Moje konto

Nie udało się znaleźć dokładnie tego, czego szukasz

Poniżej pokazujemy wyniki wyszukiwania tylko częściowo zgodne z wpisanym zapytaniem (panel administracyjny maxpedition) we wszystkich kategoriach.

panel administracyjny maxpedition

11750 produktów z 100 sklepów

strona 1 z 588

Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnym i postępowaniu sądowo-administracyjnym - Anna Trela [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788374837118 Autor Anna Trela Rok wydania 2007 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 348

… akty prawne regulujące koszty i opłaty w poszczególnych rodzajach postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Całość publikacji uzupełniają wybrane tezy orzeczeń dotyczące przedmiotu opracowania oraz wzory formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy prawnej.Książka adresowana jest zarówno do teoretyków prawa, jak i do praktyków sądownictwa administracyjnego, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Zarys prawa administracyjnego

ISBN 9788325530815 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 300

… (KUL). Autor wielu publikacji z zakresu problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego.Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz - pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor nauk prawnych. Stypendystka Herbert-Quandt-Stiftung, odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Konstancji. Dziedzinę zainteresowań autorki stanowi prawo administracyjne, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Kodeks postępowania administracyjnego [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325526054 Autor redakcja: Fil Przemysław, Jungmann Jens Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 136

… ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia m.Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczeniapolskiego Kodeksu postępowania administracyjnego, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia m.in. najnowsze zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, które obowiązują od 1.07.2011 r. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

Instytucje prawa administracyjnego Tom 1 [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325510978 Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 440

… Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwają prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel. W Tomie I „Instytucje prawa administracyjnego" omówione zostały następujące zagadnienia: pojęcie administracji publicznej,pojęcie prawa administracyjnego,uznanie administracyjne,interes prawny w prawie administracyjnym,kompetencja w prawie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnym - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325556761 Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 476

… Ten fakt najpełniej wskazuje, że znajomość procedury często przesądza o wyniku sprawy.Podręcznik obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne. Podręcznik zawiera także część dotyczącą sądownictwa administracyjnego, gdzie zaprezentowano zagadnienia ogólne związane z pozycją ustrojową sądów administracyjnych oraz podstawowe … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 10 zł

Postępowanie administracyjne Egzamin 2014 [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325555689 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 495

… Izba cywilna z 13.1.2006 r., III CZP 122/05) Art. 1. [Zakres regulacji] Orzeczenia: Aby droga administracyjna była dopuszczalna i jednocześnie istniał przedmiot postępowania muszą być spełnione łącznie wszystkie przesłanki konstruujące postępowania administracyjne (sprawę administracyjną będącą jego przedmiotem), tj. typ organu stosującego normę prawną, właściwość organu, charakter … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25 zł

Osobowe prawo administracyjne [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325500580 Autor Maciejko Wojciech Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 324

… Katalog dozwolonych źródeł czerpania środków utrzymania osób fizycznych nie jest otwarty, a niektóre z ograniczeń wynikają z przepisów prawa administracyjnego. Przykładem regulacji wprowadzających obostrzone zasady korzystania ze środków ofiarowywanych przez inne osoby fizyczne regulują przepisy o zbiórkach publicznych. Osoby fizyczne nie dysponują także otwartym dostępem do wszelkich … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 10 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325553524 Autor Adamiak Barbara, Borkowski Janusz Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 925

… założenia indywidualnego konta w SIP Legalis. Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki. Dostęp trwa od 25 listopada 2013 r. do 25 listopada 2014 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 63 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325558901 Autor Hauser Roman, Wierzbowski Marek Rok wydania 2014 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 798

… otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki. Dostęp trwa od 20 stycznia 2014 r. do 20 stycznia 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 63 zł

Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325559229 Autor Sawczyn Wojciech Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 234

… Pozaprocesowe (nieformalne) skutki orzeczeń NSA uchylających zaskarżone orzeczenie WSA i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie. Niezwykle bogate orzecznictwo powoływane w tej publikacji, sprawia, że będzie ona szczególnie interesująca dla praktyków, pomagając im w rozwiązaniu codziennych problemów ich klientów. Dlatego też niniejsza pozycja … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325561420 Autor Prus Michał Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 226

… jakie są jej elementy i granice; jakie są gwarancje i instrumenty ochrony oraz komu one przysługują; jakie są przesłanki zaskarżenia i jakie są podstawy wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwego rozstrzygnięcia organu nadzoru oraz czy istnieje model prawidłowego rozstrzygnięcia nadzorczego; w końcu czy kompetencja judykacyjna sądów administracyjnych jest wystarczająca i skuteczna jako … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 13 zł

Europeizacja prawa administracyjnego. Tom 3 - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325546113 Rok wydania 2014 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 750

… ochrony formułowanego w orzecznictwie TSUE i aktach prawa unijnego oraz przekształceń, które wynikają z „upodmiotowienia" jednostek w systemie UE. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do osób poruszających zainteresowanych prawem administracyjnym i prawem Unii Europejskiej. Pozycja ta przydatna będzie dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów, studentów kierunków … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 73 zł

Legislacja administracyjna [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325520045 Autor Grzonka Lesław Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 160

… może stanowić również uzupełnienie wiedzy dla wszystkich osób zaangażowanych w proces powstawania prawa administracji - kadry kierowniczej, radców prawnych, legislatorów i urzędników.Dr Lesław Grzonka - Kierownik Zakładu Prawa Akademii Obrony Narodowej, wykładowca przedmiotów z zakresu administracji i prawa pracy, autor kilkunastu opracowań naukowych, praktyk z zakresu tworzenia i … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne [opr. kartonowa]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325529451 Autor Piotr Gołaszewski Rok wydania 2011 Oprawa kartonowa Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 146

… i środków ich weryfikacji; POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI przedstawia: - zasady, zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji oraz rodzaje środków egzekucyjnych, - przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji, ze szczególnym uwzględnieniem środków zaskarżenia i środków nadzoru; ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIA UPROSZCZONE obejmuje omówienie: … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 5 zł

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325555245 Autor Witczak Grzegorz Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 710

… gospodarcze i administracyjne, a w nich: kazusy egzaminacyjne z lat 2010-2013 wraz z propozycjami odpowiedzi, kazusy gospodarcze wraz z propozycjami umów, kazusy administracyjne wraz z propozycjami skarg i odwołań, mini kazusy wraz z odpowiedziami z prawa gospodarczego, kompletne akta pięciu spraw gospodarczych wraz z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, apelacje, opinie, umowy … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Nieważność postępowania sądowo administracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325533243 Autor Rząsa Grzegorz Rok wydania 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 370

… wnikliwe omówienie tych przyczyn nieważności, które najczęściej są formułowane w skargach kasacyjnych. Należą do nich uchybienia związane z umocowaniem pełnomocnika oraz dotyczące obsady sądu, a przede wszystkimuchybienia polegające na pozbawieniu strony możności obrony jej praw. Niezwykle bogate orzecznictwo powoływane w tejpublikacji, sprawia, że będzie ona szczególnie interesująca … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 17 zł

Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dostępne od: 2014-07-15 [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325565923 Rok wydania 2014 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 480

… Ustawę o Sądzie Najwyższym Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 10 zł

Prawo administracyjne materialne - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325562380 Rok wydania 2014 Ilość stron 510

… administracyjnych. Zbiór pozwala na wyszukanie orzeczeń mogących stanowić wzmocnienie argumentacji formułowanej w pismach procesowych bądź też tych, które należy brać pod uwagę, jeśli wyrażono w nich stanowiska niekorzystne dla reprezentowanej strony.Z lektury zbioru wiele pożytecznego wyniosą też studenci studiów prawniczych. Zapoznanie się z tezami zamieszczonymi pod danymi przepisami … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325562694 Rok wydania 2014 Ilość stron 216

… mediacyjne i uproszczone, orzeczenia sądowe, środki odwoławcze, W opracowaniu uwzględniono stan prawny: maj 2014 r. Opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Prawo i postępowanie administracyjne … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł