Menu

NiQuitin plastry 21mg/24h x 7

Cechy produktu

  • Producent GlaxoSmithKline 
  • Postać plaster 

Opis

1. NAZWA towaru LECZNICZEGO NiQuitin 21 mg/24 godz. (114 mg) system transdermalny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Nicotinum Jeden plaster o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA System transdermalny 4. DetalOWE informacje KLINICZNE 4.1 wskazania do stosowania NiQuitin jest wyodrębniony do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, rozszerzenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe preparat NiQuitin należy stosować równocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Plastry należy stosować według poniższych wskazówek. Przed rozpoczęciem terapii należy zaprzestać palenia tytoniu. Podczas trwania terapii nie należy palić papierosów ani przyjmować nikotyny w innej formie. Palenie choćby małej ilości tytoniu w trakcie próby zerwania z nałogiem może doprowadzić do nawrotu nałogu. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania. Dorośli (także osoby w podeszłym wieku) NiQuitin należy stosować jeden raz na dobę, zawsze o tej samej porze i możliwie prędko po przebudzeniu się. Plaster należy nakleić na nieowłosioną, czystą i suchą skórę na górnej części tułowia lub górnej zewnętrznej części ramienia. Plastra nie należy zdejmować przed upływem 24 godzin. NiQuitin należy wykorzystać natychmiast po wyjęciu z ochronnego opakowania. Plastra nie należy stosować na skórę, która jest uszkodzona, zaczerwieniona czy podrażniona. Po upływie 24 godzin, zużyty plaster należy zdjąć i przykleić nowy na inne miejsce na skórze. Jednego plastra nie należy stosować dłużej niżeli 24 godziny z powodu zmniejszonej dostępności nikotyny po upływie tego czasu. Na miejsca po zużytym plastrze nie należy naklejać nowego plastra przed upływem co najmniej tygodnia. Nie należy stosować dwóch plastrów równocześnie. Plaster NiQuitin należy zastosować bezpośrednio po wyjęciu go z saszetki. Po zastosowaniu należy unikać dotykania okolic oczu i nosa, a także umyć ręce wodą bez zastosowania mydła. Plaster można zlikwidować przed snem. Aczkolwiek stosowanie plastra poprzez 24 godziny hamuje poranną potrzebę palenia tytoniu. Kurację lekiem NiQuitin początkuje się z reguły od dawki 21 mg/24 godz. I obniża dawki według następującego schematu: Dawka Czas trwania Stopień 1 NiQuitin 21 mg/24 godz. Pierwsze 6 tygodni Stopień 2 NiQuitin 14 mg/24 godz. Następne 2 tygodnie Stopień 3 NiQuitin 7 mg/24 godz. Ostatnie 2 tygodnie Osobom palącym niewiele papierosów (nie więcej niż 10 papierosów dziennie) zaleca się rozpoczęcie terapii od 2 stopnia (14 mg/24 godz.) przez okres 6 tygodni, a następnie zmniejszenie dawki do 7 mg/24 godz. Poprzez ostatnie dwa tygodnie. Jeżeli u pacjentów rozpoczynających leczenie od preparatu NiQuitin w dawce 21 mg/24 godz. Wystąpiły nasilone objawy niepożądane, które nie ustąpiły po kilku dniach, zaleca się zmniejszenie dawki do 14 mg/24 godz.. W takim przypadku preparat NiQuitin 14 mg należy stosować poprzez 6 tygodni a następnie należy obniżyć dawkę do 7 mg/24 godz. I kontynuować leczenie poprzez okres 2 tygodni. By osiągnąć optymalne działanie, należy zastosować pełne, dziesięciotygodniowe lub ośmiotygodniowe leczenie. Terapii nie należy przedłużać poza okres 10 tygodni. Jeżeli kuracja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu (np. Pacjent nie przestał palić albo zaczął ponownie), należy rozważyć możliwość zastosowania dalszego leczenia. Dzieci Bezpieczeństwa i efektywności leczenia nie ustalono u palących dzieci i młodzieży. Nie zaleca się użytkowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 4.3 Przeciwwskazania Plastry NiQuitin są przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na nikotynę albo którykolwiek ze części plastra oraz u dzieci. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące używania Dawka nikotyny obecna w zużytych i nowych plastrach może być krzywdząca dla dzieci. Dlatego też, preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i uważnie pozbywać się zużytych plastrów. NiQuitin może spowodować kontaktowe podrażnienie. Preparat należy stosować ostrożnie, a szczególnie unikać kontaktu plastra z oczami i nosem. Po użyciu plastra, należy precyzyjnie umyć ręce jedynie wodą, bez mydła, gdyż może ono spowodować zwiększenie wchłaniania nikotyny. Środki ostrożności Z chwilą rozpoczęcia terapii pacjent powinien zaprzestać palenia i stosowania innych preparatów zawierających nikotynę. Palenie tytoniu lub wykorzystywanie jakiegokolwiek innego źródła nikotyny podczas terapii plastrami NiQuitin stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze względu na sumowanie się nikotyny zawartej w tytoniu albo środkach nikotynozastępczych z nikotyną uwalnianą z plastra. W sytuacji wystąpienia klinicznie znaczących zaburzeń krążenia lub innych objawów niepożądanych związanych z przyjmowaniem nikotyny należy zniżyć dawkę preparatu lub przerwać terapię. W przypadku jednoczesnego używania wraz z preparatem NiQuitin innych leków może wystąpić konieczność modyfikacji ich dawkowania (patrz pkt. 4.5). Preparatu NiQuitin nie należy stosować dłużej aniżeli 10 tygodni. Pacjenci nie powinni być dłużej leczeni preparatem, ponieważ nikotyna przyjmowana długotrwale może być toksyczna i wywoływać uzależnienie. Sporadycznie, w trakcie używania plastrów z nikotyną, obserwowano tachykardię. Cukrzyca: stężenie glukozy we krwi może ulegać zmianom podczas rzucania palenia, zarówno w czasie wykorzystywania nikotynowej terapii zastępczej, jak i bez takiej kuracji. Osoby chore na cukrzycę powinny badać stężenie cukru we krwi podczas wykorzystywania plastrów NiQuitin. Pacjentom hospitalizowaym ze względu na przebyty zawał mięśnia sercowego, ciężkie zaburzenia rytmu albo incydenty naczyniowo-mózgowe, którzy są w opinii lekarza niestabilni hemodynamicznie, zaleca się zaprzestanie palenia bez użycia środków farmakologicznych. Jeżeli jednak pacjent nie rzuci w ten sposób palenia, można rozważyć wykorzystanie plastrów zawierających nikotynę. Aczkolwiek ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania plastrów w tej grupie pacjentów, rozpoczęcie leczenia może nastąpić wyłącznie pod kontrolą lekarską. Po opuszczeniu szpitala pacjenci mogą normalnie stosować nikotynową terapię zastępczą. W razie pojawienia się klinicznie znaczącego nasilenia objawów sercowo-naczyniowych albo innych działań posiadających związek z podawaniem nikotyny, należy zastosować plaster zawierający mniejszą dawkę leku lub przerwać jego stosowanie. Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z: chorobami sercowo- naczyniowymi (np. Niestabilną dławicą piersiową, dławicą Prinzmetala, niewydolnością serca, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, ciężką arytmią), po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub udarze niedokrwiennym mózgu, chorobami przebiegającymi ze skurczem naczyń, ciężką chorobą naczyń obwodowych, z zaburzeniami krążenia mózgowego, atopowym zapaleniem skóry lub egzemą (z powodu miejscowej nadwrażliwości na plaster), umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością wątroby albo nerek, czynnym wrzodem żołądka albo dwunastnicy, z nadczynnością tarczycy, guzem chromochłonnym nadnerczy lub cukrzycą. W przypadku ciężkich, utrzymujących się powyżej 4 dni miejscowych reakcji w miejscu aplikacji (np. Ciężkiego rumienia, świądu, opuchlizny) albo uogólnionych reakcji skórnych (np. Pokrzywka, ogólna wysypka skórna), należy przerwać stosowanie plastra NiQuitin. Wystąpienie takich objawów może być bardziej prawdopodobne u osób, u których w przeszłości wystąpiło zapalenie skóry. Pacjenci z alergią kontaktową na plaster NiQuitin powinni zostać ostrzeżeni, iż w wyniku narażenia na inne produkty zawierające nikotynę lub po zapaleniu papierosa może u nich wystąpić ciężka reakcja. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne warianty interakcji Nie stwierdzono klinicznie potwierdzonych interakcji między nikotynową terapią zastępczą i innymi używanymi równocześnie lekami. Specjaliści opieki medycznej powinni jednak pamiętać, że samo rzucenie palenia może wymagać zmodyfikowania niektórych terapii. 