Manu

Sieci przemysłowe PROFIBUS DP i PROFINET IO (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788362582235 
  • Autor Mystkowski Arkadiusz 
  • Rok wydania 2012 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo Politechnika Białostocka 
  • Ilość stron 199 

Opis

Dzisiejsze systemy sterowania w aplikacjach przemysłowych (ang. process automation control systems) mają charakter rozproszony i charakteryzują się dużą liczbą zmiennych procesowych. Są to aplikacje działające w czasie rzeczywistym, często krytyczne czasowo. Systemy czasu rzeczywistego (ang. real time systems) stanowią specyficzną, ale bardzo ważną dziedzinę współczesnej informatyki przemysłowej. Typowymi i najliczniejszymi przedstawicielami systemów sterujących w czasie rzeczywistym są systemy sterowania procesami przemysłowymi, często należące do klasy systemów określanych jako wbudowane. Ich zadaniem jest sterowanie liniami technologicznymi, obrabiarkami CNC, robotami/manipulatorami na liniach produkcyjnych, układami napędowymi, itd.

Spis treści:

Od Autora

1. Komunikacja w sieci PROFIBUS DP

Wstęp

1.1. Warstwa fizyczna

1.1.1.Media transmisyjne

1.1.2.Uwagi instalacyjne

1.1.3.Złącza

1.1.4.Układ połączeń

1.1.5.Terminatory linii

1.1.6.Wzmacniacze

1.1.7.Prędkość transmisji danych

1.1.8.Zakłócenia na poziomie warstwy fizycznej

1.2. Protokół sieci PROFIBUS

1.2.1.Liczba urządzeń w sieci PROFIBUS DP

1.2.2.Cykl pracy sieci PROFIBUS DP

1.2.3.Rodzaje urządzeń w sieci PROFIBUS DP

1.3. Ramki protokołu PROFIBUS DP

1.3.1.Ramka o stałej długości – bez danych procesowych

1.3.2. Ramka o zmiennej długości z polem danych

1.3.3. Ramka przekazująca token

1.3.4.Usługi warstwy FDL

1.3.5.Funkcje pola FC i SAP

1.3.6.Ramka parametryzacji

1.3.7.Ramka konfiguracji

1.3.8.Ramka z danymi diagnostycznymi

1.4. Parametry magistrali PROFIBUS DP

1.5. Znaczenie pliku .GSD

1.5.1. Przetwarzanie pliku .GSD przez program konfigurujący sieć PROFIBUS

1.5.2.Podstawowe słowa kluczowe występujące w pliku .GSD

1.5.3.Przykład pliku .GSD dla modułu 16-tu wyjść binarnych ET200B

1.6. Diagnostyka sieci PROFIBUS DP

1.6.1.Typowe problemy występujące w sieci PROFIBUS DP

1.6.2.Diagnostyka sieci DP na podstawie warstwy fizycznej

1.6.3.Diagnostyka sieci DP na podstawie protokołu

2. Ćwiczenia z projektowania sieci PROFIBUS DP

2.1. Konfiguracja sieci PROFIBUS DP

2.1.1.Cel i zakres ćwiczenia

2.1.2.Wprowadzenie

2.1.3. Charakterystyka sterownika SIEMENS S7-300 (CPU 313C-2DP)

2.1.4 Charakterystyka modułu SIEMENES S7-200 (CPU 222)

2.1.5.Charakterystyka modułu EM 277

2.1.6.Konfiguracja sieci PROFIBUS DP

2.2. Dwukierunkowa wymiana danych w sieci PROFIBUS DP

2.2.1.Cel i zakres ćwiczenia

2.2.2.Wprowadzenie

2.2.3.Opis wymaganych funkcji do komunikacji

2.2.4.Zadanie

2.3. Diagnostyka sieci PROFIBUS DP i stacji Master/Slave

2.3.1.Cel i zakres ćwiczenia

2.3.2.Wprowadzenie

2.3.3.Diagnostyka stacji Slave i analiza błędów w Step7

2.4. Komunikacja w sieci PROFIBUS DP z procesorem komunikacyjnym

2.4.1.Cel i zakres ćwiczenia

2.4.2.Wprowadzenie

2.4.3Opis i programowanie funkcji FC1 i FC2

2.5. Aktywacja i dezaktywacja stacji DP Slave w sieci PROFIBUS DP

2.5.1.Cel i zakres ćwiczenia

2.5.2.Wprowadzenie

2.5.2.Opis funkcji

2.6. Synchronizacja i zamrażanie wejść/wyjść stacji DP Slave

2.6.1.Cel i zakres ćwiczenia

2.6.2.Wprowadzenie

2.6.3.Opis funkcji SFC 11

3. Komunikacja w sieci PROFINET IO

Wstęp

3.1. Protokół TCP/IP

3.2. Model ISO/OSI

3.3. Media transmisji dla Ethernet 10Mb/s

3.4. Media transmisji dla Ethernet 100Mb/s

3.5. Sposób dostępu do medium w sieci Ethernet

3.6. Ramki w sieci Ethernet

3.7. Praca urządzeń typu switch

3.8. Profil komunikacyjny w sieci PROFINET IO

3.8.1.Wprowadzenie

3.8.2.Typy urządzeń systemu PROFINET IO i ich zadania

3.8.3.Identyfikacja urządzeń w sieci PROFINET IO

3.8.4.Inicjacja i powiązania komunikacyjne w sieci PROFINET IO

3.9. Warstwa fizyczna

3.9.1.Okablowanie

3.9.2.Uwagi instalacyjne

3.9.3.Złącza

3.9.4.Układ połączeń

3.10.Topologia sieci PROFINET IO

3.11.Redundancja i hierarchiczność systemu sieciowego

3.12.Model urządzenia sieci PROFINET IO

3.13.Protokoły wykorzystane w PROFINET IO

3.14.Opis urządzenia – GSDML

3.15.Cykl sieci PROFINET IO

3.16.Komunikacja acykliczna

3.17.Komunikacja czasu rzeczywistego

3.17.1. Komunikacja czasu rzeczywistego w PROFINET IO

3.17.2. Tryb IRT

3.17.3. Klasy komunikacji w trybie RT

3.17.4. Synchronizacja czasu w trybie IRT

3.18.Diagnostyka sieci PROFINET IO

3.18.1. Wprowadzenie

3.18.2. Diagnostyka na poziomie warstwy fizycznej

3.18.3. Diagnostyka z wykorzystaniem protokołu LLDP

3.18.4. Diagnostyka z wykorzystaniem protokołu SNMP

3.18.5. Inne sposoby diagnostyki siec

3.18.6. Przykład realizacji diagnostyki sieci

4. Ćwiczenia z projektowania sieci PROFINET IO

Wstęp

4.1. Konfiguracja połączenia stacji PC z systemem PROFINET IO

4.2 Przyporządkowanie adresów IP oraz nadawanie nazw stacjom PROFINET IO

4.3. Konfigurowanie sieci PROFINET IO

4.4.Ustawianie cyklu wymiany danych i cyklu odświeżania informacji

4.5. Konfiguracja parametrów urządzeń IO

4.6. Konfiguracja PROFINET CBA

4.7. Konfiguracja trybu IRT sieci PROFINET IO, topologia sieci

4.8. Konfiguracja szybkiego restartu stacji w sieci PROFINET IO

4.9. Programowanie cyklicznej wymiany danych procesowych w sieci PROFINET

4.10.Wykonywanie diagnostyki sieci PROFINET IO

4.11.Protokół ARP, nasłuch ramki pakietów w sieci PROFINET IO

4.12.Przypisywanie nazw i adresów stacjom IO-Devices

4.13.Wymiana danych acykliczna, IRT i przesyłanie alarmów

4.14.Projektowanie funkcji IT (WEB) dla IO-Controller

4.14.1. Obsługa serwera FTP dla IO-Controller

Literatura

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie