Moje konto  ▾

Szukany produkt nie jest obecnie dostępny we wskazanej kategorii

Poniżej znajdziesz wyniki wyszukiwania we wszystkich kategoriach. Ich listę znajdziesz w lewej kolumnie.

niepelnosprawnych we wszystkich kategoriach

strona 1 z 18

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Regulacje prawne [opr. miękka]|escape_attr

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Regulacje prawne [opr. miękka]

w kategorii Humanistyka

ISBN 9788379302802 Autor Praca zbiorowa Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Difin Ilość stron 313

… do zastanowienia się nad kierunkami pożądanych zmian legislacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że jest to problematyka istotna nie tylko w wymiarze indywidualnym (konkretnej osoby niepełnosprawnej), ale także w wymiarze społecznym. Publikacja omawia m.in: - Orzekanie o niepełnosprawności; - Prawo osób niepełnosprawnych do pracy; - Niezdolność do pracy w ubezpieczeniu społecznym a niepełnosprawność; … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

od 45,88

Porównaj ceny
w 10 sklepach

Problemy edukacji rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych tom 10 [opr. miękka]|escape_attr

Problemy edukacji rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych tom 10 [opr. miękka]

w kategorii Encyklopedie i słowniki

ISBN 9788375871579 Autor Skoczylas Józef Jan, Szlęzak Edyta Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Impuls Ilość stron 164

… II część dotyczy rozumienia podmiotowości osoby niepełnosprawnej w procesie socjalizacyjnym. III część to instytucjonalne podmioty wspierające osoby niepełnosprawne w procesie przystosowywania ich do życia w świecie dorosłych. IV część poświęcona jest rodzinie jako jednemu z podstawowych czynników uspołeczniania osób niepełnosprawnych. Wszystkie te opracowania w sensie merytorycznym, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 30%

od 23,01

Porównaj ceny
w 8 sklepach

Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych [opr. miękka]|escape_attr

Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych [opr. miękka]

w kategorii Książki sportowe

ISBN 9788374893008 Autor Vlasta Karaskova Rok wydania 2007 Oprawa miękka Wydawnictwo Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Ilość stron 94 SZCZEGÓŁY →

20,02

Przejdź do sklepu ▸
Matras.pl

Angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych [opr. miękka]|escape_attr

Angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych [opr. miękka]

w kategorii Poezja

ISBN 9788320047394 Autor Kierczak Anna W. Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo PZWL Ilość stron 660

… Publikacja może być wykorzystana zarówno do nauczania języka pod kierunkiem nauczyciela, jak i do samodzielnej nauki.Układ książki pozwala na szybkie nawiązanie komunikacji językowej. Indeks najważniejszych wyrażeń i czynności ułatwia wyszukanie potrzebnych angielskich słów i wyrażeń, a podana w nawiasach uproszczona transkrypcja fonetyczna umożliwia naukę ich wymowy.Publikacja … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 29%

od 62,53

Porównaj ceny
w 11 sklepach

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych [opr. miękka]|escape_attr

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych [opr. miękka]

w kategorii Zdrowie, medycyna, uroda

ISBN 9788320044812 Autor Adam Pogorzała, Anna Michalska, Dorota Talarska Rok wydania 2013 Oprawa miękka created_at 2013-09-28 05:11:32 UTC Wydawnictwo PZWL Ilość stron 319

… W książce skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach przydatnych w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Poszczególne rozdziały omawiają pielęgnowanie i usprawnianie osób dorosłych oraz dzieci z niepełnosprawnością, np. po urazach, amputacjach. Publikacja zawiera również ryciny ilustrujące przykłady zabiegów usprawniających oraz udogodnienień technicznych, związanych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

od 69,58

Porównaj ceny
w 10 sklepach

Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia [opr. miękka]|escape_attr

Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia [opr. miękka]

w kategorii Pedagogika

ISBN 9788322731482 Autor Opracowanie zbiorowe Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo Marii Skłodowskiej Ilość stron 272

… zamieszczonych w ksi????ce tekst??w reprezentuj?? r????norodne o??rodki akademickie oraz wsp????pracuj??ce z nimi instytucje o??wiatowe. Zgromadzone materia??y zosta??y pogrupowane w nast??puj??ce zagadnienia eksploracyjne: problemy wczesnej diagnozy i rehabilitacji dzieci z niepe??nosprawno??ci?? metodyczne, programowe i spo??eczne problemy edukacji uczni??w z niepe??nosprawno??ci?? psychospo??eczne … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 28%

od 28,38

Porównaj ceny
w 10 sklepach

Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specj. [opr. miękka]|escape_attr

Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specj. [opr. miękka]

w kategorii Pedagogika

ISBN 9788378504016 Autor Grzyb Barbara Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Impuls Ilość stron 306

… w książce problematyka zwraca uwagę na fakt selekcji ?niewygodnej? dla ogólnej idei edukacji integracyjnej. Wielu jej zwolenników uważa, że wszyscy niepełnosprawni, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, powinni być objęci nauczaniem ogólnodostępnym. Mając wątpliwość, czy integracja jest możliwa dla ogólnej populacji dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 29%

od 21,91

Porównaj ceny
w 10 sklepach

Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne z regionu łódzkiego [opr. miękka]|escape_attr

Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne z regionu łódzkiego [opr. miękka]

w kategorii Pedagogika

ISBN 9788375877120 Autor Jachimczak Beata Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Impuls Ilość stron 242

… są wręcz zachęcane do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Wciąż jednak struktury samorządowe nie są wystarczająco przygotowane do wspierania tego typu inicjatyw" – pisze we wstępie autorka opracowania, wskazując równocześnie na sposoby i modele naprawcze tego wycinka społecznej rzeczywistości.Autorka rozważa poszczególne elementy składające się jakość życia i … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

od 26,23

Porównaj ceny
w 11 sklepach

Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo [opr. miękka]|escape_attr

Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo [opr. miękka]

w kategorii Czasopisma

ISBN 9788375872026 Autor Konieczna Ewelina J. Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo impuls Ilość stron 104

… ??ycia przez osoby niepe??nosprawne ruchowo. Wychodzi z za??o??enia, ??e niepe??nosprawno???? na og???? obni??a poziom odczuwanego sensu ??ycia i zadaje sobie pytanie o determinanty tej zmiennej zale??nej. W oparciu o dobrze przemy??lane badania poszukuje zwi??zku pomi??dzy poziomem odczuwanego sensu ??ycia os??b niepe??nosprawnych ruchowo a takimi czynnikami, jak: p??e?? ??rodowisko zamieszkania, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 32%

od 21,62

Porównaj ceny
w 9 sklepach

W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych t.4 [opr. miękka]|escape_attr

W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych t.4 [opr. miękka]

w kategorii Zdrowie, medycyna, uroda

ISBN 9788373088832 Autor Anna Klinik Rok wydania 2008 Oprawa miękka created_at 2013-08-08 16:13:14 UTC Wydawnictwo Impuls Ilość stron 196

… i prawnych kontekstów społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W pierwszej części zaprezentowano tematykę kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich. Druga część zawiera próbę wielozakresowego spojrzenia na rodzimy system kształcenia specjalnego. Meritum ostatniej części książki stanowią zagadnienia prawne i etyczne. Są one rozpatrywane … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 32%

od 23,47

Porównaj ceny
w 9 sklepach

Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków [opr. miękka]|escape_attr

Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków [opr. miękka]

w kategorii Socjologia

ISBN 9788378502050 Autor Klinik Anna Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Impuls Ilość stron 152

… którzy widzą więcej, patrzą szerzej i obiektywniej. Dostrzegają warunki i alternatywy, widzą, jak wiele można i trzeba jeszcze zrobić na rzecz faktycznej integracji i inkluzji osób niepełnosprawnych. Dlatego z satysfakcją przedstawiamy naszym czytelnikom kolejny – piętnasty – tom cyklu wydawniczego „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". W … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

od 18,53

Porównaj ceny
w 9 sklepach

Pedagogika osób niepełnosprawnych Dzieci z ADHD... [opr. broszurowa]|escape_attr

Pedagogika osób niepełnosprawnych Dzieci z ADHD... [opr. broszurowa]

w kategorii Parapsychologia, zjawiska paranormalne, paranauki

ISBN 9788375879896 Autor Pawlak Piotr Rok wydania 2013 Oprawa broszurowa Wydawnictwo Impuls Ilość stron 270

… na temat rodziny podjęto w ujęciu systemowym, zakładającym wzajemność wpływów wszystkich członków stanowiących system rodzinny. Na podstawie przeprowadzonych badań nakreślono warunki wychowawcze typowe dla rodzin z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Wyodrębniono charakterystyczne cechy funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz emocjonalnego dzieci z ADHD, a także podjęto próbę … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 31%

od 18,06

Porównaj ceny
w 9 sklepach

Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych idee koncepcje badania [opr. miękka]|escape_attr

Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych idee koncepcje badania [opr. miękka]

w kategorii Encyklopedie i słowniki

ISBN 9788375878509 Autor Zenon Gajdzica Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo IMPULS - Oficyna Wydawnicza Ilość stron 172

… a także przyczynkiem do faktycznej zmiany społecznej i edukacyjnej. Pierwsza część trzynastego tomu serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” obejmuje treści związane właśnie z edukacją. Nie oznacza to jednak, że zostały one przez autorów poszczególnych rozdziałów rozpatrzone w oderwaniu od problematyki socjalizacji i rehabilitacji. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

od 21,62

Porównaj ceny
w 9 sklepach

Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych [opr. miękka]|escape_attr

Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych [opr. miękka]

w kategorii Parapsychologia, zjawiska paranormalne, paranauki

ISBN 9788377843802 Autor Pielecki Andrzej Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo UMCS Ilość stron 210

… ważny temat, a mianowicie zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych. O ile o samych postawach napisano wiele, to na temat efektów ich poprawiania wiemy mało. Podejmując go, Autor nie tylko wniósł istotny wkład do teorii pedagogiki specjalnej, ale i do jej praktyki w poszerzonym wymiarze. Książka jet adresowana nie tylko do pedagogów specjalnych, ale przede wszystkim do nauczycieli szkół … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

od 24,95

Porównaj ceny
w 8 sklepach

Psychologiczno pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych [opr. miękka]|escape_attr

Psychologiczno pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych [opr. miękka]

w kategorii Pamiętniki, dzienniki i listy

ISBN 9788375875577 Autor no_buffer Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo IMPULS Ilość stron 122

… porażeniem dziecięcym (MPD), takie jak: metodę Kabata, Bobathów, Petö, Vojty, Domana, Weroniki Sherborne, Bon Depart, hipoterapię, muzykoterapię oraz podejmuje problematykę osób z wadą słuchu. W książce opisane zostało także zagadnienie społecznego problemu, jakim jest zjawisko spożycia alkoholu przez młodzież. Autorzy artykułów swoje założenia i pomysły wywodzą z podstaw … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

od 18,50

Porównaj ceny
w 8 sklepach

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 12 [opr. broszurowa]|escape_attr

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 12 [opr. broszurowa]

w kategorii Parapsychologia, zjawiska paranormalne, paranauki

ISBN 9788375873733 Autor Anna Klinik (red.) Rok wydania 2010 Oprawa broszurowa Wydawnictwo Impuls Ilość stron 150

… chcąc zrozumieć postępowanie ludzkie, zrozumieć ?mechanizm? ludzkiego postępowania, wczuwamy się w sytuację działającej osoby i staramy się zrozumieć jej motywy działania. W oddanym do rąk czytelnika tomie staramy się ukazać, na ile różnorodne zabiegi stosowane na co dzień w terapii osób niepełnosprawnych modyfikują postawy wobec problematyki niepełnosprawności, na ile wyzwalają … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 27%

od 21,67

Porównaj ceny
w 9 sklepach

Pedagogika osób niepełnosprawnych Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytam [opr. miękka]|escape_attr

Pedagogika osób niepełnosprawnych Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytam [opr. miękka]

w kategorii Czasopisma

ISBN 9788378501572 Autor Krajewska Katarzyna, Franczyk Anna Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo Impuls Ilość stron 168

… do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i specjalnych. Celem programu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, w warunkach przedszkola ogólnodostępnego, kształtowanie … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 39%

od 15,48

Porównaj ceny
w 8 sklepach

Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne. Tom 3 [opr. miękka]|escape_attr

Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne. Tom 3 [opr. miękka]

w kategorii Pedagogika

ISBN 9788373088788 Autor Zenon Gajdzica Rok wydania 2007 Oprawa miękka Wydawnictwo IMPULS Ilość stron 195

… Mo??liwo??ci przygotowania zawodowego niepe??nosprawnych umys??owo w Republice S??owackiej Organizacja kszta??cenia specjalnego w du??skiej szkole podstawowej Cz?????? II Polski system kszta??cenia specjalnego ? orientacje teoretyczno-badawcze Pedagogika specjalna czy pedagogika szko??y specjalnej? (organizacja proces??w) Orientacje teoretyczne w badaniach kszta??cenia os??b niepe??nosprawnych i ich … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

od 20,90

Porównaj ceny
w 8 sklepach

Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym [opr. miękka]|escape_attr

Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym [opr. miękka]

w kategorii Socjologia

ISBN 9788389501882 Autor Żuraw Hanna Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo ŻAK Wydawnictwo Akademickie Ilość stron 400

… życia społecznego, starając się uchwycić charakterystyczny dla danej osoby sposób uczestniczęnia w życiu społecznym. Uwarunkowania tego sposobu czy stylu uczestniczenia stały się podstawą stworzenia nowatorskiej w pomyśle typologii - pozwoliły spojrzeć na osobę niepełnosprawną nie tylko przez pryzmat jej niepełnosprawności, ale z uwzględnieniem tych wszystkich czynników, które … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 10 zł

od 33,03

Porównaj ceny
w 7 sklepach

Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych [opr. miękka]|escape_attr

Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych [opr. miękka]

w kategorii Parapsychologia, zjawiska paranormalne, paranauki

ISBN 9788322729922 Autor Bujnowska Anna Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo UMCS Ilość stron 200

… niepełnosprawnych w życiu społecznym stanowią nastawienia i zachowania pełnosprawnych członków społeczeństwa. Idea akceptacji społecznej może być rozpowszechniana przez różnych animatorów życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego. Pedagodzy z racji pełnionych funkcji społeczno-zawodowych, wchodząc w rozliczne interakcje społeczne, swoją postawą mogą przyczynić … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 28%

od 21,08

Porównaj ceny
w 7 sklepach