Moje konto

dzialalnosc gospodarcza × w kategorii Książki ×

21 produktów z 9 sklepów

strona 1 z 2

Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788326405709 Autor Paweł Borszowski Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 444

… gospodarczej. W książce przedstawiono zagadnienie definiowania działalności gospodarczej przez ustawodawcę podatkowego, omówiono także granice jego autonomii w ramach kształtowania podatkowych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, mając na względzie zasadę wolności gospodarczej jako podstawę funkcjonowania gospodarki. Z tego względu niniejsza publikacja ma znaczenie nie tylko … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Działalność gospodarcza. 542 pytania i odpowiedzi [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788326441684 Autor Agata Kamińska Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 508

… podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, itp. w prowadzeniu działalności gospodarczej. W opracowaniu Czytelnik znajdzie rozwiązanie m.in. takich problemów jak: ? czy brak podpisu i pieczątki na fakturze VAT wpływa na ocenę prawidłowości jej wystawienia? ? jakie korzyści podatkowe wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych? … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 20 zł

Skarb państwa a działalność gospodarcza - wyślemy dzisiaj, tylko u nas taki wybór !!! [opr. twarda]

w kategorii Książki popularnonaukowe

ISBN 9788326433108 Autor Kidyba Andrzej Rok wydania 2014 Oprawa twarda Ilość stron 288

… teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania Skarbu Państwa w działalności gospodarczej. Celem oddawanego do rąk czytelników opracowania jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być skala zaangażowania państwa w procesy prowadzenia działalności gospodarczej oraz jaka forma tego zaangażowania byłaby najbardziej optymalna. Biorąc pod uwagę tak postawiony … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 16 zł

Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788389179715 Autor Marian Pałka Rok wydania 2012 Wydawnictwo Ekspert Ilość stron 712

… zarówno postanowienia ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i wiążących jednostki przepisów ustaw o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych) oraz podatku VAT i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Uwzględnia ono również wydane interpretacje oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

INDEKS księgowań operacji (zdarzeń) w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788389179692 Autor Pałka Marian Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo Ekspert Ilość stron 502

… pierwszej - wskazującym miejsce, w którym są one wymienione, tak by w łatwy sposób można było znaleźć operacje, których sposób księgowania jest poszukiwany. Układ ten umożliwia odnalezienie potrzebnej informacji, zarówno na podstawie ekonomicznej treści operacji - w oparciu o spis treści części pierwszej opracowania, jak i na podstawie alfabetycznie uporządkowanego ich wykazu, … SZCZEGÓŁY →

Prawo spółek praktyczny komentarz [opr. miękka]

w kategorii Technika, leksykony techniczne

ISBN 9788375561227 Autor Koralewski Michał Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo CeDeWu Ilość stron 290

… dokumentów używanych w toku działalności danej spółki. Poruszona została także problematyka rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwzględnieniem doboru i sposobu wypełnienia urzędowych formularzy.Odrębnie przedstawiono takie zagadnienia, jak tworzenie i rejestracja poszczególnych typów spółek ze wskazaniem kolejnych kroków postępowania oraz konkretnych zapisów umów … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Ubezpieczenie społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą - Tomasz Major, Beata Pawłowska [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325516215 Autor Tomasz Major, Beata Pawłowska Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 198

… przepisów kolizyjnych w prawie ubezpieczeń społecznych, zarówno tych zawartych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale także zawartych w prawie wspólnotowym oraz w umowach bilateralnych, których stroną jest Polska. Przepisy te opatrzone są komentarzem, autorstwa praktyków zajmujących się … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 9 zł

Jednoosobowa firma [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788389537775 Autor Młodzikowska Danuta, Lunden Bjorn Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo BL INFO Ilość stron 400

… ten spotkał się z bardzo pozytywnymi opiniami Czytelników. Jest on wykorzystywany jako podstawowy materiał szkoleniowy na finansowanych ze środków unijnych kursach dla osób chcących założyć własną firmę. Dlaczego? Dlatego, że jest kompletny i zawiera wszystkie ważne zagadnienia w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia rachunkowości, rozliczania podatku dochodowego … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

INDEKS KSIĘGOWAŃ OPERACJI GOSPODARCZYCH W JEDNOSTKACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788389179 Autor Marian Pałka Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo Ekspert Wrocław Ilość stron 500

… działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W pierwszej podane zostały operacje gospodarcze, według ich treści ekonomicznej, oraz sposób ich księgowania. Część druga jest alfabetycznym skorowidzem operacji ujętych w części pierwszej, wskazującym miejsce, w którym są one wymienione, tak aby w łatwy sposób można było … SZCZEGÓŁY →

Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788372517920 Autor Karol Sławik (red.) Rok wydania 2007 Oprawa miękka Wydawnictwo Difin Ilość stron 270

… jest opracowanie po­święcone praktycznym aspektom funkcjonowania gminy jako przedsiębiorcy. Dla teoretyków, a także studentów i aplikantów szczególnie zainteresowanych problematyką działalności gospodarczej, szczególne znaczenie z pewnością będą miały rozważania dotyczące wolności działalności gospodarczej nie tylko na gruncie polskiego prawa konstytucyjnego, ale również w … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu [opr. miękka]

w kategorii Ekologia

ISBN 9788361574699 Autor Grontkowska Anna Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo Hortpress Ilość stron 272

