Moje konto
  • 30046126 Wentylator wyciągowy spalin kominowych 30046126 Wentylator wyciągowy spalin kominowych

30046126 Wentylator wyciągowy spalin kominowych

1 oferta z 1 sklepu

Producent 300 WIĘCEJ INFORMACJI ↓

Informacje o produkcie

Producent300

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.

Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi i szerokiej gamie produktów szybko znaleźliśmy się w czołówce firm kominkowych w Europie.

Tworzymy ciepłą atmosferę w każdym domu, w którym goszczą nasze kominki.

Od wielu lat przyświeca nam myśl, że kominek nie jest luksusem tylko dla wybranych. Pasjonują nas zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kształty, stąd wciąż sięgamy po nowe rozwiązania i pomysły. Fascynuje nas żywioł ognia, dlatego chcemy go ujarzmić w najróżniejszych formach. Nie ograniczamy się tylko do wkładów kominkowych, które wymagają obudowy, ale także do otwartych nowoczesnych palenisk biokominków.

Jednocześnie pamiętamy o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności.

Nasze produkty to szeroka gama wkładów, kratek i obudów kominkowych, a także różnego rodzaju asortyment potrzebny do instalacji i wykończenia kominka.

Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich kominek, który idealnie uzupełni wasze wnętrze i stworzy w nim ciepłą atmosferę.


Wentylator wyciągowy spalin wytwarza sztuczny regulowany ciąg w kominie. Dzięki powstającemu podciśnieniu w całej
przestrzeni komory paleniskowej i dymnej nie wydostają się żadne gazy, dymy oraz pyły. Podciśnienie wytwarzane przez
wentylator gwarantuje dostateczny ciąg kominowy w każdych okolicznościach (niezależnie od pogody, usytuowania budynku,
temperatury obmurza komina, jego przekroju, zmian oporów na ruszcie, rodzaju opału itd.).

Wentylator instalowany jest na wylocie spalin komina dymnego. Jest on usadowiony na silikonowych podpórkach tłumiących
drgania napędu, dodatkowo uszczelniony jest poduszką z waty mineralnej. Spaliny zasysane są otworem znajdującym się w podstawie wentylatora oraz obracającym się wirnikiem i wyrzucane na zewnątrz. Napęd wentylatora stanowi silnik klatkowy 1-fazowy o mocy
0,06 kW i obrotach maksymalnych 1370/min.
Podstawa wentylatora i wirnik wykonane są z blachy kwasoodpornej, a pozostałe konstrukcje z blachy stalowej powleczonej
powłokami kwaso- i termoodpornymi. Silnik posiada zamknięte łożyska toczne o dużej trwałości, zabezpieczone uszczelnieniami
i smarami odpornymi na podwyższone temperatury.
W podstawie wentylatora jest zainstalowany czujnik temperatury, którego zadaniem jest wyłączenie wentylatora po przekroczeniu
temperatury 170oC . Celem tego jest ochrona konstrukcji wentylatora przed skutkami nadmiernego przegrzania oraz ochrona konstrukcji budowlanej komina przed pękaniem. Dodatkową zaletą ograniczenia temperatury spalin jest ograniczenie nadmiernego ubytku ciepła przez komin.
Kabel przyłączowy prowadzony jest kanałem wentylacyjnym do kotłowni, gdzie poprzez sterownik lub ręczny regulator obrotów
doprowadza się zasilanie do silnika wentylatora.

Warianty sterowania wentylatorem
1. Zasilanie regulowanym napięciem poprzez regulator ustawiany ręcznie (z zabezpieczeniem przed przegrzaniem)
2. Pełne sterowanie za pomocą sterownika, który realizuje funkcję stabilizacji temperatury wody w kotle (wg zadanego programu) oraz sterowanie pompą obiegową
3. Pełne sterowanie za pomocą sterownika, jak w pkt.2, i dodatkowo posiada urządzenie do precyzyjnego regulowania ciągiem kominowym za pomocą "fałszywego" powietrza doprowadzanego do spalin.
Pierwszy wariant jest polecany do regulacji spalania w kominkach, kotłach węglowych z podajnikami, kotłach na drewno
i pelety. Drugi i trzeci wariant jest przeznaczony do obsługi typowych kotłów rusztowych na węgiel kamienny.

Zalety i korzyści
Stosowanie wentylatora wysysającego spaliny powoduje duży wzrost podciśnienia w kanale kominowym oraz komorze paleniskowej.
Jest to równoznaczne ze znacznym powiększeniem ciągu kominowego. Zalety stosowania urządzenia:
- zaprzestanie dymienia i pylenia w kotłowni zwłaszcza w czasie rozpalania kotła oraz przy pracy kotła przy niskich
parametrach ? małej mocy, - zapewnienie dostatecznego ciągu w takich okolicznościach jak: krótki komin (niska zabudowa), za mały przekrój
komina (minimum średnicy 100 mm), mocno wychłodzone spaliny (dotyczy kotłów o wysokiej sprawności energetycznej),
zakłócenia spowodowane niżem barometrycznym, wysoką wilgotnością i wzrostem temperatury otoczenia, ograniczenie
ciągu spowodowane bliskością wysokich budowli, drzew i gór,
- możliwość regulacji wielkości ciągu, a przez to wpływanie na moc kotła i intensywność spalania,
- umożliwienie spalania opałów o niskiej wartości kalorycznej,
- ograniczenie ilości popiołów oraz zmniejszenie zużycia opału poprzez całkowite jego spalenie,
poprawa komfortu obsługi kotła dzięki rzadszej konieczności rusztowania.

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w skali jednego sezonu grzewczego wynosi około 100 kWh. W stosunku do korzyści
uzyskiwanych w wyniku stosowania wentylatora, koszt ten jest pomijalnie mały. Samo zmniejszenie zużycia opału ocenia się
na około 30% (w stosunku do kotłów z niewydolnym systemem kominowym).
Co do efektów ekologicznych, to ocena jest bezspornie pozytywna. Sam fakt spalania opału z dostateczną ilością powietrza
daje gwarancję całkowitego i zupełnego spalania (podaje się, że ilość potrzebnego powietrza winna być powiększona o 80%
w stosunku do ilości obliczeniowej). W tym tkwi źródło oszczędności opału, zmniejszenia ilości odpadów popiołu i znacznego
zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Dzięki wentylatorowi z komina nie unosi się charakterystyczny gęsty dym, zatruwający
otoczenie. Ponadto wylot komina jest zabezpieczony przed wnikaniem opadów atmosferycznych do wewnątrz komina.

Regulacja ciągu kominowego
Do wentylatora zakupić można dodatkowo elektroniczny regulator obrotów (ROT) z modułem kontrolującym temperaturę spalin. Pokrętłem można ustawić obroty takie, jakie w danej chwili są potrzebne. Zadaniem modułu kontrolującego temperaturę spalin jest wyłączenie napędu wentylatora z chwilą przekroczenia dopuszczalnej temperatury spalin (170oC). Wyłączenie silnika ogranicza dalsze rozpalanie kotła, które może być niebezpieczne dla całej instalacji.

Dopuszczenia i świadectwa:
Aprobata Techniczna Nr AT/2005-04-21 wydana przez IniG w Krakowie,
Świadectwo Zgodności Nr EN/45/05 wydane przez IChPW w Zabrzu,
Badania na znak CE ZCiB ZETOM Katowice
Deklaracja zgodności wydana przez producenta

DANE TECHNICZNE:
Napięcia zasilania sieci: 230V DC
Obroty silnik maksymalne: 1370/min
Pobór mocy maksymalnie: 0,06 kW
Maksymalne podciśnienie: 150 Pa
Maksymalna wydajność: 1200 m3/h
Dopuszczalna trwała temperatura spalin: 200oC
Żywotność napędu elektrycznego: 10x104
Odporność antykorozyjna i temperaturowa: blacha nierdzewna

Instrukcja obsługi:
Wprowadzenie

W skład każdej instalacji grzewczej gdzie źródłem
ciepła jest paliwo stałe (węgiel, koks,
drewno, biomasa pelety itd.) wchodzą takie
podstawowe składniki jak: kocioł,
instalacja kominowa, grzejniki i orurowanie.
Zazwyczaj głównym zainteresowaniem
cieszy się kocioł i zgodnie
z powszechną opinią to od
niego zależy czy grzanie będzie
skuteczne, ekonomiczne i ekologiczne.
Niestety takie twierdzenie jest
niezupełnie prawdziwe. Jednym z podstawowych
czynników decydujących o pracy kotła jest instalacja doprowadzająca powietrze
do paleniska oraz odprowadzająca spaliny. Ma ona kapitalne znaczenie
w procesie spalania opału.
Trochę teorii: aby spalić 1 kg drewna trzeba doprowadzić 4,5 m3 powietrza, dla
1 kg węgla potrzeba 8 m3 powietrza, dla gazu płynnego propan butan aż 28 m3
powietrza. Jeżeli nie doprowadzi się tej ilości powietrza do paleniska, wówczas:
? spalanie będzie odbywało się bardzo powoli, przy bardzo niskiej mocy
cieplnej,
? spalanie będzie niezupełne tzn. pozostaną reszki nie spalonego opału,
? w trakcie spalania będą powstawały niebezpieczne gazy zatruwające środowisko
a niekiedy zagrażające wybuchem,
? z komina będą wydobywały się kłęby gęstego dymu co oznacza, że wiele
produktów ulatujących kominem jest nie spalonych,
? konieczne będzie stałe rusztowanie, aby zapewnić przynajmniej tę minimalną
ilość powietrza do spalania,
? jako produkt spalania pozostanie bardzo duża ilość popiołu, w której poważną
część będzie stanowił nie spalony opał.
O tym, czy w procesie spalania będzie wymagana ilość powietrza decyduje konstrukcja
kotła a przede wszystkim instalacja kominowa, wytwarzająca odpowiedni ciąg
kominowy, która zapewni wciąganie do paleniska dostatecznej ilości powietrza.
Producenci kotłów podają jakie jest wymagane podciśnienie w kanale kominowym
oraz jego przekrój. Dla kotłów małej mocy są to wartości od 15 do
35 Pa (pascal). Rzeczywiste kominy wytwarzają podciśnienie na poziomie 7 Pa
(zabudowa parterowa), dopiero wysokie budynki wielokondygnacyjne mogą
dać podciśnienie 30 -40 Pa i to jeszcze w stanie nagrzania komina.
Warto jeszcze wspomnieć o kardynalnym błędzie popełnianym przez użytkowników
kotłów, polegający na codziennym wygaszaniu kotła, w imię rzekomego
oszczędzania opału. Nic błędniejszego! Każdorazowe wygaszanie kotła, powoduje
wychładzanie się budynku, który waży wiele dziesiątków ton. Ponowne
nagrzanie tej masy murów w krótkim czasie procentuje: dużym zużyciem opału,
przekraczaniem dopuszczalnych parametrów kotła, skracaniem jego żywotności
oraz nieekonomicznym i nieekologicznym spalaniem (każdorazowe rozpalanie
kotła to wydzielanie się dużej ilości dymów - patrz uwagi wyżej).
Można to odnieść do jazdy samochodem w ten sposób, że rozpędzamy auto
do dużej prędkości a następnie wyłączamy silnik, który dalej się toczy rozpędem.
Aby uzyskać tę samą średnią prędkość jak auto jadące ze stała prędkością,
na pewno zużyjemy znacznie więcej paliwa i przedwcześnie zużyjemy
jego mechanizmy takim stylem jazdy.
Należy dążyć do tego, aby podtrzymywać stale ogień w palenisku. Daje to wiele
korzyści w: zużyciu opału, zwiększeniu trwałości instalacji kotłowej, poprawy
komfortu atmosfery w mieszkaniu i zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji.
W wielu przypadkach jest to niewykonalne z uwagi na komin. Jak jest zimny,
to nie zasysa spalin a jak się rozgrzeje to tak rozpali kocioł, że przekraczane są
temperatury wody obiegowej.
Jak temu zaradzić?

