Moje konto
  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [opr. miękka] Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [opr. miękka]
  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [opr. miękka] Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [opr. miękka]

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [opr. miękka]

1 oferta z 1 sklepu

ISBN 9788393343164Autor Kuszczuk AnnaRok wydania 2012Oprawa miękkaWydawnictwo GaskorIlość stron 100 WIĘCEJ INFORMACJI ↓

Informacje o produkcie

ISBN9788393343164
AutorKuszczuk Anna
Rok wydania2012
Oprawamiękka
WydawnictwoGaskor
Ilość stron100
Informator omawia podstawowe zasady organizacji wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej. Celem publikacji jest wskazanie głównych założeń ustawy z ukierunkowaniem na obowiązki instytucji wynikające z funkcjonowania nowego systemu.

Opracowanie powstało w oparciu o problemy zgłaszane przez uczestników szkoleń prowadzonych przez autorkę. Dzięki temu informator został wzbogacony o kilkadziesiąt najczęściej zadawanych pytań związanych z problematyką ustawy.

Książka ta kierowana jest do wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych szczebla: gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego w tym m.in. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz rodzin zastępczych.


Wśród pytań, na które odpowiada autorka, znajdują się m.in:
- W jaki sposób gmina powinna zlecić realizację zadania z ustawy ośrodkowi pomocy społecznej?
- Według jakich kryteriów należy określić limit rodzin zastępczych w 3-letnim programie rozwoju pieczy zastępczej?
- Jak zorganizować w ramach powiatowego centrum pomocy zespół do spraw pieczy zastępczej?
- Czy do realizacji ustawy stosujemy wywiad środowiskowy?
- Jaki koszt ponosi gmina za pobyt dziecka w pieczy i na jakiej podstawie?

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.