Menu

O biznesie po polsku Poziom średni B1 B2 (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788324222988 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Marzena Kowalska 
  • Wydawnictwo Universitas 
  • Ilość stron 224 
  • Rok wydania 2013 

Opis

Doświadczenie w pracy dydaktycznej z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego, wśród których znaczącą liczbę stanowią biznesmeni, pokazało,konieczny jest podręcznik o tematyce biznesowej na średnim poziomie. Autorka wyszła z założenia, iż już na poziomie średnio progresywnym realne jest, a zarazem pożądane posługiwanie się językiem specjalistycznym, jakim jest język biznesu.

Podręcznik pozostał adresowany do tych wszelkich, którzy ukończyli naukę języka polskiego na poziomie podstawowym A1 i A2. Jest to więc podręcznik dla przeciętnych B1 i B2, napisany z myślą o tych, którzy chcą poznać realia prowadzenia biznesu w Polsce, podstawowe słownictwo oraz struktury syntaktyczne używane w tej dziedzinie.

Powstawaniu O biznesie po polsku przyświecała taka koncepcja metodyczna, by jako podręcznik specjalistyczny prezentował on słownictwo oraz struktury używane w biznesie, jednocześnie przywoływał struktury gramatyczne i słownictwo poznane przez uczących się języka polskiego na poziomie podstawowym - A1 i A2 I tak na przykład w lekcji pierwszej.

"dane osobowe" pojawia się nowe słownictwo z kwestionariusza osobowego (stanowisko, zameldowanie), lecz także powtarzane są podstawowe konstrukcje z narzędnikiem (jestem Polakiem, jestem inżynierem, czy - mam 25 lat, pracuję w firmie x) Takie podejście metodyczne zezwala na łagodne przejście z języka ogólnego do specjalistycznego Uczący się nie są przytłoczeni nadmiarem nowego słownictwa i konstrukcji, nie są nieprzyjemnie zaskoczeni i zablokowani.

Podręcznik może być używany równocześnie do pracy z nauczycielem, jak i samodzielnej pracy uczącego się. Stosunkowo prosty układ poszczególnych części i klucz do ćwiczeń zezwalają na samodzielną naukę.

Układ lekcji w podręczniku jest następujący:

- tekst albo dialog
- słownictwo ogólne
- słownictwo tematyczne
- 15 minut na gramatykę (w tym m in. Konstrukcje zdań)
- ćwiczenia
- wiadomości gospodarcze

Na końcu podręcznika znajdują się:

- słowniczek do tematów: "Czas wolny" i "Giełda"
- tablice gramatyczne
- klucz do ćwiczeń
- słownik

Tekst i dialogi (w zależności od tematu i kontekstu sytuacyjnego jest to albo dialog, albo tekst ciągły) prezentują ogólne realia prowadzenia biznesu w Polsce, konstrukcje syntaktyczne, a także słownictwo dotyczące danego tematu. Jako teksty modelowe mogą stanowić punkt wyjścia lekcji. Ta część może słzastosować ćwiczeniom w czytaniu i pracy nad wymową (teksty pozostały nagrane na CD).

Dialogi i teksty nie tworzą jakiejś historii, a to dlatego, iż zamiarem autorki było, by z lekcji korzystano na zasadzie poradnika - uczący się może czytać dowolną lekcję, której znajomość jest mu potrzebna, np. "O gospodarce" czy "Rozmowa przez telefon".

Słownictwo podzielone zostało na dwie grupy - ogólne oraz tematyczne.

Słownictwo tematyczne zawiera zarówno słownictwo specjalistyczne związane z tematem lekcji, jak i słownictwo ogólne czy potoczne, które powiększa zasób słów dotyczących tematów lekcji. W jego skład weszły również wyrażenia i zwroty. Część słownictwa tematycznego stanowi punkt "Łatwo zapamiętasz", w którym prezentowane są internacjonalizmy. W obrębie słownictwa tematycznego znalazły się słowa, które nie pojawiły się w tekście danej lekcji. O ich włączeniu zdecydowało kryterium frekwencyjne - analiza tekstów prasowych oraz tekstów autentycznych, pisanych przez biznesmenów. W słowniczku podaje się dwie formy czasownika, w kolejności - najpierw niedokonany, potem dokonany, niezależnie od tego, który czasownik pojawił się w tekście. Zdarza się, iż pewne słowa, które autorka uznała za ważne, a jednocześnie niełatwe do zapamiętania, powtarzają się w słowniczku dwukrotnie (np. Potwierdzać, odwoływać, przekładać znajdują się w lekcji 3, a także w lekcji 8)

Przyswojenie słownictwa specjalistycznego jest obok opanowania konstrukcji syntaktycznych podstawą posługiwania się językiem specjalistycznym. Dlatego nowe słowa są potem używane w ćwiczeniach równocześnie leksykalnych, jak i gramatycznych.