Wentylator wyciągowy spalin typ WWSK
Jak powiedziano wyżej kluczem do rozwiązania problemu racjonalnego opalania
budynku jest instalacja kominowa. Powinna ona zapewnić: dostateczny
ciąg kominowy w każdych okolicznościach (niezależnie od pogody, usytuowania
budynku, temperatury obmurza komina, jego przekroju, zmian oporów na
ruszcie, rodzaju opału itd.). Wymagania te są nie do spełnienia jeżeli dysponujemy
tylko ciągiem naturalnym, chyba, że zbudujemy znacznej wysokości
ocieplony komin i to nie zawsze da gwarancję sukcesu. Z pomocą przychodzi
nowa technika - wentylator wytwarzający sztuczny regulowany ciąg!
Jest to zupełnie nowe podejście do instalacji kominowych. Dopiero w ten
sposób udało się uzyskać w rzeczywistych instalacjach grzewczych to, o czym
można było tylko marzyć.

Konstrukcja
Wentylator instaluje się na wylocie spalin komina dymnego. Jest on posadowiony
na silikonowych podpórkach tłumiących drgania napędu oraz jest
uszczelniony poduszką z waty mineralnej. Spaliny są zasysane otworem znajdującym
się w podstawie wentylatora i obracającym się wirnikiem i wyrzucane
na zewnątrz. Napęd wentylatora stanowi silnik klatkowy 1-fazowy o mocy
0,06 kW i obrotach maksymalnych 1370 obr./min. Podstawa wentylatora i wirnik
są wykonane z blachy kwasoodpornej a pozostałe konstrukcje z blachy stalowej
powleczonej powłokami kwaso- i termoodpornymi. Silnik posiada zamknięte
łożyska toczne o dużej trwałości, zabezpieczone wytrzymałymi uszczelnieniami
i smarami odpornymi na podwyższone temperatury. Uzwojenia również są odpowiednio
dobrane na te trudne warunki pracy. W podstawie wentylatora jest
zainstalowany czujnik temperatury, którego zadaniem jest wyłączenie wentylatora
po przekroczeniu temperatury 170 OC . Celem tego jest ochrona konstrukcji
wentylatora przed skutkami nadmiernego przegrzania oraz ochrona konstrukcji
budowlanej komina przed pękaniem. Dodatkową zaletą ograniczenia temperatury
spalin jest ograniczenie nadmiernego ubytku ciepła przez komin.
Kabel przyłączowy jest prowadzony kanałem wentylacyjnym do kotłowni,
gdzie poprzez sterownik lub ręczny regulator obrotów doprowadza się zasilanie
do silnika wentylatora.

Producent oferuje trzy warianty sterowania wentylatorem:
1 zasilanie regulowanym napięciem poprzez regulator ustawiany ręcznie
(z zabezpieczeniem przed przegrzaniem)
2 Pełne sterowanie za pomocą sterownika, który realizuje funkcję stabilizacji
temperatury wody w kotle (wg zadanego programu) oraz sterowanie pompą
obiegową
3. Pełne sterowanie za pomocą sterownika jak w pkt.2 i dodatkowo posiada
urządzenie do precyzyjnego regulowania ciągiem kominowym za pomocą
?fałszywego? powietrza doprowadzanego do spalin.
Pierwszy wariant jest polecany do regulacji spalania w kominkach, kotłach węglowych
z podajnikami, kotłach na drewno i pelety. Drugi i trzeci wariant jest
przeznaczony do obsługi typowych kotłów rusztowych na węgiel kamienny.

Zalety i korzyści
Stosowanie wentylatora wysysającego spaliny powoduje duży wzrost podciśnienia
w kanale kominowym oraz komorze paleniskowej. Jest to równoznaczne ze znacznym
powiększeniem ciągu kominowego. Można wymienić następujące korzyści:
? zaprzestanie dymienia i pylenia w kotłowni zwłaszcza w czasie rozpalania
kotła oraz przy pracy kotła przy niskich parametrach ? małej mocy,
? zapewnienie dostatecznego ciągu w takich okolicznościach jak:
? krótki komin (niska zabudowa),
? za mały przekrój komina (minimum średnicy 100 mm),
? mocno wychłodzone spaliny (dotyczy kotłów o wysokiej sprawności energetycznej),
? zakłócenia spowodowane niżem barometrycznym, wysoką wilgotnością
i wzrostem temperatury otoczenia,
? ograniczenie ciągu spowodowane bliskością wysokich budowli, drzew i gór,
- możliwość regulacji wielkości ciągu a przez to wpływanie na moc kotła
i intensywność spalania,
- umożliwienie spalania opałów o niskiej wartości kalorycznej,
? ograniczenie ilości popiołów oraz zmniejszenie zużycia opału poprzez całkowite
jego spalenie,
? poprawa komfortu obsługi kotła dzięki rzadszej konieczności rusztowania.
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w skali jednego sezonu grzewczego
wynosi około 100 kWh. W stosunku do korzyści uzyskiwanych w wyniku stosowania
wentylatora, koszt ten jest pomijanie mały. Samo zmniejszenie zużycia
opału ocenia się na około 30% (w stosunku do kotłów z niewydolnym systemem
kominowym). Co do efektów ekologicznych, to ocena jest bezspornie pozytywna.
Sam fakt spalania opału z dostateczną ilością powietrza daje gwarancję
całkowitego i zupełnego spalania (podaje się, że ilość potrzebnego powietrza
winna być powiększona o 80% w stosunku do ilości obliczeniowej). W tym tkwi
źródło oszczędności opału, zmniejszenia ilości odpadów popiołu i znacznego
zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Warto przy okazji podkreślić, że dzięki
wentylatorowi z komina nie unosi się charakterystyczny gęsty dym, zatruwający
otoczenie. Jest to ze wszech miar instalacja proekologiczna.
Tak przy okazji; wylot komina jest zabezpieczony przed wnikaniem opadów
atmosferycznych do wewnątrz komina.

Regulacja ciągu kominowego
W skład wentylatora wchodzi elektroniczny regulator obrotów (ROT) z modułem
kontrolującym temperaturę spalin. Pokrętłem można ustawić obroty takie,
jakie w danej chwili są potrzebne. Zadaniem modułu kontrolującego temperaturę
spalin jest wyłączenie napędu wentylatora z chwilą przekroczenia dopuszczalnej
temperatury spalin (170OC). Wyłączenie silnika ogranicza dalsze
rozpalanie kotła, które może być niebezpieczne dla całej instalacji.
Drugim elementem umożliwiającym precyzyjną regulację ciągu kominowego
jest dodatkowe urządzenie (RCK), którego zadaniem jest wpuszczanie do komina
nad czopuchem regulowaną automatycznie pewną ilość ?fałszywego? powietrza.
To doprowadzone powietrze osłabia ciąg kominowy, schładza i osusza komin.
Jest to niezmiernie korzystne, bowiem jeśli obmurze komina jest mocno nagrzane,
to mimo wyłączenia wentylatora, powstający naturalny ciąg (zależny silnie
od temperatury spalin i obmurza) i tak spowoduje dalsze rozpalanie kotła. Dlatego
jedynym skutecznym sposobem na wstrzymanie tego zjawiska jest wpuszczenie
?fałszywego? powietrza do komina. Ilość tego powietrza jest regulowana
klapką z napędem elektrycznym, sterowanym układem mikroprocesorowym w
funkcji temperatury spalin. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się:
? stabilizację procesu spalania (stała temperatura wody w kotle poprzez powolne
spalanie opału),
? oszczędność opału,
? rzadsza obsługa kotła (załadowany opał spala się powoli i dłużej),
? osuszanie kanału spalinowego (nie przylegają do obmurza cząsteczki pyłu
ulatującego z paleniska ? komin jest dłużej drożny i nie wymaga tak częstego
czyszczenia jak dotychczas),
? ochładzanie komina (zapobieganie pękaniu i wykruszaniu tynków).
Powyższe urządzenie (RCK) może pracować autonomicznie tj. bez wentylatora
WWSK pod warunkiem, że jest nadmierny ciąg kominowy (wysoki komin, dobrze
izolowany z tendencją do nadmiernego rozpalania kotła). Zastosowanie RCK wyklucza
stosowanie wentylatora podmuchowego oraz dławienia ciągu za pomocą
przesłony w czopuchu. W przypadku niedostatecznego ciągu stosuje się wentylator
WWSK oraz układ RCK z wykluczeniem stosowania wentylatora podmuchu i dławienia
czopucha. Kombinacja WWSK i RCK daje najlepsze rezultaty, gdyż sterowanie jest
tak rozwiązane, że niepotrzebna jest ingerencja obsługi w proces spalania, który jest
w pełni kontrolowany przez mikroprocesory i maksymalnie zoptymalizowany.

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.

Sprawdź też