Moje konto
  • Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]
  • Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka] Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

Porta Latina Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Preparacje i komentarze [opr. miękka]

0 ofert z 0 sklepów

ISBN 9788374460071Rok wydania 2011Oprawa miękkaIlość stron 176Wydawnictwo Wydawnictwo Szkolne PWN WIĘCEJ INFORMACJI ↓

Oferty niedostępne

Niestety żaden ze sklepów nie oferuje obecnie tego produktu.

Popularne produkty Wydawnictwo Szkolne PWN

Popularne produkty z kategorii Nauka języka innych firm

Informacje o produkcie

ISBN9788374460071
Rok wydania2011
Oprawamiękka
Ilość stron176
WydawnictwoWydawnictwo Szkolne PWN

Numer dopuszczenia: 89/05 Podręcznik Porta Latina pomyślany jest jako kurs pełny języka łacińskiego, realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ciągu trzech lat (od 175 do 220 godzin). Układ podręcznika daje możliwość wyboru różnego zakresu czasowego nauczania (podstawowego i rozszerzonego).

Można go wprowadzić do każdego profilu liceum ogólnokształcącego oraz gimnazjum, jak również na lektoracie wyższych uczelni. Podręcznik Porta Latina składa się z dwóch części sprzedawanych w komplecie: Pars I.

Teksty, ćwiczenia, słownik, Pars II. Preparacje i komentarz gramatyczny. Część I - Pars I. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej Podręcznik składa się z 34 jednostek metodycznych – Lectiones.

W zakres każdej jednostki wchodzą: A. Varia – część podstawowa. W tej części zawiera się nowy materiał gramatyczny i leksykalny podany w jak najprostszej formie i nieskomplikowanych luźnych zdaniach. Zdania te należy przeanalizować na lekcji, korzystając również z komentarza gramatycznego i przykładów umieszczonych w II części podręcznika – Preparacje i komentarze.

Wprowadzony materiał trzeba utrwalić przy pomocy ćwiczeń (cz. C Exercitationes). B. Tekst ciągły – część wprowadzająca treści kulturowe (różnie tytułowana). Część ta jest tekstem zwartym, o określonym temacie, który zawiera nowe słownictwo, utrwala materiał gramatyczny danej jednostki, powtarza jednocześnie materiał już do tej pory poznany.

Treści tekstów części B są ważne dla rozwoju umysłowego i duchowego ucznia. Jeżeli szczupłość czasu przeznaczona na naukę języka łacińskiego nie pozwala na rozszerzanie i pogłębianie danego tematu, to można tę część opuścić, zdając sobie sprawę z dużego uszczerbku dla wiedzy o kulturze antycznej.

C. Exercitationes (ćwiczenia) – w tej części zawarty jest obfity materiał utrwalający i sprawdzający poznane zagadnienia gramatyczne i słownikowe w postaci różnorodnych ćwiczeń do każdej jednostki lekcyjnej.

Ćwiczenia te można wykorzystać jako utrwalenie materiału podczas godziny lekcyjnej, jako samodzielne zadanie domowe i jako materiał do sprawdzianów. D. Dicta, proverbia, sententiae (zwroty, przysłowia, sentencje) – ta część zawiera oryginalne teksty (zdania).

Spełniają one ważną rolę kształcącą i wychowawczą, bo uczą, bawią i poruszają serca i umysły. Są to w większości takie sentencje antyczne, które rozpowszechniły się w literaturze europejskiej. W wielu wypadkach podani zostali autorzy tych powiedzeń.

Zwroty te były w użyciu mieszkańców Europy nieprzerwanie od starożytności po wiek XX i dzisiaj również mogą stanowić wyposażenie kulturowe współczesnego Polaka i Europejczyka. E. Ars poetica aut quod libet (sztuka poetycka albo co kto lubi) – wiersze (lub ich fragmenty) poetów starożytnych i średniowiecznych, inskrypcje i zagadki.

Po X, XX i XXX lekcji znaleźć można spreparowane teksty łaciny mówionej, tematycznie związane z życiem współczesnym. Mogą one zainteresować i zachęcić uczniów do szukania innych źródeł łaciny jako języka prostej komunikacji, zwłaszcza w sieci internetowej.

Do tych trzech lekcji dodane zostały też carmina, czyli pieśni i piosenki. Niektóre z melodii mogą być dobrze znane uczniom. Lekcje I-XXXIV obejmują cały podstawowy materiał gramatyczny. W dalszej części podręcznika (po Lectio XXXIV) podany został wybór tekstów łacińskich (oryginalnych, prozaicznych i poetyckich) autorów od starożytności po współczesność.

Dzięki tym tekstom uczniowie mogą lepiej poznać kulturę antyczną, głębiej wniknąć w dzieje myśli europejskiej i uznać potrzebę znajomości języka łacińskiego. W następnym rozdziale podany został tekst promocji doktorskiej i kilka wzorów dyplomów nadawanych ludziom wybitnym w dziedzinie nauki oraz zasłużonym dla społeczeństwa i państwa.

Są to dyplomy nadawane z okazji przyznania przez senat wyższej uczelni tytułu doktora honoris causa lub honorowego obywatelstwa miasta nadany przez radę miejską. Uczeń może przekonać się w ten sposób, że języka łacińskiego używa się również dzisiaj dla podtrzymania wielowiekowej tradycji i dla podkreślenia wyjątkowej rangi pewnych uroczystości.

Dalej umieszczony został rozdział Carmina medii aevi transferenda et translata. Są tu przykłady średniowiecznej liryki religijnej (Stabat Mater, Dies irae) oraz świeckiej poezji lirycznej (Carmina Burana) wraz z przekładami.

Są to parafrazy i przekłady uczniów klas licealnych, które mogą zachęcić innych uczniów do własnej twórczości translatorskiej i poetyckiej. Następna część to zbiór ok. 365 sentencji, przysłów i zwrotów z tłumaczeniem i komentarzem rzeczowym przy trudniejszych zwrotach.

Są tu wszystkie zdania z części Dicta, do których dołączono wiele innych. Index auctorum (wykaz autorów tekstów i sentencji) ma na celu zapoznać ucznia z sylwetkami pisarzy antycznych oraz polsko-łacińskich wspomnianych w podręczniku.

Na końcu książki znajdują się słowniki alfabetyczne: polsko-łaciński (umożliwia tłumaczenie występujacych w ćwiczeniach zdań z języka polskiego na język łaciński) i słownik łacińsko-polski. Część II - Pars II.

Preparacje i komentarze Część II zawiera : - notę o autorze tekstu (B.) i dziele, z którego zaczerpnięty jest fragment; - słownictwo w kolejności jego występowania do części A, B i D. Bezpośrednio przy słówkach zaznaczone są zapożyczenia w języku polskim.

Na końcu preparacji do każdej lekcji uczeń znajdzie zapożyczenia w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Taki wykaz zapożyczeń pokazuje, o ile łatwiej przyswaja się słowa w językach nowożytnych, poznawszy ich źródłosłów łaciński; - objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzanych w danej jednostce tematycznej - Lectio; - komentarz rzeczowy, który wprowadza w kulturę antyczną i dziedzictwo europejskie; - tabele form deklinacyjnych i koniugacyjnych.

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.