Moje konto

rakoczy

31 produktów z 12 sklepów

strona 1 z 2

Ustawa o odpadach Komentarz [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788327801357 Autor Rakoczy Bartosz, Karpus Karolina Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 528

… orzecznictwa związany z gospodarką odpadami. Omawia również w bardzo szerokim stopniu prawo Unii Europejskiej oraz orzecznictwo trybunałów europejskich.Adresatami tego komentarza są pracownicy ochrony środowiska, przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami, a także prawnicy praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni.Bartosz Rakoczy - profesor doktor habilitowany, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 20 zł

Prawo wodne Komentarz. [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788326443954 Autor Bukowski Zbigniew, Szuma Karolina Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 788

… własności wód oraz ich ochrony jako elementu ochrony środowiska.W książce omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: prawa własności, ochrony i korzystania z wód, urządzeń wodnych, ochrony przed powodzią i suszą, zarządzania zasobami wodnymi, spółek wodnych i związków wałowych, odpowiedzialności karnej i cywilnej w prawie wodnym.W opracowaniu szeroko odwołano się do innych aktów … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27 zł

Wybrane problemy prawa ochrony środowiska [opr. twarda]

w kategorii Ekologia

ISBN 9788326401008 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 382

… części tych dylematów, których istota dla praktyki ochrony środowiska wydaje się być najdonioślejsza. Rozważania sprowadzone zostały do następujących obszarów tematycznych: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ochrona przyrody, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, odpowiedzialność prawna. Autorzy artykułów, dokonując dogłębnych analiz, podjęli … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

Wybrane Problemy Prawa Leśnego [opr. twarda]

w kategorii Informatyka

ISBN 9788326406614 Autor Rakoczy, Bartosz Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 176

… odpowiedzialności cywilnej uregulowanej w ustawie o lasach, gospodarki leśnej, planu urządzenia lasu, po kwestie dotyczące Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe czy status prawny Służby Leśnej i Straży Leśnej. Autorzy szeroko przedstawiają instytucje prawa leśnego w kontekście prawa ochrony środowiska, ale też prawa cywilnego czy administracyjnego. Nie poprzestają na omówieniu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 28%

Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788376207636 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 192

… lokalu socjalnego. Podstawowym źródłem tych rozważań jest ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem jej art. 18. Publikacja zainteresuje sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, zarządców nieruchomości, pracowników administracji samorządowej, a także lokatorów i właścicieli … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 12 zł

Ustawa O Lasach Komentarz [opr. twarda]

w kategorii Informatyka

ISBN 9788326406577 Autor Rakoczy, Bartosz Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 276

… rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe. Prezentowany komentarz ma na celu wypełnienie powstałej na rynku wydawniczym luki, ponieważ oprócz komentarza autorstwa W. Radeckiego nie można odnotować żadnych publikacji o tym charakterze poświęconych prawu leśnemu. W książce autor zwrócił uwagę zarówno na zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, ze szczególnym … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

Prawo ochrony środowiska Komentarz - Dostępne od: 2013-12-09 [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788327802200 Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 824

… wykładowcami akademickimi i znawcami komentowanej problematyki. Zbigniew Bukowski ? profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska UKW, wspólnik kancelarii prawnej, autor i współautor publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25 zł

Usuwanie drzew i krzewów [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788378069775 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 230

… uwagi poświęcono poszczególnym instytucjom związanym z usuwaniem drzew i krzewów, także tym unormowanym w przepisach szczególnych – przede wszystkim w ustawie o lasach oraz w ramach tzw. specustaw inwestycyjnych. Książka adresowana jest do prawników praktyków – radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, zarządców nieruchomości i spółdzielni, a także pracowników administracji … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 12 zł

Włoski kodeks środowiskowy. Norme in materia ambientale Codice dell ambiente [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788325550431 Autor Bartosz Rakoczy, Karolina Szuma Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 640

… może zainteresować przede wszystkim wszystkich Czytelników zajmujących się pracą naukową, którzy nie znają języka włoskiego albo nie studiowali prawa włoskiego. Il Codice Ambientale Italiano è ampiamente riconosciuto come un esempio di successo della codificazione del diritto ambientale. Allo stesso tempo sul mercato polacco non esistono studi completi in materia. La ricerca italiana … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 53 zł

Wybrane problemy prawa wodnego [opr. twarda]

w kategorii Podróże i przewodniki

ISBN 9788326443978 Autor Rakoczy Bartosz Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 300

