Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

Przykro nam, w chwili obecnej brak ofert.
  • Ilość stron: 176
  • Rok wydania: 2011
  • Oprawa: miękka
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

Informacje o produkcie

Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

Numer dopuszczenia: 89/05
Podręcznik Porta Latina pomyślany jest jako kurs pełny języka łacińskiego, realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ciągu trzech lat (od 175 do 220 godzin). Układ podręcznika daje możliwość wyboru różnego zakresu czasowego nauczania (podstawowego i rozszerzonego). Można go wprowadzić do każdego profilu liceum ogólnokształcącego oraz gimnazjum, jak również na lektoracie wyższych uczelni. Podręcznik Porta Latina składa się z dwóch części sprzedawanych w komplecie:
Pars I. Teksty, ćwiczenia, słownik,
Pars II. Preparacje i komentarz gramatyczny. Część I - Pars I. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej
Podręcznik składa się z 34 jednostek metodycznych – Lectiones. W zakres każdej jednostki wchodzą:
A. Varia – część podstawowa. W tej części zawiera się nowy materiał gramatyczny i leksykalny podany w jak najprostszej formie i nieskomplikowanych luźnych zdaniach. Zdania te należy przeanalizować na lekcji, korzystając również z komentarza gramatycznego i przykładów umieszczonych w II części podręcznika – Preparacje i komentarze. Wprowadzony materiał trzeba utrwalić przy pomocy ćwiczeń (cz. C Exercitationes).

Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

B. Tekst ciągły – część wprowadzająca treści kulturowe (różnie tytułowana). Część ta jest tekstem zwartym, o określonym temacie, który zawiera nowe słownictwo, utrwala materiał gramatyczny danej jednostki, powtarza jednocześnie materiał już do tej pory poznany. Treści tekstów części B są ważne dla rozwoju umysłowego i duchowego ucznia. Jeżeli szczupłość czasu przeznaczona na naukę języka łacińskiego nie pozwala na rozszerzanie i pogłębianie danego tematu, to można tę część opuścić, zdając sobie sprawę z dużego uszczerbku dla wiedzy o kulturze antycznej.

Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

C. Exercitationes (ćwiczenia) – w tej części zawarty jest obfity materiał utrwalający i sprawdzający poznane zagadnienia gramatyczne i słownikowe w postaci różnorodnych ćwiczeń do każdej jednostki lekcyjnej. Ćwiczenia te można wykorzystać jako utrwalenie materiału podczas godziny lekcyjnej, jako samodzielne zadanie domowe i jako materiał do sprawdzianów.

Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

D. Dicta, proverbia, sententiae (zwroty, przysłowia, sentencje) – ta część zawiera oryginalne teksty (zdania). Spełniają one ważną rolę kształcącą i wychowawczą, bo uczą, bawią i poruszają serca i umysły. Są to w większości takie sentencje antyczne, które rozpowszechniły się w literaturze europejskiej. W wielu wypadkach podani zostali autorzy tych powiedzeń. Zwroty te były w użyciu mieszkańców Europy nieprzerwanie od starożytności po wiek XX i dzisiaj również mogą stanowić wyposażenie kulturowe współczesnego Polaka i Europejczyka.

Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

E. Ars poetica aut quod libet (sztuka poetycka albo co kto lubi) – wiersze (lub ich fragmenty) poetów starożytnych i średniowiecznych, inskrypcje i zagadki. Po X, XX i XXX lekcji znaleźć można spreparowane teksty łaciny mówionej, tematycznie związane z życiem współczesnym. Mogą one zainteresować i zachęcić uczniów do szukania innych źródeł łaciny jako języka prostej komunikacji, zwłaszcza w sieci internetowej. Do tych trzech lekcji dodane zostały też carmina, czyli pieśni i piosenki. Niektóre z melodii mogą być dobrze znane uczniom. Lekcje I-XXXIV obejmują cały podstawowy materiał gramatyczny. W dalszej części podręcznika (po Lectio XXXIV) podany został wybór tekstów łacińskich (oryginalnych, prozaicznych i poetyckich) autorów od starożytności po współczesność. Dzięki tym tekstom uczniowie mogą lepiej poznać kulturę antyczną, głębiej wniknąć w dzieje myśli europejskiej i uznać potrzebę znajomości języka łacińskiego.

Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

W następnym rozdziale podany został tekst promocji doktorskiej i kilka wzorów dyplomów nadawanych ludziom wybitnym w dziedzinie nauki oraz zasłużonym dla społeczeństwa i państwa. Są to dyplomy nadawane z okazji przyznania przez senat wyższej uczelni tytułu doktora honoris causa lub honorowego obywatelstwa miasta nadany przez radę miejską. Uczeń może przekonać się w ten sposób, że języka łacińskiego używa się również dzisiaj dla podtrzymania wielowiekowej tradycji i dla podkreślenia wyjątkowej rangi pewnych uroczystości.

Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

Dalej umieszczony został rozdział Carmina medii aevi transferenda et translata. Są tu przykłady średniowiecznej liryki religijnej (Stabat Mater, Dies irae) oraz świeckiej poezji lirycznej (Carmina Burana) wraz z przekładami. Są to parafrazy i przekłady uczniów klas licealnych, które mogą zachęcić innych uczniów do własnej twórczości translatorskiej i poetyckiej. Następna część to zbiór ok. 365 sentencji, przysłów i zwrotów z tłumaczeniem i komentarzem rzeczowym przy trudniejszych zwrotach. Są tu wszystkie zdania z części Dicta, do których dołączono wiele innych. Index auctorum (wykaz autorów tekstów i sentencji) ma na celu zapoznać ucznia z sylwetkami pisarzy antycznych oraz polsko-łacińskich wspomnianych w podręczniku. Na końcu książki znajdują się słowniki alfabetyczne: polsko-łaciński (umożliwia tłumaczenie występujacych w ćwiczeniach zdań z języka polskiego na język łaciński) i słownik łacińsko-polski. Część II - Pars II. Preparacje i komentarze
Część II zawiera :
- notę o autorze tekstu (B.) i dziele, z którego zaczerpnięty jest fragment;
- słownictwo w kolejności jego występowania do części A, B i D. Bezpośrednio przy słówkach zaznaczone są zapożyczenia w języku polskim. Na końcu preparacji do każdej lekcji uczeń znajdzie zapożyczenia w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Taki wykaz zapożyczeń pokazuje, o ile łatwiej przyswaja się słowa w językach nowożytnych, poznawszy ich źródłosłów łaciński;
- objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzanych w danej jednostce tematycznej - Lectio;
- komentarz rzeczowy, który wprowadza w kulturę antyczną i dziedzictwo europejskie;
- tabele form deklinacyjnych i koniugacyjnych.

Dane techniczne

Parametry
Ilość stron 176
Rok wydania 2011
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wydawnictwo Szkolne PWN

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie