Moje konto

Nie udało się znaleźć dokładnie tego, czego szukasz

Poniżej pokazujemy wyniki wyszukiwania tylko częściowo zgodne z wpisanym zapytaniem (tdr polska) we wszystkich kategoriach.

tdr polska

14218 produktów z 100 sklepów

strona 1 z 711

Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325517885 Autor Murzyn Dorota Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. BECK Ilość stron 280

… w Polsce). Charakteryzując politykę spójności autorka wykorzystuje nowe aktualne opinie, oceniające osiągnięcia polityki spójności na podstawienowych dostępnych informacji statystycznych. Stanowi to również o nowoczesności opracowania. Prof. dr hab. Mirosława Klamut – Kierownik Katedry Polityki Ekonomiczneji Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocław … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 38%

Polnisches Schuldrecht BT. Polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa - Anna Steudner [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325501808 Autor Anna Steudner Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 370

… i naukowców, którzy zajmują się prawnymi aspektami niemiecko-polskiego obrotu gospodarczego i w związku z tym chcieliby się zapoznać z polskim prawem zobowiązań. Problematykę przedstawiono na tle licznych kazusów i przykładów z orzecznictwa oraz w nawiązaniu do wiodących publikacji. Tabele, wykresy i odwołania prawnoporównawcze służą lepszemu zrozumieniu opisywanej materii. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 38%

Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski. [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325554019 Autor Beksiak Janusz, Ciżkowicz Magda, Karnowski Jakub Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 172

… aktualna ? nabiera w bieżącym czasie szczególnego znaczenia w związku z kryzysem gospodarczym ostatnich lat i dyskusją ekonomistów nad możliwościami skutecznego przeciwdziałania recesji oraz minimalizowania jej negatywnych skutków. Praca stanowi ważny głos w dyskusji nad prowadzeniem polityki zrównoważonego rozwoju. Prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz Szkoła Główna Handlowa … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 38%

Synteza prawa polskiego 1918-1939 [opr. twarda]

w kategorii Albumy

ISBN 9788325528928 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2014 Oprawa twarda Ilość stron 1005 Wydawnictwo C.H. Beck

… o tym rozwoju: ?Począwszy od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku filozofia prawa zaczyna się w całej Europie budzić do nowego życia i pojęcie prawa natury, jako wzoru idealnego, wracać do powszechnego uznania?1, do czego przyczynili się w sposób ?najpoważniejszy? ?profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Czesław Martyniak (1906?1939) oraz o. Jacek Woroniecki?. Z Wprowadzenia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 52 zł

Dictionary of Telecommunications and Computers. English-Polish, Polish-English Słownik telekomunikacji i informatyki. Angielsko-polski, polsko-angielski [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325501976 Autor Marcin Miłkowski Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 272

… Pierwsza tego rodzaju pozycja, która zawiera część polsko-angielską, specjalnie opracowaną pod kątem potrzeb polskiego czytelnika. Hasła opatrzono komentarzami dotyczącymi użycia i poprawności językowej, a liczne odnośniki ułatwiają znalezienie poszukiwanych terminów. W załącznikach słownik zawiera listę zdradliwych wyrazów i kontekstów w tłumaczeniu angielsko-polskim. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Wzory umów i pism. Tom 10. MUSTERVERTRÄGE UND -SCHRIFTSÄTZE. Wydanie polsko-niemieckie. Wzory umów i pism. - Harald Marschner [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 8374832207 Autor Harald Marschner Rok wydania 2007 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 672

… bis hin zum Erwerb von Grundstücken und Handelsverträgen sowie Musterverträge bezüglich der Besicherung von Ansprüchen und Beschäftigung von Arbeitnehmern. Die vorgestellten Muster sind ihrem rechtlichen Inhalt nach von hohem Anspruch, entstammen aus einer der größten renommierten polnischen Kanzleien und wurden von einer Person übersetzt, deren Muttersprache deutsch ist. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Kodeks spółek handlowych. Wydanie dwujęzyczne rosyjsko-polskie

w kategorii E-booki

ISBN 9788325508210 Autor Natalia Wasilenko Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 496

… władające danym językiem jako językiem ojczystym. Nasi konsultanci dysponują jednocześnie doświadczeniem zawodowym zdobytym w środowisku prawniczym. Niekwestionowaną zaletą tej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H. Beck są renomowani autorzy, gwarantujący wysoki językowy i merytoryczny poziom tłumaczeń, a także przejrzysta szata graficzna, ułatwiająca korzystanie z przepisów. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

Konstrukcja kapitału docelowego w prawie polskim na tle wybranych praw obcych. [opr. miękka]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788325534769 Autor Maciąg Marek Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H.Beck Ilość stron 334

… prawa poboru w ramach kapitału docelowego. Rozważaniom teoretycznym na temat polskiego modelu kapitału docelowego towarzyszą wskazówki natury praktycznej. Opracowanie zostało wzbogacone o obszerną część prawno-porównawczą.Książka jest skierowana do pracowników naukowych, studentów oraz praktyków zajmujących się obsługa prawną spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

Polnisches Zivilrecht AT. Polskie prawo cywilne - część ogólna Band 1 - Mariusz Motyka-Mojkowski [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325510572 Autor Mariusz Motyka-Mojkowski Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 257

… Kodeksu Cywilnego oraz podstaw polskiego prawa cywilnego z uwzględnieniem ogólnych zasad prawa prywatnego. Struktura tomu opiera się w znacznej mierze na systematyce Kodeksu Cywilnego. Zasadnicza część rozważań poświęcona jest pojęciu stosunku cywilnoprawnego oraz czynności prawnej. Omówione zostały także zagadnienia związane z systematyką oraz wykładnią norm prawa cywilnego. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325554477 Autor Jacek Napierała Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 496

