Moje konto  ▾

rakoczy

strona 1 z 4

Prawo ochrony środowiska. Umweltschutzgesetz. Tekst dwujęzyczny. Zweisprachige Textausgabe. [opr. miękka]|escape_attr

Prawo ochrony środowiska. Umweltschutzgesetz. Tekst dwujęzyczny. Zweisprachige Textausgabe. [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325512217 Autor Katarzyna Woroszylska Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 482

… von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht. Sie beinhaltet u.a. die neuesten Änderungen des Umweltschutzgesetzes, die am 12.03.2010 in Kraft getreten sind und die neuen Vorschriften, die am 01.07.2010, 01.01.2011 und 01.07.2011 in Kraft treten. Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego prawa ochrony środowiska, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

od 126,92

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Prawo ochrony przyrody [opr. miękka]|escape_attr

Prawo ochrony przyrody [opr. miękka]

w kategorii Ekologia

ISBN 9788325507848 Autor Rakoczy Bartosz Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 240

… jako dział prawa ochrony środowiska, wykazuje ono tyle specyficznych cech, że zasadne jest podjęcie rozważań dotyczących prawnych aspektów ochrony przyrody. Skrypt składa się z 8 rozdziałów poświęconych podstawowym zagadnieniom z zakresu międzynarodowego prawa ochrony przyrody, europejskiego prawa ochrony przyrody i polskiego prawa ochrony przyrody. Przede wszystkim jednak opracowanie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 29%

od 26,28

Porównaj ceny
w 7 sklepach

Ustawa O Lasach Komentarz [opr. twarda]|escape_attr

Ustawa O Lasach Komentarz [opr. twarda]

w kategorii Informatyka

ISBN 9788326406577 Autor Rakoczy, Bartosz Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 276

… autorstwa W. Radeckiego nie można odnotować żadnych publikacji o tym charakterze poświęconych prawu leśnemu. W książce autor zwrócił uwagę zarówno na zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz zagadnień cywilnoprawnych.Adresaci: Publikacja jest adresowana do naukowców zajmujących się szeroko … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 29%

od 78,10

Porównaj ceny
w 9 sklepach

Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie [opr. miękka]|escape_attr

Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788373349162 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 224

… systemie prawnym, który – jako akt implementujący dyrektywę 2004/35/WE – kompleksowo reguluje zagadnienia związane ze szkodami w środowisku. W Komentarzu przedstawiono poszczególne przepisy w kontekście istniejących norm prawa krajowego oraz wskazano na poszczególne elementy implementacyjne, a ponadto podjęto próbę określenia relacji prawnych między komentowaną ustawą a innymi … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 28%

od 47,80

Porównaj ceny
w 7 sklepach

Prawo gospodarki komunalnej [opr. miękka]|escape_attr

Prawo gospodarki komunalnej [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788376204024 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 200

… przedsiębiorstw komunalnych, spółek komunalnych i budżetowych oraz samorządowców. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy pozwalające na odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście książki pojęć z indeksu. Dr hab. Bartosz Rakoczy - kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 32%

od 31,59

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Tajemnice polskich miast [opr. twarda]|escape_attr

Tajemnice polskich miast [opr. twarda]

w kategorii Geografia

ISBN 9788376121994 Autor Rakoczy Marta Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Book House Ilość stron 64

… innych tajemnic nauki. Przewodnikiem w niezwykłych podróżach po świecie wiedzy jest Marek Mądrala. W tym tomie czytelnik pozna fascynujące zakamarki najpiękniejszych polskich miast, ciekawostki o zamkach, kolejkach linowych, latarniach morskich i innych unikalnych budowlach, przeczyta o muzeach, które warto odwiedzić i odkryjcie Polskę, jakiej jeszcze nie znał.Autorzy: Marta RakoczyRok … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 60%

od 8,50

Porównaj ceny
w 8 sklepach

Wybrane Problemy Prawa Leśnego [opr. twarda]|escape_attr

Wybrane Problemy Prawa Leśnego [opr. twarda]

w kategorii Informatyka

ISBN 9788326406614 Autor Rakoczy, Bartosz Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 176

… odpowiedzialności cywilnej uregulowanej w ustawie o lasach, gospodarki leśnej, planu urządzenia lasu, po kwestie dotyczące Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe czy status prawny Służby Leśnej i Straży Leśnej.Autorzy szeroko przedstawiają instytucje prawa leśnego w kontekście prawa ochrony środowiska, ale też prawa cywilnego czy administracyjnego. Nie poprzestają na omówieniu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

od 64,08

Porównaj ceny
w 8 sklepach

Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska [opr. twarda]|escape_attr

Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska [opr. twarda]

w kategorii Ekologia

ISBN 9788326403187 Autor Rakoczy Bartosz Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 260

… polskiej, międzynarodowej, europejskiej i wybranych państw. (…) Nadto nawiązuje do orzecznictwa. Szczególnie cenne jest wykorzystanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. (…) Autor wykorzystuje reprezentatywną literaturę naukową nie tylko z zakresu prawa ochrony środowiska, lecz również z zakresu innych dyscyplin prawniczych, a przede wszystkim z zakresu teorii prawa. Ze względu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 9 zł

od 69,80

Porównaj ceny
w 2 sklepach

Wybrane problemy prawa wodnego [opr. twarda]|escape_attr

Wybrane problemy prawa wodnego [opr. twarda]

w kategorii Podróże i przewodniki

ISBN 9788326443978 Autor Rakoczy Bartosz Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 300

… instytucje prawa wodnego, również w prawie unijnym i międzynarodowym; zaproponowano także kierunki zmian istniejących regulacji. W monografii przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak: planowanie w gospodarowaniu wodami,ochrona przed powodzią i suszą w międzynarodowym prawie ochrony środowiska i w prawie Unii Europejskiej,zasady ochrony wód,odpowiedzialność karna i cywilna w prawie wodnym,status … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31%

od 72,27

Porównaj ceny
w 12 sklepach

Wybrane problemy prawa ochrony środowiska [opr. twarda]|escape_attr

Wybrane problemy prawa ochrony środowiska [opr. twarda]

w kategorii Ekologia

ISBN 9788326401008 Autor Opracowanie zbiorowe Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 382

… części tych dylematów, których istota dla praktyki ochrony środowiska wydaje się być najdonioślejsza. Rozważania sprowadzone zostały do następujących obszarów tematycznych: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ochrona przyrody, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, odpowiedzialność prawna. Autorzy artykułów, dokonując dogłębnych analiz, podjęli … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 29%

od 78,10

Porównaj ceny
w 9 sklepach

Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego [opr. miękka]|escape_attr

Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788376207636 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 192

… lokalu socjalnego.Podstawowym źródłem tych rozważań jest ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem jej art. 18.Publikacja zainteresuje sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, zarządców nieruchomości, pracowników administracji samorządowej, a także lokatorów i właścicieli … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 28%

od 56,83

Porównaj ceny
w 8 sklepach

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Komentarz [opr. miękka]|escape_attr

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Komentarz [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788378065050 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 174

… kierunek rozumienia poszczególnych przepisów tego krótkiego aktu prawnego. Szczególnym walorem komentarza są odwołania do innych aktów prawnych, a przede wszystkim odesłania do przepisów proceduralnych. Komentarz ten charakteryzuje się również praktycznym ujęciem prezentowanych rozwiązań. Może być on pomocny przede wszystkim pracownikom organizacji rządowej i samorządowej, radcom … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 28%

od 47,80

Porównaj ceny
w 8 sklepach

Służebność przesyłu w praktyce [opr. miękka]|escape_attr

Służebność przesyłu w praktyce [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788378061816 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 186

… czy posiadania, uwzględniając nowe orzecznictwo Sądu Na-wyższego oraz poglądy doktryny. Autor pokrótce omawia też projektowane zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu.Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców przesyłowych, właścicieli nieruchomości, sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy, a także osób zajmujących się prawem cywilnym i obrotem … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 10 zł

od 47,80

Porównaj ceny
w 7 sklepach

Prawo ochrony środowiska Zagadnienia podstawowe [opr. miękka]|escape_attr

Prawo ochrony środowiska Zagadnienia podstawowe [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788376202105 Autor Błażej Wierzbowski, Bartosz Rakoczy Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo lexisnexis Ilość stron 336

… akademicki (od 1968) kierownik Katedry Prawa Rolnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1990?2006) kierownik Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (od 2007) sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (1990?1993) sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993?1998) autor i współautor ponad 100 opracowań z zakresu prawa rzymskiego, cywilnego, administracyjnego, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

od 42,30

Porównaj ceny
w 5 sklepach

Uszczypnąć Nieba [opr. miękka]|escape_attr

Uszczypnąć Nieba [opr. miękka]

w kategorii Dramat

ISBN 9788376130712 Autor Rakoczy, Gabriela Rok wydania 2013 Oprawa miękka Ilość stron 88 Wydawnictwo Ad Oculos Autor Rakoczy, Gabriela Rok wydania 2013 Oprawa miękka Ilość stron 88 Wydawnictwo Ad Oculos

… Czy Niepopełnionych Grzechów. Samo Rozgrzeszenie Następuje Jakby Automatycznie, Jest Formą Terapii, Zadośćuczynieniem Za Głoszoną I Wyznawaną Miłość, Nie Tylko Do Członków Rodziny, Ale I Bliskich. Ta Otwartość Serca I Duszy Jest Tak Oczywista Jak Zmieniające Się Pory Roku, Bo Przecież Nie Może Być Inaczej. W Jednym Z Wierszy, Jakby Od Niechcenia Poetka Wyznaje: "Ze Zwykłej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

od 11,58

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Mensa Mariana [opr. twarda]|escape_attr

Mensa Mariana [opr. twarda]

w kategorii Albumy

ISBN 8303022342 Autor Eustachy Rakoczy Rok wydania 1995 Oprawa twarda Ilość stron 108 Wydawnictwo Paulinianum SZCZEGÓŁY →

od 12,88

Porównaj ceny
w 2 sklepach

Prawo ochrony środowiska|escape_attr

Prawo ochrony środowiska

w kategorii E-booki

ISBN 9788378064794 Autor Błażej Wierzbowski, Bartosz Rakoczy Rok wydania 2012 Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 324

… administracji publicznej.Piąte wydanie tej publikacji zostało zaktualizowane i uzupełnione.Dr hab. Błażej Wierzbowski – nauczyciel akademicki (od 1968), kierownik Katedry Prawa Rolnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1990–2006), kierownik Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (od 2007), sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku … SZCZEGÓŁY →

46,56

Przejdź do sklepu ▸
InBook.pl

Służebność przesyłu w praktyce - Bartosz Rakoczy|escape_attr

Służebność przesyłu w praktyce - Bartosz Rakoczy

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788378062738 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2012 Wydawnictwo LexisNexis Sp. z o.o. Ilość stron 186

… czy posiadania, uwzględniając nowe orzecznictwo Sądu Na-wyższego oraz poglądy doktryny. Autor pokrótce omawia też projektowane zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu. Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców przesyłowych, właścicieli nieruchomości, sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy, a także osób zajmujących się prawem cywilnym i obrotem … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

od 56,05

Porównaj ceny
w 2 sklepach

Ustawa o odpadach. Komentarz - Bartosz Rakoczy, Karolina Karpus|escape_attr

Ustawa o odpadach. Komentarz - Bartosz Rakoczy, Karolina Karpus

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788327803566 Autor Bartosz Rakoczy, Karolina Karpus Rok wydania 2013 Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 528

… związany z gospodarką odpadami. Omawia również w bardzo szerokim stopniu prawo Unii Europejskiej oraz orzecznictwo trybunałów europejskich. Adresatami tego komentarza są pracownicy ochrony środowiska, przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami, a także prawnicy praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni. Bartosz Rakoczy - profesor doktor habilitowany, kierownik … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

od 113,05

Porównaj ceny
w 2 sklepach

Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - Bartosz Rakoczy|escape_attr

Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - Bartosz Rakoczy

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788376209524 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2011 Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 192

… wysokości odszkodowania, odpowiedzialność gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego.Podstawowym źródłem tych rozważań jest ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem jej art. 18.Publikacja zainteresuje sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, zarządców nieruchomości, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

od 65,56

Porównaj ceny
w 2 sklepach