Menu

Podatki i opłaty lokalne. komentarz - leonard etel, rafał dowgier, bogumił pahl, grzegorz liszewski (pdf)

Cechy produktu

  • ISBN 9788381877824 

Opis

Tytuł Podatki i opłaty lokalne. Komentarz Autorzy Leonard Etel, Rafał Dowgier, Bogumił Pahl, Grzegorz Liszewski Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-8187-782-4 kolekcja Komentarze funkcjonalne Rok wydania 2020 liczba stron 1140 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów 9

Wprowadzenie 15

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1170) 17

Rozdział 1. Przepisy ogólne 19
Art. 1. [Pojęcie podatków i opłat lokalnych] 19
Art. 1a. [Słowniczek ustawowy] 25
Art. 1b. [Zwolnienia kościelne oraz w specjalnych strefach ekonomicznych] 221
Art. 1c. [Właściwy organ podatkowy] 240

Rozdział 2. Podatek od nieruchomości 256
Art. 2. [Przedmiot podatku od nieruchomości] 256
Art. 3. [Podatnik podatku od nieruchomości] 324
Art. 4. [Podstawa opodatkowania] 453
Art. 5. [Stawki podatku] 492
Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego] 580
Art. 7. [Zwolnienia od podatku] 673

Rozdział 2a. Ewidencja podatkowa nieruchomości i sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 791
Art. 7a. [Ewidencja nieruchomości na potrzeby podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego] 791
Art. 7b. [Sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego] 794

Rozdział 3. Podatek od środków transportowych 802
Art. 8. [Przedmiot podatku od środków transportowych] 802
Art. 9. [Podatnicy podatku od środków transportowych] 825
Art. 10. [Zasady określania wysokości stawek podatku od środków transportowych] 887
Art. 11. [Powstanie obowiązku podatkowego] 900
Art. 11a. [Zwrot zapłaconego podatku od środków transportowych użytkowanych w ramach transportu kombinowanego] 908
Art. 12. [Zwolnienia od podatku od środków transportowych] 916
Art. 12a. [Inne ulgi i zwolnienia od podatku od środków transportowych] 926
Art. 12b. [Przeliczenie stawek podatku od środków transportowych] 927

Rozdział 4. (uchylony) 931
Art. 13–14. (uchylone) 931

Rozdział 5. Opłaty lokalne 932
Art. 15. [Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej. Pojęcie targowiska] 932
Art. 16. [Zwolnienie od opłaty targowej] 955
Art. 17. [Pobieranie opłaty miejscowej i uzdrowiskowej] 967
Art. 17a. [Przedmiot i podatnicy opłaty reklamowej] 995
Art. 17b. [Wysokość opłaty reklamowej] 1010
Art. 18. (uchylony) 1012
Art. 18a. [Opłata od posiadania psów] 1013
Art. 19. [Uchwały podatkowe w zakresie opłat lokalnych] 1021
Art. 19a. [Forma elektroniczna deklaracji na opłatę reklamową] 1051

Rozdział 6. Przepisy końcowe 1055
Art. 20. [Zasady waloryzacji stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych] 1055
Art. 20a. [stosowanie stawek w przypadku nieuchwalenia nowych stawek podatków albo opłat lokalnych] 1058
Art. 20b. [Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych] 1065
Art. 20c. [Pomoc de minimis w uchwałach podatkowych] 1074
Art. 20d. [Delegacja ustawowa do określenia warunków udzielania zwolnień stanowiących pomoc publiczną] 1081
Art. 21. [Zastąpienie podatku drogowego podatkiem od środków transportowych] 1087
Art. 22. [Deklaracja i płatność podatku w 1991 r.] 1087
Art. 23. [Przepis derogacyjny] 1088
Art. 24. [Wejście w życie ustawy] 1088

Załączniki 1089
Załącznik nr 1. Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy 1091
Załącznik nr 2. Stawki małe podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy 1093
Załącznik nr 3. Stawki śladowe podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy 1095

Bibliografia 1097

Orzecznictwo 1117

Autorzy 1139

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.