… zarówno ze wzrostem skomplikowania procesów społeczno-gospodarczych, jak też z globalizacją i postępem w zakresie tworzenia, upowszechniania i stosowania wiedzy. Także działalność związana z architekturą krajobrazu wymaga znajomości podstawowych zasad funkcjonowania pojedynczych jednostek gospodarczych oraz gospodarki jako całości. Proponowany uczniom i nauczycielom podręcznik Działalność … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Działalność gospodarcza w przedsięb. FORMAT-AB - Anna Grontkowska [opr. broszurowa]

w kategorii Kuchnia, przepisy kulinarne

ISBN 9788389184450 Autor Anna Grontkowska Rok wydania 2013 Oprawa broszurowa Wydawnictwo Format-AB Ilość stron 288 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Januensis ergo mercator?. Działalność gospodarcza Genueńczyków w ziemi lwowskiej na tle kontaktów Polski z czarnomorskimi kolo [opr. twarda]

w kategorii Reportaż

ISBN 9788362261567 Autor Hryszko Rafał Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Historia Iagellonica Ilość stron 156

… intensywnej działalności handlowej Genueńczyków, prowadzonej w oparciu o sieć faktorii. Przebywający w nich kupcy angażowali swój kapitał zarówno w wymianę lewantyńską, jak i handel regionalny, którego podstawą były naturalia. Oba te nurty wymagały lepszego rozpoznania poszczególnych rynków, a z czasem skłaniały kupców do osiedlania się w węzłowych miejscych wymiany. Jednym … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788375564150 Autor Mućko Przemysław, Sokół Aneta Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo CeDeWu Ilość stron 284

… urzę­dach zo­bo­wią­za­nych do re­je­stra­cji fir­my. Każ­dy etap pro­ce­du­ry re­je­stra­cyj­nej zo­stał za­pre­zen­to­wa­ny zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym usta­wo­daw­stwem i obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi. Au­to­rzy pu­bli­ka­cji szcze­gól­ną uwa­gę po­świę­ci­li zmia­nom w za­kre­sie pra­wa do­ty­czą­ce­go Usta­wy o swo­bo­dzie … SZCZEGÓŁY →

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788375566420 Autor Mućko Przemysław, Sokół Aneta Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo CeDeWu Ilość stron 277

… działalności gospodarczej. Omówiono w nim wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do zarejestrowania firmy. Każdy etap rejestracji został przedstawiony zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. W poradniku odnaleźć można wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia zarówno najważniejsze … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325567392 Rok wydania 2014 Ilość stron 370

… jest to odpowiedzialność solidarna lub subsydiarna. Celem publikacji jest przedstawienie z punktu osoby trzeciej, kiedy do takiej odpowiedzialności dochodzi, jak również jak bronić swoich praw i zapobiec ponoszeniu odpowiedzialności przez osobę trzecią, jak również, gdy dochodzi do egzekucji z majątku osoby trzeciej - jak zminimalizować skutki takiego działania. Zagadnienia omówione … SZCZEGÓŁY →

Indywidualna działalność gospodarcza

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788375566970 Autor Pod red. Piotr Szczypa

… mężczyzn pracujących na własny rachunek (samozatrudnienie).Dzięki tej książce dowiesz się o:istocie samozatrudnienia w warunkach polskiej gospodarki;relacjach samozatrudnionego z pracodawcą" i członkami rodziny;obciążeniach podatkowych i parapodatkowych;optymalizacji podatkowej;niezbędnej dokumentacji jaką musi prowadzić samozatrudniony;źródłach finansowania własnej działalności … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 5 zł

KONCESJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PRAWIE POLSKIM [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788361053156 Autor Michał Waligórski Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Forum Naukowe Ilość stron 158

… aparatury pojęciowej, istoty instytucji prawno-gospodarczych, ich genezy i rozwoju, a także instrumentów prawnych służących oddziaływaniu państwa na gospodarkę. Spis treści:Wykaz skrótówSłowo wstępneR o z d z i a ł IGeneza i ewolucja koncesji1. Koncesje w systemie prawa francuskiego2. Koncesje w systemie prawa niemieckiego3. Amerykański system koncesyjny4. Koncesje na gruncie międzywojennego … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 5 zł

Działalność gospodarcza w gastronomii TECH kl. 3 podręcznik - Joanna Mikulska, Beata Sawicka, Hanna Górska-Warsewicz [opr. miękka]

w kategorii Pozostałe książki

ISBN 9788302147234 Oprawa miękka Wydawnictwo REA Ilość stron 344 Rok wydania 2014

… wydania: I Rok wydania: 2014 Podręcznik do nauki podstaw działalności gospodarczej w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizujący treści z zakresu PDG w branży gastronomicznej. Niezbędny do opanowania umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym. Wiedza teoretyczna poparta jest licznymi przykładami … SZCZEGÓŁY →