Moje konto

Nie udało się znaleźć dokładnie tego, czego szukasz

Poniżej pokazujemy wyniki wyszukiwania tylko częściowo zgodne z wpisanym zapytaniem (plecak na jedno ramie) we wszystkich kategoriach.

plecak na jedno ramie

36738 produktów z 100 sklepów

strona 1 z 1837

OSOBOWOŚĆ PRAWNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325544003 Autor Adam Doliwa Rok wydania 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 512

… prawu konstytucyjnemu i administracyjnemu, a w kontekście osobowości prawnej jego jednostek, także prawu cywilnemu. Prezentowana praca zawiera zatem próbę wyjaśnienia, z pozycji naukowej cywilisty, tytułowego problemu zarówno za pomocą siatki pojęć i doktryny prawa prywatnego, jak i prawa publicznego. Skierowana jest ona zarówno do studentów prawa oraz administracji, jak również będzie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

Kontrola w jednostkach pomocy społecznej. Kontrola zewnętrzna oraz kontrola zarządcza - wskazówki dla kierowników jednostek [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325557546 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 272

… informacje o najczęściej popełnianych nieprawidłowościach, które wykryły poszczególne organy kontrolne. Pomoże to czytelnikom zweryfikować, czy w ich jednostce również nie dochodzi do podobnych lub takich samych nieprawidłowości. Drugą część publikacji poświęcono kontroli zarządczej. Pomimo, że kontrola zarządcza obowiązuje od 1 stycznia 2010 r., to wciąż budzi wiele wątpliwości, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325544584 Autor Artur Walasik, Arkadiusz Babczuk, Arkadiusz Talik Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 800

… policji, straży pożarnej i granicznej).Wszystkie części książki zawierają: wzory dokumentów, orzecznictwo w przedmiocie opracowania odpowiedzi na pytania.Kompletne ujęcie zagadnień pozwala przyjąć, iż adresatami książki są nie tylko wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów i województw oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za wykonywanie budżetu, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Rachunkowość i podataki w publicznych jednostkach oświaty - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325562052 Autor WINKOWSKA-ZAKRZEWSKA U. Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H.Beck Ilość stron 327

… - nowe terminy obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań, - formy sporządzania sprawozdań budżetowych, zasady ich wypełniania, - omówienie nowo dodanego sprawozdania RB-28NWS, - nowe wzory sprawozdań budżetowych, - omówienie zasad sporządzania sprawozdań z operacji finansowych, - uwzględnienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 25.10.2013 r, - szczegółowe omówienie sprawozdań … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325563349 Autor Piotr Walczak Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o. Ilość stron 506

… gospodarki finansowej JST; Prawnicy zainteresowani tematyką finansów publicznych – w szczególności funkcjonowania JST. Uznany redaktor: Piotr Walczak - Absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w latach 2005–2010 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27 zł

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325549978 Autor Strzelczyk Ryszard Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 438

… o kwestie problematyczne, które zrodziły się na gruncie stosowania ustawy w praktyce. Druga część zawiera postanowienie Trybunału Konstytucyjnego sygnalizujące potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kwestii regulacji stosunków między stronami umowy deweloperskiej w celu zapewnienia ochrony praw nabywców mieszkań oraz przykłady postanowień umownych uznanych za niedozwolone prawomocnym … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31 zł

Vademecum Skarbnika Jednostki Samorządu Terytorialnego [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325557089 Autor Łyszczarz Michał, Dragon Grzegorz Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 302

… r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86). Vademecum skarbnika JST to pierwsza publikacja na rynku, która w sposób kompleksowy prezentuje wszystkie informacje potrzebne w codziennej pracy skarbnika. W książce tej szczegółowo wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia: W jaki sposób powołać skarbnika jednostki i jakie musi … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27 zł

Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325557508 Autor Cellary Mieczysława Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 338

… i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Dzięki naszej publikacji będzie można: prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2013 r., poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego, zamknąć księgi rachunkowe za 2013 … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Spółki jednostek samorządu terytorialnego - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325557522 Autor ZOŁOTAR A. Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 524

… przeprowadzić jej likwidację, zwłaszcza jeśli chodzi o podział majątku spółki. Ujęcie w książce powyższych zagadnień sprawia, że publikacja, w odróżnieniu od dostępnych na rynku, które omawiają jedynie wybrane problemy, stanowi kompleksowy i szczegółowy poradnik dotyczący szeroko rozumianej problematyki spółek komunalnych. Jej niewątpliwym atutem jest praktyczne ujęcie tej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31 zł

Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty. Zasady przetwarzania danych osobowych [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325556686 Autor Balicki Adam Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o. Ilość stron 236

… kiedy, i w jaki sposób mogą przetwarzać dane osobowe uczniów.W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienia związane z ochroną danych osobowych odnoszące się do funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej. Zagadnienia te poparte zostały decyzjami i wystąpieniami GIODO dotyczącymi szkół, jak również wzorami dokumentów.Dyrektor szkoły znajdzie tu w szczególności zagadnienia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27 zł

Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325559915 Autor Dębowska-Sołtyk Monika, Sołtyk Piotr Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 380

… kompetencjami skarbników gmin i powiatów. 9 rozdział – Organizacja mechanizmów kontroli W rozdziale udzielono odpowiedzi na pytania związane z ustalaniem procedur kontroli, przetwarzaniem danych wrażliwych, odpowiedzialnością i konsekwencjami prawnymi wynikającymi z luk w mechanizmach kontroli. 10 rozdział – Zarządzanie jednostką sektora publicznego W rozdziale udzielono odpowiedzi … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325557416 Autor Pęchorzewski Dariusz Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 323

… lokalnych społeczności. Z uwagi na nierozłączność tych elementów i bezwzględne ich połączenie w przypadku gospodarowania mieniem publicznym, w tym publicznym zasobem nieruchomości, nie od dziś kwestie te powodują spore trudności. Bo jak z jednej strony traktować zasób publiczny jako źródło przychodu i wpływów, i tym samym jako istotny element składowy budżetu tych organów, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27 zł

Jednostki pomocy społecznej. - Dostępne od: 2014-06-30 [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325564902 Autor Pawka-Nowak Ewa Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 488

… z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia został przedstawiony na przykładzie sprawozdania z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawiono również procedury postępowania przy przyznawaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z przytoczeniem szeregu wzorów dokumentów. Dwa ostatnie rozdziały książki zostały poświęcone placówkom wsparcia dziennego, placówkom … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31 zł

Pełnomocnictwa i upoważnienia w jednostkach finansów publicznych + CD [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325543983 Autor Beata Jakacka Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 322

… rolę w systemie kontroli zarządczej. Jednym z mechanizmów kontroli zarządczej jest bowiem funkcjonujący w jednostce system udzielania pełnomocnictw i upoważnień. Pełnomocnictwo i upoważnienie jako instytucje związane z procesem delegowania uprawnień objęte zostały systemem kontroli zarządczej. System udzielania pełnomocnictw i upoważnień to wewnętrzne procedury wprowadzone przez … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31 zł

Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora - Dostępne od: 2014-06-30 [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325565848 Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 600

… na procedurę odwoławczą od wyników rekrutacji (wraz z wzorami wniosków, oświadczeń, zarządzeń, protokołów); przebiega proces finansowania oświaty przez budżet państwa (dotacje na wychowanie przedszkolne, subwencje); finansować zadania oświatowe (pomoc materialna, dożywianie, dowożenie uczniów); dokonywać ewidencji szkół i placówek niepublicznych; funkcjonują organy publiczne … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych. - Dostępne od: 2014-06-30 [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325564711 Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 790

… i dotychczasowego ich umorzenia – ustawa o rachunkowości a rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, Zasady umarzania należności w podziale na należności o charakterze cywilnoprawnym, publiczno-prawnym i podatkowym, Najważniejsze różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych, Zestawienie korekt … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 42 zł

Dokumentacja wewnętrzna w jednoskach sektora finansów publicznych

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325564339 Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 490

… (inwentaryzacji, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, obrotu gotówkowego, magazynowego); obiegu i kontroli dokumentów (finansowo-księgowych, drukami ścisłego zarachowania); archiwizowania i zarządzania archiwum; wszelkiego rodzaju rozliczeń (zakupu okularów korygujących wzrok, rozliczeń wyjazdów służbowych i zagranicznych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, służbowych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31 zł

Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych [opr. miękka]

ISBN 9788325553845 Autor Piotr Sołtyk Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 316

… ? z uwagi na pojawiające się w nich liczne dysfunkcje, które w konsekwencji generują poważne ryzyko związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Elementem składowym kontroli zarządczej jest niezależny i obiektywny audyt wewnętrzny, którego celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę tego systemu oraz czynności doradcze. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25 zł

Monte Cassino. Dziesięć armii, jedno zwycięstwo - Dostawa zamówienia do jednej ze 170 księgarni Matras za DARMO [opr. twarda]

ISBN 9788324030040 Oprawa twarda Autor Peter Caddick-Adams Wydawnictwo Znak Ilość stron 480 Rok wydania 2014

… być aż tak wielka? Porywająca lektura, nowoczesna perspektywa wybitnego brytyjskiego historyka i nieznane fakty rzucające zupełnie nowe światło na słynną batalię. Na taką historię bitwy o Monte Cassino świat czekał siedemdziesiąt lat. Książka ukazuje również, obok bohaterskich czynów żołnierzy, również niezwykłe historie zwierząt: niedźwiedzia Wojtka, muła, małpki - uczestników … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 32%

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych + CD [opr. miękka]

ISBN 9788325545819 Autor Garczarek Elżbieta Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 210

… w jednostce samorządowej Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych elementów kontroli zarządczej a zarazem sprawiającym najwięcej problemów księgowym. Wszystkie wykonane w dziale księgowości czynności, w procesie zarządzania ryzykiem, muszą być udokumentowane przez kierownika jednostki i określone w procedurach. W książce opisano te procedury, zamieszczono najpotrzebniejsze … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27 zł