Moje konto

rozdzielacz hdmi

68 produktów z 13 sklepów

strona 1 z 4

Wzmacniacz i rozdzielacz sygnału HDMI 1x2 1xCat-5e/6 HDMI 1.3b

w kategorii Rozdzielacze

Producent 4World

… a on sygnał HDMI do dwó ch identycznych wyjś ć . Odbiorniki przedł uż acza odbierają sygnał z rozdzielacza za pomocą przewodu Cat5 x 1 i przekazują go do odbiornikó w.Każ dy odbiornik jest w peł ni funkcjonalną czę ś cią rozdzielacza. Urzą dzenie moż e przesł ać sygnał HDTV o rozdzielczoś ci 1080p na odległ oś ć 50 metró w nawet za pomocą najtań szego kabla UTP z oplo … SZCZEGÓŁY →

Switch HDMI 3x1 (HDMI V1.3) Pigtail Type

w kategorii Rozdzielacze

Producent 4World

… Przeł ą czanie odbywa się za pomocą przycisku oraz funkcji wybierania inteligentnego. Proste i skuteczne urzą dzenie przeł ą czają ce pomię dzy ź ró dł ami HDMI w sposó b automatyczny (ostatni wł ą czony dział a). Gwarantowany przesył zgodny z HDMi v1.3b. Przesył a rozdzielczoś ć 1920x1200 do 1080p z 36 bitową gł ę bią koloró w. Dodatkowym atutem jest wyposaż enie produktu … SZCZEGÓŁY →

Mini Switch HDMI 5x1 (HDMI V1.3)+pilot

w kategorii Rozdzielacze

Producent 4World

… któ ry zapewnia bezpieczeń stwo i wygodę uż ywania.Przeł ą cznik i wzmacniacz HDMI przesył a sygnał wideo w wysokiej rozdzielczoś ci (do 1080p) oraz cyfrowy sygnał audio z jednego z trzech ź ró deł do telewizora. Wszystkie wejś cia obsł ugują jednocześ nie podł ą czone sygnał y wysokiej rozdzielczoś ci kompatybilne z HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360, itp. Wyjś cie przesył a sygnał … SZCZEGÓŁY →

Rozdziel sygnalu HDMI 1x4, HDMI 1.3b

w kategorii Rozdzielacze

Producent 4World

… wię ksze wzmocnienie sygnał u i zwię kszenie zasię gu przesył u.Rozdzielacz i wzmacniacz HDMI jest przydatny w domowych centrach rozrywki, a takż e w salonach wystawowych, zakł adach produkują cych telewizory HD, odtwarzacze STB i DVD oraz rzutniki, miejsca w specjalnych wymogach dotyczą cych hał asu, miejsca i bezpieczeń stwa, centrach danych, centrach dystrybucji informacji, salach konferencyjnych, … SZCZEGÓŁY →

Purelink PT-SP-HD12-4K - rozdzielacz HDMI 1x2 4K

w kategorii Kable audio

Producent Purelink

… HDMI w tym 3D, Deep Color i rozdzielczoÅ?ci HDTV aż do 4K2K (4096x2304) ObsÅ?uguje cyfrowÄ? transmisjÄ? dźwiÄ?ku do 7.1 DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD ObsÅ?uguje HDCP 1.2 CEC bypass na wyjÅ?ciu 2 Automatyczna konfiguracja EDID Zintegrowany wzmacniacz sygnaÅ?u Port USB do aktualizacji oprogramowania ZÅ?Ä?cze Å?rubowe zasilania Szczególnie nadaje siÄ? do zastosowaÅ? profesjonalnych … SZCZEGÓŁY →

Purelink PT-SP-HD12-4K - rozdzielacz HDMI 1x8 4K

w kategorii Kable audio

Producent Purelink

… HDMI w tym 3D, Deep Color i rozdzielczoÅ?ci HDTV aż do 4K2K (4096x2304) ObsÅ?uguje cyfrowÄ? transmisjÄ? dźwiÄ?ku do 7.1 DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD ObsÅ?uguje HDCP 1.2 CEC bypass na wyjÅ?ciu 2 Automatyczna konfiguracja EDID Zintegrowany wzmacniacz sygnaÅ?u Port USB do aktualizacji oprogramowania ZÅ?Ä?cze Å?rubowe zasilania Szczególnie nadaje siÄ? do zastosowaÅ? profesjonalnych … SZCZEGÓŁY →

Rozdzielacz kablowy DVI-D -> 2xHDMI - 0.2m, Lindy (41209)

w kategorii Kable video

Producent Lindy

… redukujące wszelkie zakłóceniaWytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrznaPozłacane 24 karatowym złotem wtyki chronią przed korozją oraz poprawiają jakość styk wtyki w całości metalowe Umożliwia rozdzielenie sygnału np. z komputera na dwa telewizory po kablach HDMI. Maksymalna zalecana długość przewodów 10m. W przypadku większej długości zalecamy użycia splitterów ze wzmac … SZCZEGÓŁY →