Moje konto

Nie udało się znaleźć dokładnie tego, czego szukasz

Poniżej pokazujemy wyniki wyszukiwania tylko częściowo zgodne z wpisanym zapytaniem (routery 8level wrt 150 smart wireless n150 1t1r router 4xlan 1xwan) we wszystkich kategoriach.

routery 8level wrt 150 smart wireless n150 1t1r router 4xlan 1xwan

42 produkty z 26 sklepów

strona 1 z 3

Netgear JNR1010

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent NETGEAR

… nie będzie obciążany ruchem pochodzącym z innych urządzeń. Daje to możliwość oglądania filmów w wyższej jakości bez uciążliwych przestojów lub „klatkowania”.Genie: jest to graficzny, całkowicie spolszczony program to zarządzania siecią oraz urządzeniami sieciowymi typu JNR1010. Aplikacja pozwala na łatwy podgląd urządzeń podłączonych do sieci (albo oczekujących na dostęp). … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 16 zł

Asus RT-N10

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Asus

… użytkownikowi zarządzanie siecią?2 sieci w 1: Możliwość utworzenia dodatkowej sieci dla ustalania priorytetów przepustowości i kontroli dostępuRouter RT-N10 pozwala na utworzenie dwóch sieci bezprzewodowych z opcją dynamicznego przydzielania przepustowości i kontroli dostępu. Możesz pozwolić gościom na używanie Internetu bez udostępniania swojego hasła i prywatnych urządzeńsieciowych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 34%

D-Link DWR-921

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent D-LINK

… awarii. Szybki Internet w sieci komórkowej Router 4G LTE pozwala nawiązywać połączenia z siecią LTE 4G, oferując możliwość pobierania danych z maksymalną szybkością 100 Mb/s oraz przesyłania danych z maksymalną prędkością do 50 Mb/s. Pozwala to wygodnie korzystać ze stron WWW, a jednocześnie strumieniowo przesyłać muzykę i filmy bez konieczności buforowania. Bezpieczne połączenia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31%

TP-Link TL-WR740N

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent TP-LINK

… gier online. Osiągana jest wydajność standardu N , za cenę produktów standardu G! Technologia CCA - stabilna transmisja bezprzewodowa: Technologia Clear Channel Assessment (CCA) umożliwia automatyczne unikanie konfliktów kanałów zwiększając wydajność bezprzewodowej transmisji. Przycisk QSS aktywujący zestawienie bezpiecznego połączenia (WPS): Pracując zgodnie ze standardem … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 56%

AR-7186WnB ADSL2/2+ router WiFi N150 1xWAN 4xLAN Annex B

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Edimax

… ych przedsię biorstw. Urzą dzenie jest kompatybilne ze standardem nowej generacji 802.11n. Dzię ki zastosowaniu zaawansowanej technologi MIMO router zapewnia do 6 razy wię ksze prę dkoś ci transmisji danych (do 150Mb/s) oraz do 3 razy lepsze pokrycie sieci niż urzą dzenie standardu 802.11g/b.Wbudowany modem ADSL2/2+ oraz wspó ł dzielenie adresu IP.Moż liwe jest wspó ł dzielenie ł … SZCZEGÓŁY →

8level WRP-300 repeater WiFi N300 2T2R router Wireless 1xWAN/LAN, 1xLAN

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent 8level

… 300Mbps w domu, biurze lubi innym miejscu, gdzie dotychczasowe podłączenie do sieci było możliwe tylko i wyłącznie przewodowo. Tryb routera WRP-300 umożliwia tworzenie przewodowych oraz bezprzewodowych połączeń sieciowych pracując w trybie routera. Dostęp do Internet następuje poprzez interfejs kablowy WAN, który udostępniany jest klientom przewodowym LAN oraz bezprzewodowym WLAN. … SZCZEGÓŁY →

ON-NETWORKS N150R router 1xWAN 2xLAN N150

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Netgear

… Najważniejsze funkcjeSzybkość i wydajność modelu N150 WiFiFunkcja konfiguracji WPS zapewnia bezpieczeństwo połączeń i wygodęInstalacja za pomocą przeglądarki, nie trzeba korzystać z płyt CDWymiary:160 x 90,7 x 76,4 mmWaga:0.19Akcesoria w zestawie:Kabel sieci EthernetZasilacz odpowiedni dla danego krajuPodręcznik instalacjiObsługiwane protokoły i standardy:IEEE 802.11 b.g/n 2,4 GHz … SZCZEGÓŁY →

RT-N10 vD Router WiFi N150 1xWAN 4xLAN

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Asus

… sieci w1: Tworzenie dodatkowej sieci Router RT-N10 pozwala na utworzenie dwó ch sieci bezprzewodowych z opcją dynamicznego przydzielania przepustowoś ci i kontroli dostę pu. Moż esz pozwolić goś ciom na uż ywanie Internetu bez udostę pniania swojego hasł a i prywatnych urzą dzeń sieciowych poprzez utworzenie wirtualnego routera bezprzewodowego przeznaczonego specjalnie dla goś ci. Zatrzymaj … SZCZEGÓŁY →

