Menu

Historia Polski 1914-2015

Cechy produktu
  • ISBN 9788301195168 
  • Autor Wojciech Roszkowski 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
  • Ilość stron 856 
  • Rok wydania 2017 
Opis
Tytuł Historia Polski 1914-2015 Autor Wojciech Roszkowski Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-19516-8 Rok wydania 2017 Warszawa Wydanie 12 liczba stron 750 Format mobi, epub Spis treści WSTĘP 5

1 ODRODZENIE POLSKI (1914–1918) 7
1.1 Sprawa Polska przed I wojną światową 7
1.2 Orientacje polityczne na ziemiach Polskich 9
1.3 Kwestia Polska na początku I wojny światowej 11
1.4 Umiędzynarodowienie sprawy polskiej 13
1.5 Rewolucja bolszewicka i jej następstwa 16
1.6 Sytuacja na ziemiach polskich w październiku i listopadzie 1918 r. 18

2 KONSOLIDACJA PAŃSTWA (1918–1921) 21
2.1 Powstanie władz centralnych 21
2.2 Walka o kształt państwa 23
2.3 Wojna polsko-radziecka 26
2.4 Ustalenie granicy zachodniej i północnej 31
2.5 Konstytucja marcowa 33

3 PROBLEMY I KONFLIKTY (1921–1923) 35
3.1 kształt społeczny i gospodarczy Polski 35
3.2 Kultura polska na progu niepodległości 37
3.3 Narastanie konfliktu wewnętrznego 40
3.4 Rok 1923 42
3.5 Położenie międzynarodowe Polski 44

4 PRÓBY STABILIZACJI (1924–1926) 48
4.1 Reforma skarbowo-walutowa 48
4.2 Trwałe prowizorium rządowe 49
4.3 Narodziny systemu lokarneńskiego 51
4.4 Trudności stabilizacji gospodarczej 54
4.5 W poszukiwaniu koalicji rządzącej 55

5 POCZĄTEK RZĄDÓW SANACJI (1926–1930) 58
5.1 Przewrót majowy 58
5.2 Nowy system rządów 60
5.3 Ożywienie gospodarcze 62
5.4 Sejm drugiej kadencji 64
5.5 Położenie międzynarodowe Polski 66

6 W CZASIE sporeGO KRYZYSU (1930–1935) 71
6.1 Wybory brzeskie 71
6.2 Kryzys gospodarczy 72
6.3 Umacnianie dyktatury 74
6.4 Polityka równowagi 78
6.5 Konstytucja kwietniowa 82

7 OSTATNIE LATA II RZECZYPOSPOLITEJ (1935–1939) 84
7.1 Sanacja bez Piłsudskiego 84
7.2 Stabilizacja władzy sanacji 87
7.3 Próby kierowania gospodarką 89
7.4 Polityka zagraniczna 90
7.5 W przededniu wojny 93
7.6 Społeczeństwo i kultura II Rzeczypospolitej 97

8 GROŹBA ZAGŁADY (1939–1941) 100
8.1 Kampania wrześniowa 100
8.2 „Przekształcenia terytorialno-polityczne" 104
8.3 Polityka niemiecka na ziemiach okupowanych 106
8.4 Polityka radziecka na zagarniętych terenach 109
8.5 Sprawa Polska na arenie międzynarodowej 112
8.6 Początki podziemia w Polsce 115

9 U BOKU sporeJ TRÓJKI (1941–1943) 119
9.1 Konsekwencje najazdu niemieckiego na ZSRR 119
9.2 Współpraca polsko-radziecka 121
9.3 W okupowanym kraju 126
9.4 Rozwój podziemia w kraju 129
9.5 Ku zerwaniu stosunków polsko-radzieckich 134

10 GWAŁT NA POLSCE (1943–1945) 138
10.1 Wokół konferencji w Teheranie 138
10.2 Pod okupacją hitlerowską 142
10.3 Nadejście frontu 145
10.4 Powstanie Warszawskie 150
10.5 Fakty dokonane 157
10.6 W cieniu Jałty 164

11 WPROWADZENIE „DEMOKRACJI LUDOWEJ" (1945–1947) 171
11.1 Rząd Jedności Narodowej 171
11.2 Nowa Polska 174
11.3 Nadzieje na wybory i blok 178
11.4 Referendum i wybory 183
11.5 Emigracyjne dylematy 190
11.6 Sytuacja społeczno-gospodarcza 192

12 MONOPOLIZACJA WŁADZY (1947–1950) 198
12.1 Likwidacja opozycji 198
12.2 Ku przymusowej jedności 204
12.3 Początek rządów PZPR 209
12.4 Plan 3-letni 216
12.5 Sowietyzacja kultury 219
12.6 Na obczyźnie 221

13 APOGEUM STALINIZMU (1950–1953) 225
13.1 Terror stalinowski 225
13.2 Rządy bezprawia 229
13.3 Konstytucja PRL 235
13.4 Niewolenie umysłów 237
13.5 Początek planu 6-letniego 240

14 ODWILŻ (1953–1956) 245
14.1 Po śmierci Stalina 245
14.2 Industrializacja i załamanie gospodarki 248
14.3 Początki odwilży 252
14.4 Poza krajem 256
14.5 Wiosna 1956 r. 258
14.6 Wokół poznańskiego czerwca 261

15 ZAWIEDZIONE NADZIEJE (1956–1959) 266
15.1 Październik 1956 r. 266
15.2 Zahamowanie przemian 271
15.3 Kres złudzeń 277
15.4 Sytuacja ekonomiczna 281
15.5 Na obczyźnie 284
15.6 Życie społeczne i kulturalne w latach pięćdziesiątych 286

16 W BEZRUCHU (1959–1964) 292
16.1 Nowy cykl gospodarczy 292
16.2 znikoma stabilizacja 295
16.3 Trwanie 298
16.4 dokręcanie śruby 302

17 SPRZECZNE PRĄDY (1964–1967) 308
17.1 Rosnące trudności gospodarcze 308
17.2 Cisza przed burzą 310
17.3 Wokół Millenium 314
17.4 Ofensywa „partyzantów" 317
17.5 Na emigracji 322

18 pomiędzy MARCEM I GRUDNIEM (1968–1970) 324
18.1 Marzec 1968 r. 324
18.2 Odcinanie skrzydeł 330
18.3 Ku normalizacji stosunków z RFN 334
18.4 Kryzys społeczno-ekonomiczny 338
18.5 Grudzień 1970 r. 340
18.6 Życie społeczne i kulturalne w latach sześćdziesiątych 346

19 CUD NA KREDYT (1971–1976) 353
19.1 Konsolidacja nowej ekipy 353
19.2 Rozwój gospodarczy na kredyt 358
19.3 Pozorny dynamizm 363
19.4 Pękanie monolitu 367
19.5 Wokół zmian konstytucji 372
19.6 Na emigracji 378

20 KU bezprecedensowI (1976–1980) 380
20.1 Czerwiec 1976 r. 380
20.2 Załamanie gospodarki 384
20.3 Samoobrona społeczeństwa 387
20.4 Polak papieżem 394
20.5 Dojrzewanie buntu 399
20.6 Życie społeczne i kulturalne w latach siedemdziesiątych 404

21 POD ZNAKIEM „SOLIDARNOŚCI" (1980–1981) 409
21.1 Strajki i porozumienia 409
21.2 Pierwsze miesiące „Solidarności" 412
21.3 Samoograniczająca się rewolucja 417
21.4 Memento 421
21.5 Droga ku konfrontacji 424

22 STAN WOJENNY I „POWOJENNY" (1981–1988) 429
22.1 Stan wojenny 429
22.2 Szczególne regulacje 435
22.3 Stagnacja społeczno-gospodarcza 442
22.4 Od nowa 445
22.5 Porażka władzy i społeczeństwa 448

23 POCZĄTEK TRANSFORMACJI USTROJOWEJ (1988–1993) 453
23.1 Strajki i brak porozumienia 453
23.2 Wokół „krągłego stołu" 457
23.3 Upadek komunizmu 461
23.4 Rząd Mazowieckiego 463
23.5 Społeczeństwo i kultura lat osiemdziesiątych 470
23.6 Od wyborów prezydenckich do parlamentarnych 473
23.7 Okres Sejmu pierwszej kadencji 476

24 KONTYNUACJA CZY ZAHAMOWANIE ZMIAN? (1993–1997) 488
24.1 Początek rządów koalicji SLD-PSL 488
24.2 Ku nowym wyborom parlamentarnym 497
24.3 Położenie międzynarodowe Polski 501
24.4 Gospodarka i społeczeństwo 506

25 KOHABITACJA PRZEŁOMU STULECI (1997–2001) 510
25.1 Początek rządów AWS-UW 510
25.2 Sytuacja wewnętrzna 512
25.3 Rząd w mniejszości 518
25.4 Położenie międzynarodowe 523
25.5 Polska i Polacy na progu nowego tysiąclecia 529

26 PEŁNIA WŁADZY POSTKOMUNISTÓW (2001–2005) 533
26.1 Nowy rząd na starcie 533
26.2 Kryzys i upadek rządu Millera 535
26.3 Polityka zagraniczna 543
26.4 Polska w Unii Europejskiej 547
26.5 Postkomuniści na równi pochyłej 550

27 WOJNA POLSKO-POLSKA (2005–2010) 558
27.1 Falstart IV Rzeczypospolitej 558
27.2 Początek rządów PO i PSL 572
27.3 Rosnące napięcie wewnętrzne 576
27.4 Polityka zagraniczna na rozdrożu 581
27.5 Gospodarka w pierwszej dekadzie XXI w. 588

28 POLSKA WE MGLE (2010–2015) 592
28.1 Katastrofa smoleńska i jej konsekwencje 592
28.2 Pełnia władzy PO-PSL 595
28.3 Druga kadencja premiera Tuska 602
28.4 Schyłek rządów PO-PSL 609
28.5 Polityka zagraniczna 614
28.6 Polska i Polacy w ostatnich latach 622

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 630

INDEKS NAZWISK 634
Opinie - 0 opinii + Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.