Moje konto

zasady rachunkowosci × w kategorii Książki ×

40 produktów z 12 sklepów

strona 1 z 2

Zasady rachunkowości Zbiór rozwiązań

w kategorii Psychologia

ISBN 9788378040842 Autor Chałupczak Jolanta Rok wydania 2012 Wydawnictwo ODDK Ilość stron 114

… zadania 17 Rozwiązanie zadania 18 4. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach Rozwiązanie zadania 19 Rozwiązanie zadania 20 Rozwiązanie zadania 21 Rozwiązanie zadania 22 Rozwiązanie zadania 23 Rozwiązanie zadania 24 Rozwiązanie zadania 25 Rozwiązanie zadania 26 Rozwiązanie zadania 27 5. Dzielenie i łączenie kont Rozwiązanie zadania 28 Rozwiązanie zadania 29 Rozwiązanie zadania 30 Rozwiązanie … SZCZEGÓŁY →

Zasady rachunkowości zbiór zadań 1 [opr. miękka]

w kategorii Technika, leksykony techniczne

ISBN 9788378040798 Autor Jolanta Chałupczak Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo ODDK Ilość stron 276

… i charakterystyka aktywów 1.3. Klasyfikacja i charakterystyka pasywów 2. Bilans 2.1. Bilans jako element sprawozdania finansowego 2.2. Forma i treść bilansu 3. Operacje gospodarcze 3.1. Istota i podział operacji gospodarczych 3.2. Operacje bilansowe i ich wpływ na składniki bilansu 3.3. Dowody księgowe jako podstawa zapisów operacji gospodarczych 4. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach … SZCZEGÓŁY →

Zasady rachunkowości - zbiór zadań 1

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788378040095 Autor Bartel Teresa, Chałupczak Jolanta, Potulska Ewa Rok wydania 2011 Wydawnictwo ODDK Ilość stron 276

… licea handlowe i licea profilowane) w przedmiocie: zasady rachunkowości. Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze: I. Aktywa i pasywa przedsiębiorstw II. Bilans. Operacje gospodarcze III. Dokumentacja księgowa IV. Konta bilansowe V. Kierunki uszczegółowienia … SZCZEGÓŁY →

VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788326443435 Autor Katarzyna Zasiewska Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 220

… W opracowaniu znajdują się liczne przykłady i schematy ułatwiające zrozumienie omawianej problematyki. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych, audytorów, jak również radców prawnych i urzędników skarbowych. Zainteresuje także pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych oraz uniwersytetów ze specjalnościami z zakresu finansów, rachunkowości i podatkó … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

VAT podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788326438776 Autor Katarzyna Zasiewska Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 216

… i zrozumiały zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji w obrocie krajowym i międzynarodowym. Przedstawiono również zasady dokumentowania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych obciążonych VAT. Praca zawiera wyjaśnienie takich zagadnień jak: - wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe, - zasady rozliczania VAT w związku z usługami zagranicznymi, - odliczenie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Zasady rachunkowość zbiór zadań z rozwiązaniami 1

w kategorii Książki militarne

ISBN 9788378042136 Rok wydania 2014 Ilość stron 273

… miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze: - Majątek przedsiębiorstw - Bilans - Operacje gospodarcze - Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach - Dzielenie i łączenie kont - Przychody i koszty działalności gospodarczej - Ustalanie wyniku ze sprzedaży - Wynik finansowy Uwaga - zbiór rozwiązań dostępny w formie suplementu elektronicznego (do pobrania ze strony wydawcy) … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Zasady rachunkowości dla przedsiębiorców 2011 - Jerzy Roman Feliński

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788389850829 Autor Jerzy Roman Feliński Rok wydania 2011 Wydawnictwo Sigma Ilość stron 220

… zasad rachunkowości w świetle jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości i innych norm prawnych obowiązujących przedsiębiorców w Polsce. Bogata zawartość normatywna, merytoryczna i praktyczna. Wzory sprawozdań finansowych w pełnym zestawie w ujęciu wariantowym. Wśród problemów wybranych omówiono m. in. leasing, uproszczenia w sprawozdaniu, funkcje i zadania głównego księgowego oraz obliczenie dochodu … SZCZEGÓŁY →

Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR

w kategorii Psychologia

ISBN 9788378040408 Autor Sobczyk Rafał, Regulska Agnieszka Rok wydania 2012 Wydawnictwo ODDK Ilość stron 650

… 5.6. Ustalenie momentu rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych 5.7. Metody amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych 5.8. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych według uregulowań zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości Agnieszka Regulska Rozdział 6. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych 6.1. Przesłanki utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 6.2. Ustalenie wartości … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 36 zł

Podstawy rachunkowości [opr. miękka]

w kategorii Albumy

ISBN 9788376416595 Autor Wioletta Baran Rok wydania 2014 Oprawa miękka Ilość stron 338 Wydawnictwo Difin

… odbiorców informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Informacje te, przygotowywane przez osoby o kwalifikacjach odpowiadających zasadom określonym w kodeksach etyki, powinny stanowić gwarancję wiarygodności i jakości. Dla tych, którzy lepiej odnajdują się w obszarze zarządzania, proponuje się studiowanie rachunkowości zarządczej. We wprowadzeniu do rachunkowości zarządczej zaprezentowano … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 14 zł

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowośc [opr. miękka]

w kategorii Technika, leksykony techniczne

ISBN 9788378040590 Autor Szaruga, Katarzyna / Seredyński, Roman Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo ODDK Ilość stron 112

… autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Uregulowania ustawy o rachunkowości dotyczące zasad (polityki) rachunkowości 2. Wytyczne MSR 8 dotyczące zasad (polityki) rachunkowości 3. Przykładowa dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zasady wykorzystania załączonych przykładów … SZCZEGÓŁY →

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych [opr. miękka]

w kategorii Technika, leksykony techniczne

ISBN 9788378040699 Autor Zysnarska Anna Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo ODDK Ilość stron 124

… Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów 2. Ustalanie wyniku finansowego 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Zakładowy plan kont 2. Wykaz ksiąg rachunkowych 3. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych 4. Opis systemu komputerowego rachunkowości 4. System ochrony … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31 zł

Zakładowy plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dokumentacja zasad rachunkowości 2011

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788361792550 Autor Śliwa Jan, Pawlicki Rafał Rok wydania 2013 Wydawnictwo DIFIN Ilość stron 330

… powinny być opracowane na piśmie i mieć postać dokumentacji opisującej wybrane zasady. Książka zawiera: o wzór zarządzenia kierownika przedsiębiorstwa, o plan kont, o wykaz aktów normatywnych, które zostały uwzględnionych przy opracowywaniu poszczególnych zagadnień. Książka jest przygotowana w taki sposób, że po uzupełnieniu treści Zarządzenia i podpisaniu przez kierownictwo jednostki (Zarząd, właściciela) … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 12 zł

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa Zasady funkcjonowania [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788378041689 Autor Krzysztof Korociński Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK Ilość stron 272

… wraz z przykładowymi dokumentami w tym zakresie; - zakres pomocy, do jakiej zobowiązany jest zakład pracy przy którym działa kasa zapomogowo-pożyczkowa. Publikację zamyka katalog najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem PKZP ujawnionych przez uprawnione organa kontroli. W książce zawarto również bardzo bogatą wzorcową dokumentację dotyczącą wszystkich aspektów … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 20 zł

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 2014. Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788378042273 Autor Szaruga Katarzyna, Seredyński Roman Wydawnictwo ODDK Ilość stron 120

Zobacz wiecej informacji o ksiazce Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 2014. Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Wzorcowe zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 8374266543 Autor Krystyna Jankowska Rok wydania 2010 Wydawnictwo ODDK Ilość stron 142

Zobacz wiecej informacji o ksiazce Wzorcowe zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości (z suplementem elektronicznym) w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. SZCZEGÓŁY →

Wzorcowe zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości (z suplementem elektronicznym) [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788374266543 Autor Krystyna Jankowska Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Ilość stron 142

… zasady (politykę) rachunkowości, stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych oraz ustalania wyniku finansowego. Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb jednostki. Nowe, IV wydanie uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2010r. Suplement elektroniczny (format MS Word) umożliwia uzupełnienie wzorcowego zarządzenia w indywidualne dane, zapis, wyd … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 19 zł

Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia – klasyfikacja – zakres ujawnień

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 8374266727 Autor prof. dr hab. Jerzy Gierusz Rok wydania 2010 Wydawnictwo ODDK Ilość stron 276

… finansowego. Polecam ją z pełnym przekonaniem o jej przydatności, zarówno dla środowiska naukowego, jak i wszystkich tych osób, które z różnych powodów szukają (i nie znajdują) interesujących ich informacji finansowych i ekonomicznych w sprawozdaniach finansowych spółek kapitałowych" (z recenzji prof. zw. dr. hab. Sławomira Sojaka). Prof. dr hab. Jerzy Gierusz - Kierownik Katedry Rachunkowości … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Zasady rachunkowości. Zadania [opr. miękka]

w kategorii Podręczniki

ISBN 9788302098802 Autor 129002 MIELCZARCZYK Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo WSiP Ilość stron 128

… obejmuje polecenia do wykonania księgowań i rozliczeń księgowych; zastosowana została także forma testowa utrwalania i samokontroli wiadomości ucznia. Na zakończenie każdego rozdziału jest zaprezentowane zadanie podsumowujące rozdział, dla ułatwienia samodzielnej pracy ucznia opracowanie wzbogacone zostało o przykładowe rozwiązanie niektórych zadań. Dla zadań, w których ciąg księgowań jest podstawą … SZCZEGÓŁY →

Zasady rachunkowości zarządczej WYPRZEDAŻ - Publikacje wydane przed 2011 rokiem z atrakcyjnymi RABATAMI 30-50%! Środki w stanie idealnym!

w kategorii Podręczniki

ISBN 8301145941 Autor Andrzej Piosik Rok wydania 2006 Wydawnictwo PWN

… odpowiednio dobranymi przykładami empirycznymi, rozwiązanymi krok po kroku. Autor zaprezentował zasady, metody i narzędzia rachunkowości w kontekście poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli) na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiele miejsca poświęcił: rachunkowi kosztów działań, rachunkowi kosztów celu, strategicznej karcie wyników i … SZCZEGÓŁY →

Zasady rachunkowości [opr. broszurowa]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788372513656 Autor Anna Kuczyńska-Cesarz Rok wydania 2003 Oprawa broszurowa Wydawnictwo DIFIN Ilość stron 216

… o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych, bieżących ustaw podatkowych.Podręcznik skierowany jest do uczniów rozpoczynających naukę z zakresu zasad i metod prowadzenia rachunkowości jednostek gospodarczych.Zawiera podstawowe informacje dotyczące: urządzeń księgowych umożliwiających rejestrację zmian w zasobach majątkowych i kapitałach jednostek, sprawozdań … SZCZEGÓŁY →