Matematyka na wesoło - "Zoo" 6-7 lat cz. 1

Matematyka na wesoło - "Zoo" 6-7 lat cz. 1

Przykro nam, w chwili obecnej brak ofert.

Informacje o produkcie

Matematyka na wesoło - "Zoo" 6-7 lat cz. 1

Twoje dziecko zostało zaproszone na wyprawę, której celem jest odszukanie sześciu zagrożonych gatunków zwierząt. Wiadomości o ich środowisku naturalnym, warunkach życia i zwyczajach zostaną opracowane w specjalnym raporcie. Odnajdywanie informacji jest pretekstem do rozbudzania dziecięcych zainteresowań matematyką, wspierania aktywności twórczej oraz umiejętności skupiania uwagi w trakcie rozwiązywania zadań. ARYTMETYKA Pracując z programem, Twoje dziecko stopniowo nabierze biegłości w dodawaniu i odejmowaniu liczb z użyciem znaków, w mnożeniu i dzieleniu rozumianym jako wielokrotne dodawanie i odejmowanie tej samej liczby, w doliczaniu i odliczaniu oraz wykonywaniu działań arytmetycznych w myśli.

FIGURY GEOMETRYCZNE Kilkanaście różnorodnych ćwiczeń dotyczących rozpoznawania figur przestrzennych i płaskich, obliczania oraz porównywania powierzchni pól tych figur wzbogaca wiedzę dziecka o własnościach figur geometrycznych i rozwija jego wyobraźnię przestrzenną. OBLICZENIA PIENIĘŻNE W trakcie gry Twoje dziecko napotka wiele ćwiczeń z wykorzystaniem waluty (złoty, grosze), kształtujących pojęcie pieniądza w aspekcie miarowym.

KLASYFIKACJA Wiele ćwiczeń zawartych w programie pozwala nabyć umiejętność klasyfikowania przedmiotów według wybranej cechy przez grupowanie, odgradzanie i rozsuwanie elementów, a także porównywanie liczebności zbiorów, używanie określeń "mniej", "więcej" i "tyle samo". GŁÓWNE CECHY PROGRAMU: setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych; możliwość śledzenia postępów w nauce: o rejestr wyników, o tablica rekordzistów; zabawy ćwiczące spostrzegawczość; stopniowalny poziom trudności zadań; pomoc w formie dźwiękowej; wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji.

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU: dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych w zakresie 1 - 20; uzupełnianie i porządkowanie liczb w ciągu; porównywanie powierzchni pól figur geometrycznych; znajdywanie szczegółowych elementów na większej ilustracji; grupowanie elementów według wybranej kategorii; dodawanie liczb naturalnych z wykorzystaniem waluty; łączenie figur przestrzennych z ich podstawami.

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie