Technik pracowni RTG-Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Technik pracowni RTG-Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

  • Cena od: 61,50
Oferty 1-1 ułożone według:

Informacje o produkcie

Technik pracowni RTG-Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

zawiera następujące elementy:Strona tytułowa.Charakterystyka danej metody szacowania ryzyka zawodowego.Charakterystyka stanowiska pracy.Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy oraz pomieszczenia.Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.Instrukcje BHP (opcjonalnie).Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I - wymagania ogólne.Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część II - zagrożenia:Identyfikacja zagrożeń (źródło zagrożenia, możliwe skutki zagrożenia, środki ochrony przed zagrożeniami).Karta informacji o ryzyku zawodowym.Obliczenia ryzyka zawodowego.Określanie dopuszczalności ryzyka.Plan działań korygujących lub zapobiegawczych (jeżeli wymagane).Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (przedstawiana pracownikowi do podpisania).

Technik pracowni RTG-Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 opracowana została przez Głównego Specjalistę ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w naszym zakładzie. Stanowi ona gotowe opracowanie, które po dostosowaniu można przedstawić pracownikowi do zapoznania się, a następnie żądać przestrzegania zawartych w niej zapisów.
Technik pracowni RTG-Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 jest zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a także spełnia wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy.
Technik pracowni RTG-Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Technik pracowni RTG-Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 dostępna jest w naszym sklepie w wersji elektronicznej, dzięki temu:Dokumentację otrzymasz na adres email nie ponosząc kosztów przesyłki.Będziesz miał możliwość drukowania dokumentacji dowolną ilość razy.Będziesz miał możliwość edytowania dokumentacji oraz dostosowania jej do własnych potrzeb.

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie