Moje konto

dzialalnosc gospodarcza × w kategorii Książki ×

20 produktów z 13 sklepów

Ubezpieczenie społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą - Tomasz Major, Beata Pawłowska [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325516215 Autor Tomasz Major, Beata Pawłowska Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 198

… przepisów kolizyjnych w prawie ubezpieczeń społecznych, zarówno tych zawartych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale także zawartych w prawie wspólnotowym oraz w umowach bilateralnych, których stroną jest Polska. Przepisy te opatrzone są komentarzem, autorstwa praktyków zajmujących się … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 10 zł

Działalność gospodarcza. 542 pytania i odpowiedzi [opr. twarda]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788326441684 Autor Agata Kamińska Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 508

… podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, itp. w prowadzeniu działalności gospodarczej. W opracowaniu Czytelnik znajdzie rozwiązanie m.in. takich problemów jak: czy brak podpisu i pieczątki na fakturze VAT wpływa na ocenę prawidłowości jej wystawienia?jakie korzyści podatkowe wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych?czy … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 19 zł

Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku [opr. twarda]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788326405709 Autor Paweł Borszowski Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 444

… granice jego autonomii w ramach kształtowania podatkowych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, mając na względzie zasadę wolności gospodarczej jako podstawę funkcjonowania gospodarki. Z tego względu niniejsza publikacja ma znaczenie nie tylko dla ustawodawcy podatkowego, ale także dla podatników, organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. "(...) praca jest oryginalnym … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788372517920 Autor Karol Sławik Rok wydania 2007 Oprawa miękka Wydawnictwo Difin Ilość stron 270

… jest opracowanie po????wi??cone praktycznym aspektom funkcjonowania gminy jako przedsi??biorcy. Dla teoretyk??w, a tak??e student??w i aplikant??w szczeg??lnie zainteresowanych problematyk?? dzia??alno??ci gospodarczej, szczeg??lne znaczenie z pewno??ci?? b??d?? mia??y rozwa??ania dotycz??ce wolno??ci dzia??alno??ci gospodarczej nie tylko na gruncie polskiego prawa konstytucyjnego, ale r??wnie?? w … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie (PDF)

w kategorii E-booki

ISBN 9788375268461 Autor Piotr Kubiński Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 368

… jej ograniczenia. Przedmiotem szczególnej analizy jest istota działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i jej główne wyznaczniki, kształtowanie modelu koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w Polsce, udzielenie koncesji lub jej odmowa w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w sferze ochrony … SZCZEGÓŁY →

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788375566420 Autor Mućko Przemysław, Sokół Aneta Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo CeDeWu Ilość stron 277

… Prowadzeniem Działalności Gospodarczej. Omówiono W Nim Wszystkie Czynności, Jakie Należy Wykonać By Prawidłowo Przygotować Dokumenty Potrzebne Do Zarejestrowania Firmy. Każdy Etap Rejestracji Został Przedstawiony Zgodnie Z Obowiązującym Ustawodawstwem I Obowiązującymi Normami. W Poradniku Odnaleźć Można Wartościowe Porady Eksperta Z Dziedziny Księgowości, Który Wyjaśnia Zarówno … SZCZEGÓŁY →

Skarb państwa a działalność gospodarcza - wyślemy dzisiaj, tylko u nas taki wybór !!! [opr. twarda]

w kategorii Książki popularnonaukowe

ISBN 9788326433108 Autor Kidyba Andrzej Rok wydania 2014 Oprawa twarda Ilość stron 288

… które dotyczą teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania Skarbu Państwa w działalności gospodarczej. Celem oddawanego do rąk czytelników opracowania jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być skala zaangażowania państwa w procesy prowadzenia działalności gospodarczej oraz jaka forma tego zaangażowania byłaby najbardziej optymalna. Biorąc pod uwagę … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325567392 Rok wydania 2014 Ilość stron 370

… 2. Źródła prawa obecnie obowiązujące dotyczące odpowiedzialności osoby trzeciej (prawo krajowe i unia europejska, inne regulacje) § 3. Odpowiedzialność solidarna (istota, źródła odpowiedzialności) § 4. Odpowiedzialność subsydiarna (istota, źródła odpowiedzialności) § 5. Odpowiedzialność za szkodę § 6. Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność podatkowa (podobieństwa … SZCZEGÓŁY →

Działalność gospodarcza w przedsięb. FORMAT-AB - Anna Grontkowska [opr. broszurowa]

w kategorii Kuchnia, przepisy kulinarne

ISBN 9788389184450 Autor Anna Grontkowska Rok wydania 2013 Oprawa broszurowa Wydawnictwo Format-AB Ilość stron 288 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 5 zł

Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu [opr. miękka]

w kategorii Ekologia

ISBN 9788361574699 Autor Grontkowska Anna Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo Hortpress Ilość stron 272

… też z globalizacją i postępem w zakresie tworzenia, upowszechniania i stosowania wiedzy. Także działalność związana z architekturą krajobrazu wymaga znajomości podstawowych zasad funkcjonowania pojedynczych jednostek gospodarczych oraz gospodarki jako całości. Proponowany uczniom i nauczycielom podręcznik Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu obejmuje najważniejsze zagadnienia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Januensis ergo mercator?. Działalność gospodarcza Genueńczyków w ziemi lwowskiej na tle kontaktów Polski z czarnomorskimi kolo [opr. twarda]

w kategorii Reportaż

ISBN 9788362261567 Autor Hryszko Rafał Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Historia Iagellonica Ilość stron 156

… intensywnej działalności handlowej Genueńczyków, prowadzonej w oparciu o sieć faktorii. Przebywający w nich kupcy angażowali swój kapitał zarówno w wymianę lewantyńską, jak i handel regionalny, którego podstawą były naturalia. Oba te nurty wymagały lepszego rozpoznania poszczególnych rynków, a z czasem skłaniały kupców do osiedlania się w węzłowych miejscych wymiany. Jednym … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

INDEKS księgowań operacji (zdarzeń) w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788389179692 Autor Pałka Marian Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo Ekspert Ilość stron 502

… pierwszej - wskazującym miejsce, w którym są one wymienione, tak by w łatwy sposób można było znaleźć operacje, których sposób księgowania jest poszukiwany. Układ ten umożliwia odnalezienie potrzebnej informacji, zarówno na podstawie ekonomicznej treści operacji - w oparciu o spis treści części pierwszej opracowania, jak i na podstawie alfabetycznie uporządkowanego ich wykazu, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26 zł

KONCESJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PRAWIE POLSKIM [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788361053156 Autor Michał Waligórski Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Forum Naukowe Ilość stron 158

… pojęciowej, istoty instytucji prawno-gospodarczych, ich genezy i rozwoju, a także instrumentów prawnych służących oddziaływaniu państwa na gospodarkę. Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne R o z d z i a ł I Geneza i ewolucja koncesji 1. Koncesje w systemie prawa francuskiego 2. Koncesje w systemie prawa niemieckiego 3. Amerykański system koncesyjny 4. Koncesje na gruncie międzywojennego … SZCZEGÓŁY →

Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788389179715 Autor Marian Pałka Rok wydania 2012 Wydawnictwo Ekspert Ilość stron 712

… zarówno postanowienia ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i wiążących jednostki przepisów ustaw o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych) oraz podatku VAT i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Uwzględnia ono również wydane interpretacje oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich [opr. miękka]

w kategorii Pamiętniki, dzienniki i listy

ISBN 9788375564150 Autor Mućko Przemysław, Sokół Aneta Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo CeDeWu Ilość stron 284

… odpowiedzi na następujące pytania: Jaki rodzaj działalności wybrać by nowotworzona firma w przyszłości przynosiła korzyści a nie straty? Jakie czynności należy wykonać by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji? Jakie druki i jak je należy wypełnić by dokonać rejestracji firmy? Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorce, który zakłada działalność … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Zakładowy plan kont 2013 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Wydanie 23

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788389179722 Autor Pałka Marian Rok wydania 2013 Wydawnictwo Ekspert Wrocław Ilość stron 736

… i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Uwzględnia ono również wydane interpretacje oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a w odniesieniu do spółek kapitałowych i osobowych również postanowienia kodeksu spółek handlowych, natomiast W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych - postanowienia ustawy z dnia 31 stycznia 1989 … SZCZEGÓŁY →

INDEKS KSIĘGOWAŃ OPERACJI GOSPODARCZYCH W JEDNOSTKACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788389179 Autor Marian Pałka Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo Ekspert Wrocław Ilość stron 500

… działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W pierwszej podane zostały operacje gospodarcze, według ich treści ekonomicznej, oraz sposób ich księgowania. Część druga jest alfabetycznym skorowidzem operacji ujętych w części pierwszej, wskazującym miejsce, w którym są one wymienione, tak aby w łatwy sposób można było … SZCZEGÓŁY →

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce... rabat 15 %

w kategorii Hobby i poradniki

ISBN 9788375561975 Rok wydania 2010 Ilość stron 269 Rok wydania 2010

… potrzebne do uruchomienia przedsiębiorstwa w poszczególnych urzędach zobowiązanych do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu … SZCZEGÓŁY →