Moje konto  ▾

Nie udało się znaleźć dokładnie tego, czego szukasz

Poniżej pokazujemy wyniki wyszukiwania tylko częściowo zgodne z wpisanym zapytaniem (sekatory fiskars 5) we wszystkich kategoriach.

sekatory fiskars 5

strona 1 z 24893

Umowy, czas pracy, wynagrodzenie - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]|escape_attr

Umowy, czas pracy, wynagrodzenie - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325561741 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 260

… minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych nalezności przewidzianych w Kodeksie pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

od 12,29

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Zagadnienia ogólne. Tom 1 [opr. twarda]|escape_attr

Zagadnienia ogólne. Tom 1 [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325513085 Autor Marek Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H.Beck Ilość stron 456

… wszystkich ośrodków naukowych, dzięki czemu ten obszerny zbiór opracowań stworzy doskonałą bazę wiedzy prezentującą zarówno wszystkie (często przeciwstawne) szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy oraz zobiektyzowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda.Redakcję Naukową dzieła objęły najwybitniejsze postacie polskiej karnistyki. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

od 184,14

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Prawo karne skarbowe [opr. miękka]|escape_attr

Prawo karne skarbowe [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325517922 Autor Kazmiruk Krzysztof, Sakowicz Andrzej Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 168

… kar i środków karnych- przedawnienie i zatarcie skazania- wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji- niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami- wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

od 30,46

Porównaj ceny
w 4 sklepach

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [opr. miękka]|escape_attr

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325541217 Autor Michał Hucał Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 238

… Wykaz literatury Wstęp Rozdział 1. Funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w systemie prawnym Rady Europy § 1. Prawa człowieka w systemie prawnym Rady Europy § 2. Organizacja i funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka § 3. Metodologia interpretacji Konwencji przez ETPCz Rozdział 2. Pojęcie, zakres i ograniczenia ochrony wolności sumienia i wyznania w … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 17 zł

od 58,42

Porównaj ceny
w 5 sklepach

Gospodarka nieruchomościami. Komentarz [opr. miękka]|escape_attr

Gospodarka nieruchomościami. Komentarz [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325517106 Autor Horoszko Michał, Pęchorzewski Dariusz Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 660

… wyczerpujące omówienie najistotniejszych zagadnień pojawiających się na etapie stosowania przepisów tej ustawy.Wywody teoretyczne zostały wzbogacone bogatym materiałem źródłowym, a także orzeczeniami sądów apelacyjnych, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a przede wszystkim Sądu Najwyższego.Autorzy w bardzo przystępny sposób wyjaśniają też trudne zagadnienia intertemporalne … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

od 73,21

Porównaj ceny
w 4 sklepach

Finanse i księgowość w języku włoskim - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]|escape_attr

Finanse i księgowość w języku włoskim - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Literatura obcojęzyczna

ISBN 9788325553821 Autor Biernacka-Licznar Katarzyna, Żuchowska Ewa Oprawa miękka Rok wydania 2013 Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 200

… zawodu tłumacza przysięgłego muszą zdać egzamin przed Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która powołuje Minister Sprawiedliwości. Niniejsza publikacja to pierwsze na polskim rynku opracowanie zawierające podstawowe hasła z zakresu księgowości i rachunkowości. Książka ta pozwala na zapoznanie się z oryginalnymi dokumentami obowiązującymi w małych i średnich przedsiębiorstwach … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

od 110,19

Porównaj ceny
w 7 sklepach

Karta Nauczyciela - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]|escape_attr

Karta Nauczyciela - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325547110 Autor Flisek Aneta Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 104 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

od 11,48

Porównaj ceny
w 7 sklepach

Sprawozdawczość budżetowa 2014 - Dostępne od: 2014-04-14 [opr. miękka]|escape_attr

Sprawozdawczość budżetowa 2014 - Dostępne od: 2014-04-14 [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325564629 Autor Gąsiorek Krystyna, Cellary Mieczysława Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 738

… nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2013 r. poz. ), a 24.1.2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119) W publikacji znajdziesz: omówienie zmian w przepisach w zakresie sprawozdawczości, wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 33 zł

od 117,58

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo t.1 [opr. miękka]|escape_attr

Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo t.1 [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325527440 Autor Brylak Joanna Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 834

… prawa wykorzystujących orzecznictwo sądów w swojej codziennej działalności zawodowej, a także studentach prawa, którzy swoją przyszłość wiążą z tworzeniem i stosowaniem procedury karnej. Tematyka orzeczeń obejmuje całą problematykę Kodeksu postępowania karnego. W miejscu, gdzie poglądy sądów pozostały aktualne uwzględniono orzeczenia wydane na gruncie poprzedniego stanu prawnego. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

od 73,21

Porównaj ceny
w 7 sklepach

Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym [opr. miękka]|escape_attr

Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym [opr. miękka]

w kategorii Zdrowie, medycyna, uroda

ISBN 9788325555788 Autor Zieliński Andrzej Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 378

… zmieniający zaskarżony wyrok i orzekający co do istoty sprawy, wyrok uchylający zaskarżany wyrok); skutki procesowe wyroków sądu odwoławczego (charakter wyroku uchylającego, moc wiążąca oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania, skład sądu rozpoznający sprawę po jej uchyleniu, varia, związanie sądu II instancji wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w wyroku … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 22 zł

od 95,40

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym. Zasady konstruowania umów, prawa i obowiązki stron - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]|escape_attr

Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym. Zasady konstruowania umów, prawa i obowiązki stron - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325558161 Autor Kuliński Michał Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 310

… wskazuje, jak w umowach zawieranych w ramach procesu budowlanego prawidłowo zabezpieczyć interesy wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dobrze skonstruowana umowa, w sposób jasny i precyzyjny określająca prawa i obowiązki każdej ze stron, w znacznym stopniu ogranicza ryzyko powstania sporów pomiędzy stronami. Publikacja zawiera wzory umów oraz wzory poszczególnych zapisów w umowach. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25 zł

od 88

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Kodeks wykroczeń Komentarz [opr. twarda]|escape_attr

Kodeks wykroczeń Komentarz [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325554095 Autor Marek Bojarski, Wojciech Radecki Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 1040

… z 31.8.2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, dodanie art. 60 (3) ustawą z 31.8.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, uchylenie § 5 i 6 w art. 60 (1) oraz dodanie art. 139a ustawą z 16.9.2011 r. o timeshare, zmiana art. 23 i 25 oraz dodanie § 3 do art. 44 ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 42 zł

od 147,16

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Kodeks postępowania karnego - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]|escape_attr

Kodeks postępowania karnego - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325558673 Autor Aneta Flisek Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 392 SZCZEGÓŁY →

od 9,82

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz [opr. twarda]|escape_attr

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325552107 Autor Gromek Krystyna Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 1200

… w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej, nowelizacji z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która m.in. dodała do KRO nowe przepisy określające zasady umieszczania dziecka (rodzeństwa) w pieczy zastępczej, jego powrotu do rodziny, a także wyboru osoby sprawującej pieczę zastępczą nowelizacji z 25.3.2011 r. zgodnie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 63 zł

od 221

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Kodeks drogowy - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]|escape_attr

Kodeks drogowy - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325556617 Autor Flisek Aneta Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 380 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

od 19,17

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Testamenty, spadki, darowizny - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]|escape_attr

Testamenty, spadki, darowizny - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325561857 Autor Aneta Flisek Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o. Ilość stron 130

… urzędowania sądów powszechnych VI. Stwierdzenie nabycia spadku: Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych VII. Długi spadkowe: Kodeks cywilny VIII. Dział spadku: Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego IX. Umowy dotyczące spadku: Kodeks cywilny X. Dziedziczenie gospodarstw rolnych: Kodeks cywilny … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

od 11,40

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm [opr. miękka]|escape_attr

Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325527518 Autor Perenc Józef, Hołub-Iwan Joanna Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 376

… dla praktyków gospodarczych. Książka składa się z czterech części, omawiających takie problemy, jak: ?współczesna gospodarka a innowacje; ?innowacje w obszarze marketingu, logistyki i obsługi klienta w procesie budowania przewagi konkurencyjnej; ?wspomaganie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw; ?innowacje w praktyce ? studia przypadków. Niniejsza praca stanowi próbę analizy … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31%

od 34,30

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 3. Kazusy przygotowujące do egzaminu adwokackiego i radcowskiego [opr. miękka]|escape_attr

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Tom 3. Kazusy przygotowujące do egzaminu adwokackiego i radcowskiego [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325554033 Autor Gorzelnik Kamil Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 214

… apelacji oraz aktu oskarżenia; w zakresie prawa administracyjnego - kazusy dotyczące skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego; w zakresie prawa gospodarczego - kazusy dotyczące konstruowania umów, pozwu, wniosku lub apelacji. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

od 73,21

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych [opr. miękka]|escape_attr

Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325514990 Autor Rychel Alexandre Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 438

… na język francuski, angielski, niemiecki i rosyjski, zawiera francuskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych.Uwzględnia ono ostatnią nowelizację, która obowiązuje od 3 sierpnia 2009 i wdrożyła do prawa polskiego szereg dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady.La présente publication fait partie d’une série de transcriptions de textes de lois polonais en français, anglais, allemand … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

od 104,30

Porównaj ceny
w 6 sklepach

Kodeks karny. Komentarz - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. twarda]|escape_attr

Kodeks karny. Komentarz - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325553548 Autor Grześkowiak Alicja, Wiak Krzysztof Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 1235

… zastąpieniu pojęcia „elektroniczny instrument płatniczy” występującego w uchylanej ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych pojęciem „instrument płatniczy”, które jednak nie stanowi zmiany merytorycznej, gdyż zmodyfikowany zwrot zachowuje ten sam zakres pojęciowy, zmiana wejdzie w życie 7.10.2013 r.; ustawę z 13.6.2013 r., która uchyla art. 205 dotyczący ścigania … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 59 zł

od 206

Porównaj ceny
w 6 sklepach