Moje konto

W tej kategorii nie udało się znaleźć dokładnie takich produktów

Poniżej znajdziesz wszystkie produkty w kategorii Prawo, akty prawne.

Prawo, akty prawne

5068 produktów z 34 sklepów

strona 1 z 254

Kodeks pracy - Dostępne od: 2013-10-02 [opr. miękka]

ISBN 9788326445507 Autor Rudnik Roman Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 256 SZCZEGÓŁY →

Ciekawski George na wycieczce [opr. kartonowa]

ISBN 9788376703114 Autor Rey Margret E., Rey H.A. Rok wydania 2012 Oprawa kartonowa Wydawnictwo Buchmann Ilość stron 22

… jest znana z filmów animowanych mała i niesforna małpka George, która od 70 lat bawi i uczy miliony dzieci na całym świecie. Postać stworzona przez H. A . Reya i jego żonę Margret , stała się bohaterem wielu książek , a także seriali telewizyjnych i filmów, tłumaczonych na wiele języków. To właśnie na podstawie m.in. tej książeczki powstał uwielbiany przez dzieci serial `Ciekawski … SZCZEGÓŁY →

Teoria I Filozofia Prawa Międzynarodowego [opr. miękka]

ISBN 9788376414638 Autor Kwiecień, Roman Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Difin Ilość stron 238

… systemową refleksją z powodu zachodzących w nim zauważalnych przewartościowań. Na książkę składają się analizy zagadnień, które w ostatnim czasie przykuwają szczególną uwagę nauki prawa międzynarodowego i mogą uchodzić za zasadnicze dla jego systemowych podstaw: natura międzynarodowości prawa, powszechność i jedność prawa międzynarodowego w kontekście ich zagrożeń (fragmentacja … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 11 zł

Samorządowe prawo wyborcze Komentarz [opr. twarda]

ISBN 9788326404245 Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 620

… analogiczne rozwiązania ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta znajduje się wiele odesłań do komentarza ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Osobno zostały omówione jedynie odmienne uregulowania.Interpretacji przepisów ordynacji samorządowych dokonano na podstawie dotychczasowego dorobku orzeczniczego Państwowej Komisji Wyborczej, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

Administracja publiczna - Jacek Czaputowicz [opr. miękka]

ISBN 9788301155957 Autor Jacek Czaputowicz Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN Ilość stron 462

… w Polsce oraz brytyjskich doświadczeń.Zespół autorski tworzą:Jolanta Arcimowicz, Dobrochna Bach-Golecka, Adam Barbasiewicz, Tadeusz Buchacz, Jacek Czaputowicz, Dagmar Długosz, Artur Górski, Tomasz Grzegorz Grosse, Hubert Izdebski, Antonii Z. Kamiński, Marek Kosewski, Barbara Kudrycka, Michał Kulesza, Jacek Kurczewski, Alex Matheson, Sławomir Najnigier, Artur Nowak-Far, Józef Płoskonka, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

KODEKS CYWILNY Z NOTATNIKIEM I ORZECZNICTWEM CZĘŚĆ 2. ZOBOWIĄZANIA [opr. miękka]

ISBN 9788326204128 Autor Grzegorz Lewandowski Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Wydawnictwo Szkolne PWN Ilość stron 213

… i orzecznictwem to oryginalne publikacje "3w1", zawierające: - przepisy prawne, - orzecznictwo sądowe, - miejsce na notatki i schematy. Dla wszystkich, którzy pracują z tekstami ustaw: - studentów prawa i administracji, - aplikantów, - prawników i urzędników. Kodeksy z notatnikiem i orzecznictwem to wszystko, czego potrzebujesz do sprawnej i przyjemnej pracy z tekstem prawnym. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej [PRZEDSPRZEDAŻ] [opr. miękka]

ISBN 9788326445613 Autor Jeżowski Antoni Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 336

… szkół niepublicznych, zadania organów dotujących i dotowanych w świetle art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, zmiany w sieci przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez gminy i podmioty niebędące gminami, pokazane na kanwie nowych rozwiązań prawnych.Adresaci:Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich - Rutkowska-Tomaszewska Edyta [opr. miękka]

ISBN 9788376018966 Autor Rutkowska-Tomaszewska Edyta Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 144

… oraz zagrożeń dla konsumentów, zaprezentowane będą kolejno: publicznoprawny obowiązek informacyjny banku jako instytucji zaufania publicznego, obowiązki informacyjne wskazane w ustawie - Prawo bankowe w zakresie umów kredytu i rachunku bankowego, obowiązki informacyjne wynikające z ustaw konsumenckich tworzących tzw. prawo umów konsumenckich, tj. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 10 zł

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy - Anna Falkowska [opr. twarda]

ISBN 9788326411250 Autor Anna Falkowska Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 376

… wskazaniem jej historycznej ewolucji. Przedstawia bowiem całość zagadnień związanych z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy w prawie polskim - od regulacji obowiązujących w 1918 r. az do najnowszych rozwiązań stanowiących implementacje dyrektywy Unii Europejskiej. Atutem pracy jest uwzględnienie przez autorkę bogatego dorobku doktryny (ponad 600 pozycji) i dużej liczby … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Lekarski obowiązek udzielenia pomocy - Elżbieta Zatyka [opr. twarda]

ISBN 9788326405969 Autor Elżbieta Zatyka Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 232

… podjętych rozważań w niniejszej pracy była próba oceny przepisów obowiązujących w tej materii oraz praktyki ich stosowania.Autorka podjęła również próbę rozważenia typowych schematów sytuacji, w których pojawiają się wątpliwości, czy zachowanie lekarza, który odmawia udzielenia pomocy, jest zgodne z prawem, czy też nie. Analizie zostały poddane problemy związane z narażeniem … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Utwór muzyczny i jego twórca - Piesiewicz Piotr F. [opr. twarda]

ISBN 9788376013404 Autor Piesiewicz Piotr F. Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 216

… odpowiedzi na pytanie, czy i na ile pod wpływem rozwiązań technicznych zakres ten zmienił się w odniesieniu do utworów współczesnych, zwłaszcza muzyki popularnej. W książce podjęto również próbę ustalenia, na czym współcześnie polega twórczość muzyczna, jaka jest istota utworu muzycznego, a w szczególności - jak rozumieć obecnie oryginalność takiego utworu. Rozważania są … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 11 zł

PIT Komentarz - Dostępne od: 2014-06-10 [opr. twarda]

ISBN 9788326432750 Autor Bartosiewicz Adam Rok wydania 2014 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 1568

… publikacji przedstawiono również w szerokim zakresie skutki praktyczne związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego odnoszącym się do przepisów o tzw. przychodach nieujawnionych oraz uwzględniono postanowienie Trybunału z dnia 2 kwietnia 2014 r. w tej kwestii. Ponadto w opracowaniu zaprezentowano aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym z 2014 r., dotyczące podatku dochodowego. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 36 zł

Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego [PRZEDSPRZEDAŻ] [opr. twarda]

ISBN 9788326431258 Autor Kmiecik Zbigniew R. Rok wydania 2014 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 476

… Czytelnik dowie się z monografii m.in.: ? co jest istotą wszczęcia postępowania, ? kto może zainicjować postępowanie i w jakiej formie można żądać jego wszczęcia, ? jakie warunki muszą być spełnione, aby można było uznać, że postępowanie zostało wszczęte, ? jakie obowiązki ciążą na organie administracji publicznej w przypadku wpłynięcia żądania wszczęcia postępowania, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 13 zł

Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym - Dostępne od: 2013-09-25 [opr. twarda]

ISBN 9788326444548 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 349

… jest to, że część zawartych w niej opracowań, poza analizą przepisów i studium dostępnej literatury, zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorów.Autorami publikacji są pracownicy, doktoranci i najbliżsi współpracownicy Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.Adresaci:Opracowanie przeznaczone jest dla osób zawodowo związanych z problematyką … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 11 zł

Prognozowanie W Zarządzaniu Przedsiębiorstwem [opr. miękka]

ISBN 9788375266962 Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 320

… z tą ważną dziedziną zarządzania, do których należą: znaczenie prognozowania dla przyszłości przedsiębiorstwa, przebieg procesu prognostycznego, eksploracja danych prognostycznych i ich analiza, zastosowanie odpowiednich rodzajów oprogramowania, metody prognozowania sprzedaży oparte na wykrytych prawidłowościach, stosowane modele formalne i nieformalne oraz wykorzystanie opinii ekspertów, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody - Grażyna Artymiak [opr. twarda]

ISBN 9788326404375 Autor Grażyna Artymiak Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 700

… uwagę na ważne miejsce, jakie zajmuje odpowiedzialność odszkodowawcza nie tylko w systemie prawa cywilnego, ale także karnego.Analizie poddawane są swoiste związki reakcji karnych z elementami cywilnoprawnymi oraz ograniczenia w realizacji praw ofar wynikające z istoty współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej.W opracowaniu wyeksponowano konflikt między uprawnieniami pokrzywdzonego … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali - Dostępne od: 2013-10-30 [opr. miękka]

ISBN 9788326444821 Autor Horosz Piotr Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 252

… szpitalach przede wszystkim podmioty podlegające przepisom prawa gospodarczego i regułom gospodarki wolnorynkowej – łącznie z ich zagrożeniem upadłością. Książka dostarcza szczegółowej wiedzy na temat procedur przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej, a także regulacji prawa gospodarczego, które będą miały zastosowanie w stosunku do szpitali po ich przekształceniu w … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Ubezpieczenia lotnicze [PRZEDSPRZEDAŻ] [opr. twarda]

ISBN 9788326432088 Autor Konert Anna Rok wydania 2014 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 228

… powinno znaleźć się w umowach ubezpieczenia lotniczego, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, konstruując taką umowę, oraz w jakich sytuacjach ubezpieczyciel będzie mógł uwolnić się od obowiązku wypłaty odszkodowania. Publikacja zawiera ponadto wybór orzeczeń sądów polskich oraz zagranicznych na zaprezentowany temat. Opracowanie jest przeznaczone dla właścicieli firm ubezpieczeniowych, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 13 zł

Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego [opr. twarda]

ISBN 9788326402210 Autor Witoszko Wioletta Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 348

… na temat jego charakteru prawnego oraz rodzaju szkody, którą pokrywa. Ponadto analizie poddano obowiązek ubezpieczenia wypadkowego, wypadków przy pracy, a także - nieomawiane dotychczas szerzej w literaturze - pojęcie choroby zawodowej, przesłanki i funkcje jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny oraz potrącenie odszkodowania wypadkowego w razie dochodzenia uzupełniających … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 11 zł

Polska Bibliografia Prawnicza - Zeszyt XLVI 2010 [opr. miękka]

ISBN 9788326424748 Autor Ewa Łętowska Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Polska Akademia Nauk Ilość stron 784 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 14 zł

O kategorii Prawo, akty prawne

Szukasz książek prawniczych, aktów prawnych? Sprawdź ofertę największych księgarni internetowych i porównaj ceny.

Sprawdź też