Moje konto

W tej kategorii nie udało się znaleźć dokładnie takich produktów

Poniżej znajdziesz wszystkie produkty w kategorii Prawo, akty prawne.

Prawo, akty prawne

5873 produkty z 27 sklepów

strona 1 z 294

Prawo handlowe. Zbiór przepisów [opr. miękka]

ISBN 9788326442698 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 824

… (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) 15 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1514) 1 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1514) SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 23 listopada … SZCZEGÓŁY →

Umowy w obrocie gospodarczym [opr. miękka]

ISBN 9788326412288 Autor Koch Andrzej, Napierała Jacek Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 396

… jako umowy nienazwane. Zawieranie i wykonywanie umów gospodarczych oraz odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę podlega nie tylko ogólnym regułom prawa cywilnego, lecz także szczególnemu reżimowi prawnemu uwzględniającemu wymagania stawiane profesjonalistom. Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 82%

Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 [opr. miękka]

ISBN 9788325538804 Autor Wojciech Białończyk Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 514

… publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.).Na początku tej książki jest obszerne omówienie zmian w, które weszły w życie w 2012 r. i dotyczą m.in.: Ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, Klasyfikacji budżetowej, Sprawozdawczości w układzie zadaniowym, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26 zł

Prawo handlowe 2012 [opr. miękka]

ISBN 9788325535940 Autor Aneta Flisek Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 680

… dziedzinyWśród nich znajdują się: Kodeks spółek handlowych Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Prawo działalności gospodarczej Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Prawo własności przemysłowej Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Prawo zamówień publicznych Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Prawo wekslowe Prawo … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 18 zł

Pisma sądowe w sprawach cywilnych [opr. twarda]

ISBN 9788326438165 Autor Bogdan Bladowski Rok wydania 2012 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 400

… one przy tym zastosowanie do czynności o charakterze procesowym i techniczno-procesowym (np. zarządzenia przewodniczącego dotyczące toku sprawy), z pominięciem natomiast czynności wyłącznie technicznych (np. zarządzenie przewodniczącego o przedłożeniu akt w odpowiednim terminie). W nowym wydaniu prezentowane wzory pism zostały zaktualizowane (uzupełnione o nowe instytucje procesowe) … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30 zł

Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej. Seria: Monografie prawnicze [opr. miękka]

ISBN 9788325538521 Autor Arkadiusz Michalak Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 318

… praca stawia krytyczne pytania dotyczące kształtu obecnego systemu praw własności intelektualnej, ale wskazuje jednocześnie, które rozwiązania należy wprowadzić lub zmienić by prawa własności intelektualnej służyły całemu społeczeństwu, a nie tylko podmiotom uprawnionym. W pracy tej Autor poszukuje zatem złotego środka jako punktu odniesienia dla ukształtowania całego systemu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 12 zł

Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne [opr. twarda]

ISBN 9788326440908 Autor Aleksandra Kunkiel-Kryńska Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 444

… krajowe. Przedstawione rozważania zostały oparte na bogatym piśmiennictwie polskim i zagranicznym, a także na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na ich podstawie wykazano, że harmonizacja prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej przeszła znamienną ewolucję od harmonizacji minimalnej do harmonizacji zupełnej. Poszczególne zagadnienia prezentowane są nie tylko … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 19 zł

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz [opr. twarda]

ISBN 9788326404177 Autor Edward Stawicki, Aleksander Stawicki Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 1340

… konsumenckim w swojej działalności zawodowej. Część autorów ma za sobą doświadczenia wynikające z pracy w administracji państwowej odpowiedzialnej za egzekwowanie reguł konkurencji oraz ochronę interesów konsumentów, pozostali od wielu lat doradzają klientom w tego typu sprawach. komentarz odwołuje się nie tylko do orzecznictwa krajowych i europejskich organów ochrony konkurencji … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Sankcje administracyjne [opr. twarda]

ISBN 9788326414855 Autor Stahl Małgorzata, Lewicka Renata Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 772

… stosowanie przez administrację publiczną sankcji prawnych w kontekście realizacji nałożonych na nią zadań. Książka może być cennym źródłem wiedzy z zakresu stosowania sankcji administracyjnych dla praktyki administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej ?Sankcje administracyjne ? blaski i cienie?, zorganizowanej w dniu 24 listopada 2010 r. przez … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 23 zł

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz [opr. miękka]

ISBN 9788378069096 Autor Mateusz Pacak Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 150

… planowana jest w ustawie o usługach płatniczych, w związku z tym uchylone zostaną po-zostające w mocy przepisy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Decyzja ustawodawcy co do uregulowania usług płatniczych w jednym akcie prawnym wymusiła do-stosowanie publikacji do przyszłego, zmienionego stanu prawnego. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz skierowana … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Prawo medyczne dla pielęgniarek [opr. twarda]

ISBN 9788326441660 Autor Dorota Karkowska, Cezary Włodzimierz Włodarczyk Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 491

… zawód pielęgniarki w relacji do praw i obowiązków innych zawodów medycznych, szczególnie lekarza, a także do praw pacjenta. W pracy omówiono zasady i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki oraz scharakteryzowano prawne podstawy zawodowej praktyki pielęgniarskiej oraz zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w podmiocie leczniczym. Dokonano także analizy ogólnych podstaw … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 19 zł

Pakiet kodeks drogowy komentarz z orzecznictwem nsa sn I tk [opr. miękka]

ISBN 9788363917302 Autor Stanisław Soboń Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Grupa IMAGE Ilość stron 1176

… XI wprowadziła wiele nowych rozwiązań. Do najistotniejszych należy zaliczyć:rozszerzenieuprawnień wynikających z prawa jazdy kategorii B; osoba posiadająca prawo jazdy tej kategorii od co najmniej 3 lat, może kierować motocyklemo pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczalnej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,zniesienie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 33 zł

Zorganizowane grupy przestępcze [opr. miękka]

ISBN 9788326413322 Autor Krajniak Olga Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 396

… grup przestępczych, obszary zagrożone ich działalnością oraz sposoby i środki ich działania, jak również wybrane elementy działalności wykrywczej organów ścigania w postępowaniach karnych przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym. Pracę wzbogacają obszerna bibliografia, orzecznictwo sądów polskich oraz raporty dotyczące przestępczości zorganizowanej. Informacje zawarte w książce … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31%

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Zasady przeciwdziałania [opr. twarda]

ISBN 9788326413179 Autor Jarosław Marciniak Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo WOLTERS KLUWER Ilość stron 199

… także wachlarz działań, dzięki którym pracodawca i zatrudnieni mogą zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu i innych patologii związanych z obszarem zarządzania i relacji interpersonalnych.Jarosław Marciniak - prawnik i ekspert w dziedzinie zarządzania pracą, konsultant-koordynator oddziału warszawskiego firmy L.GRANT HR Consulting, która jest również administratorem … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz [opr. twarda]

ISBN 9788326412943 Autor Kotowski Wojciech Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 1408

… i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono w niej także analizę przestępstw i wykroczeń drogowych, ściśle związanych z ustawą. Książka zawiera wykaz 73 aktów prawnych, stanowiących przepisy wykonawcze do ustawy, wraz z obszernym omówieniem. Do opracowania załączone zostały: wykaz znaków i sygnałów drogowych w formie graficznej taryfikator mandatów i związane … SZCZEGÓŁY →

Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym [opr. miękka]

ISBN 9788326414947 Autor Stanisław Dolata Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business Ilość stron 392

… - podstaw teorii podatku i zagadnień harmonizacji podatków; - problematyki z zakresu ordynacji podatkowej, zasad ewidencji podatników i ich odpowiedzialności karnoskarbowej; - podatków obrotowych; - podatków dochodowych; - podatków majątkowych. W podręczniku wyodrębniono wspólne dla niektórych podatków regulacje oraz scharakteryzowano podatki obowiązujące w latach 1918-2010, co … SZCZEGÓŁY →

Dyrektywa VAT 2006 112 [opr. twarda]

ISBN 9788325528805 Autor Kamil Lewandowski, Paweł Fałkowski Rok wydania 2012 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 856

… zarówno przepisy obecnie obowiązujące (lecz stosowane przez państwa członkowskie od 1.1.2013), jak również przepisy już zmienione przez Dyrektywę 2010/45/UE, które jednak do 31.12.2012 są stosowane przez poszczególne kraje UE. W komentarzu zawarte jest szczegółowe omówienie istotnych zagadnień związanych m.in. z wystawianiem i przesyłaniem faktur w formie elektronicznej: sposoby … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26 zł

Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom 1 [opr. twarda]

ISBN 9788376019161 Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 1320

… na temat najnowszych zmian wprowadzonych do szeroko ujmowanego prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz proponowanych nowelizacji. Autorzy dokonali gruntownego porównania dotychczasowych i nowych regulacji prawnych, przeprowadzili też komparację rodzimych rozwiązań z wymaganiami i standardami prawa Unii Europejskiej. Komentarz adresowany jest do praktyków, radców prawnych i adwokatów oraz pracowników … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 28%

O sprawiedliwości procesu karnego [opr. twarda]

ISBN 9788326440823 Autor Jerzy Skorupka Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 348

… prawa karnego procesowego z filozofią i teorią prawa. Autor analizuje rolę, jaką sprawiedliwość odgrywa w procesie karnym, szczegółowo omawia m.in. takie pojęcia, jak: "prawo do sądu", "gwarancja prawidłowego wymiaru sprawiedliwości", "sprawiedliwość proceduralna" czy "prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy". Rozważania prowadzone są na dwóch płaszczyznach: … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 19 zł

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz [opr. miękka]

ISBN 9788378069072 Autor Monika Dębska Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 118

… – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ponadto w treści komentarza autorka powołuje ważne, ze względu na interpretację przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, orzecznictwo sądowe. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do sędziów, asystentów sądowych oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych, tj. radców prawnych i adwokatów, zainteresowanych funkcjonowaniem organu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

O kategorii Prawo, akty prawne

Szukasz książek prawniczych, aktów prawnych? Sprawdź ofertę największych księgarni internetowych i porównaj ceny.

Sprawdź też