Menu

Maszynoznawstwo chemiczne

Cechy produktu
  • ISBN 9788301192013 
  • Autor Lewandowski Witold M., Ryms Michał 
  • Wydawnictwo WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN 
  • Ilość stron 210 
  • Rok wydania 2017 
Opis
Tytuł Maszynoznawstwo chemiczne Podtytuł Podstawy wytrzymałości i przykłądy obliczeń Autorzy Michał Ryms, Witold M. Lewandowski Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-19201-3 Rok wydania 2017 Warszawa Wydanie 1 ilość stron 250 Format epub, mobi Spis treści Od Autorów 9 Wprowadzenie 11 1. Podstawowe wiadomości z wytrzymałości tworzyw 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Podział naprężeń i odkształceń 13 1.2.1. Naprężenia normalne 13 1.2.2. Naprężenia styczne 13 1.2.3. Naprężenia zastępcze 15 1.2.4. Podział odkształceń 15 1.3. Kryteria wytrzymałościowe 15 1.3.1. Naprężenia dopuszczalne w obciążeniach statycznych 16 1.3.2. Badania wytrzymałościowe na rozrywanie 16 1.3.3. Statyczny współczynnik bezpieczeństwa 18 2. Obliczenia wytrzymałościowe na rozciąganie i ściskanie 20 2.1. Wprowadzenie 20 2.2. Naprężenia rozciągające 20 2.2.1. Rozrywanie własnym ciężarem 21 2.2.2. Prawo Hooke’a 21 2.3. Naprężenia ściskające 22 2.4. Odkształcenia 23 2.4.1. Odkształcenia wzdłużne 23 2.4.2. Odkształcenie poprzeczne 23 2.5. Obliczanie komponentów na rozciąganie i ściskanie 24 2.6. Przykłady obliczeń rozmiarów składników rozciąganych i ściskanych 25 3. Naprężenia rozciągające w zbiornikach 44 3.1. Naprężenia w ściankach cylindrycznych – walczakach 45 3.1.1. Rozrywające naprężenia obwodowe 46 3.1.2. Rozrywające naprężenia wzdłużne 46 3.2. Naprężenia i grubość ścianki zbiorników cylindrycznych 47 3.3. Naprężenia i grubość ścianki zbiornika kulistego 47 3.4. Obliczanie śrub w połączeniach kołnierzowych zbiorników 48 3.5. Obliczanie powłok cienkościennych zbiorników 55 3.6. Obliczanie łączne powłok cienkościennych i śrub 63 4. Nacisk powierzchniowy 69 5. Ścinanie i styczne naprężenia ścinające 71 5.1. Wprowadzenie 71 5.2. Naprężenia tnące 71 5.3. Naprężenia dopuszczalne na ścinanie 72 6. Obliczanie naprężeń σr, σśc, σn i τt 74 6.1. Połączenia gwintowane 74 6.1.1. Obliczanie połączeń gwintowych 75 6.2. Połączenia spawane 82 6.2.1. Obliczanie połączeń spawanych 84 6.3. Połączenia nitowane 95 6.3.1. Obliczanie połączeń nitowych 96 7. Naprężenia wyboczające 106 7.1. Wprowadzenie 106 7.2. Współczynnik smukłości λ. 106 7.3. Momenty bezwładności Ix, Iy, Io, Imin 107 7.3.1. Twierdzenie Steinera 108 7.3.2. Sposób liczenia osiowych momentów bezwładności przekrojów złożonych 109 7.4. Siła krytyczna Fkr 110 7.5. Zakresy wyboczenia 111 7.5.1. Wyboczenie sprężyste 111 7.5.2. Wyboczenie nieelastyczne (plastyczne) 112 7.6. Współczynnik zamocowania α i przypadki wyboczenia 113 7.7. Obliczanie wytrzymałościowe na wyboczenie 114 7.7.1. Obliczanie dopuszczalnych obciążeń dla składników o informacji rozmiarach 114 7.7.2. Obliczanie wymiarów dla zadanych obciążeń wyboczających 115 7.8. Przykłady obliczeń wytrzymałości na wyboczenie 115 8. Podsumowanie omówionych naprężeń 134 8.1. Wprowadzenie 134 8.2. Sposób nowoczesnania 134 8.2.1. Sposób prowadzenia obliczeń na konkretnym przykładzie 134 8.3. Przykłady obliczeniowe 140 9. Podstawy mechaniki ogólnej 154 9.1. Wprowadzenie 154 9.2. Podstawy statyki 154 9.2.1. Wykorzystywane w mechanice jednostki 154 9.2.2. Prawa Newtona 158 9.2.3. Zasady wykorzystywane w statyce 158 9.2.4. Podpory, węzły i ich reakcje 159 9.2.5. Płaski zbieżny układ sił 161 9.2.6. Płaski równoległy układ sił 163 9.2.7. Graficzne metody wyznaczania reakcji 164 9.2.8. Przestrzenny układ sił 166 9.2.9. Siły tarcia 169 10. Naprężenia dopuszczalne, a także zmęczenie materiału 173 10.1. Naprężenia dopuszczalne w obciążeniach dynamicznych 173 10.2. Zmęczeniowe współczynniki bezpieczeństwa 174 10.3. Naprężenia dopuszczalne 175 11. Naprężenia skręcające 176 11.1. Naprężenia skręcające 176 11.1.1. Naprężenia dopuszczalne 176 11.1.2. Kryterium kąta skręcenia 178 11.2. Przykłady obliczeniowe „czystego" skręcania 178 12. Naprężenia zginające 185 12.1. Moment gnący 185 12.2. Wskaźnik wytrzymałości na zginanie 186 12.3. Kryterium naprężeń dopuszczalnych na zginanie 186 12.4. Kryterium odkształceń dopuszczalnych – strzałka ugięcia 188 12.5. Metoda analityczna obliczania zginanych belek 189 12.5.1. Sposób prowadzenia obliczeń na potężnym przykładzie 191 12.6. Metoda graficzna obliczania zginanych belek 193 12.7. Inne przypadki naprężeń zginających 195 12.8. Przykłady obliczeniowe 196 13. Zginanie ze skręcaniem – moment zastępczy 204 13.1. Zginanie ze skręcaniem 204 13.2. Naprężenia zastępcze w obliczeniach wałów 205 13.3. Przykłady obliczeniowe 206 13.3.1. Obliczenia wału mieszadła reaktora 206 13.3.2. Obliczenia momentów zastępczych 209 13.4. Naprężenia zastępcze dwupłaszczyznowe w wałach 221 13.4.1. Obliczenia wału skręcanego i zginanego w dwóch płaszczyznach 222 13.5. Funkcjonalne wykorzystanie wiedzy z obliczania wałów 225 14. Podsumowanie omówionych naprężeń 230 14.1. Wprowadzenie 230 14.2. Przykłady 230 14.2.1. Projekt zamocowania reklamy 231 14.2.2. Projekt układu ruchowego 240 Spis symboli wielkości całościowych jednostek miar używanych w obliczeniach wytrzymałościowych 249
Opinie - 0 opinii + Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.