Manu

GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788320616422 
  • Autor Narkiewicz Janusz 
  • Rok wydania 2007 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 
  • Ilość stron 204 

Opis

Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ich działanie. Opisano budowę i zasadę działania poszczególnych systemów nawigacji, ich dokładność, źródła możliwych błędów, metody wyznaczania pozycji, prędkości i położenia obiektów w przestrzeni, a także zasadę działania, parametry techniczne i funkcje użytkowe odbiorników GPS. Wskazano też dziedziny, w których GPS i inne systemy nawigacji satelitarnej są lub mogą być stosowane.
Odbiorcy: użytkownicy odbiorników GPS i ci wszyscy zainteresowani nawigacją satelitarną, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę o tej dziedzinie o więcej niż tylko informacje zawarte w instrukcji obsługi odbiornika GPS.

Spis treści:


Od Autora

1. Podstawowe informacje

2. Globalny System Nawigacji Satelitarnej - GNSS

3. Struktura systemów nawigacji satelitarnej

3.1. Segment kosmiczny
3.2. Segment naziemny
3.3. Segment użytkowników

4. Działanie systemów nawigacji satelitarnej

4.1. Współrzędne na mapie
4.2. Wyznaczanie pozycji czasu
4.3. Skale i wzorce czasu
4.4. Pasma i kanały transmisji

5. Sygnały i informacje z satelitów GPS

5.1. Modulacja sygnałów GPS
5.2. Kody transmisji GPS
5.3. Depesza nawigacyjna GPS

6. Czas w systemie GPS

7. Pozycja, prędkość i położenie obiektów w przestrzeni

7.1. Metoda kodowa wyznaczania pozycji
7.2. Metoda fazowa wyznaczania pozycji
7.3. Wyznaczanie prędkości i kąta drogi
7.4. Metoda różnicowa (DGPS)
7.5. Metody wyznaczania pozycji w nawigacji i geodezji
7.6. Wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni

8. Błędy systemów nawigacji satelitarnej

8.1. Błąd jonosferyczny
8.2. Błąd troposferyczny
8.3. Błąd wielotorowości
8.4. Efekty relatywistyczne
8.5. Błędy orbit satelitów
8.6. Błędy zegara satelity
8.7. Błędy wzajemnego ustawienia satelitów (rozmycia pozycji DOP)
8.8. Oszacowanie dokładności pozycji w odbiorniku GPS
8.9. Metody poprawy dokładności pozycji

9. Wspomaganie systemów nawigacji satelitarnej
9.1. Monitorowanie działania systemu nawigacji satelitarnej przez odbiornik
9.2. Naziemne systemy wspomagające
9.3. Satelitarne systemy wspomagające
9.4. Pseudolity
9.5. Systemy informacyjne

10. Odbiorniki GPS

10.1. Działanie odbiornika
10.2. Parametry techniczne odbiorników
10.3. Anteny
10.4. Funkcje użytkowe odbiorników

11. Modernizacja GPS

12. GLONASS

13. Galileo

14. Beidou

15. Wykorzystanie GNSS

16. Informacje o GNSS znajdziesz w ...


Dodatki

1. Jak powstał GPS
2. Porównanie parametrów systemów nawigacji satelitarnej

Słowniczek terminów angielskich
Literatura

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie