Menu

RRC Tar&Glue usuwanie smoły i kleju 1000ml

Cechy produktu

 • Producent RRCustoms 

Opis

Tar&Glue Remover to skuteczny preparat do przygotowania powierzchni lakierowanych pod woski i powłoki ochronne. Niezbędny przed rozpoczęciem cyklu polerowania. Doskonale radzi sobie z nieprzystępnymi zabrudzeniami takimi jak: smoła, żywica, utwardzone kleje, soki z drzew. Likwiduje je z powierzchni lakieru, szyb i komory silnika samochodu. Zaletą preparatu jest dość długi czas odparowywania i doskonała penetracja osadów pochodzenia drogowego. Do użycia na każdej lakierowanej powierzchni. Uwaga! Nie stosować na gumę, aluminium, a także części stworzone z niskiej jakości materiałów nienaturalnych.


Sposób użycia:

 • Nanieś preparat na suchą i chłodną powierzchnię, przy pomocy atomizera z odległości 30 cm, zaczynając od dołu auta.
 • Pozostaw na powierzchni na 5 do 10 minut.
 • Spłucz wodą pod ciśnieniem i umyj samochód szamponem o neutralnym pH.
 • W razie potrzeby powtórz powyższe czynności.

Przeznaczenie:

 • Przygotowanie powierzchni lakierowanych pod woski, powłoki ochronne.
 • konieczny przed rozpoczęciem cyklu polerowania.
 • Bezpieczne usuwanie smoły, zaschniętych klejów i żywicy z karoserii pojazdu.
 • Do użytku tylko na zewnątrz pojazdu.

Uwagi:

 • Przed zastosowaniem wykonać test w niewiele widocznym miejscu.
 • Nie stosować na rozgrzane powierzchnie.
 • Nie dopuszczać do całkowitego wyschnięcia.
 • Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • bronić przed promieniami słonecznymi.
 • Nie stosować na części produkowane z gumy, aluminium i niskiej jakości materiałów nienaturalnych.
 • Preparat aplikować tylko i wyłącznie na suchą powierzchnię.
 • Nie rozcieńczać.
 • Przed użyciem upewnić się, iż powierzchnia jest adekwatnie przygotowana (nie jest potężnie zabrudzona).

Zagrożenia: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może powodować uczucie senności i zawroty głowy. Działa krzywdząco na organizmy wodne, wywołując długofalowe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie albo pękanie skóry. Sprawia poważne zniszczenie oczu.

Środki ostrożności: chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Uziemić/scalić pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności uniemożliwiające statycznemu rozładowaniu. Unikać wdychania mgły/par skrupulatnie umyć skórę po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz albo w korzystnie wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ubranie ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć albo z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki swobodnego oddychania. W sytuacji złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć albo z lekarzem. Nie powodować wymiotów. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym zastosowaniem. W przypadku pożaru zastosować mgłę wodną/pianę/suchy środek chemiczny albo dwutlenek węgla do gaszenia. Zebrać wyciek. Przechowywać w poprawnie wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik eliminować zgodnie z lokalnymi przepisami.

zawiera: Węglowodory, C9-C12, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatycznych (2-25%); Alkohole C10, etoksylowane

produkt asygnowanY WYŁĄCZNIE DO korzystania ZAWODOWEGO

PREPARAT DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH

Skład: >30% węglowodory alifatyczne, 15-30% węglowodory aromatyczne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne

Max. Zawartość LZO: 618g/l

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.