Manu

Urządzenia I Systemy Mechatroniczne Część 2 (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788375440782 
  • Autor praca zbiorowa 
  • Rok wydania 2009 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo REA 
  • Ilość stron 276 

Opis

To pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik zgodny z podstawą programową dla zawodu "technik mechatronik". Jest przeznaczony do nauczania w następujących typach szkół: czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym, dwuletniej szkole policealnej i rocznej szkole policealnej na podbudowie liceum profilowanego o profilu mechatronicznym.

Książka powinna zainteresować również studentów szkół wyższych studiujących na wydziale mechatroniki oraz inżynierów i kadrę techniczną firm, zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, ich sprzedażą i serwisem.

Ze względu na szeroki zakres materiału podręcznik podzielono na dwie części z zachowaniem kolejności rozdziałów odpowiadającej działom tematycznym podstawy programowej. Część pierwsza obejmuje cztery rozdziały dotyczące: - sterowania i napędu elektrycznego; - sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego; - sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego; - sterowników programowalnych.

Część druga obejmuje pięć rozdziałów dotyczących: - sensoryki; - manipulatorów i robotów przemysłowych; - techniki regulacji i procesów; - telekomunikacji informacyjnej; - zasad projektowania, montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Podręcznik przygotowano bardzo starannie i przystępnie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczną stronę przedstawionych zagadnień. Powstał we współpracy z niemieckim wydawnictwem Verlag Europa - Lehrmittel, specjalizującym się w tworzeniu nowoczesnych podręczników szkolnych.

Ma atrakcyjną szatę graficzną ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera liczne kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele. Opracowali go pracownicy naukowi Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Materiały dodatkowe dla nauczyciela: Jeśli pracujesz z tym podręcznikiem, skorzystaj z materiału pomocniczego (ilustracje z książki) dostępnego w naszym Klubie nauczyciela.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie