Moje konto

Szukany produkt nie jest obecnie dostępny we wskazanej kategorii

Poniżej znajdziesz wyniki wyszukiwania we wszystkich kategoriach. Ich listę znajdziesz w lewej kolumnie.

wymiary we wszystkich kategoriach

2287 produktów z 100 sklepów

strona 1 z 115

Wymiary kobiecości i męskości [opr. twarda]

w kategorii Archeologia, etnologia

ISBN 9788361538288 Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo Eneteia Ilość stron 388

… interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Zawiera teksty biologów, psychologów, socjologów, pedagogów, filozofów, którzy analizują różnorodne aspekty kobiecości i męskości w kontekście zmian i przeobrażeń kulturowych i społecznych ostatnich lat. Artykuły zawarte w książce odnoszą się m. in. do strategii autoprezentacji kobiecej i męskiej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Geometria teorii strun. Ukryte wymiary przestrzeni [opr. broszurowa]

ISBN 9788378392668 Autor Steve Nadis, Shing-Tung Yau Rok wydania 2012 Oprawa broszurowa Wydawnictwo PRÓSZYŃSKI i S-KA Ilość stron 503

… kwantowej - utrzymuje, że cząstki i siły występujące w przyrodzie są wynikiem drgań niewielkich 'strun' oraz że nasz Wszechświat ma dziesięć wymiarów, z których doświadczamy jedynie czterech, ponieważ pozostałe sześć jest zwiniętych w skomplikowane, poskręcane kształty -rozmaitości Calabiego-Yau. Przestrzenie te są tak małe, że prawdopodobnie nigdy ich bezpośrednio … SZCZEGÓŁY →

Wymiary snów [opr. miękka]

w kategorii Numerologia, wróżby, senniki, horoskopy

ISBN 8385713158 Autor Ole Vedfelt Rok wydania 1998 Oprawa miękka Wydawnictwo Eneteia Ilość stron 387

… książki integruje podejście humanistyczne i przyrodnicze w interpretacji marzeń sennych. Omawia teorie wybitnych psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów :Freuda, Junga, Bossa, Halla, Perlsa, Mindella poraz inne koncepcje rozumienia snów. W podsumowaniu książki Vedfelt przedstawia własną wielowymiarową teorię marzeń sennych, stanowiącą pomost między przyrodniczą i humanistyczną … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego [opr. twarda]

w kategorii Socjologia

ISBN 9788374892780 Autor Wojciszke Bogdan Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo GWP Ilość stron 368

… Strony 366. Format 20,0x25,0 cm. Wymiary sprawczości i wspólnotowości pojawiają się na każdym poziomie spostrzegania świata społecznego - czy to interpretacji pojedynczych aktów zachowania, spostrzegania ludzi i siebie, czy postaw interpersonalnych (lubienie i szacunek), czy wszelakich grup i kategorii społecznych, poczynając od kobiet i mężczyzn, a kończąc na biednych i bogatych. Mam … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 70%

Wymiary snów [opr. miękka]

w kategorii Numerologia, wróżby, senniki, horoskopy

ISBN 9788385713159 Autor Vedfelt Ole Rok wydania 1998 Oprawa miękka Wydawnictwo Eneteia Ilość stron 387

… książki integruje podejście humanistyczne i przyrodnicze w interpretacji marzeń sennych. Omawia teorie wybitnych psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów :Freuda, Junga, Bossa, Halla, Perlsa, Mindella poraz inne koncepcje rozumienia snów. W podsumowaniu książki Vedfelt przedstawia własną wielowymiarową teorię marzeń sennych, stanowiącą pomost między przyrodniczą i humanistyczną … SZCZEGÓŁY →

Europeizacja [opr. miękka]

w kategorii Politologia

ISBN 9788377808627 Autor Pacześniak Anna, Riedel Rafał Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Adam Marszałek Ilość stron 414 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

Nowe społeczne wymiary dzieciństwa [opr. miękka]

w kategorii Pedagogika

ISBN 9788362015344 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Żak wydawnictwo akademickie Ilość stron 354

… XX wieku przyniosły zupełnie nowe spojrzenie na dzieciństwo. Zwłaszcza w psychologii i pedagogice dziecko zaczęto traktować jako indywidualną jednostkę, partnera dokonującego wyboru własnej drogi rozwoju. Próbę nowego spojrzenia na dzieciństwo pierwszych lat XXI wieku opracowała grupa socjologów, którzy pokazują, w jakie nowe obszary życia wkracza dzisiejsze dziecko, obszary do niedawna … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki wymiary teoretyczny i praktyczny [opr. miękka]

w kategorii Pedagogika

ISBN 9788375870244 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Impuls Ilość stron 302

… teoretyczne i praktyczne nad problematyką transgresji – inter- i transdycyplinarność pedagogiki. Jej problematyka obejmuje zagadnienia związane z płynną tożsamością pedagogiki, w której to procesach formowania należy uwzględniać udział oznaczania i przekraczania własnych granic oraz integrowania w sobie wiedzy z innych dziedzin, nie tylko w obszarze badań i praktyki edukacyjnej, … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 38%

Wymiary niepełnosprawności [opr. miękka]

w kategorii Książki popularnonaukowe

ISBN 9788377224205 Autor Marcin Paweł Panek Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo Novae Res Ilość stron 228

… w głąb człowieka, który żyje obok nas, a o którym tak mało wiemy, którego rozumieć nie chcemy, bo wymagałoby to od nas nieco więcej wysiłku; człowieka, którego się czasem boimy, bo nie możemy sobie poradzić z jego odmiennością, człowieka niepełnosprawnego. Wczytując się w kolejne rozdziały miałem wrażenie, że odkrywam, poznaję świat drugiego człowieka, poznaję go w … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Wymiary kulturowe polskich organizacji [opr. miękka]

ISBN 9788375564556 Autor Radosław Wolniak Rok wydania 2012 Oprawa miękka Wydawnictwo Cedewu Ilość stron 352

… wpływu wymiarów kulturowych polskich organizacji na proces doskonalenia zarządzania jakością. Wychodząc od klasycznych typologii wymiarów kulturowych określono determinanty kulturowe doskonalenia zarządzania jakością oraz projakościowego przywództwa. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano autorskiej typologii kultur organizacyjnych na: - kulturę projakościową (kulturę sukcesu), … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 11 zł

Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji [opr. miękka]

w kategorii Socjologia

ISBN 9788323331575 Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Ilość stron 190

… tomie koncentrują się na jednym z segmentów skomplikowanego procesu globalizacji dotyczącym nierówności, ich wymiarów i możliwości mierzenia. Podział dobrobytu, tak na świecie, jak i w poszczególnych państwach, nie jest równomierny, co ważniejsze, występujące dysproporcje wciąż poszerzają skalę i głębokość, a nauka ani polityka nie znajdują racjonalnych rozwiązań łagodzenia … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania [opr. miękka]

w kategorii Książki popularnonaukowe

ISBN 9788375565751 Autor Słodowa-Hełpa Małgorzata Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo CeDeWu Ilość stron 241

… Zgod­nie z za­po­wie­dzią w pod­ty­tu­le, jej przedmio­tem są trzy skła­do­we sze­ro­ko ro­zu­mia­ne­go me­cha­ni­zmu roz­wo­jo­we­go - wa­run­ki - wy­mia­ry - wy­zwa­nia, ,,po­mo­sty" mię­dzy ni­mi i sprzę­że­nia zwrot­ne. Upow­szech­nie­niu po­dej­ścia zin­te­gro­wa­ne­go oraz my­śle­nia ho­li­stycz­ne­go po­win­na sprzy­jać kon­fron­ta­cja … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 12 zł

Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu [opr. twarda]

w kategorii Psychologia

ISBN 9788323330257 Autor Bugdol Marek Rok wydania 2011 Oprawa twarda Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Ilość stron 273

… oraz koordynacje społecznych interakcji. Zmniejsza potrzebę monitorowania zachowań pracowniczych i jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na satysfakcje z pracy. Brak zaufania wiąże się z kolei z dużymi kosztami ponoszonymi przez pracownika, głównie emocjonalnymi i transakcyjnymi, a umiejętność ich niwelowania odzwierciedla istniejący poziom zaufania. Brak zaufania … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 8 zł

Wymiary śmierci [opr. miękka]

ISBN 9788374530095 Autor praca zbiorowa Rok wydania 2011 Oprawa miękka Wydawnictwo sŁowo/obraz terytoria Ilość stron 408

… się z dwudziestu tekstów. Mogłoby być ich więcej. Śmierć stała się francuską specjalnością. Przywykło się uważać, że jest Mistrzem z Niemiec. Tymczasem w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych we francuskiej historii, filozofii i naukach społecznych powiedziano o śmierci niemało i były to wypowiedzi godne uwagi. Najsilniej zabrzmiał chyba głos historyków mniej lub bardziej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Trzy wymiary programu - Edward Wragg [opr. miękka]

w kategorii Psychologia

ISBN 8302073725 Autor Edward Wragg Rok wydania 1999 Oprawa miękka Wydawnictwo WSiP Ilość stron 118

… prezentuje trójwymiarowy model programu szkolnego. Pierwszy wymiar stanowi materiał nauczania. Drugi - tematyka międzyprzedmiotowa, która kształtuje rozwój intelektu i charakteru uczniów. Trzeci - sposoby nauczania i uczenia się. Napisana niezwykle przystępnie z myślą o nauczycielach i niespecjalistach uwikłanych w dyskusje o zadaniach współczesnej szkoły i w prace nad programami s … SZCZEGÓŁY →

Mirosława Maroda. Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. [opr. miękka]

ISBN 9788373832626 Autor Mirosława Maroda Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Scholar Ilość stron 488

… tom to książka o charakterze interdyscyplinarnym, podejmująca zagadnienia zaliczane tradycyjnie do socjologii, psychologii, psychologii społecznej, ekonomii społecznej, historii społecznej, politologii i demografii. Wchodzące w jej skład teksty napisane zostały przez uznanych specjalistów z poszczególnych dziedzin i same w sobie stanowią ważki wkład do analizy życia społecznego w … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł