Manu

Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788378041320 
  • Autor Majsterkiewicz Irena 
  • Rok wydania 2013 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo ODDK 
  • Ilość stron 124 

Opis

Schemat obiegu 145 dokumentów - pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych.

Właściwy obieg dokumentów umożliwia wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze, w jak najkrótszym czasie od ich zaistnienia. Pozwala również na archiwizowanie tych dokumentów w porządku wymaganym przez ustawę o rachunkowości i przepisy podatkowe.

Forma opracowania - gotowego wzorca zarządzenia - ułatwi zarządzającym firmą stworzenie właściwego aktu prawa wewnętrznego. Praktyczna forma prezentacji zagadnień - szczegółowe zestawienie w tabelach - ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnej informacji.

W instrukcji zamieszczono obieg dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z obszarów, takich jak:

- finanse i księgowość,
- kadry i płace,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, inwestycji, materiałów, produktów, robót i usług,
- gospodarka towarowa,
- środki trwałe w budowie i gospodarka środkami trwałymi,
- gospodarka mieszkaniowa,
- usługi wewnętrzne,
- inwentaryzacja,
- szkody i ubezpieczenia majątkowe.

Suplement elektroniczny (format MS Word), ułatwi stworzenie właściwego aktu prawa wewnętrznego - daje możliwość uzupełnienia instrukcji o indywidualne dane, zapis, wydruk.

Czwarte, poprawione i uzupełnione wydanie uwzględnia zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku, a także zmiany w ustawie o rachunkowości oraz przepisy dotyczące zasad klasyfikowania i kwalifikacji dokumentów.


Irena Majsterkiewicz

Główna księgowa z wieloletnią praktyką zawodową na stanowiskach związanych z administracją, ekonomiką i finansami.


SPIS TREŚCI:

Wstęp

I. Przygotowanie dokumentów księgowych do księgowania

1. Rodzaje dowodów księgowych i cechy jakim muszą odpowiadać
2. Warunki, jakie winien spełniać wygląd dowodu księgowego będącego zarówno dowodem dla celów podatku VAT
3. Kontrola merytoryczna
4. Kontrola formalno-rachunkowa

II. Przechowywanie dokumentów księgowych

III. Schemat obiegu dokumentów

Schemat organizacyjny
Spis tabel
Spis wzorów

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie