Manu

TRENING PAMIĘCI (oprawa miękka) (Książka) (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788376413754 
  • Autor Przemysław Bąbel, Agnieszka Baran 
  • Rok wydania 2011 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo DIFIN 
  • Ilość stron 302 

Opis

Książka jest jednocześnie poradnikiem metodologicznym i metodycznym. Z jednej bowiem strony Autorzy piszą o tym, jakie działania należy podjąć, żeby zaprojektować i przeprowadzić trening pamięci (metodologia), a z drugiej pokazują, jak to zrobić – jakie postawić sobie cele, jakie przekazać treści, jakimi metodami się posłużyć, jakie techniki i ćwiczenia wykorzystać (metodyka).

Oryginalność książki wyraża się w możliwości wykorzystania zawartych w niej treści w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi i starszymi; zarówno w ramach placówek oświatowych (szkół, uczelni), instytucji kulturalnych i edukacyjnych (domy kultury, kluby, świetlice), jak i organizacji pozarządowych i firm szkoleniowych, realizujących projekty edukacyjne.

Możliwe jest także samodzielne korzystanie z proponowanych ćwiczeń w celu podniesienia własnych możliwości pamięciowych.Książka skierowana jest przede wszystkim do osób projektujących szkolenia – warsztaty pamięci i koncentracji uwagi dla różnych grup odbiorców.

Prezentuje nie tylko różne ćwiczenia i techniki, ale sposoby ich wykorzystania podczas przygotowywania tego typu warsztatów.Dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW:Recenzowana praca jest skierowana do osób pragnących wspomagać funkcjonowanie pamięci innych ludzi, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych i zawodowych (...).

Autorzy dobrze dobrali materiał z bogatej wiedzy psychologicznej na temat procesów pamięci, zestawiając go głównie z uwagi na potrzeby praktyczne. Czytelnik otrzymuje wiedzę o charakterze praktycznym, stosunkowo łatwa do zastosowania.

Autorzy z powodzeniem zawarli w krótkim tekście ważne prawidłowości dotyczące realizacji treningu pamięci (...). Bardzo dobrze opisano propozycje ćwiczeń warsztatowych, podając w sposób zorganizowany wszelkie niezbędne informacje, jak: cel, liczebność grupy, przewidywany czas niezbędny dla przeprowadzenia danego ćwiczenia, materiały czy opis przebiegu.Dr hab.

Mariola Łaguna:Książka „Trening pamięci" stanowi interesującą propozycje usystematyzowania teorii i praktyki treningów pamięci. Autorzy bardzo konsekwentnie zrealizowali pomysł przejścia od ogólnej wiedzy na temat pamięci i jej wspomagania oraz wiedzy na temat projektowania szkoleń do konkretnych wskazówek, w jaki sposób wykorzystać ja w projektowaniu treningów pamięci.

Opierają się przy tym nie tylko na literaturze przedmiotu, ale także na własnym bogatym doświadczeniu. (...) Książka ta z pewnością będzie stanowiła bardzo użyteczna pomoc dla osób projektujących i realizujących treningi pamięci, a także dla trenerów prowadzących inne szkolenia adresowane do osób, u których dobra koncentracja uwagi oraz pamięć może decydować o efektywnym radzeniu sobie z zadaniami.Spis treści:WprowadzenieRozdział 1.

Pamięć i jej trening1.1. Pamięć: natura i działanie 1.1.1. Różne rozumienia pamięci 1.1.2. Fazy i rodzaje pamięci1.2. Metody wspomagania pamięci 1.2.1. Trening pamięci jako specyficzna forma wspomagania pamięciRozdział 2.

Zasady wspomagania pamięciZasada 1. Koncentracja uwagiZasada 2. Porcjowanie informacjiZasada 3. PowtarzanieZasada 4. Schodzenie na poziom semantycznyZasada 5. Uwzględnianie kolejności informacjiZasada 6.

Wykorzystywanie wyobraźniZasada 7. Odnoszenie do JaZasada 8. Wzbudzanie emocjiZasada 9. Robienie przerwZasada 10. Wykorzystywanie wskazówekRozdział 3. Projektowanie i realizacja trening u pamięci3.1. Identyfikacja i analiza potrzeb treningowych 3.1.1.

Identyfikacja potrzeb treningowych w zależności od rodzaju treningu 3.1.1.1. Zamknięty trening pamięci 3.1.1.2. Otwarty trening pamięci oraz trening pamięci realizowany w ramach projektu społecznego 3.1.2.

Analiza potrzeb treningowych3.2. Określanie celów treningu3.3. Dobór treści i metod treningu 3.3.1. Dobór i selekcja treści 3.3.2. Układ treści treningowych 3.3.3. Dobór metod treningowych3.4. Tworzenie scenariusza treningu3.5.

Organizacja treningu 3.5.1. Czas trwania treningu 3.5.2. Miejsce treningu 3.5.3. Pomoce i materiały szkoleniowe3.6. Realizacja treningu 3.6.1 Prowadzący i uczestnicy treningu 3.6.2 Przebieg treningu pamięci3.7.

Ocena treningu 3.7.1. Poziom reakcji 3.7.2. Poziom uczenia się 3.7.3. Poziom zachowaniaRozdział 4. Katalog technik i ćwiczeń treningowych4.1. Ćwiczenia integracyjne oraz przygotowujące do udziału w treningu pamięci 4.1.1.

Pamięciowe ćwiczenia integracyjne 4.1.2. Ćwiczenia zwiększające motywację uczestników do udziału w treningu pamięci 4.1.3. Ćwiczenia aktywizujące4.2. Ćwiczenia dotyczące prezentacji informacji o pamięci4.3.

Ćwiczenia koncentracji uwagi i innych jej aspektów4.4. Techniki wspomagania pamięci 4.4.1. Ćwiczenia przygotowujące do prezentacji technik wspomagania pamięci 4.4.1.1. Ćwiczenia budowania skojarzeń 4.4.1.2.

Ćwiczenia posługiwania się wyobrażeniami 4.4.1.3. Ćwiczenia posługiwania się piktogramami 4.4.2. Mnemotechniki 4.4.2.1. Rymowanka 4.4.2.2. Akronimy i akrostychy 4.4.2.3. Łańcuszek skojarzeń 4.4.2.4. Rzymski pokój 4.4.2.5.

Systemy zakładkowe 4.4.3. Mapa myśli 4.4.4. Techniki opanowywania informacji z tekstów 4.4.5. Techniki zapamiętywania informacji o nowo poznanych osobachRozdział 5. Przykładowe scenariusze zajęć5.1. Scenariusz zajęć wprowadzająco-integracyjnych5.2.

Scenariusz zajęć poświęconych technikom ułatwiającym uczenie się obcojęzycznych słówek5.3. Scenariusz zajęć poświęconych mnemotechnice Łańcuszka skojarzeń5.4. Scenariusz zajęć poświęconych mnemotechnice Rzymskiego pokoju5.5.

Scenariusz zajęć dotyczących tworzenia Map myśliBibliografia

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie