Moje konto
  • SARSIL klinkier - 4 kg SARSIL klinkier - 4 kg

SARSIL klinkier - 4 kg

1 oferta z 1 sklepu

Producent Silikony Polskie WIĘCEJ INFORMACJI ↓

Informacje o produkcie

ProducentSilikony Polskie

SARSIL® klinkier Silikonowy środek do impregnacji klinkieru CHARAKTERYSTYKA SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku. DANE TECHNICZNE Wygląd jednorodna bezbarwna lub słomkowa ciecz.

Rozcieńczanie gotowy do bezpośredniego użycia Gęstość w 20°C ok. 0,82 g/ml Lepkość w 20°C wg kubka Forda nr 4 ok. 11 s PRZEZNACZENIE SARSIL® klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym przeznaczonym do impregnacji cegły i płytek klinkierowych na elewacjach, ogrodzeniach, murkach, słupkach itp.

Impregnacja uszlachetnia i ożywia barwę, a efekt hydrofobowy zapewnia długotrwałą ochronę klinkieru przed niszczącym działaniem wilgoci. STOSOWANIEPrzygotowanie podłoża Powierzchnie przeznaczone do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą.

W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego Sarsil® czyścik. Środek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami, w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie lub karcie technicznej tego produktu.

SARSIL® klinkier nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30°C. Impregnację klinkieru należy przeprowadzić po wykonaniu spoinowania i całkowitym wyschnięciu fug.

Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynku należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane: okna, drzwi, parapety. W przypadku ich zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz.

Roztwór impregnacyjny powinien wniknąć całkowicie w obrabianą powierzchnię. Aby zapobiec jego zaschnięciu, nadmiar na powierzchni należy starannie zetrzeć szmatką. Nie impregnować powierzchni nie chłonnych (np.

klinkier szkliwiony) lub wilgotnych. Nakładanie Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”.

Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Wydajność: ok.

2,5–5 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji. Uwaga: Wszystkie prace ze środkiem Sarsil® klinkier należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną.

Przy metodzie natryskowej należy stosować maskę zabezpieczającą drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych wskazówek zawartych na etykiecie.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji. Opakowania: 200, 60, 5, 1 l. Atesty: Atest PZH Nr HK/B/0478/02/2008 SARSIL® klinkier: • doskonale impregnuje powierzchnię klinkieru, nadając jej własności hydrofobowe, • penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych, • zachowuje własności „oddechowe” podłoża, • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych, • zwiększa mrozoodporność, • uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę, • zmniejsza wykwity i zapobiega ich powstawaniu, • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.

Sprawdź też