Moje konto

bezrobocie × w kategorii Książki ×

11 produktów z 8 sklepów

Bezrobocie i polityka zatrudnienia [opr. twarda]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788326440120 Autor Zbigniew Góral Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 308

… nawiązujące do dorobku wybitnego znawcy tej tematyki, Profesora Wacława Szuberta.Autorzy traktują bezrobocie jako szczególnie ważne wyzwanie dla polskiego prawodawcy i podejmują próbę oceny sposobów przeciwdziałania temu zjawisku w różnych jego przejawach. Książka dostarcza wiedzy o społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach bezrobocia, przybliża genezę obowiązujących w tej materii rozwiązań prawnych … SZCZEGÓŁY →

Bezrobocie [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788301145606 Autor Kwiatkowski, Eugeniusz Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN Ilość stron 352

… uwarunkowań i poszczególnych typów bezrobocia, mechanizmów utrwalających to zjawisko oraz sposobów jego zredukowania. Książka została napisana przez jednego z najwybitniejszych specjalistów w Polsce, cieszącego się też dużym autorytetem w skali międzynarodowej, a jednocześnie doświadczonego dydaktyka, czego wynikiem jest przejrzysty układ treści i klarowna prezentacja złożonej problematyki ekonomi … SZCZEGÓŁY →

Czy Polska importuje bezrobocie? [opr. twarda]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788323509639 Autor Grotkowska Gabriela Rok wydania 2012 Oprawa twarda Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Ilość stron 377

… się do wybranych teorii wymiany międzynarodowej i ekonomii rynku pracy, stawia hipotezy dotyczące skutków dynamicznego przyrostu wymiany zagranicznej Polski w zakresie towarów, dla wynagrodzeń i zatrudnienia w poszczególnych działach przemysłu. Następnie, uwzględniając dane dotyczące gospodarki polskiej z okresu od początku transformacji do wejścia Polski do UE, weryfikuje postawione hipotezy. Obraz … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Bezrobocie Niepełnosprawność Potrzeby [opr. miękka]

w kategorii Politologia

ISBN 9788322731055 Autor Ewa Sarzyńska, Janusz Kirenko Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo UMCS Ilość stron 292

… pracujących jak i niepracujących, w aspekcie potrzeb psychicznych, funkcjonowania psychospołecznego, w tym samooceny, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wsparcia społecznego i postaw społecznych. Wybór do badań tych właśnie aspektów kondycji psychospołecznej człowieka wydaje się trafny w świetle współczesnego stanu badań nad uwarunkowaniami psychospołecznymi funkcjonowania człowieka w środowisku … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Ani bezrobocie ani opieka społeczna [opr. miękka]

w kategorii Politologia

ISBN 9788301156114 Autor Gazon Jules Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN Ilość stron 274

… prof. Jules Gazon, poszukując odpowiedzi na zasadnicze pytania stawiane przed polityką społeczną współczesnego świata. Czy bezrobocie uznawane przez teorię ekonomii za nieuniknione, można tolerować z etycznego punktu widzenia? Czy można godzić się z tym, by dzieci rodziły się i wzrastały pozbawione jakiejkolwiek innej perspektywy niż wykluczenie ze świata pracy? Czy efektywne jest płacenie bezrobotnym … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Bezrobocie równowagi w Polsce

w kategorii Socjologia

ISBN 9788379691081 Autor Kucharski Leszek Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Ilość stron 216 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 5 zł

Osoba ludzka a bezrobocie. Analiza filozoficzno-pedagogiczna [opr. miękka]

w kategorii Pedagogika

ISBN 9788377020791 Autor Łuka Magdalena Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Ilość stron 301

… w Europie3.2. Od idei "szkoły pracy" do "pedagogiki pracy"3.3. Współczesne wyzwania związane z wychowaniem do pracy i przez pracęRozdział IV: Ku pedagogii bezrobocia1. Działania promujące wartość osoby1.1. Potencjał rozwojowy człowieka i jego urzeczywistnianie się przez pracę1.2. Zasada pomocniczości i solidarności jako podstawa przezwyciężania zjawiska bezrobocia2. Potrzeba przywracania … SZCZEGÓŁY →

Produkt krajowy a bezrobocie [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 8372052648 Autor Agnieszka Ziomek Rok wydania 2006 Oprawa miękka Wydawnictwo VERBUM Ilość stron 264

… swoich zamiarów badawczych wykazuje się przy tym szeroką i zasługującą na uznanie wiedzą z zakresu zwłaszcza teorii ekonomii, polityki gospodarczej, statystyki, ekonometrii oraz historii gospodarczej. Dowodzi tu również swoich umiejętności w doborze poprawnych z metodologicznego punktu widzenia metod badawczych oraz świetnej znajomości polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Niniejsza praca … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce

w kategorii Socjologia

ISBN 9788372052384 Autor Barbara Ptaszyńska Wydawnictwo WSB Poznań

Bezrobocie jest nieodłączną właściwością gospodarki rynkowej, choć jego skala podlega wahaniom. Szczególnie dokuczliwym problemem stało się ono w gospodarkach, które przeszły proces transformacji... SZCZEGÓŁY →

Nasze problemy [opr. twarda]

w kategorii Socjologia

ISBN 9788324212385 Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo UNIVERSITAS Ilość stron 256

… a także interwencję socjalną, która powinna uwzględniać złożoną i szeroką wiedzę na ich temat. Autorzy ukazują nie tylko relację pomiędzy bezrobociem i ubóstwem, ale także dokonują swoistej dekonstrukcji pojęć, wydobywając ich złożoność i wielowątkowość. Bez świadomości skomplikowanej natury biedy i bezrobocia oraz związków pomiędzy nimi, obraz tych zjawisk może być i bywa - zwłaszcza dla osób nie … SZCZEGÓŁY →

Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego Teoria i praktyk

w kategorii Pozostałe książki

ISBN 9788373788398 Ilość stron 248 Rok wydania 2013

… do wzrostu produkcji, jak izwiększenia zatrudnienia przede wszystkim zależy od zwiększenia popytu na produkty i usługi wytwarzane w danej gospodarce. Stąd część II pracy kończą rozważania dotyczące działań, które mogłyby zwiększyć popyt na dobra i usługi wytwarzane w Polsce zarówno na rynek wewnętrzny, jak i naeksport w warunkach konieczności oddłużania polskiej gospodarki (rozdział 6).Pracę zamyka … SZCZEGÓŁY →