WBR-6003 Router xDSL WiFi N150 1xWAN 4xLAN

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent LevelOne

… galne. Dzię ki WBR-6003 nie ma problemu z opó ź nieniami podczas sł uchania muzyki czy oglą dania filmó w. .Ł atwy Setup, wysokie bezpieczeń stwoWBR-6003 pozwala na ł atwe wył ą czenie i wł ą czenie sieci bezprzewodowej dzię ki przyciskowi Wireless On/Off umieszczonego na przednim panelu. Szyfrowanie WPA/WPA2 pozwala na ł atwe zabezpieczenie sieci bezprzewodowej przed nieuprawnionym … SZCZEGÓŁY →

BR-6228nS V2 Router WiFi N150 1xWAN 4xLAN (5dBi)

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Edimax

… v2 jest zadziwiają co wydajny i jest idealnym dla domu lub mał ego biura.3 tryby pracy: router, ekspander, punkt dostę puBR-6228nS v2 moż e pracować w jednym z trzech trybó w. Jako router, ekspander lub punkt dostę pu. A dzię ki funkcji iQ Setup jego konfiguracja jest ł atwa i szybka.iQ SetupFunkcja iQ Setup, obsł ugiwana z poziomu przeglą darki internetowej, umoż liwia szybką konfigurację … SZCZEGÓŁY →

JNR1010 router xDSL WiFi N150 1xWAN 4xLAN 1x5dBi

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Netgear

… całkowicie spolszczony program to zarządzania siecią oraz urządzeniami sieciowymi typu JNR1010. Aplikacja pozwala na łatwy podgląd urządzeń podłączonych do sieci (albo oczekujących na dostęp). Urządzenie JNR1010 można także standardowo obsługiwać przez przeglądarkę internetową.Gracze z pewnością docenią możliwość łatwego podłączania gości do sieci WiFi. Pozwoli to na … SZCZEGÓŁY →

BR-6228nC V2 Router WiFi N150 1xWAN 4xLAN

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Edimax

… v2 jest zadziwiają co wydajny i jest idealnym dla domu lub mał ego biura.3 tryby pracy: router, ekspander, punkt dostę puBR-6228nC v2 moż e pracować w jednym z trzech trybó w. Jako router, ekspander lub punkt dostę pu. A dzię ki funkcji iQ Setup jego konfiguracja jest ł atwa i szybka.iQ SetupFunkcja iQ Setup, obsł ugiwana z poziomu przeglą darki internetowej, umoż liwia szybką konfigurację … SZCZEGÓŁY →

Netgear ON-NETWORKS N150R router 1xWAN 2xLAN N150

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Netgear

… internetowym. Pozwala przeglądać strony, korzystać z czatu, a także przesyłać obraz i dźwięk. Udostępniaj szerokopasmowe łącze internetowe na wszystkich urządzeniach bezprzewodowych dzięki prostej instalacji w ramach urządzenia On Networks. Idealne rozwiązanie dla mieszkań lub akademików. Najważniejsze funkcje- Szybkość i wydajność modelu N150 WiFi- Funkcja konfiguracji WPS … SZCZEGÓŁY →

AirLive Air4G router N150 1xWAN 4xLAN 1xUSB 3G/4G

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent OvisLink

… Auto Backup automatycznie przeł ą cza dostę p do Internetu z portu WAN na 3/4G i na odwró t w przypadku, gdy sieć któ regoś z nich jest niedostę pna. Moż liwe jest ró wnież korzystanie z zasobu Internetu dzię ki jednoczesnemu poł ą czeniu xDSL i 3/4G. Air4G zapewnia nieprzerwany dostę p do Internetu w domu czy biurze. Internet w transporcie publicznymRosną ce zapotrzebowanie na dostę … SZCZEGÓŁY →

AR-7186WnA ADSL2/2+ router WiFi N150 1xWAN 4xLAN AnnexA

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Edimax

… ci transmisji danych (do 150Mb/s) oraz do 3 razy lepsze pokrycie sieci niż urzą dzenie standardu 802.11g/b.Wbudowany modem ADSL2/2+ oraz wspó ł dzielenie adresu IP Moż liwe jest wspó ł dzielenie ł ą cza szerokopasmowego ADSL przez wiele przewodowych oraz bezprzewodowych urzą dzeń (do 253 uż ytkownikó w) przy wykorzystaniu wszystkich zalet poł ą czenia ADSL, ADSL2 oraz ADSL2+. … SZCZEGÓŁY →

LevelOne WBR-6003 Router xDSL WiFi N150 1xWAN 4xLAN

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent LevelOne

… osiągalne. Dzięki WBR-6003 nie ma problemu z opóźnieniami podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów. .Łatwy Setup, wysokie bezpieczeństwoWBR-6003 pozwala na łatwe wyłączenie i włączenie sieci bezprzewodowej dzięki przyciskowi Wireless On/Off umieszczonego na przednim panelu. Szyfrowanie WPA/WPA2 pozwala na łatwe zabezpieczenie sieci bezprzewodowej przed nieuprawnionym dostępem. … SZCZEGÓŁY →

Edimax Technology BR-6228nC V2 Router WiFi N150 1xWAN 4xLAN

w kategorii Routery i modemy ADSL

Producent Edimax Technology

… BR-6228nC v2 jest zadziwiająco wydajny i jest idealnym dla domu lub małego biura.3 tryby pracy: router, ekspander, punkt dostępuBR-6228nC v2 może pracować w jednym z trzech trybów. Jako router, ekspander lub punkt dostępu. A dzięki funkcji iQ Setup jego konfiguracja jest łatwa i szybka.iQ SetupFunkcja iQ Setup, obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwia szybką konfigurację … SZCZEGÓŁY →