Menu

Pisma procesowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami + płytą CD (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788325553425 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo C.H. Beck 
  • Ilość stron 714 
  • Rok wydania 2013 

Opis

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które w głównej mierze występują w sprawach sądowoadministracyjnych.

Każdy wzór opatrzony jest znacznym komentarzem, w którym Autorzy wyjaśniają najczęstsze problemy powstające w trakcie tworzenia poszczególnego wzoru. Co więcej, do każdego wzoru pozostało dodane orzecznictwo sądowe w postaci tez, które posiadają związek ze używaniem poszczególnych wzorów w praktyce obrotu. Szczególnie pomocnym dodatkiem jest płyta CD zawierająca wersje edytowalne wszelkich wzorów zamieszczonych w opracowaniu.

Publikacja składa się z rozdziałów podzielonych na: pisma stron i czynności sądu. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in.:

wszczęcia progresywnania sądowoadministracyjnego,
udziału stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
terminów, a także kosztów progresywnania,
zawieszenia i podjęcia innowacyjnania,
umorzenia postępowania sądowego,
orzeczeń sądowych i ich prawomocności,
nowoczesnania wywołanego skargą kasacyjną oraz skargą o wznowienie progresywnania sądowego,
realizowania orzeczeń sądowych.
Celem wyróżnienia w każdym rozdziale pism stron, a także czynności sądu jest jednocześnie ułatwienie sporządzenia danego pisma procesowego, jak również zrozumienie pisma otrzymanego od sądu. Najmocniej pomocne do tego okażą się uwagi i objaśnienia, które odsyłają do mocnego fragmentu we wzorze.

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające użyteczne wzory pism procesowych. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, dzięki czemu książki z tej linii stanowią mistrzowską pomoc równocześnie dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, jak i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Książka okaże się jeszcze niezwykle pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się w problemami w nowoczesnaniu sądowoadministracyjnym.

W niniejszej publikacji znajdują się m.in. Następujące wzory:

Pisma stron takie jak:

skargi: na decyzję administracyjną, postanowienie w innowacyjnaniu administracyjnym, na bezczynność organu administracji publicznej, o wznowienie innowacyjnania sądowego z przeróżnych powodów, a także o pomierzenie organowi grzywny z tytułu niewykonania wyroku,
wnioski: o przeprowadzenie progresywnania mediacyjnego, o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia, o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika osoby prywatnej oraz organizacji organicznej, o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, a także uiszczenia wpisu sądowego, o przywrócenie terminu wraz z wnioskiem o wstrzymanie innowacyjnania (wykonanie orzeczenia), o przedłużenie/skrócenie terminu sądowego, o podjęcie postępowania, o zawieszenie progresywnania na zgodny wniosek stron, o uzasadnienie, sprostowanie, wykładnię oraz uzupełnienie wyroku i o stwierdzenie prawomocności orzeczenia,
zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania,
rozmaitego typu pełnomocnictwa procesowe,
zgłoszenie następców prawnych zmarłego,
zażalenie na postanowienie o zawieszeniu innowacyjnania,
skargi kasacyjne, a także zażalenia różnorodnego rodzaju.
Czynności sądu takie jak:

wyroki: uchylające decyzję, akt (czynność), akt nadzoru lub interpretację przepisów prawa podatkowego, stwierdzające nieważność decyzji oraz aktu prawa miejscowego, dopełniające wyrok, uchylające zakażone wyroki, oddalające skargę o wznowienie innowacyjnania oraz wymierzające grzywnę z tytułu niewykonania wyroku,
postanowienia: o odrzuceniu skargi, o dopuszczeniu/odmowie do udziału w sprawie, o przywróceniu uchybionego terminu do wniesienia skargi i uiszczenia wpisu sądowego, o odmowie przywrócenia terminu, o zawieszeniu innowacyjnania z urzędu, o odmowie zawieszenia innowacyjnania, o podjęciu innowacyjnania, o umorzeniu nowoczesnania, o przedstawieniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu, o skierowaniu pytania prejudycjalnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o sprostowaniu wyroku, o stwierdzeniu prawomocności orzeczenia, a także o odrzuceniu skargi kasacyjnej, zarządzenia: o pozostawieniu pisma bez rozpoznania i o skrócenie terminu sądowego,
wezwanie o uzupełnienie braków formalnych skargi.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.