Dzięki sporej ilości powtórzeń mogą być zapamiętane przez uczących się.

Punkt "15 minut na gramatykę" demonstruje świeże zagadnienia gramatyczne albo również przywołuje te poznane w trakcie kursu podstawowego, które autorka uznała za trudne, jak np. Odmiana czasownika chcieć w trybie warunkowym.

Pamiętając jednak o tym, że podręcznik prezentuje się w serii "Język polski dla cudzoziemców", autorka nie powtarza wszystkich zagadnień gramatycznych, które pojawiają się w trakcie kursu (deklinacji rzeczownika czy koniugacji). Podstawą, do której odsyła się korzystających z O biznesie po polsku, jest podręcznik Ewy Lipińskiej Z polskim na ty. Dla tych wszelkich, którym dla przypomnienia gramatyki wystarczy rzut oka na tablice, na końcu podręcznika zamieszczono tablice gramatyczne - zestawienie odmiany rzeczowników, zaimków dzierżawczych, a także zaimków osobowych przez przypadki, odmiany czasownika i zestawienie liczebników w mianowniku, bierniku i dopełniaczu.

W paragrafie "Konstrukcje" prezentowane są konstrukcje syntaktyczne, do których należą zarówno konstrukcje standardowe dla języka biznesu, jak i takie, które używane są w języku ogólnym.

Podstawą ostatniej części podręcznika, w której ćwiczone jest rozumienie ze słuchu, są krótkie artykuły prasowe nagrane na CD Ich treść stanowią dane gospodarcze. Integrując rozumienie ze słuchu z pozostałymi sprawnościami, autorka proponuje na koniec pytania wiążące się z treścią artykułu, a jednocześnie odwołujące się do doświadczenia uczącego się, na które może on odpowiedzieć ustnie albo pisemnie.

Podręcznik pozostał przetestowany na sześciu rozmaitych grupach średnio innowacyjnych

W przygotowaniu podręcznik na następny poziom języka biznesu - C1.

SPIS TREŚCI:

1 dane OSOBOWE - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(Wypełnianie kwestionariusza osobowego, podawanie informacji o swej drodze zawodowej, zadawanie pytań o dane osobowe)

2 PREZENTACJA firmy
(Opisywanie firmy: firma działa na polskim rynku x lat, zatrudnia x pracowników, współpracuje z)

3 MÓJ DZIEŃ
(Omawianie z asystentką planu dnia: przychodzi X, odwołać, przełożyć spotkanie. Godziny)

4 STRUKTURA producenta
(przedstawianie działów, dyrektorów, zajmować się..., być odpowiedzialnym za...)

5 KONTO W BANKU
(Zakładanie konta w banku, rozmowa z urzędniczką, kredyt w banku: warunki, spłata, oprocentowanie itp. )

6 ROZMOWA przez TELEFON
(Prowadzenie rozmowy telefonicznej, standardowe zwroty)

7 O GOSPODARCE
(Opisywanie sytuacji gospodarczej Polski: inflacja, bezrobocie, dochód PKB, czasowniki: spadać, rosnąć, wzrastać)

8 SPOTKANIE
(Umawianie się na spotkanie z klientem, formuły stosowane przy inicjowaniu spotkania, ustalanie terminu spotkania)

9 DLACZEGO ZMIENIAĆ PRACĘ? CURRICULUM VITAE
(Motywy zmiany pracy, charakterystyczne pytania pracodawcy zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacja własnych dokonań zawodowych)

10 CZY potrzebnE SĄ ZMIANY?
(Plany zmian w firmie: planujemy powiększyć współpracę, zamierzamy powiększyć sprzedaż)

11 WZROST CZY SPADEK?
(Podawanie danych dotyczących obrotów, zysków, strat firmy Czasowniki: spaść, wzrosnąć, zwrot: utrzymywać się na tym samym poziomie)

12 prawidłowY INTERES
(O pieniądzach nieformalnie: X zrobił majątek na handlu kasetami wideo, robić interesy z..., rozpoczynać od..., dorobić się... )

13 NEGOCJOWANIE CEN
(Zwroty i wyrażenia stosowane przy negocjowaniu warunków umowy)

14 WŁASNA producent
(Kroki na drodze do założenia własnej marki, urzędy, dokumenty)

15 PODSUMOWANIE ROKU
(Udało nam się..., zrealizowaliśmy plan, odnieśliśmy sukces)

CZAS WOLNY - zestawienie słownictwa

GIEŁDA - zestawienie słownictwa

TABLICE GRAMATYCZNE

KLUCZ DO ĆWICZEŃ

SŁOWNIK

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.