Menu

Przywództwo w świecie vuca. jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788328373341 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Agnieszka Piątkowska 
  • Wydawnictwo Onepress 
  • Ilość stron 288 
  • Rok wydania 2021 

Opis

Spis treściWstęp 13Rozdział 1. Świat VUCA 151.1. Czym jest świat VUCA? 151.2. Światowe trendy mające wpływ na postępowe przywództwo 181.3. Działanie w świecie VUCA 221.3.1. Stwórz przyszłość i wizję z jasnym poczuciem celu 221.3.2.

zwiększ jakość podejmowanych decyzji 221.3.3. Zmierz się z nieznanymi niewiadomymi (unknown unknowns) i zachowaj czujność ("Wiedza o tym, czego nie wiesz, stanowi strategiczną przewagę" - Nassim Nicolas Thaleb) 271.3.4.

Wykorzystaj efektywną paranoję (miej nadzieję na najkorzystniejsze, ale planuj na najgorsze)... 281.3.5. Myśl systemowo 281.3.6. Rozwiń wiarygodny zespół strategicznych liderów 281.3.7. Rozwijaj członków zespołów 291.3.8.

Rozwiń społeczny kapitał organizacyjny 291.3.9. Stwórz kulturę wymiany wiedzy, innowacji, odpowiedzialności i stabilnego rozwoju 301.3.10. Przeformułuj VUCA na VUCA PRIME 301.3.11. Zrób test rzeczywistości - zbilansuj negatywy i pozytywy 31Rozdział 2.

nowoczesne przywództwo w świecie VUCA 332.1. Czy potrzebujemy liderów nowego typu? 332.2. Przywództwo a zarządzanie versus przywództwo i zarządzanie 382.3. Przeróżne typy przywództwa 402.3.1. Przywództwo transakcyjne 412.3.2.

Przywództwo transformacyjne 412.3.3. Przywództwo charyzmatyczne 432.3.4. Przywództwo autentyczne 442.3.5. Przywództwo sytuacyjne 452.3.6. Przywództwo w organizacji uczącej się 482.3.7. Przywództwo współdzielone 492.3.8.

Przywództwo służebne 492.3.9. Remote leadership, czyli przywództwo na odległość 502.3.10. Jak kształtować własną wizję przywództwa? 542.4. Samoświadomość lidera 552.4.1. Co jest moją konkretną stroną? 562.4.2.

Jak działam i pracuję? Co mnie motywuje? 602.4.3. Jak się uczę? Test na określenie stylu uczenia się 622.4.4. Jak pracuję z innymi? 642.4.5. Jaki jest mój system wartości? 662.4.6. Mój zawodowy SWOT 672.5.

Od kolegi do szefa, czyli jak zarządzać zespołem po awansie 682.5.1. Pułapki awansu 692.5.2. Przejmowanie nowego zespołu w pięciu krokach 702.6. Rekrutowanie nowych członków zespołu 742.6.1. Produktywny cykl rekrutacyjny a rola lidera 742.6.2.

EVP - wartość dla kandydata 842.6.3. CX - candidate experience 862.6.4. Komunikacja z kandydatem w trakcie cyklu rekrutacyjnego 872.6.5. Informacja zwrotna dla kandydatów 892.6.6. Fiasko cyklu rekrutacyjnego 902.7.

Zwycięski zespół w niepewnych czasach 912.7.1. Model rozwoju zespołu w świecie VUCA 942.7.2. Bezpieczeństwo psychologiczne w zespole priorytetem lidera 972.7.3. Role w znakomitym zespole, czyli model ról zespołowych 992.7.4.

Kiedy zespół nie funkcjonuje trafnie? 1032.7.5. Pułapki pracy zespołowej 1052.7.6. Czym znamionuje się zwycięski zespół? 1072.8. Wydajna komunikacja lidera w świecie VUCA 1112.8.1. Analiza transakcyjna (AT) antidotum na błędy komunikacyjne i ukryte agendy 1112.8.2.

AT a skuteczna komunikacja 1202.8.3. AT i transakcje ukryte, czyli konflikty i gry organizacyjne 1222.8.4. Znaki rozpoznania i ich wpływ na wydajność 1252.8.5. Narzędzia i techniki produktywnej komunikacji 1262.8.6.

sprawne słuchanie w pracy lidera - nastawienie się na odbiór 1282.8.7. Porozumienie bez przemocy pomocne w produktywnej komunikacji lidera 1292.8.8. Komunikacja niewerbalna 1332.8.9. Jak skuteczna jest Twoja komunikacja? 1362.8.10.

Informacja zwrotna w świecie VUCA 1392.8.11. Przygotowanie do feedbacku 1402.8.12. Główne zasady udzielania feedbacku 1412.8.13. Modele udzielania feedbacku 1442.8.14. Trudne reakcje na konstruktywny feedback i sposoby radzenia sobie z nimi 1452.8.15.

standardowe błędy w udzielaniu feedbacku 1472.8.16. Poszukiwanie feedbacku poprzez lidera 1482.8.17. Tworzenie wspierającej atmosfery zespołu poprzez komunikację 1502.8.18. Lider modelujący kulturę feedbacku 1512.9.

Radzenie sobie z konfliktem w zespole i między zespołami 1522.9.1. Jak efektywnie zarządzać konfliktem 1532.9.2. Strategie rozwiązywania konfliktów 1582.10. Zaufanie podstawą przywództwa VUCA 1622.10.1.

Warunki organizacyjne sprzyjające zaufaniu 1632.10.2. Czym skutkuje zaufanie i jego brak w zespole? 1642.10.3. Jak lider może wpłynąć na wzrost zaufania? 1652.11. Motywowanie i angażowanie członków zespołu 1672.11.1.

Zaangażowanie, czyli jak praca przekłada się na wizję organizacji 1702.11.2. Tworzenie warunków do tego, by zaangażowanie mogło zaistnieć 1722.11.3. Badanie motywacji w zespole - 12 pytań Gallupa 1732.11.4.

powiększanie poczucia sensu pracy przez job crafting 1752.12. Delegowanie - bolączka liderów 1802.12.1. Jak rozwinąć własne umiejętności delegowania? 1812.13. Wspieranie innych w rozwoju priorytetem lidera 1842.13.1.

Wspieranie zespołu w rozwoju jest opłacalne 1842.13.2. Dzielenie się wiedzą w organizacji poprawia skuteczność 1862.13.3. Organizacja ucząca się odporna na VUCA 1872.13.4. Uczenie transformacyjne i oduczanie receptą na VUCA 1902.13.5.

Inspiracje dla lidera w rozwijaniu innych 191Rozdział 3. Zarządzanie zmianą i rozwój w kierunku zwinnej organizacji 1953.1. Zwinność receptą na VUCA 1953.2. Czym cechuje się zwinność organizacyjna? 1973.3.

Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną dzięki zwinności? 1983.3.1. A jak anticipate change - antycypuj zmianę 1983.3.2. G jak generate confidence - wykreuj pewność 2003.3.3. I jak initiate action - zainicjuj działanie 2013.3.4.

L jak liberate thinking - uwolnij myślenie 2023.3.5. E jak evaluate results - oceń rezultaty 2033.4. Kreowanie kultury zwinności 2043.5. Transformacja organizacji w kierunku zwinności 2053.5.1. Pięć kroków do zwinnej transformacji 2063.6.

Zarządzanie zmianą w świecie VUCA 2073.7. Planowana zmiana versus płynna zmiana - od agentów zmian do aktywatorów zmian 2083.8. Zwinny proces zarządzania zmianą 2093.9. Zwinny cykl zarządzania zmianą - narzędzia 2103.9.1.

Wgląd 2103.9.2. Opcje działań - na podstawie informacji z etapu wglądu (1) stwarzamy jak największą liczba wariantów działania (opcji działań) 2183.9.3. Eksperymenty 2203.9.4. Monitorowanie wdrożenia zmiany 2223.10.

Zespół podczas zmiany, czyli wszystko byłoby poprawnie, gdyby nie ludzie... 2233.11. Reakcje na zmiany 2243.12. Zawsze tak robiliśmy, czyli opór na zmiany 2283.13. Rola lidera w zmianie 2323.14. Skuteczna komunikacja w procesie zmiany 2353.15.

Jak uniknąć błędu wyniku we wdrażaniu zmiany? 238Rozdział 4. Kompetencje liderów w świecie VUCA 2534.1. Spis kompetencji lidera w świecie VUCA 2534.1.1. Radzenie sobie z niepewnością 2534.1.2. Podejmowanie decyzji 2544.1.3.

Asertywność 2544.1.4. Podejmowanie inicjatywy 2544.1.5. Zdolności adaptacyjne 2544.1.6. Myślenie analityczne 2554.1.7. Rozwiązywanie problemów 2554.1.8. Opanowanie 2554.1.9. Zarządzanie konfliktem 2564.1.10.

Etyka i wartości 2564.1.11. Organizacja pracy 2564.1.12. Kreatywność 2564.1.13. Łatwość uczenia się 2574.1.14. Przewodzenie zespołowemu uczeniu się 2574.1.15. Słuchanie innych 2584.1.16. Wytrwałość 2584.1.17.

Krytyczne myślenie 2584.1.18. Współpraca 2584.1.19. Komunikacja 2594.1.20. Przywództwo 2594.1.21. Odwaga 2594.1.22. Przewodzenie zmianom 2604.1.23. Planowanie 2604.1.24. Budowanie wydajnych zespołów 2604.1.25.

Zręczność interpersonalna 2614.1.26. Motywowanie innych 2614.1.27. Rozwój podwładnych 2614.1.28. Delegowanie 2624.1.29. Zręczność organizacyjna 2624.1.30. Relacje z innymi 2624.1.31. Zręczność polityczna 2624.1.32.

Zręczność strategiczna 2624.1.33. Swobodna komunikacja z najwyższą kadrą zarządzającą 2634.1.34. Wywieranie wpływu 2634.1.35. Umiejętności prezentacji 2634.1.36. Rozwój własny 2634.1.37. Samoświadomość 2634.1.38.

Samokontrola 2644.1.39. Dążenie do osiągnięć 2644.1.40. Wspieranie różnorodności 2644.1.41. Tworzenie więzi 2644.1.42. Przywództwo na odległość 2654.1.43. Zarządzanie wiedzą 2654.1.44. Odporność psychiczna 2664.1.45.

Zaangażowanie 2664.1.46. Myślenie systemowe 2664.1.47. Poczucie pilności 2674.1.48. Radzenie sobie z kompleksowością 2674.1.49. Inteligencja emocjonalna 2674.1.50. Zarządzanie ryzykiem 2684.1.51. Sprężystość 2684.1.52.

Ciekawość poznawcza 2684.1.53. Nadawanie sensu 2684.1.54. Ekologia w działaniu 2694.1.55. Przedsiębiorczość 2694.1.56. Zarządzanie relacjami z interesariuszami 2694.1.57. Komunikacja międzykulturowa 2694.1.58.

Inspirowanie 2704.1.59. Kreowanie wspólnej wizji 2704.1.60. Negocjacje 2704.1.61. Świadomość biznesowa 2704.1.62. Wspieranie innowacji 2714.1.63. Wzmacnianie innych (empowerment) 2714.1.64. Krystaliczność 2714.1.65.

Otwartość na informacje 2724.1.66. Nowoczesna dojrzałość 2724.1.67. Osobiste mistrzostwo 2724.1.68. Mądrość 2724.1.69. Zarządzanie kreatywnością 2724.1.70. Dbanie o zespół 2734.1.71. Niepodzielność 2734.1.72.

Współczucie 274Źródła 275O autorce 285

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.