… i propozycje do nich - pochodzące zarówno od organów UE, jak i konsultantów.Niniejsza pozycja jest adresowana zarówno do praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych, osób zajmujących się działalnością handlową na skalę międzynarodową oraz obsługą prawną spółek w ruchu transgranicznym, a także do teoretyków prawa, aplikantów oraz studentów wydziałów prawniczych. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 35%

Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325558727 Autor Politowicz Konrad Andrzej Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Wydawnictwo Polska Ilość stron 320

… W Zamierzeniu Autora Zainicjować Szerszą Dyskusję Na Temat Tytułowego Zagadnienia, Wywód Zawiera Szereg Ostro Nakreślonych I Często Kontrowersyjnych Tez. Dostarcza Jednak Również Odpowiedzi Na Liczne Problemy Orzecznicze, Spotykane W Codziennej Praktyce Sądowej. Opracowanie Odwołuje Się Do Bogatego Orzecznictwa Oraz Danych Statystycznych Ilustrujących Omawiane Zjawiska I Tendencje … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 35%

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych w prawie polskim

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325533465 Autor Sokołowski Marcin Rok wydania 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 260

… inspiracji dla polskich Zgrupowa??. Ca??o??ciowego uj??cia tematu dope??nia pog????biona analiza aspekt??w nowego mi??dzynarodowego prawa prywatnego mi??dzynarodowego w ??wietle w??z??owych zagadnie?? prawa europejskiego. Autor niniejszej monografii - dr Marcin Soko??owski jest do??wiadczonym wyk??adowc?? prawa europejskiego na UAM. Od szeregu lat wykonuje te?? praktyk?? adwokack?? w Poznaniu. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 35%

Słownik transportu i logistyki angielsko - polski polsko - angielski - produkt [opr. twarda]

w kategorii Biznes, ekonomia

ISBN 9788374839600 Autor Kozierkiewicz Roman Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 336

… sektora transportu i logistyki, usług spedycyjnych, osób prowadzących usługi składowania i magazynowania, kadr zarządzających krajowymi i zagranicznymi przewozami, pracowników służb celnych i ubezpieczeniowych. Słownik może być przydatny dla pracowników organizacji międzynarodowych, instytutów badawczych oraz studentów kierunków związanych z organizacją i ekonomiką transportu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 35%

Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325551117 Autor Łukasiewicz Jakub Michał Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 226

… egzekucyjnym i zabezpieczającym, sytuację prawną małżonka przedsiębiorcy oraz wspólnika spółki osobowej i kapitałowej, jak również status prawny małżonka na gruncie przepisów emerytalnych. Monografia będzie przydatna w codziennej pracy przede wszystkim dla specjalistów z zakresu prawa rodzinnego majątkowego - adwokatów, sędziów, jak również dla studentów prawa. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 35%

Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym - Zamów teraz bezpośrednio od wydawcy [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325555849 Autor Kulik Marek Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 757

… o przedawnieniu karalności przez sądy orzekające w pierwszej instancji w sprawach karnych w latach 2006–2010, przedstawieniu uregulowań w zakresie przedawnienia w prawie karnym wybranych państw europejskich. Podstawowym celem pracy jest ocena charakteru przedawnienia w polskim prawie karnym i wykładnia odnośnych przepisów, a także ewentualne sformułowanie wniosków de lege ferenda. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 35%

Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym - Dostępne od: 2013-12-10 [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325557034 Autor Taczkowska-Olszewska Joanna Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 276

… do informacji publicznej, sytuując je wśród publicznych praw podmiotowych .W rozdziale III zostały wskazane, a następnie scharakteryzowane pozytywne przesłanki dostępu do informacji publicznej, a także omówione zostały też sposoby wykładni pojęcia ?informacji publicznej?. Natomiast rozdział IV został w całości poświęcony omówieniu negatywnych przesłanek dostępu do informacji … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 35%

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz [opr. twarda]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325540951 Autor Banaszak Bogusław Rok wydania 2012 Oprawa twarda Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 1176

… stanowi nieocenioną pomoc dla studentów prawa, administracji, politologii, a także dla każdego chcącego zgłębić podstawy funkcjonowania Państwa Polskiego, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposoby tworzenia prawa, hierarchię jego źródeł a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 35%

Historia ustroju i prawa sądowego Polski [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325527280 Autor Tadeusz Maciejewski Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 476

… b) monarchia patrymonialna (połowa X w. ? 1320 r.), przy czym okres ten dzieli się jeszcze na monarchię wczesnofeudalną ? do 1138 r. i rozbicie dzielnicowe), c) monarchia stanowa (1320?1454), d) rzeczpospolita szlachecka (1454?1795), z podziałem na podokresy demokracji szlacheckiej (1454?1652), oligarchii magnackiej (1652?1764), a następnie początki monarchii konstytucyjnej (1764?1795). … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31%

Prawo bankowe oraz ustawa o Narodowym Banku Polskim - Dostępne od: 2014-02-22 [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325561765 Autor Flisek Aneta Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 205 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej - wyślemy dzisiaj, tylko u nas taki wybór !!! [opr. miękka]

w kategorii Prawo, akty prawne

ISBN 9788325562229 Autor KrĂłlikowska-Olczak Maria, Pachuca-Smulska Beata Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 394

… Czytelnikowi książka została podzielona na osiem części, które zawierają problemowe potraktowanie wybranych, najciekawszych i najbardziej aktualnych zagadnień. Publikacja adresowana jest do prawników, ekonomistów, urzędników, przedsiębiorców, studentów i nauczycieli akademickich, konsumentów, do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o prawach konsumenta. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 35%