Menu

Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym

Cechy produktu

  • ISBN 9788326436031 
  • Autor Anna Kościółek 
  • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
  • Ilość stron 364 
  • Rok wydania 2012 

Opis

Tytuł Elektroniczne czynności procesowe w sądowym progresywnaniu cywilnym Autor Anna Kościółek Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-3603-1 linia Monografie Rok wydania 2012 liczba stron 364 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów 11
Wstęp 17
Rozdział 1 Pojęcie czynności procesowych 25
1. Potrzeba określenia pojęcia czynności procesowych 25
2. Przegląd definicji czynności procesowych 26
3. Cechy czynności procesowych 31
3.1. Uwagi wstępne 31
3.2. Czynność procesowa jako działanie albo zaniechanie 31
3.3. Podmioty czynności procesowej 33
3.4. Cel oraz skutek czynności procesowej 35
3.5. Dopuszczalność dokonania czynności procesowej 37
3.6. Forma, miejsce i czas czynności procesowej 40
3.7. Zagadnienie dokonania czynności procesowej w toku nowoczesnania 44
4. Czynność procesowa a czynność prawna 50
4.1. Czynność procesowa jako szczególny rodzaj czynności prawnej 50
4.2. Pojęcie czynności prawnej 52
4.3. Podobieństwa pomiędzy czynnościami procesowymi a czynnościami materialnoprawnymi w sprawach cywilnych 54
4.4. Różnice między czynnościami procesowymi a czynnościami materialnoprawnymi w sprawach cywilnych 56
4.4.1. Uwagi ogólne 56
4.4.2. Różnice w zakresie sprawności 57
4.4.3. Różnice w zakresie charakteru prawnego skutku czynności 61
4.4.4. Różnice w zakresie wykładni 62
4.4.5. Różnice w zakresie uprawnień, a także obowiązków 65
4.4.6. Różnice w zakresie formy czynności 65
4.4.7. Różnice w zakresie treści czynności 67
4.4.8. Różnice w zakresie współdziałania podmiotów dokonujących czynności 69
4.4.9. Różnice w zakresie uchylenia się od skutków prawnych czynności 70
4.4.10.Różnice w zakresie dopuszczalności uzależniania skuteczności czynności od zdarzeń przyszłych (warunek, termin) 71
5. Podsumowanie 74
Rozdział 2 rodzaje czynności procesowych 77
1. Uwagi ogólne 77
2. Czynności procesowe sądu 78
2.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych sądu 78
2.2. Podział czynności procesowych sądu 83
2.2.1. Uwagi ogólne 83
2.2.2. Czynności przygotowawcze 84
2.2.3. Czynności kontrolne 88
2.2.4. Czynności jurysdykcyjne 92
2.2.4.1. Czynności merytorycznie rozstrzygające rozpoznawaną sprawę cywilną 94
2.2.4.2. Orzekanie o pozamerytorycznym zakończeniu innowacyjnania 97
2.2.5. Warunki skuteczności czynności sądowych 98
2.2.6. Wady czynności sądowych, a także ich znaczenie dla sprawności tych czynności 103
3. Czynności procesowe stron i uczestników nowoczesnania 107
3.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych stron i uczestników postępowania 107
3.2. Klasyfikacja czynności procesowych stron oraz uczestników nowoczesnania 114
3.2.1. Uwagi ogólne 114
3.2.2. Czynności wpływające na wszczęcie i przebieg postępowania cywilnego 116
3.2.3. Czynności wpływające na ustalanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia 121
3.2.4. Czynności wpływające na zakończenie progresywnania cywilnego 125
3.2.5. Czynności zmierzające do skorygowania czynności sądowych 128
3.3. Warunki produktywności czynności procesowych stron i uczestników nowoczesnania 131
3.4. Wady czynności procesowych stron i uczestników nowoczesnania oraz ich znaczenie dla sprawności tych czynności 143
4. Czynności procesowe prokuratora 153
4.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych prokuratora 153
4.2. Warianty czynności procesowych prokuratora 157
4.3. Warunki skuteczności czynności procesowych prokuratora i skutki ich niespełnienia 159
5. Czynności procesowe podmiotów i organów występujących w innowacyjnaniu cywilnym na prawach przysługujących prokuratorowi 161
5.1. Uwagi ogólne 161
5.2. Czynności procesowe organizacji społecznych 162
5.3. Czynności procesowe pozostałych podmiotów występujących w nowoczesnaniu cywilnym na prawach przysługujących prokuratorowi 167
6. Podsumowanie 169
Rozdział 3 Pojęcie elektronicznych czynności procesowych 173
1. Potrzeba wprowadzenia elektronicznych czynności procesowych 173
2. Pojęcie elektronicznych czynności procesowych 178
3. Elektroniczna forma czynności procesowych 184
4. Moment dokonania elektronicznych czynności procesowych 195
4.1. Uwagi ogólne 195
4.2. Chwila wniesienia elektronicznego pisma procesowego 201
4.2.1. Uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego 201
4.2.2. Uwagi de lege ferenda 205
5. Podsumowanie 208
Rozdział 4 typy elektronicznych czynności procesowych 212
1. Uwagi ogólne 212
2. Elektroniczne czynności procesowe inicjujące innowacyjnanie cywilne 214
2.1. Uwagi ogólne 214
2.2. Elektroniczne pisma procesowe - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego 216
2.2.1. Elektroniczne pisma procesowe w świetle regulacji kodeksu progresywnania cywilnego 216
2.2.1.1. Elektroniczne pisma procesowe w świetle przepisów ogólnych o czynnościach procesowych 216
2.2.1.2. Elektroniczne pisma procesowe w elektronicznym nowoczesnaniu upominawczym 226
2.2.2. Elektroniczne pisma procesowe w świetle ustawy o podpisie elektronicznym 241
2.3. Elektroniczne pisma procesowe - uwagi de lege ferenda 245
2.3.1. Uwagi ogólne 245
2.3.2. Wybór usługi 246
2.3.3. Wybór formatu informacji 251
2.3.4. Elektroniczne załączniki 254
2.3.5. Problematyka uwierzytelnienia tożsamości nadawcy 257
2.3.6. Problematyka opłacenia wnoszonego pisma 262
2.3.7. Wniesienie elektronicznego pisma inicjującego innowacyjnanie cywilne do sądu 265
2.3.8. Elektroniczne akta sądowe 266
3. Elektroniczne czynności procesowe podejmowane w toku innowacyjnania 271
3.1. Uwagi ogólne 271
3.2. Elektroniczne doręczenia 272
3.2.1. Uwagi ogólne 272
3.2.2. Doręczenia elektroniczne - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego 274
3.2.3. Doręczenia elektroniczne - uwagi de lege ferenda 280
3.2.3.1. Podmiotowy zakres sądowych doręczeń elektronicznych 280
3.2.3.2. Sposób dokonywania doręczeń w formie elektronicznej 284
3.2.3.3. Warunki wydajności doręczeń elektronicznych 290
3.3. Elektroniczne czynności dowodowe 299
3.3.1. Uwagi ogólne 299
3.3.2. Elektroniczne czynności dowodowe a zasada bezpośredniości 300
3.3.3. Dobór usługi 304
3.3.4. Przesłanki dopuszczalności czynności dowodowych przeprowadzanych na odległość 306
3.3.5. Typy czynności dowodowych przeprowadzanych na odległość 310
3.3.5.1. Uwagi ogólne 310
3.3.5.2. Przesłuchanie na odległość 311
3.3.5.3. Inne czynności dowodowe przeprowadzane na odległość 317
4. Elektroniczne czynności procesowe podejmowane na etapie finalizowania postępowania 319
4.1. Uwagi ogólne 319
4.2. Elektroniczne orzeczenia sądowe - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego 321
4.2.1. Uwagi ogólne 321
4.2.2. Elektroniczne orzeczenia w postępowaniu rejestrowym 324
4.2.3. Elektroniczne orzeczenia w progresywnaniu wieczystoksięgowym 325
4.2.4. Elektroniczne orzeczenia w elektronicznym innowacyjnaniu upominawczym 327
4.3. Elektroniczne orzeczenia sądowe - uwagi de lege ferenda 329
5. Podsumowanie 338
Zakończenie 343
Wykaz literatury 347
Wykaz aktów prawnych 361

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.