… instytucje prawa wodnego, również w prawie unijnym i międzynarodowym; zaproponowano także kierunki zmian istniejących regulacji.W monografii przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak: planowanie w gospodarowaniu wodami, ochrona przed powodzią i suszą w międzynarodowym prawie ochrony środowiska i w prawie Unii Europejskiej, zasady ochrony wód, odpowiedzialność karna i cywilna w prawie wodnym, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31%

Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788378067078 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 254

… gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokonano w nim trafnego wyboru podstawowych kwestii związanych z tą reformą, tj. stanowienia aktów prawa miejscowego, organizowania gospodarki odpadami komunalnymi i wreszcie zagadnień związanych z opłatami? (Z. Bukowski z recenzji wydawniczej). Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim to publikacja, która uwzględnia radykalną i ważną … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 12 zł

Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska [opr. twarda]

w kategorii Ekologia

ISBN 9788326403187 Autor Rakoczy Bartosz Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 260

… polskiej, międzynarodowej, europejskiej i wybranych państw. (?) Nadto nawiązuje do orzecznictwa. Szczególnie cenne jest wykorzystanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. (?) Autor wykorzystuje reprezentatywną literaturę naukową nie tylko z zakresu prawa ochrony środowiska, lecz również z zakresu innych dyscyplin prawniczych, a przede wszystkim z zakresu teorii prawa. Ze względu na … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Zasiedzenie służebności przesyłu - Dostępne od: 2014-04-28 [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788327805607 Autor Rakoczy Bartosz Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 238

… rozwiązania. W monografii omówiono również aspekty procesowoprawne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ciężaru dowodu oraz środków dowodowych. W publikacji wykorzystano bogatą literaturę i orzecznictwo, niekiedy przez autora krytycznie oceniane, ze wskazaniem ewentualnych innych możliwości rozumienia poszczególnych przepisów. Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 13 zł

Prawo łowieckie. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788326445729 Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 592

… bezpośredniego i broni palnej. Zaprezentowano również kompetencje i zadania podmiotów administracyjnych właściwych w sprawach łowiectwa oraz wskazano, które przepisy prawa łowieckiego mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą. Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji lasów państwowych i parków narodowych, policji, straży granicznej, prokuratorów, sędziów, pracowników … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27 zł

Wyznania Tom 2 - Franciszek II Rakoczy - Dostawa Gratis, szczegóły zobacz w sklepie

w kategorii E-booki

ISBN 9788327208415 Autor Franciszek II Rakoczy Rok wydania 2010 Wydawnictwo Virtualo

… europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy … SZCZEGÓŁY →

Pamiętniki z wojny węgierskiej - Franciszek II Rakoczy - Dostawa Gratis, szczegóły zobacz w sklepie

w kategorii E-booki

ISBN 9788327209986 Autor Franciszek II Rakoczy Rok wydania 2010 Wydawnictwo Virtualo

… europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy … SZCZEGÓŁY →

Wyznania Tom 1 - Franciszek II Rakoczy - Zakupy powyżej 60zł dostarczamy gratis, szczegóły w sklepie

w kategorii E-booki

ISBN 9788327209993 Autor Franciszek II Rakoczy Rok wydania 2010 Wydawnictwo Virtualo

… europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy … SZCZEGÓŁY →

Prawo ochrony środowiska [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788378061809 Autor Bartosz Rakoczy, Błażej Wierzbowski Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 324

… i uzupełnione. Dr hab. Błażej Wierzbowski ? nauczyciel akademicki (od 1968), kierownik Katedry Prawa Rolnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1990?2006), kierownik Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (od 2007), sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (1990?1993), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993?1998), autor i współautor … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Prawo ochrony przyrody [opr. miękka]

w kategorii Ekologia

ISBN 9788325507848 Autor Rakoczy Bartosz Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 240

… jako dział prawa ochrony środowiska, wykazuje ono tyle specyficznych cech, że zasadne jest podjęcie rozważań dotyczących prawnych aspektów ochrony przyrody. Skrypt składa się z 8 rozdziałów poświęconych podstawowym zagadnieniom z zakresu międzynarodowego prawa ochrony przyrody, europejskiego prawa ochrony przyrody i polskiego prawa ochrony przyrody. Przede wszystkim jednak opracowanie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Prawo gospodarki komunalnej [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788376204024 Autor Bartosz Rakoczy Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo LexisNexis Ilość stron 200

… przedsiębiorstw komunalnych, spółek komunalnych i budżetowych oraz samorządowców. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy pozwalające na odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście książki pojęć z indeksu. Dr hab. Bartosz Rakoczy - kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł