Moje konto

Nie udało się znaleźć dokładnie tego, czego szukasz

Poniżej pokazujemy wyniki wyszukiwania tylko częściowo zgodne z wpisanym zapytaniem (telewizja na karte dekoder karta) we wszystkich kategoriach.

telewizja na karte dekoder karta

2566 produktów z 70 sklepów

strona 1 z 129

Sony Xperia T3 D5102

w kategorii Telefony komórkowe

Producent Sony System operacyjny Android Przekątna wyświetlacza 5.3 " Rodzaj telefonu z ekranem dotykowym Wbudowany aparat cyfrowy 8 Mpx Funkcje system głośnomówiący , radio FM , wybieranie głosowe Obsługa kart pamięci microSD tak Pojemność baterii 2500 mAh Pamięć wbudowana 8 GB Pamięć RAM 1 GB Komunikacja LTE , WiFi Czas czuwania 688 h

… przechowasz wszystko to, co najważniejsze. Dodatkowo można ją powiększyć, wykorzystując kartę microSD. Telefon z systemem Android pracuje płynnie i szybko. WyglądWygodny, ładnie wyglądający i wykonany z materiałów wysokiej jakości telefon dostępny dla Ciebie! KomunikacjaNie stracisz kontaktu z bliskimi i znajomymi, dzięki licznym funkcjom tego telefonu. Po pierwsze, z pomocą telefonu … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 120 zł

Niszczarka Prostyle 12 kartek/DIN3/20L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… nawet do 300 kartek papieru o formacie A4 wystarczy wysunąć pojemnik, by łatwo i szybko go opróżnić. Niszczarka ProStyle to elegancki i niezbędny dodatek do każdego profesjonalnego biura w domu lub w pracyAuto start – stopAutomatyczne wyłączenie przy wyjętym koszuBardzo cicha, tylko 60dbCofanie papieruGwarancja 2 lata / 7 nożeWysokość 48 cmWysuwany kosz i wygodny uchwyt do przenoszeniaZabezpieczenie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 57 zł

Ferguson Ariva 52E

w kategorii Dekodery telewizji cyfrowej

Producent Ferguson Tuner DVB-S

… to małe i proste w użytku urządzenie, które podłączamy pod odbiornik TV, otrzymując tym samym dostęp do programów kodowanych cyfrowo w DVB-T. Poza tym, cechuje się kilkoma innymi, przydatnymi funkcjami. VoD to możliwość skorzystania z usługi wirtualnej wypożyczalni filmów i programów. PVR, czyli możliwość nagrania (z funkcją zaprogramowania) programów telewizyjnych i zatrzymanie … SZCZEGÓŁY →

Ferguson Ariva T650i

w kategorii Dekodery telewizji cyfrowej

Producent Ferguson Tuner DVB-T

… w MPEG-2 lub AC-3, znanym szerzej jako Dolby Digital i E-AC-3 znanym jako Dolby Digital Plus. Porady i wybórDekoder to małe i proste w użytku urządzenie, które podłączamy pod odbiornik TV, otrzymując tym samym dostęp do programów kodowanych cyfrowo w DVB-T. Wiele z dekoderów posiada także dodatkowe, przydatne na co dzień funkcje. EPG, czyli elektroniczny przewodnik po programach, dzięki … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 29%

Niszczarka DUO DIN3/10 kartek/17L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… REXEL DUOREXEL DUO to wysokiej jakoś ci, niedroga niszczarka, któ ra niszczy CD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze, laminowane dokumenty, folie do rzutnikó w.Unikalne Cechy ProduktuGwarancja 2 lata / 3 lata na noż eOddzielny pojemnik na ś cinki CD i szczelina cię cia CDAuto start - stopAutomatyczne wył ą czenie przy zdję tej gł owicyZabezpieczenie przed przegrzaniemFunkcja cofania … SZCZEGÓŁY →

REM820 P-5 2x15mm 9kartek/21 l/10,5 kg

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… miejsca pod biurkiem, zapewniają cy poziom bezpieczeń stwa P-5, co oznacza, ż e urzą dzenie tnie papier na cał kowicie niemoż liwe do odczytania ś cinki mikro (o rozmiarach 2 x 15mm) – doskonał e zabezpieczenie poufnych danych. Model REM820 to bardzo cicha, uniwersalna niszczarka, któ ra umoż liwia niszczenie maksymalnie 9 kartek papieru o gramaturze 70 g/m2 (lub 8 kartek 80 g/m2) w trybie … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka Style+ DIN4/8 kartek/12L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… Tnie do 8 kartek na raz ł atwy do opró ż niania, wysuwany pojemnik na ś cinki o pojemnoś ci 12 l mieś ci do pocię tych 80 kartek. Wysoki poziom bezpieczeń stwa pozwala na niszczenie istotnych dokumentó w. Po zniszczeniu nawet do 80 kartek papieru o formacie A4 wystarczy wysuną ć pojemnik, by ł atwo i szybko go opró ż nić . Niszczarka Style+ to elegancki dodatek do każ dego profesjonalnego … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka SC170 DIN2/13 kartek/22L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… urzą dzenia pod biurkiem z wykorzystaniem min. przestrzeni. Model posiada funkcjonalnoś ć ł atwego podawania papieru - pochylona gł owica sprawia, ż e podanie papieru do szczeliny niszczarki ustawionej pod biurkiem staje się niezwykle ł atwe. Po zniszczeniu dokumentó w są one dodatkowo chronione poprzez zamek bezpieczeń stwa zabezpieczają cy dostę p do zawartoś ci kosza.Cechy produktu:- … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka Auto+60 60 kartek /DIN3/kosz 15l

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… ki automatycznemu podajnikowi niszczarki Rexel Auto+ 60X moż esz wł oż yć nawet 60 kartek A4 jednorazowo, a urzą dzenie sprawnie i cicho je zniszczy. Pojemnik na ś cinki o pojemnoś ci 15 l mieś ci 100 pocię tych kartek A4. Niszczarka tnie dokumenty na ś cinki konfetti 4x45, tną c je do standardu bezpieczeń stwa P-3 wraz z zszywkami i spinaczami biurowymi. Niszczy też karty pł at … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka V60WS DIN2/9 kartek/23L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… ona w porę czny pojemnik na ś cinki o pojemnoś ci 23 l, któ ry mieś ci do 200 pocię tych kartek.Niski poziom gł oś noś ci pozwala na niszczenie dokumentó w nie przeszkadzają c rodzinie, wspó ł lokatorom czy wspó ł pracownikom. Niszczarka wyposaż ona jest w unikalną technologię kompaktowania ś cinkó w, któ ra ubija ś cinki w koszu w miarę zapeł niania się zbiornika.Cechy produktu:- … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka V30WS DIN2/8 kartek/18L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… niszczarki. Dzię ki stylowemu wyglą dowi, niewielkim rozmiarom i bardzo cichej pracy silnika, niszczarka V30WS to doskonał e rozwią zanie dla mał ego biura, dla domu, jak i do uż ytku osobistego w duż ym biurze. Tnie do 8 kartek na raz, a porę czny pojemnik na ś cinki o pojemnoś ci 18 l mieś ci do 80 pocię tych kartek.- Niezwykle cicha: tylko 54 dB- Auto Start-Stop- Cofanie papieru- Szczelina … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka V65WS DIN3/6 kartek/23L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… tną c poufne dokumenty na drobne ś cinki konfetti. Tnie do 6 kartek na raz wyposaż ona w porę czny pojemnik na ś cinki o pojemnoś ci 23 l mieś ci do 220 pocię tych kartek.Niski poziom gł oś noś ci pozwala na niszczenie dokumentó w nie przeszkadzają c rodzinie, wspó ł lokatorom czy wspó ł pracownikom. Eleganckie wzornictwo.Cechy produktu:- Auto Start-Stop- Cofanie papieru- Cicha praca: … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka V35WS DIN3/6 kartek/18L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… stwo: wytrzymał e ostrza o wysokiej wydajnoś ci potną dokumenty wzdł uż i wszerz, aby zapewnić najwyż szy poziom bezpieczeń stwa (poziom 3). Szczegó ł y dotyczą ce kart kredytowych, dokumenty dotyczą ce personelu - wszelkie materiał y poufne moż na zredukować do kawał eczkó w o kształ cie confetti o rozmiarze 4 x 45 mm w cią gu kilku sekund.Prostota: niszczarka Rexel Silencio V35WS … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka AUTO+100 100 kartek/DIN3/26L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… Ekskluzywna niszczarka z automatycznym podawaniem- Kompaktowy, elegancki model do ustawienia pod biurkiem lub obok biurka- Kontrolka sygnalizują ca zapeł nienie pojemnika i koniecznoś ć jego opró ż nienia- Kontrolki sygnalizują ce otwarcie drzwiczek, zacię cie papieru oraz chł odzenie silnika- Moż liwoś ć stosowania ekologicznych papierowych workó w na ś cinki, któ re nadają się do … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka Style S3 DIN3/6 kartek/7.5L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… Wysoki poziom bezpieczeń stwa pozwala na niszczenie istotnych dokumentó w. Po zniszczeniu nawet do 50 kartek papieru o formacie A4 wystarczy wysuną ć pojemnik, by ł atwo i szybko go opró ż nić . Niszczarka Style to elegancki dodatek do każ dego profesjonalnego biura w domu lub w pracy.- Auto Start-Stop- Bezpieczeń stwo: DIN 4 (ś cinki 4 x 35 mm)- Cofanie papieru- Szczelina wejś ciowa 230 … SZCZEGÓŁY →

Niszczarka Style S2 DIN2/7 kartek/7.5L

w kategorii Niszczarki

Producent Rexel

… Zapewnia bezpieczeń stwo poufnych dokumentó w, tną c je na drobne ś cinki konfetti. Tnie do 7 kartek nar az ł atwy do opró ż niania, wysuwany pojemnik na ś cinki o pojemnoś ci 7,5 l mieś ci do pocię tych 50 kartek. Niszczarka Style S2 to elegancki dodatek do każ dego profesjonalnego biura w domu lub w pracy.Cechy produktu:- Poziom bezp. DIN: 2 (paski 5,8 mm)- Tnie max.: 7 kartek- Pojemnoś … SZCZEGÓŁY →