Moje konto
  • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

1 oferta z 1 sklepu

ISBN 9788378041504 Autor Nawrocki Rafał Rok wydania 2013 Wydawnictwo ODDK Ilość stron 312 WIĘCEJ INFORMACJI ↓

Informacje o produkcie

ISBN9788378041504
AutorNawrocki Rafał
Rok wydania2013
WydawnictwoODDK
Ilość stron312
Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia - rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego.

Fachowy poradnik - przejrzysty komentarz z ogromną ilością przykładów i odwołań do rzeczywistych problemów funkcjonowania organizacji pozarządowych.


Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, przystępnie omawia:

1. reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych

2. jak prawidłowo stworzyć politykę rachunkowości fundacji i stowarzyszenia - gotowe wzory (w dwu wersjach - podstawowej i rozszerzonej w zależności od wielkości organizacji)

3. plan kont organizacji pozarządowej

4. zasady ujmowania na kontach księgowych operacji związanych z:
- funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej
- należnościami i zobowiązaniami
- przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, składki członkowskie, pozostałe przychody statutowe)
- kosztami organizacji pozarządowej (w tym: koszty administracyjne, koszty działań statutowych, koszty wolontariatu)
- przychodami i kosztami finansowymi, rozliczeniami międzyokresowymi,
- kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów organizacji
- działalnością statutowa odpłatną.

5. obowiązki bilansowe i podatkowe związane z zamknięciem roku (inwentaryzacja, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe - bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe)

Wiele uwagi poświęcono również problemom związanym ze statusem organizacji pożytku publicznego - w tym zwolnieniom podatkowym, otrzymywaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązkom sprawozdawczym.W osobnym rozdziale autor przedstawił również zasady rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym:
- Zakładowy Plan Kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą
- polityka rachunkowości (zasady tworzenia, gotowy wzorzec zarządzenia)
- sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.


Uwaga - ważna informacja dla osób prowadzących rachunkowość Ochotniczych Straży Pożarnych - jedyna publikacja na rynku, która zawiera dokładny opis prowadzenia ksiąg rachunkowych OSP! W odrębnym rozdziale autor przedstawił księgowość Ochotniczych Straży Pożarnych - z omówieniem statutu, planu kont, zasad ujmowania przychodów i kosztów OSP.

Dołączony do książki suplement elektroniczny zawiera wzory dokumentów (w tym polityki rachunkowości) w edytowalnym formacie - co pozwala łatwo i szybko wykorzystać wzory do stworzenia własnej dokumentacji.

Publikacja skierowana jest zarówno dla osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości) oraz dla tych, którzy posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.Rafał Nawrocki
Certyfikowany księgowy, od wielu lat zajmujący się usługami na rzecz organizacji pozarządowych, autor i realizator wielu szkoleń z dziedziny rachunkowości stowarzyszeń i fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych i ekonomii społecznej.

Zobacz spis treści

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.

Sprawdź też