Moje konto

W tej kategorii nie udało się znaleźć dokładnie takich produktów

Poniżej znajdziesz wszystkie produkty w kategorii Rozdzielacze.

Rozdzielacze

169 produktów z 12 sklepów

strona 1 z 9

Wzmacniacz i rozdzielacz sygnału HDMI 1x2 1xCat-5e/6 HDMI 1.3b

Producent 4World

… i wzmacniacz HDMI posiada dwa wyjś cia RJ45. Przesył a on sygnał HDMI do dwó ch identycznych wyjś ć . Odbiorniki przedł uż acza odbierają sygnał z rozdzielacza za pomocą przewodu Cat5 x 1 i przekazują go do odbiornikó w.Każ dy odbiornik jest w peł ni funkcjonalną czę ś cią rozdzielacza. Urzą dzenie moż e przesł ać sygnał HDTV o rozdzielczoś ci 1080p na odległ oś ć 50 metró … SZCZEGÓŁY →

Rozdziel sygnalu HDMI 1x4, HDMI 1.3b

Producent 4World

… i wzmacniać sygnał . Każ dy rozdzielacz i wzmacniacz pozwala na przesł anie sygnał u HDMI na odległ oś ć powyż ej 15 metró w. Poł ą czenie czterech urzą dzeń pozwala na jeszcze wię ksze wzmocnienie sygnał u i zwię kszenie zasię gu przesył u.Rozdzielacz i wzmacniacz HDMI jest przydatny w domowych centrach rozrywki, a takż e w salonach wystawowych, zakł adach produkują cych telewizory … SZCZEGÓŁY →

Mini Switch HDMI 5x1 (HDMI V1.3)+pilot

Producent 4World

… a takż e za pomocą pilota na podczerwień i funkcji inteligentnego wybierania. Oznacza to, ż e przeł ą cznik zadział a automatycznie po wł ą czeniu zasilania podł ą czonego do niego urzą dzenia. Przeł ą cznik jest takż e wyposaż ony w standardowy odbiornik podczerwieni, któ ry zapewnia bezpieczeń stwo i wygodę uż ywania.Przeł ą cznik i wzmacniacz HDMI przesył a sygnał wideo … SZCZEGÓŁY →

Mini Switch HDMI 3x1 (HDMI V1.3) + pilot

Producent 4World

… cy na podł ą czenie trzech urzą dzeń do jednego ekranu. Przeł ą czanie odbywa się za pomocą przycisku oraz funkcji wybierania inteligentnego. Przeł ą cznik i wzmacniacz przesył a sygnał wideo w wysokiej rozdzielczoś ci (do1080p) oraz cyfrowy sygnał audio z jednego z trzech ź ró deł do telewizora. Wszystkie wejś cia obsł ugują jednocześ nie podł ą czone sygnał y wysokiej rozdzielczoś … SZCZEGÓŁY →

Switch HDMI 3x1 (HDMI V1.3) Pigtail Type

Producent 4World

… u HDMI pozwalają cy na podł ą czenie trzech urzą dzeń do jednego ekranu. Przeł ą czanie odbywa się za pomocą przycisku oraz funkcji wybierania inteligentnego. Proste i skuteczne urzą dzenie przeł ą czają ce pomię dzy ź ró dł ami HDMI w sposó b automatyczny (ostatni wł ą czony dział a). Gwarantowany przesył zgodny z HDMi v1.3b. Przesył a rozdzielczoś ć 1920x1200 do 1080p z … SZCZEGÓŁY →

O kategorii Rozdzielacze

Rozdzielacze i rozdzielnice to serce większości instalacji elektrycznych. Odpowiadają za łączenie, przerywanie i rozdział obwodów elektrycznych. Muszą odpowiednio współpracować z urządzeniami sterowniczymi, ochronnymi, pomiarowymi i regulacyjnymi. W kategorii znaleźć można rozdzielacze Legrand, Kontakt Simon, Elektroplast czy rozdzielacze Kanlux oraz równie solidnych, mniejszych dystrybutorów (np. Karwasz, Ergom, Pce).

Do zastosowań w niewielkiej sieci, najlepiej sprawdzają się proste rozdzielnice natynkowe, które można łatwo i szybko zamontować. Nieco więcej pracy wymagało będzie podłączenie rozdzielnicy podtynkowej, jednak dzięki wpuszczeniu konstrukcji w ścianę, zyskujemy na estetyczności. Obudowa rozdzielacza powinna zapewniać ochronę w przypadku zwarcia, warto więc zwrócić uwagę na jej limit temperatury oraz odporność na żar.

Inna grupa to rozdzielnice siłowe, które znajdą zastosowanie w zakładach przemysłowych, gdzie wykorzystywana jest sieć elektryczna o wysokim napięciu znamionowym. Tego typu urządzenia posiadają zazwyczaj dodatkowy wyłącznik zabezpieczający. Do prac wymagających mobilności, doskonale sprawdzi się rozdzielnica przenośna. Urządzenia te posiadają odpowiednio wykonaną obudowę, chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem czynników zewnętrznych. W dziale z rozdzielaczami można znaleźć także drobne akcesoria (np. tulejki izolowane, końcówki kablowe, uchwyty czy różnego rodzaju rozgałęźniki), przydatne do wykorzystania podczas montażu rozdzielacza w instalacji elektrycznej.

Sprawdź też