych

16. METODY MONTAŻU
16.1. Montaż z zamiennością całkowitą
16.2. Montaż z zamiennością warunkową
16.3. Montaż z zastosowaniem kompensacji technologicznej
16.4. Montaż z zastosowaniem selekcji
16.5. Montaż z zamiennością konstrukcyjną

17. FORMY ORGANIZACYJNE MONTAŻU

18. TECHNOLOGICZNE ŚRODKI MONTAŻU
18.1. Narzędzia, uchwyty i przyżądy montażowe
18.2. Maszyny montażowe

19.MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU
19.1. Układy chwytające i orientujące przedmioty
19.1.1. Mechaniczne układy chwytające i orientujące przedmioty
19.1.2. bezkontaktowe układy orientujące przedmioty
19.1.3. Wzajemne orientowanie łączonych przedmiotów w montażu automatycznym
19.2. Roboty i manipulatory przemysłowe w zautomatyzowanym montażu

20.TECHNOLOGICZNOŚĆ KONSKTRUKCJI ZE WZGLĘDU NA PROCES MONTAŻU

21. OPRACOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MONTAŻU
21.1. Podział procesu technologicznego montażu
21.2. Dokumentacja technologiczna montażu
21.2.1. Karta technologiczna montażu
21.2.2. Karta instrukcyjna montażu
21.2.3. Schemat montażu

22. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
22.1. Klasyfikacja systemów komputerowego wspomagania działań inżynierskich
22.2. Udział systemów CAx w projektowaniu procesu technologicznego
22.3. Metody programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
22.3.1. Programowanie ręczne
22.3.2. Programowanie zorientowane warsztatowo
22.3.3. Programowanie maszynowe

23.WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
23.1. Jednostkowy koszt wytwarzania
23.2. Podział kosztów
23.3. Obliczanie składników kosztów
23.3.1. Koszt materiałów podstawowych
23.3.2. Koszt robocizny bezpośredniej
23.3.3. Koszty spowodowane brakami
23.3.4. Koszty ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych
23.3.5. Koszty ogólnowydziałowe
23.3.6. Koszty ogólnozakładowe

24. PRZYKŁAD PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWANEGO
24.1. Dobór półfabrykatu
24.2. Plan obróbki
24.3. Dokumentacja technologiczna

BIBLIOGRAFIA

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie