Moje konto

W tej kategorii nie udało się znaleźć dokładnie takich produktów

Poniżej znajdziesz wszystkie produkty w kategorii Prawo, akty prawne.

Prawo, akty prawne

5937 produktów z 25 sklepów

strona 1 z 297

Prawo medyczne dla pielęgniarek [opr. twarda]

ISBN 9788326441660 Autor Dorota Karkowska, Cezary Włodzimierz Włodarczyk Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 491

… zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki. Publikacja przedstawia prawa i obowiązki osób wykonujących zawód pielęgniarki w relacji do praw i obowiązków innych zawodów medycznych, szczególnie lekarza, a także do praw pacjenta. W pracy omówiono zasady i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki oraz scharakteryzowano prawne podstawy zawodowej praktyki pielęgniarskiej oraz zatrudnienia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 20 zł

Prawo handlowe 2012 [opr. miękka]

ISBN 9788325535940 Autor Aneta Flisek Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 680

… 50 aktów prawnych z tej dziedziny Wśród nich znajdują się: Kodeks spółek handlowych Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Prawo działalności gospodarczej Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Prawo własności przemysłowej Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Prawo zamówień publicznych Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Prawo wekslowe … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31%

Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 [opr. miękka]

ISBN 9788325538804 Autor Wojciech Białończyk Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 514

… do poprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 34%

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz [opr. miękka]

ISBN 9788378069096 Autor Mateusz Pacak Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 150

… elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz skierowana jest do praktyków, przede wszystkim przedsiębiorców chcących prowadzić działalność jako instytucja pieniądza elektronicznego, a także pracowników organów regulacyjnych. Może także stanowić pomoc naukową dla dydaktyków i studentów zajmujących się prawem gospodarczym. Mateusz Pacak ? doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 13 zł

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz [opr. twarda]

ISBN 9788326404177 Autor Edward Stawicki, Aleksander Stawicki Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 1340

… oraz ochronę interesów konsumentów, pozostali od wielu lat doradzają klientom w tego typu sprawach. komentarz odwołuje się nie tylko do orzecznictwa krajowych i europejskich organów ochrony konkurencji i konsumentów, ale posiłkuje się również decyzjami organów z innych państwa, zwłaszcza Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Funkcjonujące w tych krajach rozwiązania w wielu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej. Seria: Monografie prawnicze [opr. miękka]

ISBN 9788325538521 Autor Arkadiusz Michalak Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 318

… dziedzina prawa zaczęła budzić żywe zainteresowanie polityków, dziennikarzy, internautów, twórców i artystów. W trakcie tej dyskusji przedstawiano szereg argumentów pro i kontra istnieniu praw własności intelektualnej, zapominając jednak o konstruktywnych uwagach dotyczących ukształtowania całego systemu praw na dobrach niematerialnych. Niniejsza praca stawia krytyczne pytania dotyczące kształtu obecnego … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne [opr. twarda]

ISBN 9788326440908 Autor Aleksandra Kunkiel-Kryńska Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 444

… Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na ich podstawie wykazano, że harmonizacja prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej przeszła znamienną ewolucję od harmonizacji minimalnej do harmonizacji zupełnej. Poszczególne zagadnienia prezentowane są nie tylko w ujęciu teoretycznym, ale odnoszą się także do praktycznych problemów w zakresie efektywności implementacji. Stan prawny na 1 grudnia 2012 … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

Pisma sądowe w sprawach cywilnych [opr. twarda]

ISBN 9788326438165 Autor Bogdan Bladowski Rok wydania 2012 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 400

… terminie). W nowym wydaniu prezentowane wzory pism zostały zaktualizowane (uzupełnione o nowe instytucje procesowe) w związku z nowelizacjami kodeksu postępowania cywilnego - w tym nowelą, której przepisy weszły w życie 3 maja 2012 r. - i jego aktów wykonawczych, a także zmianami w ustawach o ustroju sądów powszechnych oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.Stan prawny na 1 czerwca 2012 rok … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

Sankcje administracyjne [opr. twarda]

ISBN 9788326414855 Autor Stahl Małgorzata, Lewicka Renata Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 772

… administracyjnych i prawidłowego ich nakładania. Celem opracowania jest także uwypuklenie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą coraz częstsze stosowanie przez administrację publiczną sankcji prawnych w kontekście realizacji nałożonych na nią zadań. Książka może być cennym źródłem wiedzy z zakresu stosowania sankcji administracyjnych dla praktyki administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Książka … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 22 zł

Umowy w obrocie gospodarczym [opr. miękka]

ISBN 9788326412288 Autor Koch Andrzej, Napierała Jacek Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 396

… przedsiębiorcę podlega nie tylko ogólnym regułom prawa cywilnego, lecz także szczególnemu reżimowi prawnemu uwzględniającemu wymagania stawiane profesjonalistom. Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opracowanie jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 81%

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie Zgrupowanie InteresĂłw Gospodarczych. Spółdzielnia europejska. Wydanie 22 [opr. miękka]

ISBN 9788326442698 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 824

Zobacz wiecej informacji o ksiazce Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie Zgrupowanie InteresĂłw Gospodarczych. Spółdzielnia europejska. Wydanie 22 w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. SZCZEGÓŁY →

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz [opr. twarda]

ISBN 9788326412943 Autor Kotowski Wojciech Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 1408

… regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono w niej także analizę przestępstw i wykroczeń drogowych, ściśle związanych z ustawą. Książka zawiera wykaz 73 aktów prawnych, stanowiących przepisy wykonawcze do ustawy, wraz z obszernym omówieniem. Do opracowania załączone zostały: wykaz znaków i sygnałów drogowych w formie graficznej taryfikator mandatów i związane … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Zorganizowane grupy przestępcze [opr. miękka]

ISBN 9788326413322 Autor Krajniak Olga Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 396

… danego przestępstwa. W części empirycznej opracowania zostały zaprezentowane ustalone formy osobowe działalności zorganizowanych grup przestępczych, obszary zagrożone ich działalnością oraz sposoby i środki ich działania, jak również wybrane elementy działalności wykrywczej organów ścigania w postępowaniach karnych przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym. Pracę wzbogacają obszerna bibliografia, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

Dyrektywa VAT 2006 112 [opr. twarda]

ISBN 9788325528805 Autor Kamil Lewandowski, Paweł Fałkowski Rok wydania 2012 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 856

… podstawy opodatkowania, opodatkowanie świadczeń złożonych (np. ubezpieczenie i leasing, refaktura mediów i najem), wymogi dokumentacyjne dotyczące eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych, rozliczenie VAT transakcji w zakresie obrotu wierzytelnościami, zwolnienia z VAT dla sprzedaży nieruchomości. W analizie poszczególnych zagadnień pomocne są liczne przykłady i schematy – opracowane na podstawie doświadczenia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 28 zł

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz [opr. miękka]

ISBN 9788378069089 Autor Piotr Staszczyk Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Lexis Nexis Ilość stron 148

… związane z działalnością organizacji pożytku publicznego oraz częste problemy, jakie mogą powstać w zakresie współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem. Szeroko omówiono m.in. takie kwestie jak: uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, zlecanie zadań pożytku publicznego, nadzór nad ich wykonaniem, inicjatywa lokalna czy status wolontariusza. W komentarzu zaprezentowano najważniejsze … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 9 zł

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz [opr. miękka]

ISBN 9788378069072 Autor Monika Dębska Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 118

… Radzie Sądownictwa, orzecznictwo sądowe. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do sędziów, asystentów sądowych oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych, tj. radców prawnych i adwokatów, zainteresowanych funkcjonowaniem organu konstytucyjnego jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Będzie on także cennym źródłem informacji dla studentów chcących rozszerzyć wiedzę z zakresu prawa konstytuc … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 9 zł

Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom 1 [opr. twarda]

ISBN 9788376019161 Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 1320

… ustaw ubezpieczeniowych oraz reforma kodeksowej regulacji umowy ubezpieczenia powoduje, że problematyka z nimi związana należy do zagadnień niezmiernie aktualnych. Komentarz opracowany przez pracowników naukowych różnych uczelni oraz wybitnych praktyków stanowi kompendium wiedzy na temat najnowszych zmian wprowadzonych do szeroko ujmowanego prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz proponowanych nowelizacji. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Pakiet kodeks drogowy komentarz z orzecznictwem nsa sn I tk [opr. miękka]

ISBN 9788363917302 Autor Stanisław Soboń Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Grupa IMAGE Ilość stron 1176

… zasad wymiany informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw UEw zakresie danych dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy (nowela LLIX),wprowadzenie nowych możliwości udostępniania danych z centralnej ewidencji pojazdów w postaci elektronicznej (nowela LLX),zmniejszenie wymagań wobec rzeczoznawców samochodowych i diagnostów. Ponadto, w części tej zostały uwzględnione … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 29%

O sprawiedliwości procesu karnego [opr. twarda]

ISBN 9788326440823 Autor Jerzy Skorupka Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 348

… opracowanie zagadnienia sprawiedliwości w procesie karnym łączące dogmatykę prawa karnego procesowego z filozofią i teorią prawa. Autor analizuje rolę, jaką sprawiedliwość odgrywa w procesie karnym, szczegółowo omawia m.in. takie pojęcia, jak: "prawo do sądu", "gwarancja prawidłowego wymiaru sprawiedliwości", "sprawiedliwość proceduralna" czy "prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym [opr. miękka]

ISBN 9788326414947 Autor Stanisław Dolata Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business Ilość stron 392

… według stanu na dzień 1 września 2011 r., zawiera omówienie: - podstaw teorii podatku i zagadnień harmonizacji podatków; - problematyki z zakresu ordynacji podatkowej, zasad ewidencji podatników i ich odpowiedzialności karnoskarbowej; - podatków obrotowych; - podatków dochodowych; - podatków majątkowych. W podręczniku wyodrębniono wspólne dla niektórych podatków regulacje oraz scharakteryzowano podatki … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 11 zł

O kategorii Prawo, akty prawne

Szukasz książek prawniczych, aktów prawnych? Sprawdź ofertę największych księgarni internetowych i porównaj ceny.

Sprawdź też