Manu

Język Angielski Czasy I Formy Czasowe (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788391420713 
  • Autor Matasek, Maciej 
  • Rok wydania 2000 
  • Oprawa miękka 
  • Ilość stron 176 
  • Wydawnictwo Handy Books Studio 

Opis

Czasy stanowią jeden z najistotniejszych elementów gramatyki języka angielskiego. Opanowanie zasad użycia czasów oznacza nabycie umiejętności rozpoznawania kontekstów oraz właściwego wyrażania myśli. Czasy zwykle przysparzają wielu kłopotów uczniom początkującym, jednakże bez ich dobrej znajomości niemożliwe jest poprawne posługiwanie się językiem angielskim.

Aby nauczyć się tworzyć właściwe konstrukcje zdań, a także umieć stosować odpowiednie czasy, wymagane jest zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Niniejsza książka jest zbiorem ćwiczeń, które umożliwiają przełożenie teorii w praktykę. Stanowi ona pomoc dydaktyczną dla uczniów początkujących oraz średniozaawansowanych. Zawarty w niej materiał można także potraktować jako materiał powtórkowy.

Książka doskonale sprawdza się w pracy samodzielnej, a także na zajęciach w klasie.

Publikacja ta składa się z dwóch części.

Część ćwiczeniowa umożliwia zapoznanie się z budową określonej formy czasowej, jej zastosowaniem w kontekście oraz w kontraście z innymi czasami.

Część teoretyczna - KOMPENDIUM zawiera przystępne, a jednocześnie dogłębne objaśnienia dotyczące tworzenia i użycia czasów w języku angielskim. Książka podzielona jest na 29 rozdziałów ćwiczeniowych.

W każdym z nich uczeń odnajdzie szereg ćwiczeń pomocnych w nauce tworzenia zdań twierdzących, pytających oraz przeczących w jednym czasie.

Dodatkowym walorem książki są zestawienia dwóch lub więcej czasów w osobnym rozdziale. Zawarte w nim ćwiczenia uczą sytuacyjnego rozpoznawania kontekstów czasowych.

Osobną część książki stanowi KOMPENDIUM WIEDZY O CZASACH. W części tej zawarte zostały obszerne objaśnienia oraz wzory dotyczące zasad tworzenia oraz zastosowania czasów. Wiedza teoretyczna podana została w sposób przystępny i ułatwiający nabycie dobrej praktycznej znajomości czasów.

Książka zawiera KLUCZ z odpowiedziami do zadań.


SPIS TREŚCI


1. Present Simple - 5
2. Present Continuous - 9
3. Present Simple - Present Continuous - 13
4. Past Simple - czasowniki regularne - 17
5. Past Simple - czasowniki nieregularne - 21
6. Present Simple - Present Continuous - Past Simple - 25
7. Past Continuous - 29
8. Past Simple - Past Continuous - 33
9. Present Perfect - 36
10. Present Simple - Present Perfect - 40
11. Present Perfect - Past Simple - 44
12. Present Simple - Present Perfect - Past Simple - 47
13. Present Perfect Continuous - 51
14. Present Simple - Present Continuous -
Present Perfect - Present Perfect Continuous
15. Past Perfect - 59
16. Past Simple - Past Perfect - 62
17. Past Perfect Continuous - 66
18. Past Simple - Past Continuous - Past Perfect -
Past Perfect Continuous
19. Future Simple - 74
20. Future Simple - Present Continuous - 78
21. be going to - 82
22. Future Simple - be going to - 86
23. Present Continuous - be going to - 90
24. Future Continuous - 91
25. Future Simple - Future Continuous - 94
26. Future Perfect - 97
27. Future Perfect Continuous - 100
28. Future Simple - Present Continuous -
Future Perfect - Future Perfect Continuous
29. Wszystkie czasy - 107
KOMPENDIUM WIEDZY O CZASACH - 115
KLUCZ - 145Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie