Moje konto

W tej kategorii nie udało się znaleźć dokładnie takich produktów

Poniżej znajdziesz wszystkie produkty w kategorii Prawo, akty prawne.

Prawo, akty prawne

5712 produkty z 34 sklepów

strona 1 z 286

Koordynacja działalności przedsiębiorstw - David Aaker [opr. miękka]

ISBN 9788326405617 Autor David Aaker Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 196

… scentralizowanego marketingu i wprowadzą międzysilosowe strategie. Dla części firm rozwiązanie problemów silosowych jest kluczem do zwycięstwa, dla wielu - wręcz warunkiem przetrwania. David Aaker po mistrzowsku opisał rolę dyrektora marketingu i stworzył ciekawy, praktyczny podręcznik sukcesu. Autor przedstawia skuteczne rozwiązania, które poprawią komunikację i współpracę między … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 5 zł

Promowanie firmy wskazówki i przestrogi - Cooper Scott, Grutzner Fritz, Cooper Birk [opr. miękka]

ISBN 9788326402715 Autor Cooper Scott, Grutzner Fritz, Cooper Birk Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 356

… określić zakres wykorzystania mediów i uniknąć niepotrzebnych wydatków?Jak zachęcić klientów do odwiedzenia witryny internetowej firmy?Książka zawiera praktyczne, sprawdzone wskazówki i przestrogi dotyczące marketingu oraz konkretne przykłady zaczerpnięte z działalności czołowych organizacji. Podpowiada zarówno menedżerom z korporacji, jak i szefom małych firm, jak poznać własnych … SZCZEGÓŁY →

Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody - Grażyna Artymiak [opr. twarda]

ISBN 9788326404375 Autor Grażyna Artymiak Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 700

… konflikt między uprawnieniami pokrzywdzonego przestępstwem a prawami oskarżonego w procesie karnym. Zawarto w nim także omówienie obowiązków i roli państwa w rekompensowaniu pokrzywdzonym ich szkód i krzywd w sytuacji gdy sprawcy przestępstw nie są znani albo gdy wynikły one z działań organów państwa.W publikacji przedstawiono orzecznictwo sądów i dorobek doktryny dotyczące kompensacji … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 20 zł

Prawo międzynarodowe publiczne [opr. miękka]

ISBN 9788376018737 Autor Horodyski Jakub Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 199

… z odpowiednią podstawą prawną albo z odesłaniem do literatury przedmiotu, przygotowanej przez wiodących specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Prezentowany zbiór testów pozwoli Ci skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem, może także stanowić ciekawe i praktyczne uzupełnienie dotychczas zdobytej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Stan prawny … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

Prawo cywilne Zbiór przepisów - Dostępne od: 2014-02-10 [opr. miękka]

ISBN 9788326432378 Autor Roman Rudnik, red. Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska Ilość stron 956

… r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. (Dz. U. poz. 941) Kodeks postępowania cywilnego: nowy tekst jednolity Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: 19 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) 22 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Prawo handlowe Zbiór przepisów [opr. miękka]

ISBN 9788326445538 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo wolters kluwer Ilość stron 786

… - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238) 1 maja 2014 r. - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH I WYMIANA DANYCH GOSPODARCZYCH: 17 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567) 1 … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Postępowanie karne Część ogólna [opr. broszurowa]

ISBN 9788376011295 Autor Świda Ponikowski Rok wydania 2008 Oprawa broszurowa Wydawnictwo Wolters Kluwer business Ilość stron 452

… karnego). Omówiono w nim m.in. problematykę zasad procesu, czynności procesowych, uczestników procesu, postępowania dowodowego oraz środków przymusu. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych prawem karnym formalnym, a zwłaszcza studentów i praktyków. Podstawę normatywną opracowania stanowi kodeks postępowania karnego z 1997 r. wraz z licznymi nowelami uchwalonymi … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy - Anna Falkowska [opr. twarda]

ISBN 9788326411250 Autor Anna Falkowska Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 376

… rzeczy w prawie polskim - od regulacji obowiązujących w 1918 r. az do najnowszych rozwiązań stanowiących implementacje dyrektywy Unii Europejskiej. Atutem pracy jest uwzględnienie przez autorkę bogatego dorobku doktryny (ponad 600 pozycji) i dużej liczby orzeczeń sadowych i arbitrażowych wydanych w ostatnich 90 latach. Adresaci: Publikacja adresowana jest głównie do praktyków prawa, przede … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 15 zł

Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz [opr. twarda]

ISBN 9788326410734 Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 1000

… Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. W pracy uwzględniono także poglądy doktryny i odniesienia do bieżącej literatury. Autorzy starali się omówić najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy. Publikacja stanowi cenną pomoc dla teoretyków prawa … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 20 zł

PAŃSTWO PRAWA I PRAWO KARNE. KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESORA ANDRZEJA ZOLLA

ISBN 9788326439230 Autor Piotr Kardas, Włodzimierz Wróbel , Tomasz Sroka Rok wydania 2012 Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 2860

… wytyczył nowe kierunki badań naukowych, sprawiając, iż nie tylko nie zastygła w ubiegłowiecznych formułach, lecz przeżywa stały rozwój. Znaczna część opracowań zamieszczonych w księdze poświęcona jest prawu publicznemu, tej sferze, w której zaznaczyła się publiczna aktywność Pana Profesora, najpierw jako sędziego, później prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31 zł

Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę - Dostępne od: 2013-11-07 [opr. twarda]

ISBN 9788326444074 Autor Książek Daniel Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 232

… miejsca pracy na stałe oraz niestałe.Adresaci:Odbiorcami książki są zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy; szczególnie dedykowana jest sędziom, radcom prawnym, adwokatom oraz dyrektorom personalnym."Jest to pierwsza tak kompleksowa praca doktorska w polskiej nauce prawa pracy z tego zakresu tematycznego, mimo że w przeszłości próbowano podejmować tę tematykę nawet w ramach rozpraw … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 14 zł

Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe [opr. twarda]

ISBN 9788326445644 Autor Baran Mariusz Rok wydania 2014 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 542

… bezpośredniej podstawy prawnej wydawanego rozstrzygnięcia, ? jako wzorca wykładni prawa krajowego (materialnego i procesowego), a także ? jako zarzutu środka odwoławczego: zwyczajnego bądź nadzwyczajnego. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób zajmujących się sądowym stosowaniem prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego, w tym w szczególności sędziów, radców prawnych, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 16 zł

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [opr. twarda]

ISBN 9788364325007 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2014 Oprawa twarda Wydawnictwo Media Rodzina Ilość stron 144

… aktu prawnego (ustawy zasadniczej) Rzeczypospolitej Polskiej. Poręczny format książki oraz szczegółowy skorowidz ułatwiają korzystanie z ustawy, w której zawarto m.in. gwarancję opieki zdrowotnej, wykształcenia, pomocy socjalnej. Podstawowe źródło wiedzy zarówno dla studentów wydziałów prawa, administracji, politologii, aplikantów, praktyków prawa, jak i młodzieży szkół śr … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 37%

Prawo rolne Repetytorium [opr. miękka]

ISBN 9788326405839 Autor Marcin Wujczyk Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 228

… Podstawowe założenia prawa rolnego przedstawione zostały w formie przejrzystych tabel i wykresów, co powinno ułatwić uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy. Z repetytorium mogą korzystać przede wszystkim studenci prawa i administracji oraz studiów licencjackich z zakresu administracji i zarządzania rolnictwem. Opracowanie pomoże im skutecznie powtórzyć materiał i sprawdzić swoje … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Polska Bibliografia Prawnicza - Zeszyt XLVI 2010 [opr. miękka]

ISBN 9788326424748 Autor Ewa Łętowska Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Polska Akademia Nauk Ilość stron 784 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 9 zł

Ustawa O Zryczałtowanym Podatku Dochodowym Od Niektórych Przychodów Osiąganych Przez Osoby Fizyczne Komentarz [opr. twarda]

ISBN 9788326413360 Autor Bartosiewicz, Adam / Kubacki, Ryszard Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 664 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 32 zł

Sankcja administracyjna [opr. miękka]

ISBN 9788377844229 Autor Kruk Emil Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo UMCS-Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Ilość stron 364

… wprowadzaniu sankcji administracyjnych do porządku prawnego, gdzie granicę z jednej strony wyznaczają podstawowe zasady konstytucyjne i gwarancje procesowe stojące na straży praw człowieka, z drugiej natomiast potrzeba skutecznej administracji oraz ochrony szeroko rozumianego interesu publicznego. Wobec powyższego zasadniczym celem tej rozprawy jest dogłębne przeanalizowanie najważniejszych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 33%

Sprostowanie i odpowiedź w prasie - Katarzyna Skubisz-Kępka [opr. twarda]

ISBN 9788326400773 Autor Katarzyna Skubisz-Kępka Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 250

… demokratycznym państwie. Umożliwia bowiem osobie, która w wyniku publikacji prasowej stała się przedmiotem uwagi opinii publicznej, przedstawienie własnego punktu widzenia w danej sprawie, co zapewnia ochronę interesów osobistych danej jednostki (w szczególności jej obrazu medialnego), a także ochronę interesu opinii publicznej (odbiorców medialnych) w postaci gwarancji uzyskania możliwie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 13 zł

Rynek Finansowy I Jego Mechanizmy Podstawy Teorii I Praktyki [opr. miękka]

ISBN 9788301161774 Autor Dębski, Wiesław Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo PWN Ilość stron 648

… wydziałów ekonomicznych, szerokiego grona osób pracujących w biurach maklerskich, analityków papierów wartościowych, osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, inwestorów giełdowych. W nowym wydaniu uwzględniono najnowsze informacje na temat rozwoju i zmian organizacyjno-prawnych rynku kapitałowego oraz uaktualniono dane statystyczne. W książce znalazły się także nowe treści … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 11 zł

Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego [opr. twarda]

ISBN 9788326402210 Autor Witoszko Wioletta Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 348

… w literaturze - pojęcie choroby zawodowej, przesłanki i funkcje jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny oraz potrącenie odszkodowania wypadkowego w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych. Adresaci: Książka jest adresowana do prawników (teoretyków i praktyków), którzy zainteresowani są problematyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

O kategorii Prawo, akty prawne

Szukasz książek prawniczych, aktów prawnych? Sprawdź ofertę największych księgarni internetowych i porównaj ceny.

Sprawdź też