4.6 Ciąża i laktacja Palenie tytoniu związane m.in. Z podażą nikotyny ma pokaźnie szkodliwy wpływ na zdrowie kobiety ciężarnej i płodu (mała masa urodzeniowa, zwiększone ryzyko poronienia, zwiększona śmiertelność okołoporodowa). Pacjentkom ciężarnym należy doradzić, aby spróbowały rzucić palenie bez używania nikotynowej terapii zastępczej. Jeżeli rzucenie palenia w ten sposób się nie powiedzie, rozpoczęcie leczenia za pomocą plastrów z nikotyną może nastąpić tylko po konsultacji z lekarzem. Kobiety karmiące piersią mogą stosować plastry z nikotyną, ponieważ liczba nikotyny przenikająca do mleka jest nieduża i stanowi mniejsze zagrożenie aniżeli palenie papierosów. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania sprzętów mechanicznych w ruchu Nie jest znany wpływ plastrów NiQuitin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. 5 4.8 Działania niechciane Do przede wszystkim występujących działań niepożądanych po zaimplementowaniu plastrów NiQuitin należą reakcje skórne w miejscu aplikacji. Inne działania niechciane mogą mieć związek z farmakologicznym działaniem nikotyny albo zespołem odstawiennym wynikającym z zaprzestania palenia (patrz właściwości farmakodynamiczne). Niektóre ze stwierdzonych objawów, np. Depresja, rozdrażnienie, nerwowość, niepokój, zmienność nastroju, lęk, senność, zaburzenia koncentracji, bezsenność i zaburzenia snu mogą być spowodowane zespołem odstawiennym związanym z zaprzestaniem palenia. U osób, które zaprzestały palenia w jakikolwiek sposób mogą wystąpić: osłabienie, bóle głowy, zawroty głowy, kaszel lub objawy grypopodobne. W badaniach klinicznych i danych zebranych po wprowadzeniu preparatu do obrotu zanotowano następujące działania niechciane. Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość* wyjątkowo rzadko: reakcje anafilaktyczne Zaburzenia psychiczne nad wyraz często: zaburzenia snu, w tym koszmary senne i bezsenność Często: nerwowość Zaburzenia układu nerwowego niezwykle często: ból głowy, zawroty głowy Często: drżenie Zaburzenia serca niezwykle często: kołatanie serca Niezbyt często: tachykardia Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: duszność, zapalenie gardła, kaszel Zaburzenia żołądka i jelit szczególnie często: nudności, wymioty Często: niestrawność, ból w nadbrzuszu, biegunka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaparcia Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wzmożona potliwość bardzo rzadko: alergiczne zapalenie skóry*, kontaktowe zapalenie skóry*, nadwrażliwość na światło słoneczne Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: ból stawów, ból mięśni Dolegliwości ogólne i stany w miejscu podania szczególnie często: reakcje w miejscu aplikacji plastra* Często: ból w klatce piersiowej, ból kończyn, ból, osłabienie, zmęczenie/ złe samopoczucie Niezbyt często: objawy grypopodobne * Większość reakcji skórnych ma łagodny przebieg i ustępuje szybko po usunięciu plastra. Mogą wystąpić ból albo uczucie ciężkości w kończynach albo innym miejscu gdzie wykorzystano plaster (np. W klatce piersiowej). Częstości występowania są określone jako: niezwykle niejednokrotnie (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów), często (występujące u mniej aniżeli 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów), niezbyt często (występujące u mniej niżeli 1 na 100, ale u więcej niżeli u 1 na 1 000 pacjentów), rzadko (występujące u mniej niżeli 1 na 1 000, lecz u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów), niezwykle rzadko (występujące u mniej niżeli 1 na 10 000 pacjentów). Najczęstsze reakcje skórne w miejscu zastosowania plastra to: przemijająca wysypka, świąd, uczucie pieczenia i palenia, uczucie drętwienia, obrzęk, ból i pokrzywka. Zanotowano również reakcje nadwrażliwości, m.in. Alergiczne zapalenie skóry i kontaktowe zapalenie skóry. W sytuacji nasilonych albo długofalowych reakcji w miejscu aplikacji plastra (np. Silnego rumienia, swędzenia lub obrzęku) albo uogólnionych reakcji skórnych (np. Pokrzywka lub wysypka skórna) pacjentom należy zalecić zaprzestanie wykorzystywania plastrów i kontakt z lekarzem. 6 w sytuacji klinicznie znaczącego nasilenia dolegliwości układu sercowo-naczyniowego lub innych działań niepożąinformacji związanych z nikotyną, należy użyć plaster zawierający mniejszą dawkę leku lub przerwać jego użytkowanie.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.