Menu

Rynek Prywatyzacja Interes publiczny

Cechy produktu

  • ISBN 9788373836938 
  • Autor Sześciło Dawid 
  • Wydawnictwo Scholar 
  • Ilość stron 180 
  • Rok wydania 2014 

Opis

Tytuł Rynek Prywatyzacja Interes publiczny Autor Dawid Sześciło Język polski Wydawnictwo Scholar ISBN 978-83-7383-693-8 Rok wydania 2014 Warszawa Wydanie 1 ilość stron 180 Format pdf Spis treści Podziękowania 8
Wykaz skrótów 9
1. Akty prawne 9
2. Sądy 10
3. Organizacje międzynarodowe i ich organy 10
4. Czasopisma 11
Wprowadzenie 13
ROZDZIAŁ 1
Administracja usługowa. Zarządzanie publiczne jako zapewnianie
usług publicznych 19
1. Typologia funkcji administracji publicznej 19
2. Zapewnianie usług publicznych jako sfera zarządzania
publicznego 23
3. Wykonywanie funkcji usługowej jako proces 26
4. Podsumowanie. Funkcja usługowa – określenie pola badawczego 30
ROZDZIAŁ 2
świeże zarządzanie publiczne. Nowa administracja usługowa 32
1. Krytyka biurokracji. Korzenie ideowe nowego zarządzania
publicznego 32
2. Świeże zarządzanie publiczne. Podstawowe postulaty 34
3. Przegląd reform administracji publicznej opartych na nowym
zarządzaniu publicznym 40
3.1. Państwa anglosaskie 42
3.2. Niemcy 44
3.3. Austria 45
3.4. Francja 46
3.5. Polska 46
4. Nowa administracja usługowa 48
5. Krytyka nowego zarządzania publicznego i co z niego zostało 51
ROZDZIAŁ 3
Zlecanie świadczenia usług publicznych (outsourcing) 57
1. Outsourcing usług publicznych – idea, definicja, geneza 57
2. Outsourcing usług publicznych – doświadczenia wybranych państw,
spełnione i niespełnione obietnice 60
ROZDZIAŁ 4
Partnerstwo publiczno-prywatne 69
1. Próby definicji PPP 69
2. Korzyści z PPP i warunki powodzenia 72
3. Rozwój PPP na świecie 78
4. Zagrożenia i niespełnione obietnice 82
ROZDZIAŁ 5
Vouchery na usługi publiczne 84
1. Definicja i typy voucherów na usługi publiczne 84
2. Korzyści i główne dziedziny użycia voucherów 86
3. Ograniczenia i zagrożenia 91
Rynkowe mechanizmy zapewniania usług publicznych.
Podsumowanie 92
ROZDZIAŁ 6
Ramy prawne wykorzystania mechanizmów rynkowych w świadczeniu
usług publicznych w Polsce. Lokalna administracja usługowa 95
1. Wprowadzenie. Regulacje ekologiczne 95
1.1. Zadania użyteczności publicznej jako ustawowe ujęcie funkcji
usługowej 96
1.2. Samodzielność zadaniowo-kompetencyjna lokalnej administracji
usługowej 98
1.3. Dopuszczalność użycia mechanizmów rynkowych.
Czy obowiązek? 99
2. Zlecanie świadczenia usług publicznych (outsourcing usług
publicznych) 100
2.1. Outsourcing jako możliwość, a nie obowiązek.
Kontraktowanie na rzecz podmiotów wewnętrznych 100
2.2. Główne tryby kontraktowania – Prawo zamówień publicznych
i ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 105
Udzielanie zamówień publicznych 105
Powierzanie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym 108
2.3. Ustawa o systemie oświaty – szczególny przykład
kontraktowania 111
3. Partnerstwo publiczno-prywatne 112
3.1. Uwagi ogólne 112
3.2. Partnerstwo zinstytucjonalizowane 113
Podwójna regulacja 113
Podstawowe zasady realizacji przedsięwzięć PPP 117
3.3. Partnerstwo faktyczne 119
Spółki mieszane w świetle ustawy o gospodarce komunalnej 119
Kontrakt na zarządzanie w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej 121
4. Vouchery 122
4.1. Edukacja 122
4.2. Ochrona zdrowia 125
ROZDZIAŁ 7
Wyzwania regulacyjne urynkowienia usług publicznych.
O idei administracji usługowej zorientowanej na interes
publiczny 127
1. O modelu regulacyjnym świadczenia usług publicznych –
wnioski z przeglądu ustawodawstwa 127
2. Interes publiczny jako wartość nadrzędna w zarządzaniu publicznym.
Konflikt interesów i co z niego wynika 128
3. O potrzebie prawnego modelu administracji usługowej zorientowanego
na interes publiczny 133
4. Główne dylematy regulacyjne urynkowienia usług publicznych 137
4.1. Granice urynkowienia 137
4.2. Granice swobody umów 142
4.3. Obywatel wobec urynkowienia usług publicznych 149
Refleksje końcowe 157
Bibliografia 162

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.