Manu

Geografia GIM 1 Puls Ziemi ćw. NE

Cechy produktu

  • ISBN 9788326723469 
  • Autor Anna Wawrzkowicz, Joanna i Stanisław Osikowie 

Opis

Zeszyt ćwiczeń Puls Ziemi 1 stanowi dla ucznia doskonałą pomoc w nauce geografii. Zawiera ponad 170 różnorodnych zadań, skorelowanych z treściami w podręczniku, które kształcą niezbędne umiejętności z zakresu geografii fizycznej ogólnej oraz pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę.Ćwiczy biegłość w czytaniu mapy.Doskonali umiejętność analizy i interpretacji materiału ilustracyjnego i statystycznego.Zawiera zadania otwarte, które pozwalają uczniom dokonywać samodzielnej oceny zjawisk.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie